Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
31/21/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Muszynie [1916] 1945 - 1950 0 rozwiń
Akta Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie - protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1945-1950 (sygn. 31/21/1 - 31/21/5) Akta Zarządu Miejskiego w Muszynie: Dział Ogólnoorganizacyjny - uchwały i protokoły z posiedzeń, sprawozdanie z lustracji, kontrole wenętrzne, korespondencja, wykazy pracowników, przedsiębiorstwa gminne 1945-1950 (sygn. 31/21/6 - 31/21/12) Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania finansowe, księgi budżetowe, księgi rachunkowe, księgi podatkowe [1933-1944] 1945-1950 (sygn. 31/21/13 - 31/21/78) Dział Gospodarki Gminnej - sprawy lokalowo-mieszkaniowe, drogowe, zdrowia i opieki społecznej, rolnictwa, hodowli i weterynarii, przemysłu [1916] 1945-1950 (sygn. 31/21/79 - 31/21/85) Dzial Administracyjny - wybory i referendum, sprawy wyznaniowe i akt stanu cywilnego, powszechny spis ludności, kontrola ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, sprawy budowlane, sprawy aprowizacji i dot. szkód wojennych 1945-1950 (sygn. 31/21/86 - 31/21/98) Dopływy (sygn. 31/21/99-105) Liczba jednostek w zespole: 107
31/22/0 Akta miasta Starego Sącza 1783 - 1945 0 rozwiń
Akta z lat 1783-1918 Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia władz, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły z posiedzeń Magistratu i Rady Miejskiej w Starym Sączu, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - AmStS 1-70, 72-81; Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, podatkowe, obrót pieniężny, korespondencja finansowa - Am StS 82-173, 175-221, 223, 225-292; Dział Gospodarki Gminnej - sprawy drogowe, oświata, sprawy sanitarne, sprawy cmentarne, opieka społeczna, sprawy targowe - AmStS 293-306; Dział Administracyjny - sprawy Komitetu Kościelnego, ewidencja ruchu ludności, raporty policyjne, sprawy wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, księga odpisów pozwów wekslowych, kwitów i kontraktów kupna-sprzedaży; Akta z lat 1918-1939 Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły z posiedzeń rady Miejskiej, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - AmStS 331-368; Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, podatkowe, kredytowe, obrót pieniężny, sprawa inwestycji - AmStS 369-414; Dział Gospodarki Gminnej - sprawy drogowe, oświata, sprawy sanitarne i cmentarne, opieka społeczna, statystyka produkcji rolnej, sprawy targowe - AmStS 415-425, 427; Dział Administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane - AmStS 428-454; Akta z lat 1939-1945 Dział Ogólnoorganizacyjny - zarządzenia niemieckie, rejestr wydanych ausweisów i kennkart, sprawy lasu miejskiego, sprawa Łaźni Miejskiej - AmStS 455-458; Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, sprawy podatkowe, obrót pieniężny - AmStS 459-477; Dział Godpodarki Gminnej - korespondencja w sprawach opieki społecznej - AmStS 478; Dział Administracyjny - ewidencja ruchu ludności, lista zakładników w Starym Sączu, sprawy budowlane - AmStS 479-484; Dopływy - 1783-1940 (31/22/485-521) Liczba jednostek w zespole: 521
31/23/0 Zarząd Miejski w Starym Sączu 1945 - 1950 0 rozwiń
Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia władz, zprawy organizacyjne, osobowe, posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - 1945-1950 (sygn. 31/23/1-31/23/22); Dział Finansowo-Budżetowy - budżet, sprawy podatkowe, sprawy dotacji, ubezpieczenia, korespondencja finansowa - 1945-1949 (sygn. 31/23/23-31/23/30); Dział Gospodarki Gminnej - sprawy ogólnogospodarcze, drogowe, kultura i sztuka, sprawy sanitarne, opieka społeczna, rolnictwo, targi hodowlane - 1945-1950 (sygn. 31/23/31-31/23/45); Dział Administracyjny - wybory do Sejmu, komisja weterynaryjna przy MRN, sprawy ludności, sprawy obchodów rocznic i świąt państwowych, Straż Pożarna, sprawozdania sytuacyjne dla Starosty Powiatowego w Nowym Sączu, sprawy budowlane, karno-administracyjne - 1945-1950 (sygn. 31/23/46-31/23/62) Dopływy (sygn. 31/23/63-68) Liczba jednostek w zespole: 68
