Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/338/0 Wojewódzki Zakład Weterynarii w Białymstoku 1959-1979 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 68
4/339/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Białostockiego 1925-1939 [1940], 1945-1949 [1949-1951] 0 rozwiń
Organizacja KKO – statuty, regulaminy, powołanie członków Rady, lata 1928 – 1938, sygn. 1-4, Protokoły posiedzeń Zarządu KKO, lata 1925 – 1931, sygn. 5-8, Sprawozdania, lata 1926 – 1937, sygn. 9-16, Protokóły lustracji i kontroli KKO, lata 1927 – 1935, sygn. 17, Majątek KKO, lata 1926 – 1939, sygn. 18-21, Księgi kasowe, lata 1936 – 1939, sygn. 22-45, Rachunki czekowe, rok 1938, sygn. 46-48, Wkłady, lata 1933 – 1939, sygn. 49-72, Szkolne kasy oszczędności, lata 1927 – 1939, sygn. 73-78, Kredyty, lata 1929 – 1939, sygn. 79-88, Weksle, lata 1928 – 1939, sygn. 89-94, Zobowiązania dłużne, spłaty długów, wykazy dłużników, lata 1927 – 1940, sygn. 95-109, Egzekucje wierzytelności, lata 1928 – 1939, sygn. 110-120, Subskrypcje, sygn. 121-123, Pożyczki hipoteczne, lata 1935 – 1939, sygn. 124-125, Różne – subwencje, reklama, lata 1937 – 1939, sygn. 126-128, Rejestracja KKO – m.in. statuty KKO, rok 1948, sygn. 129, Protokóły posiedzeń Rady Zarządu i Dyrekcji KKO, lata 1928 – 1939, sygn. 130-133, Preliminarze budżetowe i bilanse, lata 1947 – 1949, sygn. 134-138, Protokóły rewizji KKO, lata 147 – 149, sygn. 139, Kredyty, pożyczki, zadłużenie i straty, lata 1945 – 1949, sygn. 140-144, Likwidacja KKO, lata 1949 – 1951, 145-148, Dopływy: Sprawozdanie KKO za 1935 r., rok 1936, sygn. 149, Księgi kasowe, lata 1938 – 1940, sygn. 150-151. Liczba jednostek w zespole: 151
4/340/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 1933-1939, 1945-1949 0 rozwiń
Sprawozdawczość, sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1948, sygn. 1-4, Bilanse, analizy sytuacji gospodarczej województwa, lata 1945 – 1948, sygn. 5-8, Kredyt inwestycyjny, plany i sprawozdania, lata 1946 – 1949, sygn. 9-23, Akta kredytowe przedsiębiorstw – zawierają obok wniosków o przyznanie kredytu i zawiadomień Banku, dokumentację dot. stanu gospodarczo-finansowego instytucji, lata 1945 – 1949, sygn. 24-36, Dopływ: Białostockie Towarzystwo Kredytowe Miejskie – zawiera akta z likwidacji BTKM, którego likwidatorem był BGK, rok 1949, sygn. 37. korekta ewidencji/ nab. 3438/2012r.; 1933-1939; 13 j.a-0,07 mb. Liczba jednostek w zespole: 50
4/341/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział Wojewódzki w Białymstoku [1945] 1946-1949 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1947 – 1949, sygn. 1-3, Bilanse i sprawozdania, lata 1947 – 1949, sygn. 4-9, Akta kredytowe – zawierają m.in. dokumentację dot. stanu gospodarczo-finansowego instytucji, lata 1946 – 1949, sygn. 10-22, Bilanse i sprawozdania, lata 1945 – 1949, sygn. 23-26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/342/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. Oddział w Białymstoku 1945-1949 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1945 – 1949, sygn. 1-6, Bilanse i sprawozdania, 1946 – 1949, sygn. 7-12, Sprawy kredytowe – m.in. wnioski o kredyt osadniczy dla rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu, lata 1945 – 1949, sygn. 13-24. Liczba jednostek w zespole: 24
4/343/0 Bank Rzemiosła i Handlu Oddział w Białymstoku [1948] 1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1949 – 1950, sygn. 1-4, Protokóły z posiedzeń Kolegium Kredytowego, rok 1950, sygn. 5, Sprawozdania opisowe z działalności Oddziału, rok 1950, sygn. 6, Akta kredytowe, lata 1948 – 1950, sygn. 7-9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/344/0 Bank Komunalny Oddział w Białymstoku 1949-1951 0 rozwiń
Sprawa przejęcia i przekazania nieruchomości w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 1, lata 1949 – 1951, sygn. 1, Plany finansowo-gospodarcze na 1950 rok niektórych przedsiębiorstw i zakładów gospodarki komunalnej w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, rok 1949, sygn. 2-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/345/0 Bank Inwestycyjny Oddział Wojewódzki w Białymstoku [1948] 1949-1969 0 rozwiń
Organizacja, zarządzenie, personel – m.in. protokóły z kontroli głównych oddziałów, lata 1949 – 1969, sygn. 1-27, Sprawozdawczość operacyjno-rachunkowa – roczne sprawozdania finansowe, lata 1959 – 1969, sygn. 28-38, Planowanie Inwestycji, lata 1949 – 1951, sygn. 39-51, Finansowanie, kontrola i rozliczenia inwestycji, lata 1954 – 1969, sygn. 52-69, Finansowanie i kontrola przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego – plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe przedsiębiorstw budowlanych i remontowych, lata 1954 – 1956, sygn. 70-103. Liczba jednostek w zespole: 103
