Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/38/0 Akta urzędów i instytucji z miasta Łomży 1880-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
5/38/1 Łomżyńska Ochotnicza Straż Pożarna 1880-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/38/2 Straż Graniczna w Łomży 1932-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/38/3 Łomżyński Powiatowy Związek Komunalny 1928-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/38/4 Starosta Powiatowy w Łomży 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
5/39/0 Akta urzędów, przedsiębiorstw i instytucji niemieckich z terenu miasta Łomży 1941-1944 0 rozwiń
Sprawy Rzeźni Miejskiej, spisy miejscowości i urzędów gminnych, odszkodowania za pożary, budowa hotelu , rachunki i druki reklamowe sklepu K. Kubernusa ( 1 – 10 ). Liczba jednostek w zespole: 10
5/39/1 Magistrat Miasta Łomży 1941-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
5/39/2 Urząd Katastralny w Łomży 1941-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
5/39/3 Sklep Karola Kubernusa 1941-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/40/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wysokiem Mazowieckiem 1918-1931 [1937] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 217
5/41/0 Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1918] 1931-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
5/42/0 Akta urzędów i instytucji z miasta Wysokiego Mazowieckiego i powiatu Wysokomazowieckiego 1939-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
5/43/0 Starostwo Powiatowe Kolneńskie [1922-1947]1948-1950[1951-1963] 0 rozwiń
Referat Ogólno - Organizacyjny 1948 - 1950 syg. 1 - 16. Referat Administracyjno - Prawny 1948 - 1950 syg. 17 - 26 Referat Karno - Administracyjny 1948 - 1949 syg. 27 - 28 Referat Wojskowy 1948 - 1950 syg. 29 Referat Społeczno - Polityczny 1948 - 1950 syg. 30 - 38 Referat Budżetowo - Gospodarczy 1948 - 1949 syg. 39 Referat Opieki Społecznej 1948 - 1950 syg. 40 - 41 Referat Zdrowia 1948 - 1950 syg. 42 - 44 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1948 - 1950 syg. 45 - 59 Referat Weterynaryjny 1948 - 1949 syg. 60 Referat Pomiarów 1949 syg. 61 Referat Budownictwa 1948 - 1950 syg. 62 - 66 Referat Przemysłu 1949 - 1950 syg. 67 - 69 Referat Przemysłu i Handlu 1948 - 1950 syg. 70 - 71 Referat Handlu 1949 - 1950 syg. 72 - 77 Referat Aprowizacji 1948 - 1949 syg. 78 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948 - 1950 syg. 79 - 80 Powiatowa Komisja Cennikowa 1948 - 1950 syg. 81 - 82 Komisja Notowań Cen 1948 - 1949 syg. 83 Liczba jednostek w zespole: 149
5/44/0 Wydział Powiatowy w Kolnie [1945] 1948-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno - Administracyjny Samorządu Powiatowego 1. Organizacja, protokoły posiedzeń PRN, Prezydium PRN, Wydziału Powiatowego, posiedzeń przedstawicieli podległych jednostek 1948 - 1950 syg. 1 - 6 2. Sprawy personalne pracowników samorządu terytorialnego 1947 - 1949 syg. 7 - 9 3. Statystyka 1948 - 1949 syg. 10 - 15 4. Sprawy gospodarcze 1948 - 1950 syg. 16 - 23 Referat Budżetowo - Rachunkowy 1. Budżety i sprawozdania rachunkowe Powiatowego Związku Samorządowego 1948 - 1950 syg. 24 - 31 Referat Inspekcji i Samorządu Gminnego 1. Działalność Referatu 1947 - 1950 syg. 32 - 39 2. Protokoły posiedzeń zarządów gminnych 1947 - 1950 syg. 40 - 41 3. Budżety i sprawozdania rachunkowe zarządów miejskich 1945 - 1950 syg. 42 - 51 4. Budżety i sprawozdania rachunkowe zarządów gminnych 1945 - 1950 syg. 52 - 69 Liczba jednostek w zespole: 69