31/24/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Limanowej [1937] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Akta Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej - protokoły z posiedzeń, komisje MRN, korespondencja, zaświadczenia o zachowywaniu się podczas okupacji 1945-1950 [1951] (sygn. 31/24/1 - 31/24/4) Akta Zarządu Miejskiego w Limanowej: Dział Ogólnoorganizacyjny - protokoły z posiedzeń 1949-1950 (sygn. 31/24/5) Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania finansowe, księgi budżetowe, księgi rachunkowe, księgi podatkowe [1943-1944] 1945-1950 (sygn. 31/24/6 - 31/24/48) Dział Gospodarki Gminnej - sprawy lokalowo-mieszkaniowe, drogowe, zdrowia i opieki społecznej, rolnictwa, hodowli i weterynarii, przemysłu i handlu 1945-1950 (sygn. 31/24/49 - 31/24/66) Dzial Administracyjny - sprawy szkód wojennych, odszkodowań wojennych, zaświadczenia i opinie, skorowidz alfabetyczny do księgi meldunkowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, rejestracja poborowych, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja ludności [1937] 1945-1948 (sygn. 31/24/67 - 31/24/73) Liczba jednostek w zespole: 74
31/25/0 Gmina Chełmiec 1943 - 1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontrola, sprawy podatkowe, finansowe, majątkowe, psrawy rolnictwa, drogowe, budowlane, sprawy ludności, oświaty i kultury, sanitarno-porządkowe, sprawy opieki społecznej - 1945-1954 (sygn. Gm Ch 1-10, 35); Księgi podatku gruntowego -1940-1947 (sygn. Gm Ch 11-17, 30, 32); Księgi dochodów i wydatków budżetowych - 1945-1950 (sygn. Gm Ch 19-27, 29, 34, 39, 40, 44); Dziennik Główna - 1945-1954 (sygn. Gm Ch 18, 28, 36, 38, 46, 47 ); Księgi sum przechodnich - 1947-1950 (sygn. Gm Ch 31, 33, 41-43); Księgi biercze podatku szkolnego i dopłat na budowę szkół - 1948-1950 (sygn. Gm Ch 37, 45) Liczba jednostek w zespole: 47
31/26/0 Gmina Gródek nad Dunajcem 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 121
31/27/0 Gmina Grybów 1934 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
31/28/0 Gmina Korzenna 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
31/29/0 Gmina Krynica 1869 - 1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
31/30/0 Gmina Krynica-Wieś 1933 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
31/31/0 Gmina Łabowa 1938 - 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 78
31/32/0 Gmina Łącko 1930 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 108
31/33/0 Gmina Łososina Dolna 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
31/34/0 Gmina Muszyna 1930 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 75
31/35/0 Gmina Nawojowa 1930 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
31/36/0 Gmina Nowy Sącz 1930 - 1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 401
31/37/0 Gmina Piwniczna 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 45
31/38/0 Gmina Podegrodzie 1932 - 1954 [1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 241
31/39/0 Gmina Tylicz 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 97
31/40/0 Gmina Dobra 1939 - 1951 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Rady Narodowej gminy Dobra 1945-1947 (sygn.31/40/36) Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej Dobra 1949-1950 (sygn.31/40/37) Dziennik wniosków w sprawie rejestracji szkód wojennych Gminy Dobra dla wsi: Dobra, Chyżówki, Gruszowiec, Janków, Porąbka, Półrzeczki, Wilczyce 1945 (sygn.31/40/38) Szkody wojenne - kwestionariusze dotyczące gminy Dobra 1945 (sygn.31/40/39-40) Liczba jednostek w zespole: 40
Wyświetlanie 21 do 40 z 1 378 wpisów.