Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/226/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowszczyźnie powiat Sokółka 1954-1972 [1973-1980] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-7; Komisje GRN 1961-1972, sygn. 8-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972, sygn.13-17; Protokoły spotkań konsultacyjnych kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 19; Sołtysi 1961-1970, sygn.20 -22; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1971, sygn. 23; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 24; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1970, sygn. 25; Kontrola zewnętrzna 1963-1970, sygn. 26-27; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 28-44; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 45; Ankiety radnych GRN, sygn. 46. Dopływ z dn. 2008-10-03; nab.3083/2008r., 5 j.a.-0,06 mb. Liczba jednostek w zespole: 51
4/228/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Korycinie powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-9; Komisje GRN 1958-1972, sygn.10-14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972, sygn.15 -23; Wybory do rad narodowych w 1956r. 1965, sygn. 24; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 25, 60; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 26; Wybory do Sejmu w 1972r., 1972, sygn. 27; Sołtysi 1959-1971, sygn.28-29; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1959-1971, sygn. 30; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1972, sygn. 31-32; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1960-1969, sygn. 33; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 34; Sprawozdania i informacje z działalności GRN 1970, sygn. 35; Kontrola zewnętrzna 1960-1970, sygn. 36-38; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 39-54; Narodowy spis powszechny 1970, sygn. 55; Program działalności kółek rolniczych na terenie gromady 1967, sygn. 56; Placówki upowszechniania kultury 1970, sygn. 57; Analiza stanu produkcji rolnej we wsiach gromady 1968, sygn. 58; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 59. Liczba jednostek w zespole: 60
4/229/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasnem Folwarcznem powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1956, 1958-1959 sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2; Budżety gromady 1954-1959, sygn. 3-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/230/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krynkach powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-8; Komisje GRN 1955-1972, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1971, sygn. 14-21; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, Ankiety kandydatów na radnych 1969, sygn. 22-23; Sołtysi 1961, 1964, 1967, 1970, 1961-1970, sygn. 24-25; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1972, sygn. 26; Plany gospodarcze na lata 1966-1972, sygn. 27; Kontrola zewnętrzna 1958-1972, sygn. 28-29; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 30-47; Rejestr mienia opuszczonego / pożydowskiego/ osiedla Krynki 1958, sygn. 48; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1961-1972, sygn. 49; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 50 Liczba jednostek w zespole: 50
4/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuźnicy powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-8; Komisje GRN 1955-1972, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 14-21; Sołtysi 1963-1971, sygn. 22-24; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, Ankiety kandydatów na radnych 1969, sygn. 25-26; Gromadzki Komitet FJN 1965-1967, sygn. 27-29; Protokoły zebrań wiejskich 1963-1971, sygn.30-31; Plany gospodarcze na lata 1960-1970, sygn. 32-33; Kontrola zewnętrzna 1960-1971, sygn.34-35; Budżety gromady 1954-1971, sygn.36-53; Spis powszechny w 1960r. 1960, sygn. 54; Statystyka rolna 1962-1966, sygn. 55; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 56; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 57 Liczba jednostek w zespole: 57
4/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrej Górze powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954- 1959 sygn.1-2; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN 1955-1958, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.4; Budżety gromady 1954-1959, sygn. 5-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozedrance Starej powiat Sokółka 1954-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-8; Komisje GRN 1958, 1960-1972, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 14-20; Sołtysi 1968, 1964, 1967, 1970, sygn. 21-22; Protokoły zebrań wiejskich 1959-1967, 1970-1972, sygn. 23-24; Gromadzki Komitet FJN 1965-1967, sygn. 25; Protokoły odpraw sołtysów 1959-1962, 1970-1971, sygn. 26; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 27; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 28; Ankiety dotyczące młodzieży 1971, sygn. 29; Kontrola zewnętrzna 1958-1972, sygn. 30; Sprawy archiwum zakładowego 1969-1972, sygn. 31; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 32-33; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 34-51; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 52; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 53. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3072/2008r., 10 j.a.-0,14 mb. Liczba jednostek w zespole: 63
4/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sidrze powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-9; Komisje GRN 1960-1972, sygn.10 -13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 14-20; Ankiety radnych GRN 1965, sygn. 21; Wybory do Sejmu i rad narodowych 1969, sygn. 22-23; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 24; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 25; Sołtysi 1964-1971, sygn. 26-27; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1972, sygn. 28-29; Sprawozdanie z działalności GRN 1966-1967, sygn. 30; Kontrola zewnętrzna 1959-1972, sygn. 31-33; Plany gospodarcze gromady 1960-1967, sygn. 34; Wiejskie plany rozwoju rolnictwa 1968-1969, sygn. 35; Statystyka 1967-1970, sygn. 36; Kultura 1970, sygn. 37; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 38-54; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 55; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 56. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3071/2008r., 1 j.a. - 0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 57
4/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokolanach powiat Sokółka 1959-1972 [1973-1974] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn.1-5; Komisje GRN 1965-1972, sygn.6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 11-17; Sołtysi 1964- 1972, sygn. 18-20, 40; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 21; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 22; Protokoły zebrań wiejskich 1967-1971, sygn. 23-24; Zespół do spraw użytkowania ziemi 1972, sygn. 25; Kontrola zewnętrzna 1970-1972, sygn. 26; Plany gospodarcze gromady 1960-1968, sygn. 27; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 28-39; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn. 41; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 42 Dopływ z dn. 2008-09-30, nab.3070/2008r. 5 j.a. - 0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 47
4/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokółce 1961-1972 [1973-1976] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962-1971, sygn.1-10; Komisje GRN 1962-1972, sygn.11-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1971, sygn. 16-19; Sołtysi 1964- 1970, sygn.20-21; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn. 22; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 23; Gromadzki Komitet FJN 1963-1965, sygn. 24; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1964-1965, sygn. 25; Protokoły zebrań wiejskich 1962-1971, sygn. 26; Kontrola zewnętrzna 1962-1971, sygn. 27-28; Plany gospodarcze gromady 1961-1969, sygn. 29-30; Budżety gromady 1961-1971, sygn. 31-41; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1962-1972, sygn. 42; Ankiety radnych GRN 1969, sygn. 43. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab.3068/2008r. 8 j.a. - 0,14 mb. Liczba jednostek w zespole: 51
4/237/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szudziałowie powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-6; Komisje GRN 1961-1972, sygn.7-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 11-13; Sołtysi 1964- 1965, 1970, sygn.14, 43; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn.15; Gromadzki Komitet FJN 1961-1963, sygn.16; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn.17; Protokoły zebrań wiejskich 1962-1972, sygn.18; Informacje o działalności Prezydium GRN 1967, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 20-22; Plany gospodarcze gromady 1960-1966, sygn.23; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 24-40; Statystyka rolna 1969, 1971, sygn. 41-42; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1959-1972, sygn. 44; Komisja mandatowa GRN 1971, sygn. 45; Ankiety radnych GRN 1969, sygn.46. Liczba jednostek w zespole: 46
4/238/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu powiat Sokółka 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn.1-6; Komisje GRN 1960-1970, sygn.7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1971, sygn. 12-15; Sołtysi 1960-1970, sygn.16-17; Informacje o działalności radnych i członków komisji GRN 1971, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN 1969, sygn.19; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami 1969, sygn. 20; Gromadzki Komitet FJN 1966-1970, sygn.21; Protokoły zebrań wiejskich 1960-1971, sygn.22-23; Kontrola zewnętrzna 1961-1971, sygn. 24-25; Plany gospodarcze gromady 1960-1971, sygn.26-27, 29; Plany rozwoju gromady 1965, sygn.28; Budżety gromady 1954-1971, sygn.30-46; Statystyka 1960, 1970, 1967, sygn. 47-49; Statystyka rolna 1959- 1970, sygn. 50-57; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych 1960-1972, sygn.58; Ankiety radnych GRN 1969, sygn.59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zdrojach powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954- 1959 sygn.1-2; Komisje GRN 1955-1956,1959 sygn. 3-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.5; Kontrola zewnętrzna 1958-1959, sygn. 6; Budżety gromady 1954-1958, sygn.7-11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płonce Kościelnej powiat Łapy 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn.1-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 9-17; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 18-23; Sołtysi 1960-1972, sygn. 24-25; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego 1962-1972, sygn. 26; Protokoły zebrań wiejskich 1962-1972, sygn. 27; Kontrola zewnętrzna 1963-1967, sygn. 28; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 29; Budżety gromady 1954-1968, sygn. 30-41; Statystyka 1964, 1966-1967, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/241/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Goniądzu powiat Mońki 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950- 1972 sygn.1-11; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 12-17, 34 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.18-27; Samorząd mieszkańców 1968, sygn. 28; Protokoły zebrań mieszkańców 1971, sygn. 29-30; Kontrola zewnętrzna 1962-1973, sygn.31-32; Plany gospodarcze 1962-1968, sygn. 33. Liczba jednostek w zespole: 34
4/242/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Knyszynie powiat Mońki 1950-1973 [1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950- 1972 sygn.1-10, 56; Komisje GRN 1964-1972, sygn. 11-24; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.25 -38, 57; Protokoły narad pracowników Biura Miejskiego, sołtysów i dzielnicowych 1964-1969, sygn. 39; Protokoły narad sołtysów 1972, sygn. 40; Samorząd mieszkańców 1968-1969, sygn. 41; Front Jedności Narodu 1963-1970, sygn. 42; Protokoły zebrań aktywu społecznego 1967-1969, sygn. 43; Protokoły zebrań mieszkańców 1964-1969, sygn. 44; Protokoły zebrań wiejskich 1972, sygn. 45; Kontrola zewnętrzna 1966- 1973, sygn. 46- 48; Budżet miasta 1964-1969, sygn. 49-54; Plany gospodarcze 1960-1968, sygn.55. Liczba jednostek w zespole: 57
4/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bajkach Starych powiat Mońki 1957-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957, 1960-1961 sygn. 2-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białosukni powiat Mońki 1958-1961 [1963] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1961 sygn. 2. Dopływ z dn. 2009-09-04; nab.3195/2009r. 1 j.a.-0,01 mb. (książka meldunkowa wsi Gurbicze 1958-1961 [1963] Liczba jednostek w zespole: 3
4/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długołęce powiat Mońki 1955-1977 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1968, sygn.1-4; Komisje GRN 1963-1968, sygn. 5-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968 sygn.7-10; Plany gospodarcze 1962-1966, sygn. 11; Kontrola zewnętrzna 1966-1969, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1968, sygn. 13. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3170/2009r. 27 j.a.-0,45 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
4/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dolistowie Starym powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1970, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1969, sygn.4 -5; Sołtysi 1964-1972, sygn. 6-7; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 8-9; Gromadzki Komitet FJN 1968-1969, sygn. 10; Kontrola zewnętrzna 1968-1970, sygn. 11; [brak j.a. o sygn. 11]; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 12; Budżety gromady 1967-1971, sygn. 13-15; Kontrola zewnętrzna, 1969-1972, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 241 do 260 z 1 752 wpisów.