Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/150/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały dotyczące wyborów do WRN, 1961; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/151/0 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły obwodowych komisji wyborczych 1969; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/152/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku [1936,1944-1949] 1950-1973 [1974-2003] 0 rozwiń
Akta zespołu wytworzone zostały przez następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1973, 1111 j. a. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1952-1973, 189 j. a. Wydział Finansowy 1966-1973, 2 j. a. Wydział Oświaty 1967-1973, 33 j. a. Wydział Kultury 1969-1973, 34 j. a Wydział Spraw Wewnętrznych 1951-1973, 258 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1966, 6534 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1970, 1 j. a. Wydział Handlu 1966-1972, 14 j. a. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1973, 1 j. a. Wydział Przemysłu i Usług 1967-1973, 21 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1972, 1 j. a. Największą wartość posiadają akta Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, Wydziału Spraw Wewnętrznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W aktach Wydziału Spraw Wewnętrznych znajduje się liczna seria akt dotyczacych stowarzyszeń zarejestrowanych i funkcjonujących na terenie miasta, w aktach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - licząca 6500 j. a. seria książek ewidencyjnych nieruchomości z lat 1951-1952. Materiał ten zawiera zarejestrowany obraz miasta z okresu po II Wojnie Światowej dotyczący struktury przestrzennej, gęstości zaludnienia, standardu zamieszkania ludności. Znajdują się tam również dane o ówczesnych posiadaczach i właścicielach budynków mieszkalnych. Dopływ z dn. 31-01-2007r. Nab. 2870/2007r., 1951-1972; 95 j.a.-0,38 mb. Dopływ z dn. 02-06-2009r. Nab. 3171/2009r., [1945-1949] 1950-1973 [1974-1981]; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 10-06-2009r. Nab. 3173/2009r., [1944-1949] 1950-1965; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 15-06-2009r. Nab. 3175/2009r., [1944-1949] 1950-1967; 300 j.a.-1,20 mb. Dopływ z dn. 03-07-2009r. Nab. 3180/2009r., [1945-1949] 1950-1959; 123 j.a.-0,50 mb. Dopływ z dn. 08-01-2010r. Nab. 3229/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [2003]; 127 j.a.-0,56 mb. Dopływ z dn. 02-04-2010r. Nab. 3255/2010r., [1944-1949] 1950-1973 [1974, 1977, 2000]; 466 j.a.-1,89 mb. Dopływ z dn. 17-06-2010r. Nab. 3267/2010r., 1963-1973; 14 j.a.-0,08 mb. Dopływ z dn. 09-11-2010r. Nab. 3297/2010r., 1954-1972 [1973-1982]; 5 j.a.-0,10 mb. Dopływ z dn. 28-05-2015 nab.3538/2015r. [1945-1949]1953-1973[1974-1990] 244 j.a-1,50 mb. Dopływ z dn. 24.07.2019r.- mat. kartograficzne z lat 1953-1971[1974] 289 j.a-0,00mb. Dopływ z dn. 18.03.2020 940 j.a-9,50 mb- wywłaszczenia nieruchomości, wykupy nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 11516
4/153/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1954 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1954; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/154/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1958 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1958; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/155/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1961; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/156/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1965 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN, 1965; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/157/0 Miejska Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do MRN i Sejmu PRL, 1969; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/158/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Białymstoku [1924,1938-1939,1944-1949] 1950-1975 [1976] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, sygn. 1-252; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1950-1975, sygn. 253-337; Wydział Finansowy 1950-1975, sygn. 338-411; Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1975, sygn. 412-437; Wydział Oświaty i Kultury 1950-1969, sygn. 438-486; Wydział Oświaty 1968-1973, sygn. 487-513; Wydział Kultury 1968-1973, sygn. 514-544; Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury 1973-1975, sygn. 545-577; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1975, sygn. 578-604; Wydział Skupu 1959-1971, sygn. 605-622; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, sygn. 623-706; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, sygn. 707-739; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1950-1973, sygn. 740-821; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1968-1973, sygn. 822-842; Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1973-1975, sygn. 843-865; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1968-1970, sygn. 866-868; Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 1972, sygn.869; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu [1924, 1938-1939, 1944-1949] 1950-1975 [1976], sygn. 870-947. Liczba jednostek w zespole: 947
4/159/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1954 0 rozwiń
Zespół zawiera protokóły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do gromadzkich rad narodowych, terytorialnych Komisji Wyborczych ustalających wyniki wyborów do Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, posiedzeń Komisji Wyborczych GRN, 1954; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/160/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1958 0 rozwiń
Zespół zawiera spisy wyborców, do rad narodowych, zgłoszenia kandydatów na radnych, protokóły Obowodowych Komsji Wyborczych, oświadczenia kandydatów na radnych, karty do głosowania, 1958; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/161/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1961 0 rozwiń
Zespół zawiera materiały z wyborów do Powiatowej Rady Narodowej, 1961; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/162/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Białymstoku 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera protokóły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do miejskich rad narodowych i Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, głosowania w Obowodowych Komsjach Wyborczych, listy zgłoszeń kandydatów na radnych do Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku i gromadzkich rad narodowych, karty głosowania OKW dla wyborów do Sejmu, gromadzkich rad narodowych, Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, 1969; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/163/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sokółce [1924-1949] 1950-1975 [1977-1979] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta następujących komórek organizacyjnych urzędu: Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975, 470 j. a. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1975, 51 j. a. Wydział Finansowy 1950-1975, 13 j. a. Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1974, 24 j. a. Wydział Oświaty i Kultury 1950-1973, 197 j. a. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1953, 1 j. a. Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 1973-1975, 35 j. a. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1957-1975, 29 j. a. Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1950-1958, 18 j. a. Wydział Zatrudnienia 1955-1974, 11 j. a. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1973, 43 j. a. Wydział Skupu 1959-1973, 26 j. a. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1973-1975, 14 j. a. Wydział Przemysłu 1954-1958, 7 j. a. Wydział Handlu 1950-1958, 39 j. a. Wydział Przemysłu, Handlu i Usług 1958-1970, 28 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1969-1973, 20 j. a. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1972-1975, 15 j. a. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1958-1972, 3 j. a. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1964-1968, 2 j. a. Do zespołu dodatkowo włączono akta dotyczace parcelacji majątku Jaryłówka z lat 1946-1951. Akta zespołu stanowią źródło do dziejów samego urzędu oraz do całokształtu problematyki gospodarczej i społecznej powiatu sokólskiego. Szczególnie wartościowym materiałem są załączniki do protokółów sesji Powiatowej Rady Narodowej w aktach Wydziału Organizacyjno-Prawnego. 9 j.a. 1924-1959 - wydzielone z niezinwentaryzowanych akt podczas prac porządkowych w kwietniu 2007 roku. Dopływ z dn. 22-07-2009r., nab.3185/2009r. 15 j.a. - 0,20 mb. (2 spisy zdawczo-odbiorcze; nr 1/09, nr 2/09) korekta ewidencji/ nab.3400/2012r.; 1950-1972, 8 j.a.-0,37 mb. Liczba jednostek w zespole: 1127
4/164/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1954 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, 1954; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 166 do 180 z 1 754 wpisów.