Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/51/0 Gminna Rada Narodowa Lachowo powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1945 - 1950 syg. 1 - 3 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 4 - 11 3. Dział Gospodarki Gminnej 1947 - 1950 syg. 12 - 13 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 14 - 23 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1950 - 1953 syg. 24 - 27 3. Referat Rolny 1949 - 1951 syg. 28 - 30 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1950 - 1951 syg. 31 Liczba jednostek w zespole: 31
5/52/0 Gminna Rada Narodowa Łyse powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1947 - 1950 syg. 1 - 6 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 7 - 13 3. Dział Gospodarki Gminnej 1946 - 1950 syg. 18 - 19 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 20 - 31 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1950 - 1951 syg. 32 - 34 3. Referat Rolny 1950 - 1954 syg. 35 - 38 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1953 syg. 39 Liczba jednostek w zespole: 44
5/53/0 Gminna Rada Narodowa Mały Płock powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1948 - 1950 syg. 1 - 4 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 5 - 14 3. Dział Gospodarki Gminnej 1946 - 1947 syg. 15 - 17 4. Dział Administracji Społecznej 1949 syg. 18 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 19 - 24 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1951 - 1953 syg. 25 - 27 3. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951 - 1954 syg. 28 - 29 4. Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1948 - 1953 syg. 30 - 33 Liczba jednostek w zespole: 33
5/54/0 Gminna Rada Narodowa Stawiski powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1948 - 1950 syg. 1 - 8 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1949 syg. 9 - 14 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 15 - 23 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1950 syg. 24 - 26 Liczba jednostek w zespole: 26
5/55/0 Gminna Rada Narodowa Turośl powiat Kolno 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1947 - 1950 syg. 1 - 8 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1946 1950 syg. 9 - 16 3. Dział Administracyjny 1946 - 1951 syg. 17 - 18 4. Dział Administracji Soiłecznej 1949 - 1950 syg. 19 5. Dział Gospodarki Gminnej 1945 - 1949 syg. 20 - 23 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 24 - 39 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1950 - 1954 syg. 40 - 45 3 Referat Rolny 1950 - 1954 syg. 46 - 54 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951 syg. 55 - 56 5. Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1949 - 1951 syg. 57 - 58 Liczba jednostek w zespole: 58
5/56/0 Starostwo Powiatowe Łomżyńskie [1929,1943] 1944-1950 [1951-2010] 0 rozwiń
Referat Ogólno - Organizacyjny 1944 - 1950 syg. 1 - 27 Referat Busżetowo - Gospodarczy 1948 - 1949 syg. 28 - 29 Referat Społeczno Polityczny 1945 - 1950 syg. 30 - 45 Referat Szkód Wojennych 1945 - 1946 syg. 46 - 94 Referat Świadczeń Rzeczowych 1945 syg. 95 - 96 Referat Aprowizacji 1944 - 1948 syg. 97 - 100 Referat Przemysłu i Handlu 1944 - 1950 syg. 101 - 105 Powiatowe Komisje Cennikowe 1947 - 1949 syg. 106 Powiatowa Komisja Usprawnienia i Zaopatrzenia 1948 - 1950 syg. 107 - 110 Referat Budowlany 1945 - 1950 syg. 111 - 121 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1944 - 1950 syg. 122 - 174 Referat Oświaty Rolniczej 1945 - 1950 syg. 175 - 205 Referat Wojskowy 1944 - 1947 syg. 206 Referat Kultury i Sztuki 1948 syg. 207 Referat Zdrowia 1944 - 1950 syg. 208 - 224 Referat Opieki Społecznej 1945 - 1949 syg. 225 - 233 Liczba jednostek w zespole: 373
5/57/0 Wydział Powiatowy w Łomży 1944-1950 [1951] 0 rozwiń
I. Referat Ogólno - Administracyjny Samorządu Powiatowego 1. Organizacja Wydziału Powiatowego 1945 - 1947 syg. 1 2. Sprawozdania z działalności 1944 - 1948 syg. 2 3. Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego 1945 - 1950 syg. 3 - 7 4. Protokoły posiedzeń Prezydium PRN 1949 syg. 8 5. Zakłady Powiatowego Związku Samorzżdowego 1945 - 1949 syg. 9 -10 6. Majątek Powiatowego Związku Samorządowego 1945 - 1946 syg. 11 - 12 7. Protokoły odpraw burmistrzów i wójtów 1945 - 1949 syg. 13 8 Protokoły odpraw inspektorów samorządu gminnego 1947 - 1950 syg. 14 9 Sprawy osobowe i płacowe pracowników samorządowych 1945 - 1948 syg. 15 - 22 10. Szpitale i ośrodki zdrowia 1947 - 1949 syg. 23 - 24 11. Inwestycje budowlane obiektów samorządowych 1948 - 1950 syg. 25 - 35 II Referat Budżetowo - Rachunkowy 1. Budżety i sprawozdania rachunkowe Powiatowego Związku Samorządowego 1944 - 1950 syg. 36 - 51 2. Księga inwentarzowa Wydziału Powiatowego 1947 - 1948 syg. 52 3. Wnioski o dotacje na pokrycie niedoborów budżetowych 1948 syg. 53 4. Sprawy podatkowe 1946 - 1948 syg. 54 - 55 III Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego 1. Podział administracyjny powiatu 1946 - 1949 syg. 56 - 64 2. Organizacja samorządu gminnego 1945 - 1949 syg. 65 - 67 3. Statystyka gmin 1946 - 1948 syg. 68 - 72 4. Inspekcje zarządów miejskich i gminnych 1945 - 1950 syg. 73 - 100 5. Protokoły posiedzeń zarządów miejskich 1946 - 1950 syg. 101 - 105 6. Protokoły posiedzeń zarządów gminnych 1948 - 1950 syg. 106 - 107 7. Budżety i sprawozdania rachunkowe zarządów miejskich 1945 - 1950 syg. 108 - 130 8. Budżety i sprawozdania rachunkowe zarządów gminnych 1945 - 1950 syg. 131 - 210 Liczba jednostek w zespole: 211
5/58/0 Powiatowa Rada Narodowa w Łomży 1944-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń PRN, Prezydium PRN oraz Wydziału Powiatowego 1944 - 1950 syg. 1 - 10 Wykazy radnych PRN, MRN i GRN 1944 - 1949 poz. 11- 15 Komisje PRN 1948 - 1950 syg. 16 - 24 Sprawy organizacyjne Biura PRN 1945 - 1950 syg. 25 - 29 Sprawozdania z działalności PRN 1944 - 1950 syg. 30 - 33 Protokoły posiedzeń MRN i GRN oraz ich prezydiów 1945 - 1950 syg. 34 - 54 Sprawozdania z działalności MRN i GRN 1945 - 1950 syg. 55 - 59 Finanse Powiatowego Związku Samorządowego 1945 - 1950 syg. 60 - 71 Sprawozdania z działalności instytucji i zakładów 1945 - 1950 syg. 72 - 79 Rolnictwo 1947 - 1950 syg. 80 - 87 Odbudowa gospodarcza, przemysł i transport 1946 - 1949 syg. 88 - 91 Oświata i kultura 1945 - 1950 syg. 92 - 100 Opieka społeczna 1949 - 1950 syg. 101 - 104 Liczba jednostek w zespole: 104
5/59/0 Inspektorat Szkolny w Łomży 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarządzanie 1947 – 1950 ( 1 – 2 ): okólniki, protokoły zebrań pracowników pedagogicznych. 2. Organizacja 1945 – 1950 ( 3 – 13 ): wykazy szkół, projekty organizacyjne szkół, sprawozdania z organizacji szkół, sieć oświaty dorosłych. 3. Planowanie i sprawozdawczość 1945 – 1950 ( 14 – 41 ): roczne plany pracy, sprawozdania opisowe dotyczące szkolnictwa, oświata dorosłych – sprawozdania roczne, roczne sprawozdania statystyczne szkół. 4. Kontrola 1947 – 1950 ( 42 – 43 ): sprawozdania powizytacyjne szkół, protokoły z wizytacji. 5. Gospodarka i administracja nieruchomościami 1946 – 1950 ( 44 – 47 ): plany roczne i sprawozdania dotyczące odbudowy szkół, karty inwentaryzacyjne budynków i lokali szkolnych, ewidencja gruntów szkolnych. 6. Finanse 1945 – 1950 ( 48 ): preliminarze budżetowe 7. Nauczanie 1945 – 1950 ( 49 – 53 ): zestawienia wyników spisu dzieci, wykazy liczebne uczniów, walka z analfabetyzmem, arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów, zaświadczenia szkolne. 8. Personalne 1945 – 1950 ( 54 – 59 ): wykazy etatów, wykazy nauczycieli, nominacje nauczycieli i pracowników inspektoratu, ruch służbowy nauczycieli, sprawy emerytalne. Liczba jednostek w zespole: 59
5/60/0 Inspektorat Pracy 31 Obwodu w Łomży 1945-1950 0 rozwiń
1. Sprawozdania, wypadki przy pracy, zatargi zbiorowe 1949 – 1950 ( 1 – 3 ) 2. Wizytacje i orzecznictwo karno – administracyjne 1945 – 1950 ( 4 – 27 ): protokoły, regulaminy pracy, nakazy, kwestionariusze, opinie i zezwolenia. 3. Ewidencja zakładów pracy, stan zatrudnienia 1945 – 1950 ( 28 – 47 ): karty ewidencyjne zakładów pracy. Liczba jednostek w zespole: 47
5/61/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Łomży 1945-1948 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945 – 1948 ( 1 – 9, 26 ): organizacja powiatowego oddziału, wykazy imienne pracowników, protokoły kontroli, protokoły zjazdu naczelników, sprawozdania miesięczne, zestawienia statystyczne, skorowidz osób które popełniły nadużycia na majątkach. 2. Referat Prawny 1946 – 1948 ( 10 – 12 ): książka rejestracji repatriantów, spis repatriantów, rejestracja amnestionowanych i ujawnionych. 3. Referat Planowania i Statystyki 1946 – 1948 ( 13 – 15 ): sprawozdania miesięczne z działalności. 4. Referat Osadnictwa 1945 – 1948 ( 16 – 18 ): sprawozdania z działalności, wykazy obiektów miejskich poniemieckich. 5. Referat Pracy 1945 – 1946 ( 19 – 21 ): sprawozdania z działalności, wykazy osób poszukujących pracy. 6. Referat Etapowy 1946 – 1947 ( 22 – 24 ): miesięczne sprawozdania opisowe, książka meldunkowa repatriantów, dziennik punktu etapowego. 7. Referat Transportowy 1946 – 1948 ( 25 ): miesięczne sprawozdania opisowe. Liczba jednostek w zespole: 26
5/62/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Łomży 1949-1949 0 rozwiń
Kontrola urzędu 1949 syg. 1 Sprawozdania dotyczące nieruchomości 1949 syg. 2 - 4 Sprawozdania dotyczące ruchomości 1949 syg. 5 - 8 Liczba jednostek w zespole: 8
5/63/0 Gminna Rada Narodowa w Chlebiotkach (Zawadach) [1914] 1945-1951 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - organizacyjny [ 1914 - 1915 ] 1948 - 1950 syg. 1 - 4 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 5 - 12 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1951 syg. 13 Liczba jednostek w zespole: 13
