Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/1/0 Akta miasta Tarnowa 1831 - 1944 530 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 217
33/2/0 Zarząd Miejski i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie 1943 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1942
33/3/0 Akta miasta Dąbrowa Tarnowska 1870 - 1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
33/4/0 Zarząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
33/5/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej 1950 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 353
33/6/0 Akta miasta Tuchowa 1898 - 1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
33/7/0 Zarząd Miejski i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tuchowie 1945 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 529
33/8/0 Akta miasta Żabna 1867 - 1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 146
33/9/0 Zarząd Miejski i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żabnie [1936] 1945 - 1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 238
33/10/0 Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1925 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
33/11/0 Wydział Powiatowy w Tarnowie 1917 - 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
33/12/0 Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1940 - 1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
33/13/0 Urząd Pracy w Tarnowie 1940 - 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
33/14/0 Powiatowa Rada Narodowa w Tarnowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 65
33/15/0 Starostwo Powiatowe w Tarnowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 374
33/16/0 Wydział Powiatowy w Tarnowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
33/17/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tarnowie 1945 - 1947 [1949] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 82
33/18/0 Inspektorat Oświaty w Tarnowie 1866 - 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 819
33/19/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Tarnowie [1889] 1934 - 1951 [1953] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 708
33/20/0 Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 449
33/21/0 Starostwo Powiatowe i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarnowskiej 1945 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 909
33/22/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Tarnowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
33/23/0 Powiatowa Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego w Tarnowie 1946 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
33/24/0 Akta gminy Ciężkowice 1936 - 1954 0 rozwiń
Budżet administracyjny, roczne sprawozdania finansowe 1940-1945 (sygn. Gm.C.1) Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków 1941-1952 (sygn. Gm.C.2-5, 24, 25-52, 54-67, 68-96, 113-139, 153-158) Księgi biercze obowiązkowych dostaw, szarwarku 1936-1954 (sygn. Gm.C.6-11, 98-112, 159-171) Protokoły sesji, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, sprawozdania gminy i gromad 1945-1954 (sygn. Gm.C.12, 141, 143) Księgi protokołów zebrań sołtysów 1946-1950 (sygn. Gm.C.13-14) Akta Komisji GRN, protokoły zebrań gromadzkich 1946-1954 (sygn. Gm.C.15, 142, 144) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego, Działu Gospodarki Gminnej, Działu Administracyjnego 1945-1950 (sygn. Gm.C.16, 146) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego 1946-1954 (sygn. Gm.C.17, 145, 147) Akta Działu Finansowo-Budżetowego i Działu Społecznego 946-1948 (sygn. Gm.C.18) Akta Działu Administracyjnego 1946-1954 (sygn. Gm.C.19, 147) Akta Działów: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Organizacyjno-Społecznego, Administracyjnego 1949-1954 (sygn. Gm.C.20, 150) Spisy spraw 1946-1949 (sygn. Gm.C.21) Ewidencja sołtysów, Akta dotyczące szkód wojennych 1945-1954 (sygn. Gm.C.22) Sprawozdania finansowe i budżety 1945-1949 (sygn. Gm.C.23) Ewidencja podatników podatku gruntowego 1949 (sygn. Gm.C.97) Księga inwentarzowa gminy 1948 (sygn. Gm.C.140) Akta Referatu Finansowego 1951-1954 (sygn. Gm.C.148) Akta Referatów Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (sygn. Gm.C.149) Statystyka ludnościowa Gminy 1949-1954 (sygn. Gm.C.151) Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu 1952-1954 (sygn. Gm.C.172) Gminny Komitet Odbudowy Warszawy 1947-1954 (sygn. Gm.C.173) Odpisy dokumentów osobistych, testamenty, zezwolenia budowlane 1948-1950 (sygn. Gm.C.174) Skorowidze do spisów ludności 1937-1949 (sygn.Gm.C.175-176) Rejestry mieszkańców , przybywających i opuszczających Gminę 1945-1954 (sygn. Gm.C.177-186) Gromadzkie książki meldunkowe 1950-1951 (sygn. Gm.C.187-194) Liczba jednostek w zespole: 194
33/25/0 Akta gminy Gromnik [1931] 1941 - 1954 0 rozwiń
Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1941-1953 (sygn. Gm.Gk.1-2, 17-43, 59-66) Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, oraz Zarządu Gminnego, sprawozdania 1945-1954 (sygn. Gm.Gk 3-6, 46, 48) Akta Działów: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego 1945 (sygn. Gm.Gk 7) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego 1946-1954 (sygn. Gm.Gk 8, 50) Akta Działu Finansowo-Budżetowego 1946-1954 (sygn. Gm.Gk 9, 51) Akta Działu Społecznego 1946-1948 (sygn. Gm.Gk 10) Akta Działu Administracyjnego 1946-1948 (sygn. Gm.Gk 11) Akta Działów: Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Administracyjnego 1949 (sygn. Gm.Gk 12) Spisy spraw 1945-1954 (sygn. Gm.Gk 13, 54) Sprawy przesiedleńcze, resztówek, statystyki 1945-1952 (sygn. Gm.Gk 14) Budżety i sprawozdania finansowe 1945-1949 (sygn. Gm.Gk 15-16) Księgi inwentarzowe Gminy 1946-1949 (sygn. Gm.Gk 44-45) Akta Komisji GRN stałych i doraźnych 1947-1954 (sygn. Gm.Gk 47, 49) Akta Działu Gospodarki Gminnej 1950-1954 (sygn. Gm.Gk 52) Akta Działów: Administracyjno-Społecznego i Administracyjnego 1950-1954 (sygn. Gm.Gk 53) Sprawy wymiaru podatku, statystyka rolna 1950-1954 (sygn. Gm.Gk 55) Skargi i zażalenia 1951-1954 (sygn. Gm.Gk 56) Budżety administracyjne 1950-1953 (sygn. Gm.Gk 57) Dziennik główna 1952 (sygn. Gm.Gk 58) Akta innych organów na szczeblu gminnym (FJN, Liga Przyjaciół Żołnierza, Komitet Odbudowy Warszawy, Związek Młodzieży Polskiej itp.) 1946-1954 (sygn. Gm.Gk 67-69) Umowy, zobowiązanie, pozwolenia budowlane 1932-1950 (sygn. Gm.Gk 70-71) Rejestry mieszkańców, skorowidze 1931-1951 (sygn. Gm.Gk 72-77) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1951 (sygn. Gm.Gk 78-85) Liczba jednostek w zespole: 85
33/26/0 Akta gminy Gumniska 1886 - 1954 0 rozwiń
