Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
31/181/0 Państwowa Centrala Handlowa w Nowym Sączu 1948 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
31/182/0 Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Nowym Sączu [1892] 1905 - 1942 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne - statuty, instrukcje, personalne, wytyczne władz 1929-1939 (sygn. OTR NS 1-5, 83) Korespondencja ogolna - w sprawach organizacyjnych, z kółkami rolniczymi, dzienniki podawcze 1909-1941 (sygn. OTR NS 6-18) Sprawozdania z akcji, protokoły z konferencji, wykaz imprez 1905-1939 (sygn. OTR NS 19) Kółka Rolnicze - organizacja kółek, sprawozdania, wykaz kółek i ich członków, koła gospodyń, protokoły z zebrań kółek rolniczych i kół gospodyń 1920-1938 (sygn. OTR NS 20-36, 87) Organizacja Gospodarstw Produkcyjnych i Przodowniczych, wykazy gospodarstw przodowniczych, wykazy członkow zarządów kółek rolniczych, oświata rolnicza, przemysł ludowy 1929, 1933-1938 (sygn. OTR NS 37-45, 84, 88) Sprawozdania miesiączne pomocnika instruktora rolnego, konkursy rolnicze, przysposobienie rolnicze 1931-1937 (sygn. OTR NS 46-52) Nadzór nad hodowlą zwierząt, korespondencja ze związkami hodowców, dostawa mięsa dla wojska 1929-1938 (sygn. OTR NS 53-69, 82) Doświadczenia rolnicze i sadownicze 1934-1937 (sygn. OTR NS 70-75) Sprawy finansowe 1932-1942 (sygn. OTR NS 76-81) Kółko Rolnicze w Muszynie - księga protokołów walnych zgromadzeń, spisy towarów w sklepie kółka 1892-1900 (sygn. OTR NS 85-86) Liczba jednostek w zespole: 88
31/183/0 II Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Nowym Sączu [1892] 1911 - 1937 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Zarządu TSL i Walnych Zgromadzeń, kroniki i sprawozdania 1892-1936 (sygn. TSL II 1-6) Korespondencja ogólna, odezwy, okólniki, zaproszenia 1901-1937 (sygn. TSL II 7-10) Liczba jednostek w zespole: 10
31/184/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Limanowej 1945 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
31/185/0 Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu 1954 - 2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
31/186/0 Akta miejskie i cechowe - zbiór szczątków zespołów 1480 - 1837 431 rozwiń
31/186/2 - Księga wójtowsko-ławnicza z Limanowej z lat 1616, 1627-1780 została przesunięta do zespołu Akta miasta Limanowa, sygn. 31/263/40 Liczba jednostek w zespole: 4
31/187/0 Akta organizacji i stowarzyszeń - zbiór szczątków zespołów 1777 - 1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 187
31/188/0 vacat - Akta organizacji i stowarzyszeń - włączono do zespołu nr 187 - Akta organizacji i stowarzyszeń - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/189/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Narodowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu 1823 - 1978, 1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 312
31/190/0 Sandecjana 1850 - 2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 272
31/191/0 Urząd Skarbowy w Nowym Sączu 1944 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
31/192/0 Bank Emisyjny Oddział w Nowym Sączu 1944 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
31/193/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mszanie Dolnej 1955-1968 - akta uległy biodeterioracji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/194/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rabie Niżnej - włączono do zespołu nr 31/704 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rabie Niżnej 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/195/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kasinie Wielkiej [1953] 1954 - 1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 40
31/196/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kasince Małej 1954 - 1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 40
31/197/0 Elektrownia Miejska w Nowym Sączu 1904 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 45
31/198/0 Chrześcijański Cech Zbiorowy w Nowym Sączu 1905 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
31/199/0 Związek Okręgowy Towarzystwa Szkoły Ludowej w Nowym Sączu 1904 - 1939 [1945] 0 rozwiń
Protokoły z obrad Zarządu Związku,walnych zjazdów delegatów kół TSL,sprawozdania z działalności 1904-1938 (sygn. TSL I 1) Dziennik podawczy 1938-1939 (sygn. TSL I 2) Memoriały, regulaminy, instrukcje programy i plany działania dla kół TSL 1932-1939 (sygn. TSL I 3-4, 29) Okólniki i korespondencja ogólna 1933-1939 (sygn. TSL I 5-7) materialy w sprawie uniwersytetu robotniczego i wiejskiego oraz w sprawie kursów prowadzonych przez TSL 1932-1937 (sygn. TSL I 8-9) Materialy w sprawie bibliotek TSL 1938-1939 (sygn. TSL I 10-12) Materiały statystyczne - wykazy ludności wg narodowości i wyznania 1931-1937 (sygn. TSL I 13-14) Sprawozdania z lustracji kół TSL 1934-1936 (sygn. TSL I 15) Sprawozdania Zarządu Związku Okręgowego oraz kół TSL 1931-1939 (sygn. TSL I 16-21) Sprawozdania z czytelni, dziecińców wiejskich, księga administracyjna półkolonii 1933-1939 (sygn. TSL I 22-24) Referaty uczestników kursów i dziłaczy TSL, teksty piosenek, utwory poetyckie wykonywane przez zespoły artystyczne, wydawnictwa Zarządu Okręgowego 1935-1937 (sygn. TSL I 25-27) Materiały dotyczące majątku TSL po wyzwoleniu 1945 (sygn. TSL I 28) Dopływy - 1912-1939 (sygn. TSL 29-32) Liczba jednostek w zespole: 32
31/200/0 Akta wyborcze z gmin oraz miast i gmin [1973] 1978 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
Wyświetlanie 181 do 200 z 1 378 wpisów.