Treść z temat aktualności Archiwum Instytutu Hoovera times .

Zbiory Archiwum Instytutu Hoovera

Archiwum Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w USA to jedno z zagranicznych repozytoriów, gdzie od 1921 roku trafiały materiały archiwalne dotyczące Europy Środkowej, w tym Polski.