Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/195/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łopuchowie powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1959, sygn.2; Wybory sołtysów 1958, sygn. 3; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 4-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/196/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Michałowie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn. 1-8; Komisje GRN 1955-1972, sygn.9 -13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972, sygn. 14-24; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958- 1967 sygn.25; Protokoły odpraw sołtysów 1958-1964, sygn. 26; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1969, sygn. 27; Ankiety radnych GRN 1967, sygn. 28; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1963-1967, sygn. 29; Protokoły posiedzeń Rady Gromadzkiej ORMO 1963-1967, sygn. 30; Kontrola zewnętrzna 1958-1971, sygn. 31-33; Plany gospodarcze 1960- 1970, sygn. 34-35; Statystyka 1967, sygn. 36; Budżet gromady 1954-1971, sygn. 37-54. DOPŁYW: Rejestry wymiarowe na zobowiązania pieniężne- dopływ z dnia 19.VII.2004r., 5 j.a., nab. 2640/2004r., Liczba jednostek w zespole: 59
4/197/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mostowlanach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/198/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Woli powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2-3; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, aktywu gromadzkiego, wiejskich 1955-1959, sygn. 4-6; Budżet gromady 1954- 1957, sygn. 7-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Aleksandrowie powiat Białystok [1951-1953] 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1951-1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.-3; Sołtysi. Protokoły zebrań wyborczych, aktywu gromadzkiego, wiejskich, wykazy ocen 1955-1959, sygn. 4-6; Budżet gromady 1954- 1957, sygn. 7-10. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3341/2011r. 11 j.a.-0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 21
4/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ogrodniczkach powiat Białystok 1960-1971[1972-1981] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1971, sygn. 1-7; Komisje GRN 1965-1971, sygn.8 -12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1971, sygn.13 -20; Kontrola zewnętrzna 1971, sygn. 21; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 22-29. Książki meldunkowe, rejestry mieszkańców 1966-1971[1972-1981] 8 j.a-0,13 mb- nab.3636/2017r. Liczba jednostek w zespole: 37
4/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olmontach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 3; Protokoły zebrań wiejskich 1959, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzałkach powiat Białystok [1951-1953] 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1957-1960, sygn. 1; Komisje GRN 1958, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957-1960, sygn. 3; Protokoły sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, sygn. 4. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3342/2011r. 6 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 10
4/203/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rafałówce powiat Białystok 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1-6; Komisje GRN 1960-1972, sygn.7 -11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.12 -17; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, odpraw sołtysów, zebrań wiejskich 1961-1969, sygn. 18-20; Kontrola zewnętrzna 1969- 1971, sygn. 21-22; Budżet gromady 1960-1971, sygn. 23-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/204/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1959, sygn. 2-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.4; Protokoły odpraw sołtysów 1959, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/205/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudni powiat Białystok 1955-1956 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1956, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1956, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/206/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzędzianach powiat Białystok 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1961, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1961, sygn. 3-4; Budżety gromady 1954-1958, sygn. 5-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/207/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sanikach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958, sygn.2; Budżety gromady 1954-1959, sygn.3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/208/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Simunach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1958, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1958, sygn. 7; Budżety gromady 1954-1958, sygn. 8-12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/209/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Studziankach powiat Białystok 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1961, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 3-4; Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 211 do 225 z 1 754 wpisów.