Archiwum Narodowe w Krakowie

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Rakowicka 22E

Kraków

31-510

Godziny otwarcia:

09:00 - 17:00 (poniedziałek)

09:00 - 15:00 (wtorek)

09:00 - 15:00 (środa)

09:00 - 15:00 (czwartek)

09:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
+48 12 370 56 00
numer fax:
+48 12 370 56 98
E-mail:
sekretariat@ank.gov.pl
Strona www:
http://ank.gov.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie ma ponad 140-letnią instytucjonalną tradycję. Jest sukcesorem działającego od 1878 r. Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie (późniejszego Archiwum Państwowego w Krakowie) oraz istniejącego od 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

 


 

Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie.   W 1936 roku  przyjęło  nazwę  Archiwum  Państwowe, a 1 lutego 1952 roku włączono w jego struktury Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

Z  dniem 29 grudnia 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, (do 31 maja 2022 r. główna siedziba  Archiwum). Tu powstało w 1896 roku  istniejące  do  dziś  Towarzystwo  Miłośników   Historii  i  Zabytków  Krakowa, a  swe  posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów  Galicji  Zachodniej, prekursor  służby  ochrony  zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Zasób Archiwum Narodowego w Krakowie i jego oddziałów zamiejscowych liczący ponad 25 kilometrów akt i obejmujący archiwalia od XII w. po współczesne, jest jednym z największych i najcenniejszych w kraju. Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, instytucje gospodarcze i osoby prywatne, głównie z terenu Małopolski. 

Materiały archiwalne udostępniane są na terenie Krakowa w nowej siedzibie przy ul. Rakowickiej 22E, a także w oddziałach zamiejscowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością bezpośrednio na stronie www.ank.gov.pl

 

Wykaz czytelni centrali Archiwum Narodowego w Krakowie: 

Archiwum Narodowe w Krakowie uprzejmie informuje, że czytelnia w nowym budynku przy ul. Rakowickiej 22 E jest czynna  od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Dotychczas przechowywane w Ekspozyturze w Spytkowicach oraz w ANK Oddział w Bochni zespoły akt zostały przewiezione do Krakowa i są udostępniane w czytelni przy ul. Rakowickiej 22E. 

Jednocześni informujemy, że od 2023 roku zostaną przeprowadzone zmiany organizacyjne w sieci Archiwów Państwowych. Między innymi zasób Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni zostanie włączony do zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

Zmiany te zostaną też przeprowadzone w ewidencji zasobu. Zespoły archiwalne z Oddziału w Bochni z dniem 1 stycznia 2023 roku będą wycofane z udostępniania w Szukaj w Archiwach, by po około miesiącu powrócić już w strukturze Archiwum Narodowego w Krakowie. 

W tym czasie z ewidencji zespołów Oddziału w Bochni będzie można skorzystać w postaci tradycyjnej, w czytelni Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

 

 

 

Liczba zespołów na SwA

5038

Liczba jednostek na SwA

720793

Liczba skanów na SwA

4740441

Wielkość zasobu (m.b.):

16916.0

Liczba monografii w bibliotece:

45082

Powierzchnia magazynowa (m2):

3355.6

Pojemność półek (m.b.):

25545.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

83

angle-left 125 lat Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa - publikujemy skany dotyczące działalności Towarzystwa
Z okazji 125. rocznicy pierwszego posiedzenia Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, które odbyło się tutaj 11 stycznia 1897 r. w ówczesnym Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, opublikowano skany wybranych materiałów dotyczących historii Towarzystwa. Archiwalia działającego od 1897 r. Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zostały przekazane do Archiwum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego w 1967 r. Na portalu Szukaj w Archiwach prezentowane są pierwsze cztery tomy ksiąg protokołów posiedzeń władz Towarzystwa – Walnego Zgromadzenia i Wydziału z lat 1896-1916. Jako pierwszy wpisano bowiem protokół odbytego 21 listopada 1896 r. w siedzibie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ul. Siennej 16 spotkania uczonych, artystów, działaczy kulturalnych i obywateli miasta Krakowa, podczas którego powołano do życia Towarzystwo. Opracowany wówczas projekt statutu wymieniał jako główne cele działania poznawanie dziejowej przeszłości Krakowa i jego okolic oraz budzenie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta wśród ogółu jego mieszkańców. Towarzystwo miało je realizować poprzez zebrania i odczyty, publikacje czasopism i książek, opiekę konserwatorską nad zabytkami oraz gromadzenie zabytków dla przyszłego muzeum historycznego miasta. Następnym jest protokół pierwszego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa, które odbyło się 6 stycznia 1897 r. w sali posiedzeń krakowskiej Rady Miejskiej. Towarzystwo działało w siedzibie Archiwum do 1953 r., oficjalnym adresem przy ul. Siennej 16 posługiwało się do 1973 r. Zespół akt: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa sygn. 29/562/52 Księga protokołów Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 1 1896-1901 sygn. 29/562/53 Księga protokołów Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 2 1901-1906 sygn. 29/562/54 Księga protokołów posiedzeń Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 3 1906-1909 sygn. 29/562/55 Księga protokołów posiedzeń Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa t. 4 1910-1916

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus