Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/141/0 Akta notariusza Wincentego Pisarczyka w Tuchowie 1921 - 1932 0 rozwiń
Akty notarialne 1921-1932 (sygn. N.PW.Tuch.1-13) Repertoria 1921-1930 (sygn. N.PW.Tuch.14-17) Indeks 1921-1930 (sygn. N.PW.Tuch.18) Liczba jednostek w zespole: 18
33/142/0 Akta notariusza Karola Puchalskiego w Tuchowie 1917 - 1921 0 rozwiń
Akty notarialne 1917-1921 (sygn. N.PK.Tuch.1-2) Repertorium 1917-1921 (sygn. N.PK.Tuch.3) Indeks 1917-1921 (sygn. N.PK.Tuch.4) Liczba jednostek w zespole: 4
33/143/0 Akta notariusza Wendelina Czeppe w Ciężkowicach 1925 - 1939 0 rozwiń
Akty notarialne 1925-1939 (syg. N.CW.C.1-13) Repertoria 1925-1939 (syg. N.CW.C.14-19) Skorowidze 1933-1939 (syg. N.CW.C.20-22) Liczba jednostek w zespole: 22
33/144/0 Akta notariusza Leopolda Wiśniowskiego w Ciężkowicach 1896 - 1924 0 rozwiń
Akty notarialne 1896-1924 (sygn. N.WL.C.1-12) Repertoria 1911-1924 (sygn. N.WL.C.13-14) Protesty wekslowe 1910-1913 (sygn. N.WL.C.15) Liczba jednostek w zespole: 15
33/145/0 Akta notariusza Jana Berszakiewicza w Żabnie 1918 0 rozwiń
Akty notarialne 1918 (sygn. N.BJ.Ż.1) Indeks do repertorium 1918 (sygn. N.BJ.Ż.2) Liczba jednostek w zespole: 2
33/146/0 Akta notariusza Ludwika Gołkowskiego w Żabnie 1926 - 1935 0 rozwiń
Akty notarialne 1926-1935 (sygn. N.GL.Ż.1-14) Repertoria 1926-1933 (sygn. N.GL.Ż.15-17) Indeks do repertorium 1926-1930 (sygn. N.GL.Ż. 18) Skorowidz 1934-1935 (sygn. N.GL.Ż. 19) Liczba jednostek w zespole: 19
33/147/0 Akta notariusza Wojciecha Glińskiego w Żabnie 1918 - 1926 0 rozwiń
Akty notarialne 1918-1926 (sygn. N.GW.Ż.1-9) Repertoria 1918-1926 (sygn. N.GW.Ż.10-12) Indeks 1918-1926 (sygn. N.GW.Ż.13) Liczba jednostek w zespole: 13
33/148/0 Akta notariusza Kazimierza Machowicza w Żabnie 1902 - 1915 0 rozwiń
Akty notarialne 1902-1915 (sygn. N.MK.Ż.1-23) Repertoria 1902-1915 (sygn. N.MK.Ż.24-29) Księgi protestów wekslowych 1911-1913 (sygn. N.MK.Ż. 31-32) Liczba jednostek w zespole: 31
33/149/0 Akta notariusza Jana Mycińskiego w Żabnie 1891 - 1901 0 rozwiń
Akty notarialne 1891-1901 (sygn. N.MJ.Ż.1-15) Repertoria 1894-1898 (sygn. N.MJ.Ż.16-17) Indeks do repertorium 1891-1901 (sygn. N.MJ.Ż.18) Księga protestów wekslowych 1893-1900 (sygn. N.MJ.Ż.19-20) Wykaz alfabetyczny testatorów 1896-1900 (sygn. N.MJ.Ż.21) Dziennik depozytowy 1891-1894 (sygn. N.MJ.Ż.22) Liczba jednostek w zespole: 21
33/150/0 Akta notariusza Władysława Wacławowicza w Żabnie 1916 - 1918 0 rozwiń
Akty notarialne 1916-1918 (sygn. N.WW.Ż.1-3) Repertoria 1916-1918 (sygn. N.WW.Ż. 4-5) Liczba jednostek w zespole: 5
33/151/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Tarnowie 1860 - 1951 [1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 202
33/152/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Dąbrowie Tarnowskiej 1905 - 1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
33/153/0 Bank Gospodarstwa Krajowego w Tarnowie [1923] 1924 - 1949 0 rozwiń
Preliminarze kosztów, oszacowania realności 1926-1946 (sygn. BGK.1-2) Pisma dotyczące historii Oddziału w czasach okupacji 1940-1946 (sygn. BGK. 3) Korespondencja powiernika niemieckiego 1940-1944 (sygn. BGK.4-5) Korespondencja Oddziału z centralą banku 1945-1947 (sygn. BGK.6-9) Sprawozdania banku, KKO i spółdzielni 1932-1946 (sygn. BGK.10-11) Bilanse roczne Oddziału 1924-1949 (sygn. BGK.12-51) Księgi Główna 1923-1948 (sygn. BGK.52-82) Akta kredytowe pożyczek, układy, windykacje 1924-1948 (sygn. BGK.83-97) Akta rejestracji książeczek wkładowych 1934-1947 (sygn. BGK. 98) Wnioski o zezwolenie na wysyłkę dewiz za granicę 1938-1939 (sygn. BGK.99) Liczba jednostek w zespole: 99
33/154/0 Bank Emisyjny w Tarnowie 1939 - 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
33/155/0 Bank Inwestycyjny w Tarnowie 1941 - 1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 557
33/156/0 Bank Rolny w Tarnowie 1946 - 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 214
33/157/0 Kasa Stefczyka w Brzozowej 1911 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
33/158/0 Kasa Stefczyka w Ciężkowicach 1924 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
33/159/0 Kasa Stefczyka w Jastrzębi 1924 - 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
33/160/0 Kasa Stefczyka w Lisiej Górze 1924 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
Wyświetlanie 141 do 160 z 825 wpisów.