Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/131/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zbójnej powiat Kolno 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1972 syg. 1 - 8 Protokoły posiedzeń Komisji 1965 - 1972 syg. 9 - 15 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 16 - 24 Budżet 1958, 1963 syg. 25 - 26 Liczba jednostek w zespole: 26
5/132/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Łomży [1944-1949]1950-1975[1993] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno - Prawny 1950 - 1975 syg. 1 - 145 Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950 - 1975 syg. 146 - 181 Wydział Finansowy 1953 - 1975 syg. 182 - 231 Wydział Rolnictwa i leśnictwa 1950 - 1960 syg. 232 - 252 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1950 - 1975 syg. 253 - 288 Wydział Architektury i Budownictwa 1955 - 1960 syg. 289 - 292 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950 - 1975 syg. 293 - 426 Wydział Zatrudnienia 1951 - 1974 syg. 427 - 429 Referat Pracy i Pomocy Społecznej 1950 - 1953 syg. 430 - 435 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Łomży 1952 - 1973 syg. 436 - 463 Liczba jednostek w zespole: 1476
5/133/0 Komisje wyborcze z terenu powiatu łomżyńskiego 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
5/134/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielewie powiat Łomża 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1959 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium 1956 - 1959 syg. 2 Budżety 1955 - 1959 syg. 3 - 6 Liczba jednostek w zespole: 6
5/135/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drozdowie powiat Łomża 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1956 - 1972 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 -1972 syg. 7 - 13 Protokoły posiedzeń Komisji 1955 - 1967 syg. 14 - 18 Zebrania wiejskie 1957 - 1966 syg. 19 - 20 Plany gospodarcze 1961 - 1967 syg. 21 Protokoły kontroli 1963 - 1966 syg. 22 Budżety 1955 - 1971 syg. 23 - 34 Liczba jednostek w zespole: 52
5/136/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drogoszewie powiat Łomża 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1954 - 1959 syg. 1 - 4 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1959 syg. 5 - 6 Budżety 1955 - 1959 syg. 7 - 11 Liczba jednostek w zespole: 11
5/137/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jedwabnem powiat Łomża 1959-1971 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1964 - 1968 syg. 1 - 4 Protokoły posiedzeń Komisji 1961 - 1968 syg. 5 - 9 Protokoły posiedzeń Prezydium 1960 - 1971 syg. 10 - 15 Zebrania wiejskie 1964 - 1970 syg. 16 - 19 Plany gospodarcze 1961 - 1968 syg. 20 Protokoły kontroli 1960 - 1968 syg. 21 Budżety 1960 - 1971 syg. 22 - 31 Liczba jednostek w zespole: 72
5/138/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeziorku powiat Łomża 1955-1971 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1958 - 1969 syg. 1 - 4 Protokoły posiedzeń Komisji 1955 - 1970 syg. 5 - 9 Protokoły posiedzeń Prezydium 1962 - 1970 syg. 10 - 17 Zebrania wiejskie 1961 - 1969 syg. 18 - 20 Plany gospodarcze 1961 - 1967 syg. 21 Realizacja uchwał Rady i Prezydium 1969 - 1971 syg. 22 Protokoły kontroli 1960 - 1967 syg. 23 - 24 Protokoły przekazania akt i dowodów 1971 syg. 25 Budżety 1955 - 1971 syg. 26 - 40 Liczba jednostek w zespole: 91
5/139/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kossakach powiat Łomża 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1958 syg. 1 Budżety 1955 - 1959 syg. 2 - 5 Liczba jednostek w zespole: 5
5/140/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łojach Awissie powiat Łomża 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1960 - 1972 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 7 - 11 Budżety 1955 - 1972 syg. 12 - 27 Liczba jednostek w zespole: 27
5/141/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mątwicy powiat Łomża 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1956 - 1958 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1959 syg. 2 Budżety 1955 - 1959 syg. 3 - 7 Liczba jednostek w zespole: 7
5/142/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miastkowie powiat Łomża [1949-1954]1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1955 - 1971 syg. 1 - 7 Protokoły posiedzeń Komisji 1954 - 1972 syg. 8 - 12 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1971 syg. 13 - 19 Zebrania wiejskie 1951 - 1971 syg. 20 - 22 Protokoły kontroli 1961 - 1970 syg. 23 - 24 Książka inspekcyjna 1949, 1955 - 1972 syg. 25 Budżety 1955 - 1972 syg. 26 - 40 Liczba jednostek w zespole: 40
5/143/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowogrodzie powiat Łomża 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1962 - 1972 syg. 1 - 7 Protokoły posiedzeń Komisji 1965 - 1972 syg. 8 - 12 Protokoły posiedzeń Prezydium 1966 - 1972 syg. 13 - 19 Zebrania wiejskie1958 - 1972 syg. 20 - 24 Normatywy kancelaryjne 1967 syg. 25 Plany gospodarcze 1961 - 1972 syg. 26 - 31 Protokoły kontroli 1959 - 1972 syg. 32 - 33 Listy zniszczeń wojennych 1961 syg. 34 Spotkania radnych z wyborcami 1969 - 1972 syg. 35 - 36 Sprawozdawczość i statystyka 1969 - 1971 syg. 37 Plany finansowe 1961 syg. 38 Budżety 1960 - 1971 syg. 39 - 50 Liczba jednostek w zespole: 50
5/144/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszynach powiat Łomża 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1954 - 1959 syg. 1 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1959 syg. 2 Zebrania wiejskie 1958 - 1959 syg. 3 Budżety 1955 - 1959 syg. 4 - 7 Liczba jednostek w zespole: 7
5/145/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Piątnicy powiat Łomża 1954-1980 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1954 - 1972 syg. 1 - 9 Protokoły posiedzeń Komisji 1959 - 1972 syg. 10 - 15 Protokoły posiedzeń Prezydium 1955 - 1972 syg. 16 - 26 Sprawozdania z działalności 1961 - 1966 syg. 27 Zebrania wiejskie 1960 - 1971 syg. 28 - 29 Protokoły kontroli 1967 syg. 30 Plany gospodarcze 1962 - 1966 syg. 31 - 33 Budżety 1955 - 1971 syg. 34 - 48 Liczba jednostek w zespole: 83
5/146/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przytułach powiat Łomża 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1959 - 1972 syg. 1 - 8 Protokoły posiedzeń Komisji 1965 - 1972 syg. 9 - 13 Protokoły posiedzeń Prezydium 1961 - 1972 syg. 14 - 18 Zebrania wiejskie 1966 - 1972 syg. 19 - 21 Budżety 1955 - 1971 syg. 22 - 33 Liczba jednostek w zespole: 34
5/147/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiźnie powiat Łomża 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły Sesji 1961 - 1972 syg. 1 - 6 Protokoły posiedzeń Komisji 1958 - 1972 syg. 7 - 11 Protokoły posiedzeń Prezydium 1958 - 1972 syg. 12 - 17 Zebrania wiejskie 1961 - 1972 syg. 18 - 19 Zadania gospodarcze i plan gospodarczy gromady 1963 - 1966 syg. 20 - 21 Protokoły kontroli 1957 - 1968 syg. 22 - 23 Spis narodowy 1970 syg. 24 Budżety 1955 - 1971 syg. 25 - 38 Liczba jednostek w zespole: 88
5/148/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem 1950-1975 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno - Prawny 1950 - 1975 syg. 1 - 230 Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950 - 1975 syg. 231 - 340 Wydział Finansowy 1951 - 1975 syg. 341 - 449 Skarbowy Urząd Komorniczy 1963 - 1974 syg. 450 - 456 Wydział Oświaty i Kultury 1955 - 1975 syg. 457 - 529 Powiatowy Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 1961 - 1974, syg. 530 - 531 Wydział Spraw Wewnętrznych 1957 - 1970 syg. 532 - 535 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1963 - 1975 syg. 536 - 550 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1964 - 1975 syg. 551 - 570 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1965 - 1973 syg. 571 - 576 Liczba jednostek w zespole: 583
5/149/0 Komisje wyborcze z terenu powiatu wysokomazowieckiego 1958-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
5/150/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Zambrowie [1944-1954]1954-1975 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno - Prawny 1954 - 1975 syg. 1 - 241 Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1955 - 1975 syg. 242 - 307 Wydział Finansowy 1955 - 1975 syg. 308 - 351 Wydział Oświaty i Kultury 1962 - 1975 syg. 352 - 373 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1968 - 1974 syg. 374 - 378 Wydział Spraw Wewnętrznych 1955 - 1973 syg. 379 - 389 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1957 - 1974 syg. 390 - 420 Wydział Skupu 1966 - 1973 syg. 421 - 435 Wydział Leśnictwa i Rolnictwa 1957 - 1973 syg. 436 - 451 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973 - 1975 syg. 452 - 462 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1955 - 1973 syg. 463 - 468 Liczba jednostek w zespole: 2768
Wyświetlanie 161 do 180 z 891 wpisów.