Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/276/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kolnie 1950-1955 0 rozwiń
Sprawozdania kwartalne z działalności 1954 ( 1 ), miesięczne plany pracy 1954 – 1955 ( 2 ), informacje dotyczące działalności 1950,1954 ( 3 ), sprawy kadrowe 1953 – 1955 ( 4 ), działalność szkoleniowa 1954 – 1955 ( 5 ), prace społeczne 1954 – 1955 ( 6 – 8 ), werbunek i rejestracja młodzieży 1954 – 1955 ( 9 ). Liczba jednostek w zespole: 9
5/277/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Łomży 1952-1955 0 rozwiń
Sprawozdania kwartalne 1954 ( 1 ), plany pracy 1955 ( 2 ), praca z młodzieżą 1954 – 1955 ( 3 ), protokoły kontroli 1952 – 1955 ( 4 ), sprawy personalne 1954 – 1955 ( 5 ), szkolenia i sport w hufcach 1954 – 1955 ( 6 ), działalność kulturalno – oświatowa 1954 – 1955 ( 7 – 9 ), prace społeczne 1954 – 1955 ( 10 ), werbunek do brygad 1955 ( 11 ), spisy inwentaryzacyjne 1954 ( 12 ). Liczba jednostek w zespole: 12
5/278/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Wysokiem Mazowieckiem 1950-1955 0 rozwiń
Miesięczne plany pracy 1954 – 1955 ( 1 ), informacje i sprawozdania z pracy 1950 – 1954 ( 2 – 3 ), sprawy personalne 1950 – 1953 ( 4 ), zestawienia sprzętu strzelniczego 1950 – 1951 ( 5 ), protokoły kontroli 1950 – 1954 ( 6 ), informacje dotyczące działalności 1950 – 1955 ( 7 – 12 ), werbunek młodzieży 1950 – 1955 ( 13 – 14 ), prace społeczne 1950 – 1955 ( 15 ). Liczba jednostek w zespole: 15
5/279/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Zambrowie 1954-1955 0 rozwiń
Plany pracy i sprawozdania z działalności 1955 ( 1 ), praca polityczno – propagandowa 1955 ( 2 ), szkolenia 1955 ( 3 – 4 ), prace społeczne 1955 ( 5 ), werbunek młodzieży 1954 – 1955 ( 6 – 7 ), sprawy lokalowe i protokoły zdawczo – odbiorcze sprzętu 1954 – 1955 ( 8 – 9 Liczba jednostek w zespole: 9
5/280/0 Łomżyńska Parafialna Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem św. Trójcy w Łomży 1851-1915 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą akta cerkwi oraz powiązanych z nią instytucji: Akta cerkwi ( 1 – 167 ) dekrety, zarządzenia, okólniki Konsystorza Warszawskiego, korespondencja z władzami duchownymi, sprawozdania finansowe, spisy inwentarza, spisy spowiadających się, księgi i dowody finansowe, dzienniki korespondencyjne; Komitet Budowlany ( 168 – 170 ) projekt rozbudowy cerkwi, korespondencja, sprawozdania dotyczące zakupu materiałów budowlanych; Kuratorium Łomżyńskiej Parafialnej Cerkwi ( 171 – 186 ) korespondencja, dowody finansowe w sprawach działalności dobroczynnej; Dobroczynne Kólko Dam do niesienia pomocy biednym ( 187 – 188 ) statut kółka, protokoły zebrań, sprawozdania, dowody finansowe; Cerkiewno Parafialna Szkoła ( 189 – 190 ) sprawozdania z działalności, korespondencja, akta dotyczące budowy. Liczba jednostek w zespole: 190
5/281/0 Łomżyński Prawosławny Dziekanat 1858-1915 0 rozwiń
Rozporządzenia władz nadrzędnych, dzienniki korespondencyjne, roczne wykazy i sprawozdania z poszczególnych cerkwi, korespondencja ( 1 – 52 ). Liczba jednostek w zespole: 52
5/282/0 Akta cerkwi prawosławnych w Kolnie i Hodyszewie 1910-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/282/1 Kolneńska Cerkiew św. Mikołaja 1911-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/282/2 Cerkiew Wniebowzięcia w Hodyszewie 1888-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/283/0 Mapy i plany gruntowe miejscowości powiatu łomżyńskiego 1881-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 935
5/284/0 Mapy i plany gruntowe miejscowości powiatu wysokomazowieckiego 1859-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 652
5/285/0 Mapy i plany gruntowe miejscowości powiatu zambrowskiego 1921-1939 [1960] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 552
5/286/0 Mapy i plany XVII-XX w. zbiór kopii i fotokopii 1619-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
5/287/0 Dokumenty rękopiśmienne dotyczące najdawniejszych dziejów Łomży, ziemi łomżyńskiej i wiskiej 1689-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
5/288/0 Druki, ogłoszenia, plakaty - zbiór 1798-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
5/289/0 Dokumenty miast XIV-XIX w. zbiór fotokopii 1300-1800 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
5/290/0 Pieczęcie i herby XVII-XIX w. zbiór fotokopii 1600-1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
5/291/0 Zbiór fotograficzny 1899-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 264
5/292/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczepankowie powiat Łomża 1955-1972[1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1961 - 1972 syg. 1 - 4 Protokoły posiedzeń Komisji 1961 - 1972 syg. 5 - 11 Protokoły posiedzeń Prezydium 1968 - 1972 syg. 12 - 14 Realizacja uchwał 1971 - 1972 syg. 15 Sprawy organizacyjne 1964 - 1967 syg. 16 - 17 Działalność GRN 1969 - 1972 syg. 18 Zebrania wiejskie 1967 - 1972 syg. 19 Plany gospodarcze 1962 - 1972 syg. 20 - 21 Przepisy ogólne 1970 syg. 22 Wybory do Sejmu i Rad Narodowych 1969 - 1972 syg. 23 Sprawozdawczość 1963 - 1966 syg. 24 Wiejskie komitety FJN 1967 - 1971 syg. 25 - 26 Protokoły kontroli 1962 - 1972 syg. 27 - 28 Budżety 1955 - 1971 syg. 29 - 38 Liczba jednostek w zespole: 68
5/293/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowogrodzie powiat Łomza 1951-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji 1953 – 1971 ( 1 – 7 ), sprawy organizacyjne sesji 1967 – 1971 ( 8 – 9 ), posiedzenia prezydium 1951 – 1972 ( 10 – 19 ), materiały na posiedzenia prezydium 1966 – 1972 ( 20 – 22 ), realizacja uchwał 1962 – 1972 ( 23 – 28 ), protokoły posiedzeń komisji 1959 – 1972 ( 29 – 37 ), kontrole i zarządzenia pokontrolne 1964 – 1972 ( 38 ), protokoły z zebrań ogólnych 1960 – 1971 ( 39 – 40 ), spotkania posłów i radnych z wyborcami 1969 – 1972 ( 41 – 42 ), znaki geodezyjne 1964 – 1970 ( 43 ), plan gospodarczy miasta 1960 – 1972 ( 44 ), budżety 1951 – 1952, 1954 – 1972 ( 45 – 65 ). Liczba jednostek w zespole: 65
Wyświetlanie 341 do 360 z 891 wpisów.