Dzienniki podawcze 1902-1935 (sygn.Gm.G.1, 7, 11, 13, 15, 17, 20) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1926-1953 (sygn.Gm.G.2, 3, 6, 8, 10, 12, 37-80, 93-125, 138-149) Księgi protokołów posiedzeń Rady Gminy 1900-1938 (sygn.Gm.G.4, 16, 19, 25, 26) Księgi kasowe 1928-1935 (sygn.Gm.G.5, 9, 22) Księgi protokołów posiedzeń GRN i Prezydium GRN 1945-1954 (sygn.Gm.G.81, 127, 128) Księga gminna 1911-1920 (sygn.Gm.G.18) Dziennik kasy pożyczkowej 1886-1928 (sygn.Gm.G.21) Akta różne gmin jednostkowych 1904-1930 (sygn.Gm.G.23) Kronika gminna 1935 (sygn.Gm.G.24) Księga protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego 1935-1954 (sygn.Gm.G.27,130) Akta Działów Ogólno-Administracyjnego i Finansowo-Budżetowego 1936-1954 (sygn.Gm.G.28, 83-85, 131) Akta Działów Gospodarki Gminnej i Administracyjnego 1935-1949 (sygn.Gm.G.29, 88, 132) Spisy spraw 1937-1953 (sygn.Gm.G.30-31, 89, 133) Skargi i wnioski 1914-1944 (sygn.Gm.G.32, 33) Budżety gminy i gromadzkie, sprawozdania finansowe 1935-1953 (sygn.Gm.G.34-35, 91, 92, 136) Akta Komisji GRN 1946-1954 (sygn.Gm.G.82, 129) Akta Działu Społecznego 1946-1948 (sygn.Gm.G.86) Akta Działu Administracyjnego 1946-1948 (sygn.Gm.G.87) Walka z analfabetyzmem 1949-1951 (sygn.Gm.G.90) Wykazy wkładów oszczędnościowych Gminy 1948-1952 (sygn.Gm.G.126, 150-153) Sprawy różne (statystyka, spis powszechny) 1950-1954 (sygn.Gm.G.134-135, 155) Dzienniki główna 1952-1953 (sygn.Gm.G.137) Sprawy Komitetu Obrońców Pokoju, Komitetu Odbudowy Warszawy 1950-1954 (sygn. Gm.G.154) Pozwolenia na budowę - rejestry 1927-1949 (sygn.Gm.G.156-168) Rejestry mieszkańców, skorowidze 1931-1950 (sygn.Gm.G.169-197) Rejestry aktów wydanych przez USC 1946-1954 (sygn.Gm.G.198-199) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1951 (sygn.Gm.G.200-214) Liczba jednostek w zespole: 214
33/27/0 Akta gminy Klikowa (Łęg Tarnowski) 1889 - 1954 0 rozwiń
Księgi protokołów z posiedzeń Rady Gminnej 1889-1930 sygn. (Gm.KŁ.1-2) Księga dłużników kasy pożyczkowej 1899-1918 (Gm.KŁ.3) Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, sprawozdania 1945-1954 (Gm.KŁ.4, 47-49, 51-54) Księgi protokołów i uchwał GRN 1946-1950 (Gm.KŁ.5-7) Księga protokołów z posiedzeń Prezydium GRN i Zarządu Gminnego 1948-1950 (Gm.KŁ.8, 11) Akta Komisji GRN 1945-1954 (Gm.KŁ.9, 50) Księga uchwał Zarządu Gminnego i Prezydium GRN 1945-1947 (Gm.KŁ.10) Varia 1936 (Gm.KŁ.12) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo- Budżetowego, Społecznego 1946-1954 (Gm.KŁ.13-14, 55, 57) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Administracyjno- Społecznego, Administracyjnego 1949 (Gm.KŁ.15) Zarządzenia dla sołtysów, statystyka Gminy 1945-1950 (Gm.KŁ.16) Budżety, roczne sprawozdania finansowe 1944-1954 (Gm.KŁ.17, 62) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1948-1950 (Gm.KŁ.18-46, 64-88) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Przemysłu i Handlu, Administracyjnego 1950 (Gm.KŁ.56) Akta Referatów Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1954 (Gm.KŁ.58) Spisy spraw 1950-1954 (Gm.KŁ.59) Skargi i zażalenia, Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski 1951-1954 (Gm.KŁ.60-61) Dziennik główna 1951 (Gm.KŁ.63) Społeczny Fundusz Oszczędnościowy Gminy Klikowa 1950-1951 (Gm.KŁ.89-90) Księga inwentarzowa Gminy 1950 (Gm.KŁ.91) Akta innych organów na szczeblu Gminy ( stowarzyszeń, organizacji społecznych) 1942-1954 (Gm.KŁ.92-93) Sprawy personalne, testamenty, zezwolenia budowlane 1930-1951 (Gm.KŁ.94) Rejestry mieszkańców 1930-1951 (Gm.KŁ.95-104) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1951 (Gm.KŁ.105-116) Liczba jednostek w zespole: 116
33/28/0 Akta gminy Lisia Góra 1906 - 1954 0 rozwiń