5/45/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kolnie 1948-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń PRN oraz Prezydium PRN 1948 - 1951 syg. 1 - 6 Komisje PRN 1948 - 1950 syg. 7 - 14 Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, zebrań i odpraw burmistrzów, wójtów oraz przewodniczących MRN i GRN 1948 - 1950 syg. 15 - 17 Organizacja Biura PRN, sprawozdania, protokoły lustracji 1948 - 1950 syg. 18 - 20 Sprawozdania z działalności różnych instytucji 1948 - 1949 syg. 21 - 23 Sprawy rolnictwa 1948 - 1950 syg. 24 - 26 Oświata, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna 1948 - 1950 syg. 27 - 31 Budżety Powiatowego Związku Samorządowego. Plany inwestycyjne 1948 - 1950 syg. 32 - 38 Organizacja i działalność MRN i GRN 1948 - 1950 syg. 39 - 53 Liczba jednostek w zespole: 53
5/46/0 Zarząd Miejski w Kolnie 1945-1950 [1952] 0 rozwiń
Organizacja Biura Zarządu Miejskiego 1948 - 1949 syg. 1 Protokoły posiedzeń MRN, Prezydium MRN , Zarządu Miejskiego 1946 - 1952 syg. 2 - 6 Sprawozdania z działalności 1948 - 1950 syg. 7 Protokoły lustracji 1948 - 1950 syg. 8 Komisje MRN 1949 - 1950 syg. 9 Sprawy personalne radnych oraz pracowników Zarządu Miejskiego 1945 - 1950 syg. 10 - 12 Budżety i sprawozdania rachunkowe 1945 - 1950 syg. 13 - 21 Nieruchomości w mieście syg. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
5/47/0 Zarząd Miejski w Stawiskach 1945-1950 0 rozwiń
Organizacja Biura Zarządu Miejskiego 1948 - 1950 syg. 1 Protokoły posiedzeń MRN. Prezydium MRN i Zarządu Miejskiego 1946 - 1950 syg. 2 - 5 Lustracje Zarządu Miejskiego 1947 - 1950 syg. 6 Sprawozdania z działalności 1948 - 1949 syg. 7 Sprawy personalne pracowników Zarządu Miejskiego 1945 - 1950 syg. 8 - 9 Budżety i sprawozdania finansowe 1945 - 1950 syg. 10 - 17 Liczba jednostek w zespole: 17
5/48/0 Gminna Rada Narodowa Czerwone powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Diał Ogólno - Organizacyjny 1945 - 1950 syg. 1 - 9 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1946 - 1950 syg. 10 - 19 3. Dział Gospodarki Gminnej 1947 - 1950 syg. 20 - 22 4. Dział Administracyjny 1950 syg. 23 5. Dział Administracji Społecznej 1946 - 1949 syg. 24 - 28 6. Dział Ewidencji i Kontroli Ludności 1949 syg. 29 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 30 - 51 Referat Finansowo - Budżetowy 1951 - 1954 syg. 52 - 56 3. Referat Rolny 1950 - 1954 syg. 57 - 64 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1950 - 1954 syg. 65 - 70 5. Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1949 - 1951 syg. 71 - 72 Liczba jednostek w zespole: 72
5/49/0 Gminna Rada Narodowa Gawrychy powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1947 - 1950 syg. 1 - 7 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 8 - 12 3. Dział Gospodarki Gminnej 1945 - 1950 syg. 13 - 15 4. Dział Administracji Społecznej 1949 - 1950 syg. 16 - 17 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 18 - 35 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1950 - 1954 syg. 36 - 41 3. Referat Rolny 1950 - 1954 syg. 42 - 44 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951 - 1953 syg. 45 - 46 Liczba jednostek w zespole: 48
5/50/0 Gminna Rada Narodowa Grabowo powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Administracyjny 1945 - 1950 syg. 1 - 9 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1947 - 1950 syg. 10 - 16 3. Dział Gospodarki Gminnej 1945 - 1950 syg. 17 - 28 4. Dział Administracji Społecznej 1947 - 1950 syg. 29 - 30 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 31 - 45 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1952 - 1953 syg. 46 3. Referat Rolny 1954 syg. 47 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1953 - 1954 syg. 48 - 50 5. Referat Ewidrncji i Kontroli Ruchu Ludności 1949 - 1951 syg. 51 - 55 Liczba jednostek w zespole: 55
Wyświetlanie 61 do 80 z 891 wpisów.