Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/205/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudni powiat Białystok 1955-1956 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1956, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1956, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/206/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzędzianach powiat Białystok 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1961, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1961, sygn. 3-4; Budżety gromady 1954-1958, sygn. 5-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/207/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sanikach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958, sygn.2; Budżety gromady 1954-1959, sygn.3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/208/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Simunach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1958, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1958, sygn. 7; Budżety gromady 1954-1958, sygn. 8-12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/209/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Studziankach powiat Białystok 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1961, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 3-4; Liczba jednostek w zespole: 4
4/210/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymkach powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1969, sygn. 1-6; Komisje GRN 1965-1970, sygn.7 -10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 11-19; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, odpraw sołtysów, zebrań wiejskich 1958- 1971 sygn.20-22; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 23-25; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 26-33. Liczba jednostek w zespole: 33
4/211/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topolanach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.3; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1959, sygn. 4; Protokoły zebrań Gromadzkiego Komitetu FJN 1955-1957, sygn. 5; Budżet gromady 1956, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/212/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tykocinie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN 1956-1972, sygn.17 -26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 27-43; Ankiety radnych GRN 1967-1968, sygn. 44; Protokoły narad aktywu gromadzkiego, zebrań wiejskich, narad sołtysów 1956-1971, sygn. 45-47, 49; Wybory sołtysów 1964-1971, sygn. 48; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 50-51; Budżet gromady 1954-1971, sygn. 52-68; Plany rozwoju gromady 1962-1966, sygn. 69; Plany gospodarcze1962-1971, sygn. 70-73; Osiągnięcia gospodarcze 1965-1968, sygn. 74; Statystyka GRN 1965, sygn. 75; Zabytki architektoniczne1956-1958, sygn. 76. Dopływ z dnia 30.04.2008r. Nab.3020/2008r. 1 j.a.-0,01 mb Liczba jednostek w zespole: 77
4/213/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waliłach-Stacji powiat Białystok 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1956-1968, sygn. 1-14; Komisje GRN 1958-1968, sygn.15 -21; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968, sygn. 22-35; Plany i zadania gospodarcze 1962-1967, sygn. 36, 38-39; Plany rozwoju wsi 1966-1967, sygn. 37; Budżet gromady 1964-1967, sygn. 40-43; Wypisy z rejestru gruntów 1960-1961, sygn. 44. Liczba jednostek w zespole: 44
4/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wasilkowie powiat Białystok 1961-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1971, sygn. 1-18; Komisje GRN 1962-1970, sygn.19 -30; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1971, sygn. 31-48; Plany gospodarcze. Programy rozwoju rolnictwa 1964-1971, sygn. 49-51; Kontrola zewnętrzna 1968-1972, sygn. 52-53; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1972, sygn. 54-55; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 56-63; Program działalności społeczno-gospodarczej 1965, sygn. 64. Rejestr mieszkańców 1962-1972[1973-1977] 1 j.a-0,02 mb- nab.3635/2017r. Liczba jednostek w zespole: 65
4/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiejkach powiat Białystok 1955-1956 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1956, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1956, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/216/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zabłudowie powiat Białystok 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-3; Komisje GRN 1960-1963, sygn.4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1967, sygn.5-6; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 7; Budżet gromady 1964-1972, sygn. 8-15; Liczba jednostek w zespole: 15
4/217/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Załukach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/218/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Złotorii powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN 1965-1972, sygn.8-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn.13-19; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań sołtysów 1965-1971, sygn. 20-21; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 22; Protokoły zebrań wyborczych Gromadzkiego Komitetu FJN 1969, sygn. 23; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 24-25, 39; Budżet gromady 1954-1971, sygn. 26-36; Plany gospodarcze 1961-1971, sygn. 37; Materiały dotyczące realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1970, 38. Liczba jednostek w zespole: 39
4/219/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zwierkach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 7-11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/220/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żukach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 2-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.4; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 5-9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/222/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bombli powiat Sokółka 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-5; Komisje GRN 1964-1972, sygn. 6-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1963-1972, sygn. 9-10; Ankiety kandydatów na radnych GRN i PRN 1969, sygn. 11; Protokoły spotkań kandydatów na radnych GRN i PRN 1969, sygn. 12; Analiza działalności radnych i członków komisji GRN 1970, sygn. 13; Sołtysi 1967, 1970, sygn. 14-15; Protokoły zebrań wiejskich 1966-1970, sygn. 16-17; Plany gospodarcze 1960-1970, sygn. 18-19; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 20-21; Budżet gromady 1959-1971, sygn. 22-35; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 36; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 37. Dopływ z dn. 20-05-2011r. Nab. 3359/2011r., 1969-1972; 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 38
4/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czuprynowie powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn.1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957, 1969, sygn. 3; Budżety gromady 1954-1959, sygn. 4-9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górce powiat Sokółka 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn.1-5; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.11-13; Sołtysi 1961-1970, sygn. 14-16, 41; Wybory do sejmu i rad narodowych w 1965r., sygn. 17; Protokoły zebrań konsultacyjnych wyborców z kandydatami na radnych 1969, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 19; Wybory do sejmu i rad narodowych w 1969r. 1969, sygn. 20; Protokoły zebrań wiejskich 1961- 1972, sygn. 21-23; Zadnia gospodarcze poszczególnych wsi 1961, sygn. 24; Plany gospodarcze gromady 1964-1972, sygn. 25-26; Kontrola zewnętrzna 1964-1967, sygn. 27; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 28-40; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 42; Ankiety radnych 1969, sygn. 43. Dopływ z dn. 2008-10-03; nab.3082/2008r., 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 44
4/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowie powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-7; Komisje GRN 1962-1969, sygn. 8-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972, sygn.11-16; Sołtysi 1962-1971, sygn.17-20; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1962, 1971, sygn. 21; Gromadzki Komitet FJN 1961-1963, sygn. 22; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 23; Protokoły spotkań konsultacyjnych kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 24; Protokoły zebrań wiejskich 1967-1970, sygn. 25-26; Zadania gospodarcze poszczególnych wsi gromady 1961, sygn. 27; Plany gospodarcze gromady 1970-1971, sygn. 28; Kontrola zewnętrzna 1959-1969, sygn. 29; Sprawozdania z działalności GRN 1971, sygn. 30; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 31-44; Spisy rolne 1969-1971, sygn. 45-47; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 48; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 49. Liczba jednostek w zespole: 49
Wyświetlanie 221 do 240 z 1 752 wpisów.