Akta dotyczące melioracji terenu gminy 1906-1910 (sygn.Gm.LG.1) Akta dotyczące kontyngentu na rzecz okupanta, protokoły inspekcji gminy, sprawy karno-administracyjne 1936-1944 (sygn.Gm.2) Budżety i sprawozdania finansowe 1938-1954 3, (sygn.Gm.96) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1943-1949 (sygn.Gm.4-15, 40-75, 77-79, 100-132) Księgi protokołów sesji GRN 1945-1950 (sygn.Gm.16-17) Księgi uchwał GRN 1948-1950 (sygn.Gm.18) Protokoły sesji GRN, posiedzeń Prezydium GRN, GKKS, dokumentacja organizacyjna 1945-1954 (sygn.Gm.19-21, 81, 83) Księgi protokołów posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 (sygn.Gm.22-23) Akta Gminnej Komisji Klasyfikacji Gruntów 1949 (sygn.Gm.24) Akta różne 1945 (sygn.Gm.25) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego i Finansowo-Budżetowego 1946-1950 (sygn.Gm.26, 27, 30, 84) Akta Działu Społecznego 1946-1948 (sygn.Gm.28) Akta Działu Administracyjnego 1946-1948 (sygn.Gm.29) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Administracyjno-Społecznego, Administracyjnego 1949-1950 (sygn.Gm.31, 85) Spisy spraw 1945-1954 (sygn.Gm.32, 92) Ewidencja przesiedlających się na Ziemie Zachodnie 1945-1946 (sygn.Gm.33) Budżety, sprawozdania finansowe Gminy 1945-1949 (sygn.Gm.34) Dzienniki główna 1945-1954 (sygn.Gm.35-39, 97-98) Wykazy wkładów oszczędnościowych Gminy 1948-1951 (sygn.Gm.76, 133-135) Księga inwentarzowa Gminy 1946-1953 (sygn.Gm.80, 136) Akta Komisji GRN 1947-1954 (sygn.Gm.82) Akta Referatu Ogólno-Administracyjnego 1951-1954 (sygn.Gm.87) Akta Referatu Finansowego 1951-1954 (sygn.Gm.88) Akta Referatu Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951-1954 (sygn.Gm.89) Akta Referatu Rolnego 1951-1954 (sygn.Gm.90-91) Skargi i zażalenia 1951-1954 (sygn.Gm.93-94) Akta USC, dotyczące obowiązkowych dostaw, spisu powszechnego 1950-1954 (sygn.Gm.95) Akta innych organów na szczeblu Gminy- stowarzyszeń, organizacji społecznych 1945-1954 (sygn.Gm.137-139) Umowy, testamenty, sprawy osobowe 1930-1954 (sygn.Gm.140) Zezwolenia budowlane 1949-1950 (sygn.Gm.141) Rejestry mieszkańców, skorowidze 1931-1950 (sygn.Gm.142-172) Książki meldunkowe gromadzkie 1950-1952 (sygn.Gm.173-177) Liczba jednostek w zespole: 177
33/29/0 Akta gminy Mościce 1848 - 1954 0 rozwiń
Akta Urzędu Gminnego w Dąbrówce Infułackiej Księgi protokołów Rady Gminnej 1867-1929 (sygn.G.M.M.1) Listy wyborców 1910 (sygn.G.M.M.2) Akta administracyjne 1885-1929 (sygn.G.M.M.3-9) Dzienniki podawcze 1927 (sygn.G.M.M.10-12) Budżety, księgi finansowe, inwentarze 1869-1928 (sygn.G.M.M.13-14, 20-23) Listy poborowych, wykazy żołnierzy nieczynnych 1865-1920 (sygn.G.M.M.15-18) Książka meldunkowa 1927-1930 (sygn.G.M.M.19) Książka protokołów Towarzystwa Kółka Rolniczego 1908-1924 (sygn.G.M.M.24) Akta Zwierzchności Gminnej w Świerczkowie Księga uchwał Gminy 1903-1929 (sygn.G.M.M.25) Listy głosujących do wyboru radnych gminnych 1919 (sygn.G.M.M.26) Akta administracyjne 1901-1929 (sygn.G.M.M.27-29) Sprawy budowlane 1927-1929 (sygn.G.M.M.30) Dziennik podawczy 1926-1929 (sygn.G.M.M.31) Metryki gruntowe 1848-1858 (sygn.G.M.M.32) Budżety, księgi finansowe, inwentarze 1884-1929 (sygn.G.M.M.33-35, 40-42) Listy poborowych 1864-1910 (sygn.G.M.M.36) Książki meldunkowe (rezerwistów) 1889-1929 (sygn.G.M.M.37-38) Książka meldunkowa obcych 1927-1929 (sygn.G.M.M.39) Akta gminy Mościce Protokoły i materiały posiedzeń Rady Przybocznej, akta Spółki Drogowej 1929-1931 (sygn.G.M.M.43) Okólniki i rozporządzenia władz zwierzchnich 