Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/265/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sokołach 1826-1912, 1916-1917, 1932 544 rozwiń
Niekompletne akta urodzeń 1826-1890, 1910, 1916-1917, akta małżeństw (częściowo z aneksami) 1826-1893, 1909-1910, 1916-1917, akta zgonów 1826-1894, 1910, 1916-1917, 1932; sygn. 1-49 Liczba jednostek w zespole: 49
4/266/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tykocinie 1826-1914 2921 rozwiń
Niekompletne akta urodzeń 1826-1914, akta małżeństw 1827-1914, akta zgonów 1827-1900, 1902, 1904, 1907-1908; sygn. 1-83 Liczba jednostek w zespole: 83
4/267/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku 1920-1939 0 rozwiń
Korespondencja poufna, [1921] 1923-1936, sygn. 1-12; Repertorium śledztw prokuratorskich 1923-1928, sygn. 13; Akta śledztw prokuratorskich 1937-1939, sygn. 14-81; Akta osób odbywających karę więzienia 1920-1939, sygn. 82-119; Akta oskarżeń, wyroki w procesach komunistów, 1927, sygn. 120-122. Liczba jednostek w zespole: 122
4/268/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Rzymskokatolickiego Kościoła Filialnego w Usnarzu 1795-1865 558 rozwiń
akta urodzeń 1795-1865; akta małżeństw 1795-1835 i akta zgonów 1835-1848; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/269/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach 1843-1868 670 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1868; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/270/0 Księgi grodzkie i ziemskie podlaskie 1640-1697 2459 rozwiń
Księga sądowa grodzka brańska; sumariusz księgi sądowej ziemskiej drohickiej 1640-1697; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/271/0 Sąd Główny w Białymstoku [1798-1807] 1812-1832 0 rozwiń
Akta departamentu I - to sprawy karne, wśród których dominują wykroczenia skarbowe, fałszowanie podpisów, znęcanie się nad poddanymi, pożary (w tym podpalenia umyślne), uchylanie się od służby wojskowej, nielegalny wyrąb lasu, włóczęgostwo, nielegalne przekroczenie granicy, zabójstwa, nagłe zgony, napady, grabieże, awantury, bójki, kradzieże oraz oszustwa. (sygn. 1-56) Departament II – reprezentowany jest tylko przez jeden poszyt (sygn. 57), stanowiący akta hipoteczne majątku Bobrownickich w ziemi bielskiej Liczba jednostek w zespole: 57
4/272/0 Sąd Sierocy w Białymstoku 1870-1918 0 rozwiń
Akta ogólne 1882-1918, sygn. 1-10. Akta spraw 1870-1915, sygn. 11-433 Liczba jednostek w zespole: 433
4/273/0 Sąd Sierocy w Wasilkowie 1892-1915 0 rozwiń
Akta ogólne 1909-1915, sygn. 1-3. Akta spraw 1892-1915, sygn. 4-49. Liczba jednostek w zespole: 49
4/274/0 Białostocko-Sokólsko-Bielska Opieka Szlachecka 1900-1917 0 rozwiń
Sprawy osobowe, finansowe, kancelaryjne. Opieki Szlacheckiej 1907-1917, sygn. 1-14. Akta osobowe personelu, księgi przychodów i rozchodów, dzienniki korespondencyjne. Akta opiekuńcze 1900-1916, sygn. 15-63. Akta formalno-prawne dotyczące ustanowienia opieki nad mieniem i niepełnoletnim potomstwem szlachty rodowej z terenów powiatów białostockiego, bielskiego i sokólskiego. W niektórych poszytach znajdują się dane dotyczące stanu majątkowego podopiecznych. Liczba jednostek w zespole: 63
4/275/0 Sąd Sierocy w Knyszynie 1834-1839 0 rozwiń
O zavedenii (uczelnianej) opieki nad małoletnimi... 1834-1839, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/276/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Białymstoku 1946-1955 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Kompletu Orzekającego, lata 1946 – 1954, sygn. 1-10, Sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1946 – 1954, sygn. 11-29, Akta dot. zasobu archiwalnego DKS, lata 1946 – 1955, sygn. 30-34, Akta finansowe, lata 1948 – 1950, sygn. 35-36, Skargi i zażalenia, lata 1951 – 1954, sygn. 37-38, Wykazy osób aresztowanych, lata 1946 – 1954, sygn. 39-44, Repertoria, lata 1946 – 1954, sygn. 45-65, Skorowidze, lata 1946 – 1954, sygn. 66-88, Wnioski i postanowienia skazujące na grzywnę, lata 1947 – 1950, sygn. 89-114, Wnioski i orzeczenia w sprawach karnych, lata 1950 – 1954, sygn. 115-170, Przykładowe sprawy osób oskarżonych, lata 1946 – 1950, sygn. 171-270. Liczba jednostek w zespole: 270