5/64/0 Akta miasta Łomży 1823-1950 0 rozwiń
Część I akta z lat 1823 – 1919: sprawy kancelaryjne 1905 – 1914 ( 1 – 7 ), sprawy kwaterunkowe 1896 – 1917 ( 8 – 10 ), budżety i sprawozdania finansowe 1914 – 1917 ( 11 – 20 ), spisy inwentarzy i materiałów 1914 – 1915 ( 21 – 23 ), sprawy budowlane 1908 ( 24 ), dowody finansowe kasy miejskiej 1913 – 1919 ( 25 ), plany ogólne miasta 1823 – 1879 ( 26 – 27 ), plany części miasta 1868 – 1911 ( 28 – 34 ), księgi podatkowe 1905 – 1911 ( 35 – 36 ). Część II akta z lat 1917 – 1941: instrukcje i zarządzenia 1936 ( 1 ), budżety i sprawozdania finansowe 1917 – 1940 ( 2 – 12 ), plany ogólne miasta 1927 – 1940 ( 13 – 16 ), plany części miasta 1924 – 1931 ( 17 – 18 ), plany sytuacyjne placów i posesji w mieście 1926 – 1939 ( 19 – 26 ), plany sytuacyjno – regulacyjne ulic i dróg miejskich 1925 – 1941 ( 27 – 33 ), projekty pomników 1925 ( 34 ), plany budynków użyteczności publicznej 1921 – 1939 ( 35 – 48 ), plany budynków prywatnych mieszkalnych i gospodarczych 1925 – 1939 ( 49 – 389 ), dopływ:Magistrat i Rada Miejska w Łomży 1920 (390). Część III akta z lat 1945 – 1950 : 1 Referat Ogólny 1945 – 1950 ( 1 – 22, 42 - 43 ): akty normatywne, protokoły posiedzeń MRN i prezydium MRN, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, sprawozdania z działalności, lustracje, wybory do Sejmu Ustawodawczego, informacje o stanie gospodarczym, księga rejestracyjna strat wojennych. 2. Referat Finansowy 1945 – 1950 ( 23 – 32, 44 - 49 ) : budżety, sprawozdania rachunkowe, zadłużenie wobec banku, podatek konsumpcyjny. 3. Referat Gospodarki Majątkowej i Przedsiębiorstw 1946 – 1950 ( 33 – 37, 50 ): rzeźnia miejska, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, sprawa elektrowni miejskiej, sprawa organizacji komunalnego przedsiębiorstwa budowlanego, plany finansowo – gospodarcze. 4. Referat Spraw Technicznych 1947 – 1949 ( 38 – 41 ): objaśnienia do planu zagospodarowania przestrzennego, plany sytuacyjne, sprawy odbudowy ratusza, plan budynku gospodarczego. Liczba jednostek w zespole: 476
5/65/0 Zarząd Miejski w Jedwabnem 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń MRN 1945 - 1950 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1946 - 1950 syg. 2 Protokoły Zarządu Miejskiego 1946 - 1950 syg. 3 Miejska Komisja Kontroli Społecznej 1948 - 1950 syg. 4 Ankiety personalne członków MRN 1950 syg. 5 Normatywy Biura Zarządu Miejskiego 1947 - 1950 syg. 6 Sprawozdania z działalności MRN 1946 - 1950 syg. 7 Lustracje Zarządu Miejskiego 1946 - 1949 syg. 8 Statystyka 1947 - 1948 syg. 9 Targowisko miejskie 1948 syg. 10 Reforma rolna 1948 - 1949 syg. 11 Oświata 1949 syg. 12 Budżety i sprawozdania rachunkowe 1945 - 1951 syg. 13 - 24 Plan Finansowo - Gospodarczy 1949 syg. 25 Listy płac pracowników 1946 - 1950 syg. 26 Liczba jednostek w zespole: 26
5/66/0 Zarząd Miejski w Nowogrodzie powiat Łomża 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń MRN 1945 - 1951 syg. 1 - 3 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN oraz Zarządu Miejskiego 1950 syg. 4 Miejska Komisja Kontroli Społecznej 1949 - 1950 syg. 5 Wykazy radnych 1946, 1949 - 1950 syg. 6 Normatywy Zarządu Miejskiego 1948 syg. 7 Protokoły zdawczo - odbiorcze burmistrzów 1947 - 1950 syg. 8 Sprawozdania z działalności MRN 1948 - 1950 syg. 9 Inspekcje Zarządu Miejskiego 1947 - 1949 syg. 10 Protokoły różnych zebrań 1947, 1949 - 1950 syg. 11 Oświata i kultura 1948 - 1950 syg. 12 Rejestr strat wojennych 1945 - 1946 syg. 13 Ruch budowlany 1949 - 1950 syg. 14 Podatek gruntowy 1949 - 1950 syg. 15 Budżety i sprawozdania rachunkowe 1945 - 1951 syg. 16 - 24 Liczba jednostek w zespole: 24
5/67/0 Zarząd Miejski w Zambrowie powiat Łomża 1944-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń MRN 1945 - 1950 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1948 - 1950 syg. 2 Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego 1945 - 1950 syg. 3 Miejska Komisja Kontroli Społecznej 1949 - 1950 syg. 4 Wykazy radnych MRN 1945 - 1947, 1950 syg. 5 Statut organizacyjny i regulamin Zarządu Miejskiego 1948 syg. 6 Sprawozdania z działalności MRN 1945 - 1950 syg. 7 Lustracje Zarządu Miejskiego 1945 - 1949 syg. 8 Sprawozdania z obchodów świąt państwowych 1948 - 1949 syg. 9 Rejestr strat wojennych 1945 - 1946 syg. 10 Oświata 1948 syg. 11 Budżety i sprawozdania rachunkowe 1945 - 1950 syg. 12 - 22 Świadczenia rzeczowe 1945 - 1946 syg. 23 Sprawy rolnictwa 1944 - 1948 syg. 24 - 27 Przemysł i rzemiosło 1948 - 1949 syg. 38 Gospodarka komunalna 1949 syg. 29 Liczba jednostek w zespole: 29
5/68/0 Gminna Rada Narodowa w Bożejewie powiat Łomża [1914] 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny Książka przychodów i rozchodów 1914 syg. 1 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1945 - 1950 syg. 2 - 10 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 11 - 21 3. Dział Gospodarki Gminnej 1946 - 1948 syg. 22 4. Dział Administracyjny 1949 - 1950 syg. 23 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1950 - 1953 syg. 29 - 31 3. Referat Rolny 1950 syg. 32 Liczba jednostek w zespole: 32
5/69/0 Gminna Rada Narodowa w Długoborzu z siedzibą w Zambrowie powiat Łomża [1910] 1944-1954 0 rozwiń
Upravlenie Gminy 1910 - 1913 syg. 1 - 3 Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1944 - 1950 syg. 4 - 14 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 15 - 26 3. Dział Gospodarki Gminnej 1944 - 1949 syg. 27 - 36 4. Dział Administracji Społecznej 1949 - 1950 syg. 37 - 38 5. Dział Administracyjny 1948 - 1950 syg. 39 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1954 syg. 40 - 51 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1953 - 1954 syg. 52 - 53 3. Referat Rolny 1950 - 1954 syg. 54 - 61 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1950 - 1953 Liczba jednostek w zespole: 64
5/70/0 Gminna Rada Narodowa w Drozdowie powiat Łomża [1911] 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno - Organizacyjny 1911, 1945 - 1950 syg. 1 - 11 2. Dział Finansowo - Budżetowy 1945 - 1950 syg. 12 - 20 3. Dział Gospodarki Gminnej 1946 - 1950 syg. 21 - 22 4. Dział Administracji Społecznej 1948 - 1950 syg. 23 - 24 Prezydium GRN 1. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 - 1953 syg. 25 - 34 2. Referat Finansowo - Budżetowy 1950 - 1953 syg. 35 - 38 3. Referat Rolny 1950 - 1953 syg. 39 4. Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1949 - 1951 syg. 40 - 42 Liczba jednostek w zespole: 43
Wyświetlanie 81 do 100 z 891 wpisów.