angle-left Nowości SwA - zbiór dokumentów papierowych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie
26.04.2021

Kolorowy rysunek herbu Krakowa. Przedstawia mur ceglany z trzema basztami, z których środkowa jest wyższa i szersza, zwieńczonymi krenelażem o trzech blankach każda, z czarnymi strzelnicami i okienkami. W murze brama o złotych otwartych podwojach. W prześwicie bramy Orzeł Biały, ze złotym dziobem i szponami. Całość ujęta w wieniec roślinny zwieńczony koroną.

Udostępniony właśnie zbiór dokumentów papierowych składa się z materiałów gromadzonych w dawnym Krajowym Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie oraz w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Zasadnicza część zbioru pochodzi z dawnych archiwów Krakowa, Kazimierza, Kleparza oraz ich cechów, kościołów, klasztorów, instytucji charytatywnych oraz osób prywatnych. Znalazło się wśród nich także szereg dokumentów dotyczących innych miejscowości. Do zbioru włączono także dokumenty z kolekcji Edmunda Diehla oraz z Archiwum Senackiego Wolnego Miasta Krakowa. Serwis Szukaj w Archiwach stał się tym samym zasobniejszy o ponad 1300 historycznych dokumentów.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus