Inwentarze najstarszych toruńskich dokumentów on-line!

Inwentarze najstarszych dokumentów i akt miasta Torunia dostępne w portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl

Nowe skany na SwA z zasobu AP Gdańsk.

Archiwum Państwowe w Gdańsku prezentuje nowe materiały.

Przypomnienie o zamknięciu strony szukajwarchiwach.pl.

31 maja 2021 r. stara wersja serwisu zostanie wyłączona. Jednocześnie uruchamiamy mechanizm automatycznego przekierowania linków.

Nowości SwA - dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Prezydium Policji w Gdańsku - kartoteka meldunkowa, Akta miasta Gdańska - Recesy Stanów Prus Królewskich, Urząd Stanu Cywilnego w Dziemianach.

Nowości - SwA - akta metrykalne z wielokulturowej Zamojszczyzny.

Akta okręgów bożniczych oraz parafii rzymskokatolickich i prawosławnych dostępne-on-line.

Nowości SwA - akta stanu cywilnego z Dolnego Śląska.

Materiały do Dolnośląskiej genealogii z zespołów USC Piława Dolna, Szczawno Zdrój oraz Głuszycy.

Nowości SwA - akt pokoju toruńskiego z 1466 r. od teraz na Szukaj w Archiwach!

22.02.2021 Akt jednego z najważniejszych traktatów międzypaństwowych doby Jagiellonów dostępny on-line. Akt II pokoju toruńskiego z 1466 r. podpisany między Polską a zakonem krzyżackim, kończący wojnę trzynastoletnią trwającą w latach 1454–1466. W tym korzystnym dla korony polskiej dokumencie, król Kazimierz Jagiellończyk i wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen zaprzysięgli wieczysty pokój. Państwo krzyżackie uznając swoją klęskę, nie tylko utraciło większość swego terytorium, ale również suwerenność - stając się lennem polskim. Do Polski zaś wróciły utracone niegdyś ziemie, przede wszystkim Pomorze Gdańskie. Poza historyczną rangą dokumentu przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych, zwraca uwagę przede wszystkim stan zachowania aktu wraz z licznymi pieczęciami gwarantów i sygnatariuszy dokumentu.   Dokument w całości dostępny tutaj:  https://bit.ly/2NtFKtp