1930-1931 (sygn.G.M.M.44) Akta z wyborów do sejmu i senatu i do Rady Gminnej 1930-1931 (sygn.G.M.M.45) Akta spraw budowlanych 1929-1931 (sygn.G.M.M.46) Dzienniki podawcze, skorowidze 1929-1933 (sygn.G.M.M.47-51, 60-61) Akta Działów Administracyjnego, Skarbowego, Technicznego, 1932-1934 (sygn.G.M.M.52-59) Spisy spraw i rejestry kancelaryjne 1933-1952 (sygn.G.M.M.62-63, 78-83, 89, 94, 164) Akta Działów Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo- Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego, Społecznego, Gospodarki Rolnej 1933-1952 (sygn.G.M.M.64-74, 77, 85-88, 90-93, 158-163) Zezwolenia budowlane, rejestry spraw budowlanych 1936-1940 (sygn.G.M.M.75-76) Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, Prezydium GRN, Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1945-1953 (sygn.G.M.M.84, 157) Księgi inwentarzowe 1928-1948 (sygn.G.M.M.95-97) Budżety, sprawozdania finansowe 1929-1950 (sygn.G.M.M.98-99) Księgi finansowe 1930-1949 (sygn.G.M.M.100-123) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1937-1951 (sygn.G.M.M.124-146, 172-178) Księgi meldunkowe rezerwistów 1927-1939 (sygn.G.M.M.147-149) Księgi meldunkowe, spisy mieszkańców, księgi ruchu ludności 1929-1934 (sygn.G.M.M.150-152, 187-190) Akta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościcach 1933-1941 (sygn.G.M.M.153-156) Akta Referatów Ogólno-Administracyjnego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Wojskowego, Rolnego 1953-1954 (sygn.G.M.M.165-169) Akta Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego 1953-1954 (sygn.G.M.M.170) Rejestry klasyfikacyjne gruntów 1949-1952 (sygn.G.M.M.171) Akta innych organów na szczeblu Gminy- stowarzyszeń, komitetów 1946-1953 (sygn.G.M.M.179-184) Plany sytuacyjne i zabudowy b.d. (sygn.G.M.M.185-186) Prośby o wydanie dowodów osobistych, paszportów 1932-1939 (sygn.G.M.M.191) Karty zgonu dla lekarza powiatowego 1939-1942 (sygn.G.M.M.192) Polisy ubezpieczeniowe budynku gminnego, szkół 1947-1948 (sygn.G.M.M.193 Liczba jednostek w zespole: 193
33/30/0 Akta gminy Pleśna 1942 - 1953 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego 1946-1950 (sygn. Gm.P.1) Akta Gminnej Komisji Klasyfikacji Gruntów 1949 (sygn. Gm.P.2) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Gminnej, Administracyjnego 1945 (sygn. Gm.P.3) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego 1946-1948 (sygn. Gm.P.4) Akta Działu Finansowo-Budżetowego 1946-1948 (sygn. Gm.P.5) Akta Działu Społecznego, Ogólno-Organizacyjnego 1946-1948 (sygn. Gm.P.6) Akta Działu Ogólno-Organizacyjnego, Finansowo-Budżetowego 1949-1950 (sygn. Gm.P.7, 39) Akta Działów Gospodarki Gminnej, Administracyjno-Społecznego, Administracyjnego 1949-1950 (sygn. Gm.P.8, 40) Spisy spraw 1945-1953 (sygn. Gm.P.9-11, 43-45) Budżety, sprawozdania finansowe Gminy 1945-1951 (sygn. Gm.P.12, 46) Księgi biercze podatków, rejestry wymiarowe 1942-1949 (sygn. Gm.P.13-36, 47-51, 55) Wykazy wkładów oszczędnościowych Gminy 1948-1951 (sygn. Gm.P.37, 52-54) Protokoły posiedzeń Prezydium GRN i Gminnego Komitetu ds. walki z analfabetyzmem 1949-1951 (sygn. Gm.P.38) Akta Referatu Ogólno-Administracyjnego 1951-1953 (sygn. Gm.P.41) Akta Referatu Finansowego, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Rolnego 1951-1953 (sygn. Gm.P.42) Zezwolenia budowlane 1945-1946 (sygn. Gm.P.56) Książki meldunkowe 1950-1951 (sygn. Gm.P.57-70) Liczba jednostek w zespole: 70
Wyświetlanie 1 do 30 z 825 wpisów.