4/280/0 Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581-1882] 1883-1915 [1919-1930] 207776 rozwiń
Dokumentacja zespołu dotyczy wyłącznie powiatu białostockiego, bielskiego i sokólskiego guberni grodzieńskiej. Zespół składa się z tzw. akt czynności starszego notariusza, które stanowią stanowią sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych. Składają się na nie akty kupna-sprzedaży, zastawu, podziału nieruchomości otrzymanej w spadku, podziału za życia właściciela oraz dotyczące sądowego zatwierdzania testamentów. Sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych zawierają liczne załączniki, które dokumentują prawo do posiadania nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy. Dokumenty załączone do spraw o zatwierdzenie umów przedstawiają niekiedy dużą wartość źródłową. Zespół podzielony jest na następujące serie: miasto Białystok - 127 j. a., powiat białostocki - 62 j. a., miasto Bielsk - 12 j. a., powiat bielski - 72 j. a., miasto Sokółka - 12 j. a., powiat sokólski - 66 j. a. Dopływ z dn. 24.12.2012r./ nab. 3436/2012; [1879-1881] 1884-1914 [1919] 1 j.a- 0,02 mb. Dopływ z dn. 24.12.2012r./nab. 3437/2012r; 1891-1913 37 j.a -0,00 mb. - dokumentacja kartograficzna Liczba jednostek w zespole: 389
4/281/0 Akta notariusza Anisimowa Aleksandra w Białymstoku 1883-1884 0 rozwiń
Transakcje: akty kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1884; sygn.1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/282/0 Akta notariusza Bednarskiego Stefana w Białymstoku 1921-1931 0 rozwiń
Akta Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 1, 3-6, 12-13, 18, 22-23, 26-27, 30-31, 34-37, 41-45, 49-52, 55-56; Repertorium Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 2, 7-11, 14-17, 19-21, 24-25, 28-29, 32-33, 38-40, 46-48, 53-54, 57-59; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1926, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1927, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1928, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1929, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1930, sygn. 68. UBYTKI: 1/2004r., Liczba jednostek w zespole: 64
4/283/0 Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku 1919 0 rozwiń
Akta i protokoły sporządzone przez Wacława Michała Dobrzyńskiego, Notariusza w Białymstoku, 1919, sygn. 1; Repertorium Notariusza Wacława Dobrzyńskiego w Białymstoku, 1919, sygn. 2. UBYTKI: 5/2004r., Liczba jednostek w zespole: 2
4/284/0 Akta notariusza Falina Mikołaja w Białymstoku 1890-1894 0 rozwiń
Transakcje: akty kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1890-1894; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/285/0 Akta notariusza Fałbauma Aleksandra w Białymstoku 1883-1885 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1885; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/286/0 Akta notariusza Gąsiorowskiego Zygmunta w Białymstoku 1931-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931-1939, sygn. 1, 3, 7, 9, 12-13, 15-16, 19-22, 25-26; Skorowidz osób na mienie, których nałożono areszt, sporządzony przez Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 6; Repertorium Notariusza, 1931-1939, sygn. 2, 4-5, 8, 10-11, 14, 17-18, 23-24; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931, 1932, sygn. 28; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 29; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1936, sygn. 31 UBYTKI: 7/2004R., Liczba jednostek w zespole: 29
4/287/0 Akta notariusza Janowskiego Bazylego w Białymstoku 1899-1909 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1899-1909; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 281 do 300 z 1 746 wpisów.