Treść z temat aktualności Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej times .

Nowości SwA

Najstarsze księgi metrykalne z zasobu Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej