Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/21/0 Starostwo Powiatowe i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej 1945 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 909
33/22/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Tarnowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
33/23/0 Powiatowa Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Tarnowie 1946 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
33/24/0 Akta gminy Ciężkowice 1936 - 1954 0 rozwiń
Budżet administracyjny, roczne sprawozdania finansowe 1940-1945 (sygn. Gm.C.1) Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków 1941-1952 (sygn. Gm.C.2-5, 24, 25-52, 54-67, 68-96, 113-139, 153-158) Księgi biercze obowiązkowych dostaw, szarwarku 1936-1954 (sygn. Gm.C.6-11, 98-112, 159-171) Protokoły sesji, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, sprawozdania gminy i gromad 1945-1954 (sygn. Gm.C.12, 141, 143) Księgi protokołów zebrań sołtysów 1946-1950 (sygn. Gm.C.13-14) Akta Komisji GRN, protokoły zebrań gromadzkich 1946-1954 (sygn. Gm.C.15, 142, 144) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego, Działu Gospodarki Gminnej, Działu Administracyjnego 1945-1950 (sygn. Gm.C.16, 146) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego 1946-1954 (sygn. Gm.C.17, 145, 147) Akta Działu Finansowo-Budżetowego i Działu Społecznego 946-1948 (sygn. Gm.C.18) Akta Działu Administracyjnego 1946-1954 (sygn. Gm.C.19, 147) Akta Działów: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Organizacyjno-Społecznego, Administracyjnego 1949-1954 (sygn. Gm.C.20, 150) Spisy spraw 1946-1949 (sygn. Gm.C.21) Ewidencja sołtysów, Akta dotyczące szkód wojennych 1945-1954 (sygn. Gm.C.22) Sprawozdania finansowe i budżety 1945-1949 (sygn. Gm.C.23) Ewidencja podatników podatku gruntowego 1949 (sygn. Gm.C.97) Księga inwentarzowa gminy 1948 (sygn. Gm.C.140) Akta Referatu Finansowego 1951-1954 (sygn. Gm.C.148) Akta Referatów Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn. Gm.C.149) Statystyka ludnościowa Gminy 1949-1954 (sygn. Gm.C.151) Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1952-1954 (sygn. Gm.C.172) Gminny Komitet Odbudowy Warszawy 1947-1954 (sygn. Gm.C.173) Odpisy dokumentów osobistych, testamenty, zezwolenia budowlane 1948-1950 (sygn. Gm.C.174) Skorowidze do spisów ludności 1937-1949 (sygn.Gm.C.175-176) Rejestry mieszkańców , przybywających i opuszczających Gminę 1945-1954 (sygn. Gm.C.177-186) Gromadzkie książki meldunkowe 1950-1951 (sygn. Gm.C.187-194) Liczba jednostek w zespole: 194
33/25/0 Akta gminy Gromnik [1931] 1941 - 1954 0 rozwiń
Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1941-1953 (sygn. Gm.Gk.1-2, 17-43, 59-66) Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, oraz Zarządu Gminnego, sprawozdania 1945-1954 (sygn. Gm.Gk 3-6, 46, 48) Akta Działów: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego 1945 (sygn. Gm.Gk 7) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego 1946-1954 (sygn. Gm.Gk 8, 50) Akta Działu Finansowo-Budżetowego 1946-1954 (sygn. Gm.Gk 9, 51) Akta Działu Społecznego 1946-1948 (sygn. Gm.Gk 10) Akta Działu Administracyjnego 1946-1948 (sygn. Gm.Gk 11) Akta Działów: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Administracyjnego 1949 (sygn. Gm.Gk 12) Spisy spraw 1945-1954 (sygn. Gm.Gk 13, 54) Sprawy przesiedleńcze, resztówek, statystyki 1945-1952 (sygn. Gm.Gk 14) Budżety i sprawozdania finansowe 1945-1949 (sygn. Gm.Gk 15-16) Księgi inwentarzowe Gminy 1946-1949 (sygn. Gm.Gk 44-45) Akta Komisji GRN stałych i doraźnych 1947-1954 (sygn. Gm.Gk 47, 49) Akta Działu Gospodarki Gminnej 1950-1954 (sygn. Gm.Gk 52) Akta Działów: Administracyjno-Społecznego i Administracyjnego 1950-1954 (sygn. Gm.Gk 53) Sprawy wymiaru podatku, statystyka rolna 1950-1954 (sygn. Gm.Gk 55) Skargi i zażalenia 1951-1954 (sygn. Gm.Gk 56) Budżety administracyjne 1950-1953 (sygn. Gm.Gk 57) Dziennik główna 1952 (sygn. Gm.Gk 58) Akta innych organów na szczeblu gminnym (FJN, Liga Przyjaciół Żołnierza, Komitet Odbudowy Warszawy, Związek Młodzieży Polskiej itp.) 1946-1954 (sygn. Gm.Gk 67-69) Umowy, zobowiązanie, pozwolenia budowlane 1932-1950 (sygn. Gm.Gk 70-71) Rejestry mieszkańców, skorowidze 1931-1951 (sygn. Gm.Gk 72-77) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1951 (sygn. Gm.Gk 78-85) Liczba jednostek w zespole: 85
33/26/0 Akta gminy Gumniska 1886 - 1954 0 rozwiń
Dzienniki podawcze 1902-1935 (sygn.Gm.G.1, 7, 11, 13, 15, 17, 20) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1926-1953 (sygn.Gm.G.2, 3, 6, 8, 10, 12, 37-80, 93-125, 138-149) Księgi protokołów posiedzeń Rady Gminy 1900-1938 (sygn.Gm.G.4, 16, 19, 25, 26) Księgi kasowe 1928-1935 (sygn.Gm.G.5, 9, 22) Księgi protokołów posiedzeń GRN i Prezydium GRN 1945-1954 (sygn.Gm.G.81, 127, 128) Księga gminna 1911-1920 (sygn.Gm.G.18) Dziennik kasy pożyczkowej 1886-1928 (sygn.Gm.G.21) Akta różne gmin jednostkowych 1904-1930 (sygn.Gm.G.23) Kronika gminna 1935 (sygn.Gm.G.24) Księga protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego 1935-1954 (sygn.Gm.G.27,130) Akta Działów Ogólno-Administracyjnego i Finansowo-Budżetowego 1936-1954 (sygn.Gm.G.28, 83-85, 131) Akta Działów Gospodarki Gminnej i Administracyjnego 1935-1949 (sygn.Gm.G.29, 88, 132) Spisy spraw 1937-1953 (sygn.Gm.G.30-31, 89, 133) Skargi i wnioski 1914-1944 (sygn.Gm.G.32, 33) Budżety gminy i gromadzkie, sprawozdania finansowe 1935-1953 (sygn.Gm.G.34-35, 91, 92, 136) Akta Komisji GRN 1946-1954 (sygn.Gm.G.82, 129) Akta Działu Społecznego 1946-1948 (sygn.Gm.G.86) Akta Działu Administracyjnego 1946-1948 (sygn.Gm.G.87) Walka z analfabetyzmem 1949-1951 (sygn.Gm.G.90) Wykazy wkładów oszczędnościowych Gminy 1948-1952 (sygn.Gm.G.126, 150-153) Sprawy różne (statystyka, spis powszechny) 1950-1954 (sygn.Gm.G.134-135, 155) Dzienniki główna 1952-1953 (sygn.Gm.G.137) Sprawy Komitetu Obrońców Pokoju, Komitetu Odbudowy Warszawy 1950-1954 (sygn. Gm.G.154) Pozwolenia na budowę - rejestry 1927-1949 (sygn.Gm.G.156-168) Rejestry mieszkańców, skorowidze 1931-1950 (sygn.Gm.G.169-197) Rejestry aktów wydanych przez USC 1946-1954 (sygn.Gm.G.198-199) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1951 (sygn.Gm.G.200-214) Liczba jednostek w zespole: 214
33/27/0 Akta gminy Klikowa (Łęg Tarnowski) 1889 - 1954 0 rozwiń
Księgi protokołów z posiedzeń Rady Gminnej 1889-1930 sygn. (Gm.KŁ.1-2) Księga dłużników kasy pożyczkowej 1899-1918 (Gm.KŁ.3) Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, sprawozdania 1945-1954 (Gm.KŁ.4, 47-49, 51-54) Księgi protokołów i uchwał GRN 1946-1950 (Gm.KŁ.5-7) Księga protokołów z posiedzeń Prezydium GRN i Zarządu Gminnego 1948-1950 (Gm.KŁ.8, 11) Akta Komisji GRN 1945-1954 (Gm.KŁ.9, 50) Księga uchwał Zarządu Gminnego i Prezydium GRN 1945-1947 (Gm.KŁ.10) Varia 1936 (Gm.KŁ.12) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo- Budżetowego, Społecznego 1946-1954 (Gm.KŁ.13-14, 55, 57) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Administracyjno- Społecznego, Administracyjnego 1949 (Gm.KŁ.15) Zarządzenia dla sołtysów, statystyka Gminy 1945-1950 (Gm.KŁ.16) Budżety, roczne sprawozdania finansowe 1944-1954 (Gm.KŁ.17, 62) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1948-1950 (Gm.KŁ.18-46, 64-88) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Przemysłu i Handlu, Administracyjnego 1950 (Gm.KŁ.56) Akta Referatów Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (Gm.KŁ.58) Spisy spraw 1950-1954 (Gm.KŁ.59) Skargi i zażalenia, Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski 1951-1954 (Gm.KŁ.60-61) Dziennik główna 1951 (Gm.KŁ.63) Społeczny Fundusz Oszczędnościowy Gminy Klikowa 1950-1951 (Gm.KŁ.89-90) Księga inwentarzowa Gminy 1950 (Gm.KŁ.91) Akta innych organów na szczeblu Gminy ( stowarzyszeń, organizacji społecznych) 1942-1954 (Gm.KŁ.92-93) Sprawy personalne, testamenty, zezwolenia budowlane 1930-1951 (Gm.KŁ.94) Rejestry mieszkańców 1930-1951 (Gm.KŁ.95-104) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1951 (Gm.KŁ.105-116) Liczba jednostek w zespole: 116
33/28/0 Akta gminy Lisia Góra 1906 - 1954 0 rozwiń
Akta dotyczące melioracji terenu gminy 1906-1910 (sygn.Gm.LG.1) Akta dotyczące kontyngentu na rzecz okupanta, protokoły inspekcji gminy, sprawy karno-administracyjne 1936-1944 (sygn.Gm.2) Budżety i sprawozdania finansowe 1938-1954 3, (sygn.Gm.96) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1943-1949 (sygn.Gm.4-15, 40-75, 77-79, 100-132) Księgi protokołów sesji GRN 1945-1950 (sygn.Gm.16-17) Księgi uchwał GRN 1948-1950 (sygn.Gm.18) Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, GKKS, dokumentacja organizacyjna 1945-1954 (sygn.Gm.19-21, 81, 83) Księgi protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 (sygn.Gm.22-23) Akta Gminnej Komisji Klasyfikacji Gruntów 1949 (sygn.Gm.24) Akta różne 1945 (sygn.Gm.25) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego i Finansowo-Budżetowego 1946-1950 (sygn.Gm.26, 27, 30, 84) Akta Działu Społecznego 1946-1948 (sygn.Gm.28) Akta Działu Administracyjnego 1946-1948 (sygn.Gm.29) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Administracyjno-Społecznego, Administracyjnego 1949-1950 (sygn.Gm.31, 85) Spisy spraw 1945-1954 (sygn.Gm.32, 92) Ewidencja przesiedlających się na Ziemie Zachodnie 1945-1946 (sygn.Gm.33) Budżety, sprawozdania finansowe Gminy 1945-1949 (sygn.Gm.34) Dzienniki główna 1945-1954 (sygn.Gm.35-39, 97-98) Wykazy wkładów oszczędnościowych Gminy 1948-1951 (sygn.Gm.76, 133-135) Księga inwentarzowa Gminy 1946-1953 (sygn.Gm.80, 136) Akta Komisji GRN 1947-1954 (sygn.Gm.82) Akta Referatu Ogólno-Administracyjnego 1951-1954 (sygn.Gm.87) Akta Referatu Finansowego 1951-1954 (sygn.Gm.88) Akta Referatu Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951-1954 (sygn.Gm.89) Akta Referatu Rolnego 1951-1954 (sygn.Gm.90-91) Skargi i zażalenia 1951-1954 (sygn.Gm.93-94) Akta USC, dotyczące obowiązkowych dostaw, spisu powszechnego 1950-1954 (sygn.Gm.95) Akta innych organów na szczeblu Gminy- stowarzyszeń, organizacji społecznych 1945-1954 (sygn.Gm.137-139) Umowy, testamenty, sprawy osobowe 1930-1954 (sygn.Gm.140) Zezwolenia budowlane 1949-1950 (sygn.Gm.141) Rejestry mieszkańców, skorowidze 1931-1950 (sygn.Gm.142-172) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1952 (sygn.Gm.173-177) Liczba jednostek w zespole: 177
33/29/0 Akta gminy Mościce 1848 - 1954 0 rozwiń
Akta Urzędu Gminnego w Dąbrówce Infułackiej Księgi protokołów Rady Gminnej 1867-1929 (sygn.G.M.M.1) Listy wyborców 1910 (sygn.G.M.M.2) Akta administracyjne 1885-1929 (sygn.G.M.M.3-9) Dzienniki podawcze 1927 (sygn.G.M.M.10-12) Budżety, księgi finansowe, inwentarze 1869-1928 (sygn.G.M.M.13-14, 20-23) Listy poborowych, wykazy żołnierzy nieczynnych 1865-1920 (sygn.G.M.M.15-18) Książka meldunkowa 1927-1930 (sygn.G.M.M.19) Książka protokołów Towarzystwa Kółka Rolniczego 1908-1924 (sygn.G.M.M.24) Akta Zwierzchności Gminnej w Świerczkowie Księga uchwał Gminy 1903-1929 (sygn.G.M.M.25) Listy głosujących do wyboru radnych gminnych 1919 (sygn.G.M.M.26) Akta administracyjne 1901-1929 (sygn.G.M.M.27-29) Sprawy budowlane 1927-1929 (sygn.G.M.M.30) Dziennik podawczy 1926-1929 (sygn.G.M.M.31) Metryki gruntowe 1848-1858 (sygn.G.M.M.32) Budżety, księgi finansowe, inwentarze 1884-1929 (sygn.G.M.M.33-35, 40-42) Listy poborowych 1864-1910 (sygn.G.M.M.36) Książki meldunkowe (rezerwistów) 1889-1929 (sygn.G.M.M.37-38) Książka meldunkowa obcych 1927-1929 (sygn.G.M.M.39) Akta gminy Mościce Protokoły i materiały posiedzeń Rady Przybocznej, akta Spółki Drogowej 1929-1931 (sygn.G.M.M.43) Okólniki i rozporządzenia władz zwierzchnich 1930-1931 (sygn.G.M.M.44) Akta z wyborów do sejmu i senatu i do Rady Gminnej 1930-1931 (sygn.G.M.M.45) Akta spraw budowlanych 1929-1931 (sygn.G.M.M.46) Dzienniki podawcze, skorowidze 1929-1933 (sygn.G.M.M.47-51, 60-61) Akta Działów Administracyjnego, Skarbowego, Technicznego, 1932-1934 (sygn.G.M.M.52-59) Spisy spraw i rejestry kancelaryjne 1933-1952 (sygn.G.M.M.62-63, 78-83, 89, 94, 164) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo- Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Społecznego, Gospodarki Rolnej 1933-1952 (sygn.G.M.M.64-74, 77, 85-88, 90-93, 158-163) Zezwolenia budowlane, rejestry spraw budowlanych 1936-1940 (sygn.G.M.M.75-76) Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, Prezydium GRN, Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1945-1953 (sygn.G.M.M.84, 157) Księgi inwentarzowe 1928-1948 (sygn.G.M.M.95-97) Budżety, sprawozdania finansowe 1929-1950 (sygn.G.M.M.98-99) Księgi finansowe 1930-1949 (sygn.G.M.M.100-123) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1937-1951 (sygn.G.M.M.124-146, 172-178) Księgi meldunkowe rezerwistów 1927-1939 (sygn.G.M.M.147-149) Księgi meldunkowe, spisy mieszkańców, księgi ruchu ludności 1929-1934 (sygn.G.M.M.150-152, 187-190) Akta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach 1933-1941 (sygn.G.M.M.153-156) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Wojskowego, Rolnego 1953-1954 (sygn.G.M.M.165-169) Akta Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego 1953-1954 (sygn.G.M.M.170) Rejestry klasyfikacyjne gruntów 1949-1952 (sygn.G.M.M.171) Akta innych organów na szczeblu Gminy- stowarzyszeń, komitetów 1946-1953 (sygn.G.M.M.179-184) Plany sytuacyjne i zabudowy b.d. (sygn.G.M.M.185-186) Prośby o wydanie dowodów osobistych, paszportów 1932-1939 (sygn.G.M.M.191) Karty zgonu dla lekarza powiatowego 1939-1942 (sygn.G.M.M.192) Polisy ubezpieczeniowe budynku gminnego, szkół 1947-1948 (sygn.G.M.M.193 Liczba jednostek w zespole: 193
33/30/0 Akta gminy Pleśna 1942 - 1953 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego 1946-1950 (sygn. Gm.P.1) Akta Gminnej Komisji Klasyfikacji Gruntów 1949 (sygn. Gm.P.2) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego 1945 (sygn. Gm.P.3) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego 1946-1948 (sygn. Gm.P.4) Akta Działu Finansowo-Budżetowego 1946-1948 (sygn. Gm.P.5) Akta Działu Społecznego, Ogólno-Organizacyjnego 1946-1948 (sygn. Gm.P.6) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego 1949-1950 (sygn. Gm.P.7, 39) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Administracyjno-Społecznego, Administracyjnego 1949-1950 (sygn. Gm.P.8, 40) Spisy spraw 1945-1953 (sygn. Gm.P.9-11, 43-45) Budżety, sprawozdania finansowe Gminy 1945-1951 (sygn. Gm.P.12, 46) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1942-1949 (sygn. Gm.P.13-36, 47-51, 55) Wykazy wkładów oszczędnościowych Gminy 1948-1951 (sygn. Gm.P.37, 52-54) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN i Gminnego Komitetu ds. walki z analfabetyzmem 1949-1951 (sygn. Gm.P.38) Akta Referatu Ogólno-Administracyjnego 1951-1953 (sygn. Gm.P.41) Akta Referatu Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1953 (sygn. Gm.P.42) Zezwolenia budowlane 1945-1946 (sygn. Gm.P.56) Książki meldunkowe 1950-1951 (sygn. Gm.P.57-70) Liczba jednostek w zespole: 70
33/31/0 Akta gminy Ryglice 1937 - 1954 0 rozwiń
Sprawy kontyngentu na rzecz okupanta 1944 (sygn. Gm.R.1) Księga kasowa 1941-1951 (sygn. Gm.R.2) Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, Komisji, sprawozdania 1945-1954 (sygn. Gm.R.3-4, 59-62) Sprawy organizacyjne GRN 1945-1950 (sygn. Gm.R.5) Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, sprawozdania 1945-1951 (sygn. Gm.R.6-7) Zarządzenia dla sołtysów, sprawy Gminnego Komitetu Elektryfikacyjnego 1945-1949 (sygn. Gm.R.8) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Społecznego, Administracyjnego, 1945-1951 (sygn. Gm.R.9-14, 63-64) Spisy spraw 1946-1954 (sygn. Gm.R.15, 68) Akta sołtysów 1945-1953 (sygn. Gm.R.16) Ewidencja członków GRN, sołtysów, pracowników, członków Komisji 1949-1952 (sygn. Gm.R.17) Budżety, sprawozdania finansowe Gminy 1945-1952 (sygn. Gm.R.18-19, 70) Dzienniki główna 1946-1953 (sygn. Gm.R.20-22, 71-73) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1945-1953 (sygn. Gm.R.23-57, 74-116) Księga inwentarzowa Gminy 1947 (sygn. Gm.R.58) Akta Referatu ogólno-administracyjnego 1952-1954 (sygn. Gm.R.65) Akta Referatu Finansowego 1952-1954 (sygn. Gm.R.66) Akta Referatu Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1952-1954 (sygn. Gm.R.67) Skargi i zażalenia, akcja przesiedleńcza 1948-1954 (sygn. Gm.R.69) Rejestr przeliczeń wkładów oszczędnościowych 1950 (sygn. Gm.R.117 Akta innych organów na szczeblu gminy - stowarzyszenia, organizacje społeczne, komitety 1945-1954 (sygn. Gm.R.118-121) Umowy, testamenty, zezwolenia budowlane 1937-1949 (sygn. Gm.R.122) Rejestry mieszkańców, książki meldunkowe 1946-1950 (sygn. Gm.R.123-128) Liczba jednostek w zespole: 128
33/32/0 Akta gminy Tuchów-Wieś [1931] 1935 - 1954 0 rozwiń
Książki protokołów i uchwał Rady Gminnej 1937-1938 (sygn. Gm.TW.1-2) Księgi uchwał Zarządu Gminnego 1937-1950 (sygn. Gm.TW.3-4, 55-56) Protokoły zdawczo-odbiorcze gmin jednostkowych i gromad, statuty i regulaminy 1935-1945 (sygn. Gm.TW.5) Sprawy różne organizacyjne, spis ludności 1935-1944 (sygn. Gm.TW.6) Spisy spraw 1941-1954 (sygn. Gm.TW.7-8, 67-71, 140-141) Budżety, sprawozdania finansowe 1935-1954 (sygn. Gm.TW.9-11, 73-74, 146) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1939-1953 (sygn. Gm.TW.12-48, 78-130, 150-170) Księga inwentarzowa Gminy 1941-1943 (sygn. Gm.TW.49) Rejestr depozytów Zarządu Gminnego 1936 (sygn. Gm.TW.50) Księgi kasowe 1935-1947 (sygn. Gm.TW.51) Protokoły posiedzeń GRN 1945-1949 (sygn. Gm.TW.52-53) Księgi uchwał i protokołów Prezydium GRN 1947-1950 (sygn. Gm.TW.54) Akta Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1947-1948 (sygn. Gm.TW.57) Księga protokołów zebrań sołtysów 1949 (sygn. Gm.TW.58) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, administracyjnego, społecznego 1945-1954 (sygn. Gm.TW.59-66, 136-139) Wykazy sołtysów, ewidencja personalna, statystyka rolna 1945-1949 (sygn. Gm.TW.72) Dzienniki główna 1947-1953 (sygn. Gm.TW.75-77, 147-149) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sesji, plany pracy 1950-1954 (sygn. Gm.TW.131) Księga uchwał GRN 1951 (sygn. Gm.TW.132) Akta Komisji GRN 1947-1954 (sygn. Gm.TW.133-135) Akta dotyczące spisu powszechnego, akcji przesiedleńczej, statystyki Gminy 1950-1952 (sygn. Gm.TW.142) Statystyka rolna i hodowlana 1950-1954 (sygn. Gm.TW.143-144) Skargi i zażalenia 1950-1954 (sygn. Gm.TW.145) Akta innych organów na szczeblu gminy – stowarzyszenia, kluby sportowe, komitety 1946-1954 (sygn. Gm.TW.171-177) Umowy, darowizny, ewidencja studni w gminie 1946-1953 (sygn. Gm.TW.178) Zezwolenia budowlane 1932-1951 (sygn. Gm.TW.179-181) Rejestry mieszkańców, skorowidze 1931-1951 (sygn. Gm.TW.182-222) Rejestry wydanych dokumentów 1936-1953 (sygn. Gm.TW.223-225) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1951 (sygn. Gm.TW.226-228) Skorowidz do księgi meldunkowej 1936-1937 (sygn. Gm.TW.229) Liczba jednostek w zespole: 229
33/33/0 Akta gminy Wierzchosławice 1867 - 1954 0 rozwiń
Księgi uchwał Rady Gminnej 1867-1938 (sygn. Gm.W.1-7, 9) Akta różne 1905-1930 (sygn. Gm.W.8) Gminna Komisja Rewizyjna 1935-1939 (sygn. Gm.W.10) Akta inspekcyjne gromad 1936-1950 (sygn. Gm.W.11) Akta różne (budżet, drogi) 1941-1944 (sygn. Gm.W.12) Budżety gminy i gromadzkie, sprawozdania finansowe 1939-1951 (sygn. Gm.W.13-14, 27, 65) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1943-1952 (sygn. Gm.W.15, 35-45, 68-84) Księga inwentarzowa gminy 1935-1944 (sygn. Gm.W.16) Księga uchwał GRN 1949-1953 (sygn. Gm.W.17) Protokoły sesji GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, GKKS 1945-1954 (sygn. Gm.W.18,46-49) Sprawy osobowe, rolnictwo, administracja 1945 (sygn. Gm.W.19) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego Społecznego, Administracyjnego, Gospodarki Gminnej 1946-1950 (sygn. Gm.W.20-22, 53) Spisy spraw 1948-1954 (sygn. Gm.W.23-24, 56-63) Akta dotyczące Daniny Narodowej 1946-1947 (sygn. Gm.W.25) Rejestr domów 1945 (sygn. Gm.W.26) Dzienniki główna 1945-1952 (sygn. Gm.W.28-34, 66-67) Akta Komisji GRN 1949-1954 (sygn. Gm.W.50-52) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn. Gm.W.54-55) Sprawy przewozu przez Dunajec, spisu powszechnego, skargi i zażalenia 1945-1954 (sygn. Gm.W.64) Wkłady oszczędnościowe Gminy 1950-1951 (sygn. Gm.W.85-87) Akta innych organów na szczeblu gminnym - stowarzyszenia, partie, związki, organizacje społeczne 1947-1954 (sygn. Gm.W.88) Ewidencja studni, umowy, testamenty, darowizny 1938-1952 (sygn. Gm.W.89) Zezwolenia budowlane 1938-1950 (sygn. Gm.W.90) Rejestry mieszkańców 1931-1951 (sygn. Gm.W.91-103) Rejestry wydanych dowodów osobistych 1949-1950 (sygn. Gm.W.104) Książki meldunkowe 1950-1951 (sygn. Gm.W.105-116) Liczba jednostek w zespole: 116
33/34/0 Akta gminy Bolesław 1935 - 1954 0 rozwiń
Księga protokołów posiedzeń Rady Gminnej 1935-1940 (sygn. Gm.B.1) Księga protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego 1935-1949 (sygn. Gm.B.2) Akta różne 1939-1945 (sygn. Gm.B.3) Budżety, sprawozdania finansowe 1944-1953 (sygn. Gm.B.4, 12-13, 70-71) Księgi kasowe 1936-1951 (sygn. Gm.B.5, 14, 73-74) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1935-1954 (sygn. Gm.B.6, 20-56, 77-84, 86-87) Protokoły sesji GRN, Prezydium GRN 1946-1954 (sygn. Gm.B.7-8, 57) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Administracyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, 1946-1950 (sygn. Gm.B.9-11, 63-64) Księga kontowa 1946 (sygn. Gm.B.15) Księga sum przechodnich 1947 (sygn. Gm.B.16) Dzienniki główna 1947-1953 (sygn. Gm.B.17-19, 72, 75-76) Akta komisji GRN 1958-1954 (sygn. Gm.B.58, 62) Księga protokołów posiedzeń zespołu gminnego, protokoły zebrań gromadzkich 1949-1954 (sygn. Gm.B.59-61) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn. Gm.B.65-67) Spisy spraw referatu finansowego 1951-1953 (sygn. Gm.B.68) Skargi i zażalenia 1951-1954 (sygn. Gm.B.69) Rejestr przeliczeń wkładów oszczędnościowych 1950 (sygn. Gm.B.85) Akta Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Gminnego Komitetu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1949-1954 (sygn. Gm.B.88) Umowy różne 1949-1954 (sygn. Gm.B.89) Liczba jednostek w zespole: 89
33/35/0 Akta gminy Dąbrowa-Wieś [1931] 1944 - 1954 0 rozwiń
Akta gminy jednostkowej Wielopole Moszczeńskie 1931 (sygn. Gm.DW.1) Protokoły sesji GRN 1945-1954 (sygn. Gm.DW.2-3, 26) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, Zarządu Gminnego i Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1947-1954 (sygn. Gm.DW.4, 28) Akta różne 1945 (sygn. Gm.DW.5) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego Społecznego, Administracyjnego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Administracyjno-Społecznego 1946-1950 (sygn. Gm.DW.6-11, 31-32) Spisy spraw 1946-1954 (sygn. Gm.DW.12, 36) Budżety, sprawozdania finansowe, preliminarze 1945-1953 (sygn. Gm.DW.13, 38) Księgi kasowe 1948-1954 (sygn. Gm.DW.14, 39-41) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1944-1953 (sygn. Gm.DW.15-25, 42-58) Księga uchwał GRN 1953-1954 (sygn. Gm.DW.27) Akta Komisji GRN 1950-1954 (sygn. Gm.DW.29) Protokoły posiedzeń zespołu gminnego, sesji sołtysów, zebrań gromadzkich, Gminna Komisja Podziału Administracyjnego 1952-1954 (sygn. Gm.DW.30) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowo-Budżetowego 1951-1954 (sygn. Gm.DW.33-35) Skargi i zażalenia 1952-1954 (sygn. Gm.DW.37) Wykaz wkładów oszczędnościowych dla uczestników Społecznego Funduszu Oszczędności 1951 (sygn. Gm.DW.59) Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1952-1954 (sygn. Gm.DW.60) Gminny Komitet Odbudowy Stolicy - księga kasowa 1948-1950 (sygn. Gm.DW.61) Sprawy sporne, akta personalne pracowników Zarządu Gminnego i Prezydium GRN 1948-1954 (sygn. Gm.DW.62) Liczba jednostek w zespole: 62
33/36/0 Akta gminy Gręboszów 1867 - 1954 0 rozwiń
Akta Zwierzchności Gminnej w Borusowej 1928 (sygn. Gm.Gb.1) Księga protokołów czynności rewizyjnych gminy 1937-1939 (sygn. Gm.Gb.2) Protokoły inspekcji gromad 1936-1944 (sygn. Gm.Gb.3) Varia 1934-1945 (sygn. Gm.Gb.4) Budżety, preliminarze, sprawozdania finansowe 1936-1953 (sygn. Gm.Gb.5, 25-26, 85-86) Księgi finansowe 1939-1945 (sygn. Gm.Gb.6-8, 27-28) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1943-1954 (sygn. Gm.Gb.9, 35-67, 89-100) Księgi inwentarzowe Gminy 1936-1953 (sygn. Gm.Gb.10, 103) Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Kontroli Społecznej, protokoły sesji GRN, 1945-1954 (sygn. Gm.Gb.11-14, 68-71) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego Społecznego, Administracyjnego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Administracyjno-Społecznego 1945-1951 (sygn. Gm.Gb.15-23, 76-78) Spisy spraw 1945-1954 (sygn. Gm.Gb.24, 83) Dzienniki główna 1945-1950 (sygn. Gm.Gb.29-34, 87-88) Księga kontroli Gminy 1949-1951 (sygn. Gm.Gb.72) Akta Komisji GRN 1945-1954 (sygn. Gm.Gb.73) Protokoły posiedzeń zespołu gminnego, odpraw sołtysów, zebrań gromadzkich, akta Gromadzkich Komisji Kontrolno-Doradczych 1952-1954 (sygn. Gm.Gb.74) Akta Gminnego Komitetu Narodowego Spisu Powszechnego, Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego 1950-1954 (sygn. Gm.Gb.75) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1952-1954 (sygn. Gm.Gb.79-82) Skargi i zażalenia, sprawy przewozu przez Wisłę w Borusowej 1951-1954 (sygn. Gm.Gb.84) Wykazy wkładów oszczędnościowych uczestników Społecznego Funduszu Oszczędności 1950-1951 (sygn. Gm.Gb.101-102) Akta innych organów na szczeblu gminnym (komitety, komisje, związki, organizacje społeczne) 1946-1953 (sygn. Gm.Gb.104) Obwodowa Komisja Głosowania Ludowego, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1946-1954 (sygn. Gm.Gb.105) Akta personalne pracowników, umowy, sprawy sporne 1946-1954 (sygn. Gm.Gb.106) Zezwolenia budowlane 1947-1950 (sygn. Gm.Gb.107) Księga protokołów Rady Gminy w Borusowej 1867-1925 (sygn. Gm.Gb.108) Liczba jednostek w zespole: 108
33/37/0 Akta gminy Mędrzechów 1936 - 1954 0 rozwiń
Akta drogowe 1941 (sygn. Gm.Md.1) Księgi finansowe i kasowe 1941-1953 (sygn. Gm.Md.2, 22-25, 87-92) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe, wykazy 1939-1954 (sygn. Gm.Md.3-8, 26-74, 93-106) Księga inwentarzowa Gminy 1936-1939 (sygn. Gm.Md.9) Księgi protokołów sesji GRN, Prezydium GRN, Komisji Kontroli Społecznej, Zarządu Gminnego 1945-1954 (sygn. Gm.Md.10-12, 75) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego Społecznego, Administracyjnego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Administracyjno-Społecznego 1945-1950 (sygn. Gm.Md.13-17, 79-80) Spisy spraw 1946-1954 (sygn. Gm.Md.18, 84) Kartoteka szkód wojennych 1945 (sygn. Gm.Md.19) Budżety, sprawozdania finansowe 1945-1953 (sygn. Gm.Md.20-21, 86) Akta Komisji GRN 1948-1954 (sygn. Gm.Md.76) Protokoły posiedzeń zespołu gminnego, odpraw sołtysów, zebrań gromadzkich 1945-1954 (sygn. Gm.Md.77) Akta Gminnej Komisji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski, Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego 1951-1954 (sygn. Gm.Md.78) Akta Referatu Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn. Gm.Md.81-84) Akta Urzędu Stanu Cywilnego, skargi i zażalenia 1951-1954 (sygn. Gm.Md.85) Akta innych organów na szczeblu gminnym – komitety, komisje , związki, organizacje społeczne, partie polityczne 1947-1954 (sygn. Gm.Md.107-110) Protokoły darowizny, umowy pracy i najmu, akta osobowe pracowników 1947-1954 (sygn. Gm.Md.111) Zezwolenia budowlane 1948-1950 (sygn. Gm.Md.112) Księgi kontroli ruchu ludności 1947-1950 (sygn. Gm.Md.113-115) Liczba jednostek w zespole: 115
33/38/0 Akta gminy Otfinów 1880 - 1954 0 rozwiń
Książka uchwał Zarządu Gminnego 1935-1949 (sygn. Gm.O.1) Spisy spraw 1938-1949 (sygn. Gm.O.2, 16-17, 31-32, 36) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, 1945-1949 (sygn. Gm.O.3-15, 18-30, 34-35) Budżety, sprawozdania finansowe 1938-1949 (sygn. Gm.O.37-38, 65) Księgi finansowe i kasowe 1945-1954 (sygn. Gm.O.39-60, 62-64, 119-129) Księga inwentarzowa 1936-1938 (sygn. Gm.O.61) Księga protokołów Gminnej Komisji Rewizyjnej 1939-1940 (sygn. Gm.O.66) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe, sprawy podatków i świadczeń w naturze 1940-1952 (sygn. Gm.O.67-101, 130-132) Księga dłużników i wierzycieli 1946 (sygn. Gm.O.102) Wykazy wkładów oszczędnościowych 1948 (sygn. Gm.O.103) Kopie zaświadczeń 1945-1949 (sygn. Gm.O.104) Spis ludności, księga kontroli ruchu ludności 1932-1937 (sygn. Gm.O.105-106) Książka