angle-left Nowości w SwA – kwiecień 2023
12.05.2023

Kwiecień br. to pod względem nowości w serwisie Szukaj w Archiwach miesiąc dominacji Archiwum Państwowego w Lublinie. Ze zbiorów tego archiwum pochodzą udostępnione właśnie kopie ksiąg ziemskich: lubelskich, grabowieckich, horodelskich, krasnostawskich i parczewskich, a także ksiąg grodzkich lubelskich. Ponadto zaprezentowane zostały cyfrowe kopie akt Trybunału Koronnego Lubelskiego, Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, Komisji Województwa Lubelskiego i Rządu Gubernialnego Lubelskiego,  Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Akt miasta Lublina.

Zeszły miesiąc upłynął też pod znakiem „ciągów dalszych”. Do zespołów już dostępnych w serwisie zostały dodane pochodzące z nich kolejne jednostki.

Zbiory Archiwum Głównego Akt Dawnych reprezentują akta tzw. Metryki Litewskiej, Generalnego Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen. Departament Prus Nowowschodnich i Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, a także Zbiór planów po Henryku i Leandrze Marconich.

Narodowe Archiwum Cyfrowe kontynuuje udostępnianie fotografii Wydawnictwa Prasowego Kraków-Warszawa oraz Wojskowej Agencji Fotograficznej, do których dołączyły materiały z Archiwum fotograficznego Lecha Zielaskowskiego.

Kolejne mapy i plany ze Zbioru kartograficznego opublikowało Archiwum Państwowe w Łodzi, którego Oddział w Sieradzu zaprezentował akta Notariusza Józefa Dydyńskiego w Szadku i materiały ze Zbioru druków i pism ulotnych.

Z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu pochodzą Akta miasta Głubczyc, z kolei Archiwum Państwowe w Radomiu wzbogaciło serwis o kopie z zespołu Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej.

Archiwum Państwowe w Warszawie udostępniło głównie akta o charakterze notarialnym z zespołów: Kancelaria Wolskiego Romana, rejenta przy Sądzie Pokoju w Łowiczu; Kancelaria Wojciechowskiego Jana, rejenta przy Sądzie Pokoju w Łowiczu; Kancelaria Rudnickiego Tomasza, notariusza publicznego powiatu sochaczewskiego w Sochaczewie; Kancelaria Sapińskiego Józefa, rejenta okręgu sochaczewskiego w Sochaczewie. Nowości pochodzące z tego archiwum uzupełniają akta Komitetu Obywatelskiego Miasta Łowicza.

Listę zamykają akta Naczelnego Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, Rejencji Wrocławskiej oraz Urzędu Katastralnego w Strzelinie ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Jak zawsze pojawiły się też kolejne akta stanu cywilnego, pochodzące ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Białymstoku – Oddziału w Łomży oraz archiwów państwowych w Częstochowie, Kaliszu, Katowicach, Lesznie, Lublinie, Opolu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie i Zamościu.

 

Zapraszamy do korzystania z nowych zbiorów dostępnych on-line, a link do ich wykazu znajduje się tutaj: pełen wykaz kopii dodanych w kwietniu 2023 r.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus