Archiwum Narodowe w Krakowie

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Sienna 16

Kraków

30-960

Godziny otwarcia:

09:00 - 17:00 (poniedziałek)

09:00 - 15:00 (wtorek)

09:00 - 15:00 (środa)

09:00 - 15:00 (czwartek)

09:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
+48 12 422 40 94
numer fax:
+48 12 421 35 44
E-mail:
sekretariat@ank.gov.pl
Strona www:
http://ank.gov.pl

Archiwum Narodowe w Krakowie ma ponad 140-letnią instytucjonalną tradycję. Jest sukcesorem działającego od 1878 r. Krajowego Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie (późniejszego Archiwum Państwowego w Krakowie) oraz istniejącego od 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

 

 

Po odzyskaniu niepodległości, 1 października 1919 roku, Archiwum przeszło pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako Archiwum Ziemskie.   W 1936 roku  przyjęło  nazwę  Archiwum  Państwowe, a 1 lutego 1952 roku włączono w jego struktury Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa.

Z  dniem 29 grudnia 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie Archiwum zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.

Bogatą historię ma też budynek przy ulicy Siennej 16, dziś główna siedziba  Archiwum. Tu powstało w 1896 roku  istniejące  do  dziś  Towarzystwo  Miłośników   Historii  i  Zabytków  Krakowa, a  swe  posiedzenia odbywało Grono Konserwatorów  Galicji  Zachodniej, prekursor  służby  ochrony  zabytków. Tu wreszcie zorganizowane zostało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Zasób Archiwum Narodowego w Krakowie i jego oddziałów zamiejscowych liczący ponad 25 kilometrów akt i obejmujący archiwalia od XII w. po współczesne, jest jednym z największych i najcenniejszych w kraju. Archiwum ma charakter otwarty i wciąż gromadzi materiały przekazywane przez instytucje państwowe, samorządowe, stowarzyszenia, instytucje gospodarcze i osoby prywatne, głównie z terenu Małopolski. Obecnie trwa budowa nowego gmachu przy ul. Rakowickiej 22 spełniającego współczesne standardy przechowywania, zabezpieczania oraz udostępniania archiwaliów.

Materiały archiwalne udostępniane są w pięciu czytelniach na terenie Krakowa, w Ekspozyturze ANK w Spytkowicach, a także w oddziałach zamiejscowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością bezpośrednio na stronie www.ank.gov.pl

 

Wykaz czytelni centrali Archiwum Narodowego w Krakowie: 

Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Oddział II - akt  administracji  państwowej  ogólnej  i  specjalnej,  sądownictwa  z XIX i XX w. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. 

Oddział III - akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego,  wyznaniowych,  szkół  i  organizacji społecznych. Czytelnia  czynna  od  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, dyżur popołudniowy od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00-19.00 (w okresie lipiec-sierpień nie ma dyżuru popołudniowego).

Oddział IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych  z  XIX  i  XX  w. Czytelnia  czynna  od  poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Oddział V - materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej. Czytelnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Część zasobu oddziałów ANK udostępniana jest również w czytelni Ekspozytury ANK w Spytkowicach, ul. Zamkowa 48, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
 

Wielkość zasobu (m.b.):

16916.0

Liczba monografii w bibliotece:

45082

Powierzchnia magazynowa (m2):

3355.6

Pojemność półek (m.b.):

25545.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

83

Najciekawsze materiały

angle-left XII Międzynarodowy Dzień Archiwów
Zapraszamy w sobotę 8 czerwca 2019 r. w godzinach 12.00-19.00 na Dzień otwarty w Archiwum Narodowym w Krakowie. Krakowskie Archiwum zawsze chętnie gości w swoich progach wszystkich miłośników historii. Nieczęsto jednak publicznie prezentuje prawdziwe skarby przechowywane w archiwalnych magazynach. Z okazji XII Międzynarodowego Dnia Archiwów będzie można obejrzeć w oryginale czternastowieczne archiwalia zaliczane do najcenniejszych i najciekawszych w zasobie: • najstarszą zachowaną krakowską księgę miejską z lat 1300-1375, • pieczęć majestatyczną Kazimierza Wielkiego (XIV w.), • dokument królowej Jadwigi Andegaweńskiej z 1385 r. Dla uczestników Dnia otwartego przygotowano także pokaz mało znanych fotografii dawnego Krakowa, prezentację na temat „29 perełek z archiwalnych półek” oraz nowej odsłony portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl. NIE SZUKAJ – ZNAJDŹ W ARCHIWACH! Na dziedzińcu wewnętrznym Archiwum będzie działało plenerowe laboratorium. Zostaną uruchomione stanowiska, przy których będzie można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o prezentowanych oryginałach. 1. Stanowisko Od deski do deski będzie poświęcone księgom i książkom, 2. Władcy zaklęci w wosku – będzie miejscem, w którym z bliska przyjrzymy się królewskim (i nie tylko) pieczęciom, 3. Na stanowisku Zapisane na skórze – na warsztat weźmiemy dokument królowej Jadwigi. Gwarantowana nieformalna, przyjazna i już prawie wakacyjna atmosfera! 29 obiektów prezentowanych 8 czerwca zostało wyłonionych podczas realizacji projektu „Cyfrowe zabezpieczenie i udostępnienie 1000 najcenniejszych i najciekawszych materiałów archiwalnych”. Zgodnie z założeniami realizowanego zadania, każde archiwum państwowe wytypowało do digitalizacji unikatowe archiwalia o najwyższej wartości historycznej, naukowej i artystycznej jak również te które wzbudzają zainteresowanie szerokiego grona odbiorców. Projektem objęto różnego rodzaju materiały, w tym: dokumenty pergaminowe, poszyty, księgi, mapy oraz plany, w celu ich udostępnienia on-line na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus