Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/358/0 Urząd Gminy w Łęgu Tarnowskim 1973 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
33/359/0 Urząd Miejski w Tarnowie 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1438
33/360/0 Kombinat Budowlany w Tarnowie [1949] 1978-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1280
33/361/0 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Tarnowie 1952 - 1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1357
33/362/0 Huta Szkła LAURA w Tarnowie 1945 - 1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 712
33/363/0 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Czackiego w Tarnowie 1913 - 1998 0 rozwiń
Księga protokołów 1913-1972 (sygn. Sz.P.Cz. 1-17) Księga zarządzeń 1934-1982 (sygn. Sz.P.Cz. 18-20) Metryka szkolna 1921-1934 (sygn. Sz.P.Cz. 21) Księga inwentarza ruchomego 1924-1950 (sygn. Sz.P.Cz. 22) Inwentarz majątku i dochodów b.d. (sygn. Sz.P.Cz. 23) Protokół czynności 1913-1948 (sygn. Sz.P.Cz. 24-26) Fundusz odbudowy stolicy Kraju 1960-1966 (sygn. Sz.P.Cz. 27) Projekty organizacyjne i sprawozdania GUS 1950-1954 (sygn. Sz.P.Cz. 28) Księga protokołów Komitetu Rodzicielskiego 1965-1970 (sygn. Sz.P.Cz. 29) Katalogi klasowe 1913-1939 (sygn. Sz.P.Cz. 30-54) Kroniki szkoły 1913-1998 (sygn. Sz.P.Cz. 55-56) Księgi ocen 1942-1964 (sygn. Sz.P.Cz. 57-77) Księga uczniów 1949-1962 (sygn. Sz.P.Cz.78) Liczba jednostek w zespole: 78
33/364/0 Komitet Miasta i Gminy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brzesku 1946 - 1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 857
33/365/0 Teki Kasprzyków 1884 - 2012 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 231
33/366/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Tarnowie 1956 - 1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 747
33/367/0 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie 1951 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
33/368/0 Szkoła Podstawowa im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie 1886 - 1981 0 rozwiń
Księgi protokołów konferencyjnych 1906-1943 (sygn. Sz.P.Hof. 1-3) Księgi protokołów Rad Pedagogicznych 1943-1952 (sygn. Sz.P.Hof. 4-5) Księgi protokołów Komitetu Rodzicielskiego 1929-1954 (sygn. Sz.P.Hof. 6-7) Kronika szkolna 1915-1948 (sygn. Sz.P.Hof. 8) Księga wizytacyjna 1886-1956 (sygn. Sz.P.Hof. 9) Katalogi główne 1894-1909 (sygn. Sz.P.Hof. 10-20) Katalogi klasowe 1910-1933 (sygn. Sz.P.Hof. 21-40) Księgi ocen 1933-1946 (sygn. Sz.P.Hof. 41-53) Księgi protokołów Rad Pedagogicznych 1953-1956 (sygn. Sz.P.Hof. 65-55) Projekty organizacyjne i sprawozdania z działalności szkoły 1936-1957 (sygn. Sz.P.Hof. 56) Świadectwa szkolne 1916-1953 (sygn. Sz.P.Hof. 57) Protokoły Rad Pedagogicznych 1956-1963 (sygn. Sz.P.Hof. 58-60) Protokoły Komitetu Rodzicielskiego 1954-1965 (sygn. Sz.P.Hof. 61-62) Kronika szkolna 1948-1977 (sygn. Sz.P.Hof. 63) Wnioski odznaczeniowe pracowników b.d. (sygn. Sz.P.Hof. 64) Dokumentacja Koła Szkolnego Towarzystwa Śkoły Świeckiej 1964 (sygn. Sz.P.Hof. 65) Dokumentacja Ogniska Szkolnego Związku Nauczycielstwa Polskiego 1963-1972 (sygn. Sz.P.Hof. 66-69) Dokumentacja Koła Zakładowego NSSZ "Solidarność" 1980-1981 (sygn. Sz.P.Hof. 70-71) Liczba jednostek w zespole: 71
33/369/0 Szkoła Powszechna im. Henryka Sienkiewicza w Tarnowie 1911 - 1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
33/370/0 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tarnowie 1888 - 1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 69
33/371/0 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Zgłobicach 1976 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 81
33/372/0 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 1895 - 1957 0 rozwiń
Katalogi główne 1895-1945 (sygn. Sz.P.Konar. 1-48) Księgi protokołów Rad Pedagogicznych 1927-1950 (sygn. Sz.P.Konar. 49-50) Księgi ogłoszeń 1940-1952 (sygn. Sz.P.Konar. 51-52) Metryka szkolna Szkoły Ludowej w Gumniskach 1908-1947 (sygn. Sz.P.Konar. 53) Księga protokołów Rad Pedagogicznych 1955-1957 (sygn. Sz.P.Konar. 54) Korespondencja z Inspektoratem Szkolnym i Wydziałem Oświaty PPRN w Tarnowie 1950-1952 (sygn. Sz.P.Konar. 55-57) Liczba jednostek w zespole: 57
33/373/0 Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi w Tarnowie 1911 - 1943 0 rozwiń
Katalogi klasowe 1911-1933 (sygn.Sz.P.J.1-21) Księgi ocen 1933-1943 (sygn.Sz.P.J.22-31) Protokół czynności 1934-1943 (sygn.Sz.P.J.32) Dożywianie 1932-1939 (sygn.Sz.P.J.33) Korespondencja z Inspektoratem Szkolnym i Kuratorium Oświaty, okólniki 1934-1938 (sygn.Sz.P.J.34-35) Dziennik kursu wieczorowego 1935-1936 (sygn.Sz.P.J.36) Księga protokołów Rady Pedagogicznej 1939-1943 (sygn.Sz.P.J.37) Metryki szkolne i świadectwa urodzenia 1918-1939 (sygn.Sz.P.J.38) Liczba jednostek w zespole: 38
33/374/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Dąbrowie Tarnowskiej 1882 - 1937 908 rozwiń
Księgi urodzeń 1882-1917 (sygn. 33/374/1-30, 62, 65) Księgi małżeństw 1915-1937 (sygn. 33/374/31-50, 63, 66) Księgi zgonów 1916-1936 (sygn. 33/374/51-61, 64) Liczba jednostek w zespole: 66
33/375/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Szczucinie 1849 - 1937 926 rozwiń
Księgi urodzeń 1849-1917 (sygn. 33/375/4-10, 16-17, 23-26, 29, 31-36, 55-56, 60) Księgi małżeństw 1850-1937 (sygn. 33/375/1-3, 18-20, 27, 37-43, 57, 61) Księgi zgonów 1849-1937 (sygn. 33/375/11-15, 21-22, 28, 30, 44-54, 58-59, 62-64) Liczba jednostek w zespole: 64
33/376/0 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Wojniczu 1877 - 1925 321 rozwiń
Księga urodzeń 1877-1890 (sygn. 33/376/1) Księga małżeństw 1877-1925 (sygn. 33/376/2, 4-5) Księga zgonów 1877-1907 (sygn. 33/376/3) Liczba jednostek w zespole: 5
33/377/0 Kombinat Rolno-Przemysłowy IGLOOPOL w Dębicy 1950 - 1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1175
Wyświetlanie 361 do 380 z 825 wpisów.