Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/200/8 Gminny Sąd IV Okręgu Powiatu Łomża Gminnyj Sud IV Okruga Lomzinskogo Uezda 1911-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/200/9 Trybunał Cywilny I Instancji w Łomży 1812-1858 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/200/10 Biuro Pisania Podań 1937-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/201/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Łomży 1920-1939 [1948] 0 rozwiń
Akta osobowe pracowników, akta śledztw dotyczących podejrzanych o działalność komunistyczną, krytykę rządu i marszałka J. Piłsudskiego, rozpowszechnianie fałszywych wiadomości godzących w interes państwa, kradzieży mienia, korespondencja ( 1 – 19 ). Liczba jednostek w zespole: 21
5/202/0 Sąd Grodzki w Łomży 1945-1950 0 rozwiń
1. Akta w sprawie badania zbrodni hitlerowskich 1945, 1 ja., sygn.1 2. Akta spraw karnych 1947-1950, 31 ja., sygn. 3 - 32 Liczba jednostek w zespole: 7232
5/203/0 Sąd Powiatowy w Kolnie 1951-1974 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9024
5/204/0 Sąd Powiatowy w Łomży [1946-1950]1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22596
5/205/0 Sąd Powiatowy w Zambrowie 1955-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1982
5/206/0 Notariusz Jan Majewski w Kolnie 1892-1895 0 rozwiń
Akta kupna, sprzedaży, zamiany, umowy przedślubne, wezwania, pełnomocnictwa, pożyczki, testamenty, repetoria, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 3
5/207/0 Notariusz Stanisław Płoński w Kolnie 1918-1932, 1946 0 rozwiń
Akta kupna, sprzedaży, zamiany, umowy przedślubne, wezwania, pełnomocnictwa, pożyczki, testamenty, repetoria, skorowidze. Dla ksiąg z lat 1918 – 1939 sporządzono komputerową bazę danych „Notariusz”. Liczba jednostek w zespole: 23
5/208/0 Notariusz Stanisław Rafalski w Kolnie 1898-1912 0 rozwiń
Akta kupna, sprzedaży, zamiany, umowy przedślubne, wezwania, pełnomocnictwa, pożyczki, testamenty, repetoria, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 8
5/209/0 Notariusz Hipolit Żyznowski w Kolnie 1935-1939 0 rozwiń
Akta kupna, sprzedaży, zamiany, umowy przedślubne, wezwania, pełnomocnictwa, pożyczki, testamenty, repetoria, skorowidze. Dla ksiąg z lat 1918 – 1939 sporządzono komputerową bazę danych „Notariusz”. Liczba jednostek w zespole: 10
5/210/0 Notariusz Wacław Bogucki w Łomży 1903-1903 0 rozwiń
Akta kupna, sprzedaży, zamiany, umowy przedślubne, wezwania, pełnomocnictwa, pożyczki, testamenty, repetoria, skorowidze. Dla ksiąg z lat 1918 – 1939 sporządzono komputerową bazę danych „Notariusz”. Liczba jednostek w zespole: 1
5/211/0 Notariusz Czesław Głoszkowski w Łomży 1938-1938 0 rozwiń
Akta kupna, sprzedaży, zamiany, umowy przedślubne, wezwania, pełnomocnictwa, pożyczki, testamenty, repetoria, skorowidze. Dla ksiąg z lat 1918 – 1939 sporządzono komputerową bazę danych „Notariusz”. Liczba jednostek w zespole: 1
5/212/0 Notariusz Stanisław Zachwatowicz w Wysokiem Mazowieckiem 1909-1915 0 rozwiń
Akta kupna, sprzedaży, zamiany, umowy przedślubne, wezwania, pełnomocnictwa, pożyczki, testamenty, repetoria, skorowidze. Liczba jednostek w zespole: 14
5/213/0 Sąd Okręgowy w Łomży Wydział Hipoteczny 1758-1915 [1939] 0 rozwiń
Akta spraw majątkowych i obrotu nieruchomościami, tabele likwidacyjne nadziałów ziemi, dokumenty kupna i sprzedaży, zapisów i spadków, wypisy z ksiąg metrykalnych i notarialnych, obwieszczenia o licytacjach i wywłaszczeniach ( 1 – 106 ). Liczba jednostek w zespole: 106
5/214/0 Akta hipoteczne z powiatu kolneńskiego 1821-1936 0 rozwiń
Księgi hipoteczne dóbr Glinki, Kubrzany i wsi Poryte Szlacheckie, kopie aktów notarialnych ( 1 – 5 ). Liczba jednostek w zespole: 5
5/215/0 Elektrownia w Łomży [1941] 1945-1950 0 rozwiń
Straty wojenne oraz odbudowa sieci elektrycznej 1945 – 1947 ( 1 ), wykazy pracowników 1946 – 1950 ( 2 ), plany inwestycyjne 1947 – 1948 ( 3 ), sprawozdania z działalności 1945 – 1950 ( 4 – 5 ), preliminarze budżetowe 1946 – 1949 ( 6 ), bilanse 1946 – 1946 ( 7 ), korespondencja 1941 – 1944 ( 8 ). Liczba jednostek w zespole: 8
5/216/0 Urząd Pocztowo-Telegraficzny w Zambrowie 1870-1917 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki, sprawy przesyłania i odbioru korespondencji i telegramów, brakowanie akt, cenzura, sprawy osobowe, finansowe, budowy i remontu linii telegraficznej, kasa zapomogowo - pożyczkowa Liczba jednostek w zespole: 31
5/217/0 Kierownik Sieci Telefonicznej w Łomży 1915-1915 0 rozwiń
Sprawy dotyczące urlopów, zatrudnienia, przeniesienia pracowników, wynagrodzenia. Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 241 do 260 z 891 wpisów.