Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/45/2 Zarząd Gminny w Grzebieniach powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/3 Zarząd Gminny w Kamiennej powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/4 Zarząd Gminny w Kruglanach powiat sokólski 1910-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/45/5 Zarząd Gminny w Makowlanach powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/6 Zarząd Gminny w Nowej Woli, powiat sokólski 1879-1897 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/45/7 Zarząd Gminny w Ostrej Górze, powiat sokólski 1911-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/45/8 Zarząd Gminny w Ostrowie, powiat sokólski 1902-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/9 Zarząd Gminny w Romanówce, powiat sokólski 1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/10 Zarząd Gminny w Trofimówce, powiat sokólski 1910-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/45/11 Zarząd Gminny w Zubrzycy, powiat sokólski 1897-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
4/46/0 Akta urzędów policyjnych z terenu guberni grodzieńskiej 1864-1915 0 rozwiń
Zarząd Policji Miejskiej, Biuro Adresowe 1912-1915, 6 j.a.Kopie rozkazów, wykazy personelu, dokumentacja finansowa. Zarząd Policji Powiatu Białostockiego 1891-1914, 15 j.a. Odezwy dowódców wojskowych z 1914 r., wykazy zabitych i zaginionych z terenu Guberni Grodzieńskiej, meldunki o strajkach w Białymstoku. Naczelnik Policji 1 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 17 j.a. Wykazy poddanych pruskich i austriackich podlegających wysiedleniu. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 1 rejonu powiatu białostockiego, wykaz osób poszukiwanych przez policję, sprawy osób uchylających się od służby wojskowej, wykazy urlopowanych. Naczelnik Policji 2 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1864-1871, 1 j.a. Naczelnik Policji 4 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 13 j.a. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 4 rejonu powiatu białostockiego, cenniki, dane o wypadkach kryminalnych, uchylaniu się od służby wojskowej. Naczelnik Policji 3 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1913-1915, 1 j.a. Sprawy nadzoru policyjnego, dane o kolonistach niemieckich, drogach i mostach, urodzajach, ściąganiu podatków, uchylaniu się od służby wojskowej Liczba jednostek w zespole: 53
4/46/1 Zarząd Policji Miejskiej Biuro Adresowe 1912-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/46/2 Zarząd Policji Powiatu Białostockiego 1891-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
4/46/3 Naczelnik Policji 1 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
4/46/4 Naczelnik Policji 2 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1864-1871 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 46 do 60 z 1 754 wpisów.