Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długołęce powiat Mońki 1955-1977 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1968, sygn.1-4; Komisje GRN 1963-1968, sygn. 5-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968 sygn.7-10; Plany gospodarcze 1962-1966, sygn. 11; Kontrola zewnętrzna 1966-1969, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1968, sygn. 13. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3170/2009r. 27 j.a.-0,45 mb. Liczba jednostek w zespole: 40
4/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dolistowie Starym powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1970, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1969, sygn.4 -5; Sołtysi 1964-1972, sygn. 6-7; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 8-9; Gromadzki Komitet FJN 1968-1969, sygn. 10; Kontrola zewnętrzna 1968-1970, sygn. 11; [brak j.a. o sygn. 11]; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 12; Budżety gromady 1967-1971, sygn. 13-15; Kontrola zewnętrzna, 1969-1972, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 15
4/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Downarach powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1965-1969, sygn.1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1972, sygn.3-7, 18; Komisje GRN 1968-1972, sygn. 8-10, 17; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 11-12, 16; Sołtysi 1971, sygn. 13; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1972, sygn. 14-15. Liczba jednostek w zespole: 18
4/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziękoniach powiat Mońki 1957-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1957- 1971, sygn.1-4, 34; Komisje GRN 1957-1971, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957 1962-1971, sygn.9-14; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1967-1971, sygn. 15; Protokoły zebrań wiejskich 1967-1971, sygn. 16; Protokoły narad sołtysów 1967-1971, sygn. 17; Wybory sołtysów 1964-1971, sygn. 18; Gromadzki Komitet FJN 1968-1970, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 20-21, 33; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1965-1971, sygn. 22; Budżety gromady 1963-1969, sygn. 23-28; Plany gospodarcze gromady 1970, sygn. 29; Programy rozwoju rolnictwa gromady 1966, sygn. 30; Działalność LZS 1967-1970, sygn. 31; Statystyka 1966, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 34
4/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hornostajach powiat Mońki 1959-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1971, sygn.1-4; Komisje GRN 1961-1971, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1971, sygn.9-12; Sołtysi 1962-1970, sygn. 13-15; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1964-1968, sygn.16; Protokoły zebrań wiejskich 1963-1970, sygn.17-18; Sprawy organizacyjne Biura Gromadzkiego 1968-1969, sygn. 19; Kontrola zewnętrzna 1962-1971, sygn. 20-21, 38; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady 1961-1970, sygn. 23; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1969, sygn. 24-25; Budżety gromady 1959-1969, sygn. 26-35; Statystyka 1966, 1968-1969 sygn.36-37. Liczba jednostek w zespole: 38
4/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionówce powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1972, sygn.1-3, 31-33; Uchwały GRN 1961-1965, sygn. 4; Komisje GRN 1963-1969, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.9-11, 34-37; Sołtysi 1961-1970, sygn. 12-13; Protokoły zebrań wiejskich 1961-1971, sygn. 14-15; Protokoły narad pracowników Biura Gromadzkiego 1964-1965, sygn. 16; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1963-1971, sygn. 17; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 18-19, 30; Plany gospodarcze gromady 1963-1970, sygn. 20-21; Budżety gromady 1961-1971, sygn. 22-29, 38. Liczba jednostek w zespole: 38
4/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaświłach powiat Mońki 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1969, sygn.1-4; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1972, sygn.9-13; Sołtysi 1967, 1971, sygn. 14-15; Spotkania radnych z wyborcami 1970-1971, sygn. 16; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1969, sygn. 17; Protokoły zebrań wiejskich 1967,1971, sygn. 18-19; Protokoły odpraw sołtysów 1967, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 21, 33; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 22; Plany gospodarcze gromady 1962-1971, sygn. 23; Zadania gospodarcze / poszczególnych wsi gromady/ 1964, 1966, sygn. 24-25; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967, 1972, 26-27; Budżety gromady 1966-1971, sygn. 28-32. Dopływ z dnia 2009-09-04; nab. 3192/2009r., 15 j.a.-0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 48
4/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinówce Kościelnej powiat Mońki 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-10; Uchwały GRN 1963-1972, sygn. 11; Komisje GRN 1963-1972, sygn. 12-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.16 -23; Uchwały Prezydium GRN, 1963-1972, sygn. 24; Wybory do Sejmu i rad narodowych 1965, sygn. 25; Wybory sołtysów1958-1971, sygn. 26; Gromadzki Komitet FJN 1963-1970, sygn. 27; Protokoły narad sołtysów 1963-1972, sygn. 28; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1972, sygn. 29; Sprawozdania z działalności Prezydium GRN 1967-1971, sygn. 30; Normatywy GRN i Biura Gromadzkiego 1965-1969, sygn. 31; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 32-33, 48; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 34; Plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 35; Budżety gromady 1959-1971, sygn. 36-46; Statystyka rolna 1962-1972, sygn. 47. Liczba jednostek w zespole: 48
4/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klewiance powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962- 1971, sygn.1-7; Komisje GRN 1962-1969, sygn.8-12, 20-21; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1962-1971, sygn.13-17; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 18; Kontrola zewnętrzna 1969-1971, sygn. 19. Liczba jednostek w zespole: 21
4/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kruszynie powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-4, 22-23, 31; Komisje GRN 1967-1972, sygn. 5-7, 24-27, 32; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.8 -12, 28-29; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1969, sygn. 13; Protokoły narad sołtysów 1968-1971, sygn. 14, 30; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1970, sygn.15; Budżety gromady 1967-1970, sygn. 16-19; Statystyka rolna 1967, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna 1967, 1969-1972, sygn. 21, 33. Dopływ z dnia 2009-05-27; nab.3167/2009r. 4 j.a.-0,05 mb Liczba jednostek w zespole: 37
4/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krypnie powiat Mońki 1956-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1971, sygn.1-3, 15-17; Komisje GRN 1958-1969, sygn. 4-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1958-1971, sygn.8 -10; Kontrola zewnętrzna 1960-1972, sygn. 11-12, 14; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 13; Projekt wyznaczania terenów budowlanych zespołu miejskich jednostek Krypno i Długołęka 1969-1971, sygn. 18-19. Dopływ z dnia 2009-05-27; nab.3168/2009r. 32 j.a.-0,60 mb Liczba jednostek w zespole: 51
4/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Laskowcu powiat Mońki 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1972, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1972, sygn.4 -6; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1972, sygn. 7; Protokoły posiedzeń sołtysów i aktywu gromadzkiego 1970-1972, sygn. 8; Kontrola zewnętrzna USC 1965-1967, 1972, sygn. 9; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 10; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 11; Programy rozwoju rolnictwa gromady 1966, 1971, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Peńskiem powiat Mońki 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szorcach powiat Mońki 1960-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1961, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzciannem powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-7; Komisje GRN 1963-1971, sygn. 8-9; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.10 -17; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1970, sygn.18-19; Sołtysi 1964-1970, sygn. 20-21; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn.22; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
4/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszowatych powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962- 1971, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1962-1971, sygn.4 -7; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1971, sygn.8; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn.9; Kontrola zewnętrzna 1969-1971, sygn. 10. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3169/2009r. 3 j.a.-0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 13
4/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zofiówce powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1965- 1972, sygn.1-3; Komisje GRN 1965-1969, sygn. 4-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1965-1971, sygn.7-10; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1971, sygn.11; Protokoły narad sołtysów 1965-1970, sygn. 12; Gromadzki Komitet FJN 1969-1970, sygn. 13; Kontrola zewnętrzna 1963-1972, sygn. 14, 24; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1963-1971, sygn.15; Plany gospodarcze gromady 1962-1964, sygn. 16; Budżety gromady 1962-1970, sygn. 17-23. Liczba jednostek w zespole: 24
4/262/0 Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 184
4/263/0 Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Białostockiego w Białymstoku 1945-1964 0 rozwiń
W zespole zachowały się sprawozdania gospodarcze, statystyczne, plany kosztów, bilanse, dokumentacja z przejmowania gruntów w związku z reformą rolną, przyjmowanie gruntów nieleśnych, 1945-1959; sygn. 1-62 korekta ewidencji nab.3422/2012 - 28 j. a -0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 90
4/264/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Białymstoku 1835-1926 16203 rozwiń
akta urodzeń (niekompletne) 1835-1912, 1914-1918, akta małżeństw (niekompletne) 1835-1925, akta (niekompletne) zgonów 1835-1926, akta (niekompletne) rozwodów 1858-1913,1915-1918, 1920-1925; sygn. 1-310 Liczba jednostek w zespole: 310
Wyświetlanie 261 do 280 z 1 746 wpisów.