protokołów rewizyjnych rady nadzorczej Spółki Oszczędności i Pożyczek 1909-1914 (sygn. Gm.O.107) Protokoły posiedzeń Komisji GRN, zebrań gromadzkich 1950-1951 (sygn. Gm.O.108) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951-1954 (sygn. Gm.O.109-116) Akta Gminnych Komisji Walki z Analfabetyzmem i Oświatowej, Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Warszawy 1950-1953 (sygn. Gm.O.117) Akta instruktora rolnego 1950-1951 (sygn. Gm.O.118) Księga Protokołów Rady Gminy Gorzyce za lata 1885-1934, oraz rady gromadzkiej w Gorzycach 1934-1938 (sygn. Gm.O.133) Protokoły rady gromadzkiej w Gorzycach 1945-1948 (sygn. Gm.O.134) Inwentarze Gminy Gorzyce 1894-1902 (sygn. Gm.O.135-140) Rejestr przychodów i wydatków Gminy Gorzyce 1902-1934 (sygn. Gm.O.141) Rejestry kasowe, dochodów, opłat, księgi biercze, kwitariusze, sprawy finansowe 1880-1950 (sygn. Gm.O.142-151, 155-162) Listy głosujących w wyborach do Wydziału Spółki Łowieckiej, radnych gminnych, do sejmu RP 1922-1930 (sygn. Gm.O.152-154) Korespondencja różna - akcja osiedleńcza, szarwark, pomoc sąsiedzka, spółka wodna "Gorzycanka" 1949-1952 (sygn. Gm.O.163) Wykazy mieszkańców Gorzyc b.d. (sygn. Gm.O.164) Rejestr - badania w sprawie klasyfikacji gruntów w gromadzie Gorzyce 1949 (sygn. Gm.O.165) Liczba jednostek w zespole: 165
33/39/0 Akta gminy Radgoszcz 1928 - 1954 0 rozwiń
Księga protokołów Rady Gminnej w Smykowie 1928-1935 (sygn. Gm.Rd.1) Protokół czynności Gminy Smyków 1931-1932 (sygn. Gm.Rd.2) Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, Gminnej Komisji Kontroli Społecznej, protokoły sesji GRN, 1945-1954 (sygn. Gm.Rd.3-4, 32-34) Akta Gminnego Komitetu Siewnego 1945 (sygn. Gm.Rd.5) Budżety, sprawozdania finansowe 1945-1953 (sygn. Gm.Rd.6, 14, 49) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Społecznego 1946-1950 (sygn. Gm.Rd.7-12, 38-39) Spisy spraw 1947-1954 (sygn. Gm.Rd.13, 47) Dzienniki główna, księgi kasowe 1945-1951 (sygn. Gm.Rd.15-19, 50-52) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe, wykazy 1947-1953 (sygn. Gm.Rd.20-31, 53-70) Akta Komisji GRN stałych i doraźnych 1950-1954 (sygn. Gm.Rd.35, 37) Protokoły posiedzeń zespołu gminnego, odpraw sołtysów, zebrań gromadzkich 1948-1954 (sygn. Gm.Rd.36) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn. Gm.Rd.40-46) Skargi i zażalenia 1951-1954 (sygn. Gm.Rd.48) Akta innych organów na szczeblu gminnym – komitety 1947-1954 (sygn. Gm.Rd.71-73) Dziennik budowy Domu Ludowego w Radgoszczy 1948-1950 (sygn. Gm.Rd.74) Umowy i zobowiązania 1946-1951 (sygn. Gm.Rd.75) Zezwolenia budowlane 1948-1950 (sygn. Gm.Rd.76) Liczba jednostek w zespole: 76
33/40/0 Akta gminy Szczucin 1935 - 1950 0 rozwiń
Księgi finansowe i kasowe 1935-1953 (sygn. Gm.Sz.1-15, 37-77, 129-145) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe, wykazy 1942-1953 (sygn. Gm.Sz.16-20, 78-110, 146-160) Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, Zarządu Gminnego 1945-1954 (sygn. Gm.Sz.21-23, 112-113) Akta Gminnej Komisji Klasyfikacji Gruntów 1949-1950 (sygn. Gm.Sz.24) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Społecznego 1945-1950 (sygn. Gm.Sz.25-34, 116-119) Spisy spraw 1945-1954 (sygn. Gm.Sz.35, 126) Budżety, sprawozdania finansowe, preliminarze 1945-1953 (sygn. Gm.Sz.36, 128) Rejestry wkładów oszczędnościowych 1948-1950 (sygn. Gm.Sz.111) Akta Komisji GRN 1950-1954 (sygn. Gm.Sz.114) Protokoły posiedzeń zespołu gminnego, odpraw sołtysów, zebrań gromadzkich 1947-1954 (sygn. Gm.Sz.115) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn. Gm.Sz.120-125) Księga archiwalna 1951-1954 (sygn. Gm.Sz.127) Akta innych organów na szczeblu gminnym (Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Punkt opieki nad matką i dzieckiem, Koło Ligii Przyjaciół Żołnierza 1947-1953 (sygn. Gm.Sz.162) Akta personalne pracowników, umowy, testamenty 1948-1950 (sygn. Gm.Sz.163) Zezwolenia budowlane 1948-1950 (sygn. Gm.Sz.164) Rejestr wydanych tymczasowych dowodów osobistych 1947-1948 (sygn. Gm.Sz.165) Liczba jednostek w zespole: 165
Wyświetlanie 21 do 40 z 825 wpisów.