4/346/0 vacat - Narodowy Bank Polski I Oddział Miejski w Białymstoku - włączony do zespołu nr 718 - NBP Oddział Wojewódzki 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/347/0 Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Białymstoku [1949] 1950-1976 0 rozwiń
Zarządzanie: Sprawy Organizacyjne – regulamin z 1974 r., protokóły z narad pracowniczych, sprawy archiwalne, lata 1952 – 1975, sygn. 1-11, Rewizje i kontrole przeprowadzone przez aparat Banku – protokóły, zalecenia pokontrolne z ich wykonania, lata 1951 – 1974, sygn. 12-75, Własna gospodarka finansowa, realizacja planu dochodów i kosztów – plany i sprawozdania z wykonania planu dochodów i kosztów, lata 1964 – 1974, sygn. 76-81, Finansowanie, kredytowanie i kontrola jednostek gospodarczych – m.in. spółdzielnia produkcyjna w powiecie Wysokie Mazowieckie, PGR w Rudce w powiecie Bielsk Podlaski, lata 1950 – 1960, sygn. 82-89, Sprawozdawczość i statystyka: Sprawozdania ekonomiczne z działalności Banku – roczne sprawozdania opisowe i statystyczne Oddziału Wojewódzkiego i placówek terenowych, lata 1951 – 1975, sygn. 90-123, Sprawozdania dot. kredytów, inwestycji i kontroli funduszu płac – roczne opisowe i statystyczne, lata 1965 – 1971, sygn. 124-128, Sprawozdania operacyjno-rachunkowe – bilanse roczne netto z załącznikami i dokumentacją, lata [1949] 1950-1974, sygn. 129-183 Dopływ z dn. 2007-03-14, kn. 2882/2007r.; 21 j.a.-0,40 mb Dopływ z dn. 2007-03-14, kn. 2887/2007r.; 291 j.a.-10,20 mb Liczba jednostek w zespole: 495
4/348/0 Komitet (Przeciw) Ospowy Obwodu Białostockiego 1817-1830 0 rozwiń
Raporty komitetów powiatowych o liczbie dzieci zaszczepionych krowaianką, sprawy zaopatrzenia w szczepionkę, przygotowanie personelu medycznego do szczepień, okólniki Niezależnego Towarzystwa Ekonomicznego dotyczące zapobiegania ospie 1817-1830, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/349/0 Komitet Powiatowy Białostocki Ochrony przed Cholerą 1831-1832 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, zestawienia imienne dotkniętych cholerą na terenie miasta Białegostoku i powiatu białostockiego, sprawy pomieszczeń, leków 1831-1832, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/350/0 Komitet Powiatowy Sokólski Ochrony przed Cholerą 1831-1832 0 rozwiń
Zarządzenia władz centralnych dotyczących organizacji walki z cholerą, raporty o zachorowaniach, opieka nad sierotami 1831-1832, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/351/0 Szpital Okręgowy w Białymstoku 1910-1915 0 rozwiń
Księgi rachunkowe, korespondencja w sprawach gospodarczych, księga ruchu chorych, zaopatrzenie szpitala w żywność 1910-1915, sygn. 1-14. Liczba jednostek w zespole: 14
4/352/0 Rada Białostockiego Instytutu Panien Szlacheckich [1826-1833] 1849-1918 0 rozwiń
Akta Komitetu ds. remontu pałacu Branickich 1826-1833, sygn. 1-2. Inwentarze pomieszczeń i budynków zespołu pałacowego, sporządzone w 1808 r. Protokoły posiedzeń Rady Instytutu 1894-1918, sygn. 3-20. Protokoły inspektora klasowego 1896-1898, sygn. 21-22. Księgi rachunkowe 1905-1914, sygn. 23-25. Akta administracyjno-gospodarcze, sprawy nauczania i wychowania 1849-1918, sygn. 26-155. Akta personalne pracowników Instytutu 1870-1918, sygn. 156-205. Charakterystyka i opis przebiegu służby pracowników Instytutu. Akta personalne wychowanek Instytutu 1905-1917, sygn. 206-397. Rejestr pism wychodzących 1914, sygn. 398. Liczba jednostek w zespole: 398
4/353/0 Materiały dotyczące szkolnictwa [1898] 1919-1939 0 rozwiń
Okólniki MWR i OP, 1922-1926, sygn. 1; Szkoły handlowe w Białymstoku i Grodnie, 1928-1931/1933/, sygn. 2-5; Szkoły powszechne w Białymstoku i powiecie białostockim, /1898/ 1923-1939, sygn.6-12; Świadectwa szkół różnego typu z terenu i spoza woj. białostockiego, 1926-1939, sygn. 13-17; Świadectwa metrykalne uczniów, 1902-1920, sygn. 18; Fotografie, przed 1919-1919, sygn. 19-20. Liczba jednostek w zespole: 20
4/353/1 Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1922-1926 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/353/2 Szkoły handlowe w Białymstoku i Grodnie 1928-1931 [1933] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/353/3 Szkoły powszechne w Białymstoku i Grodnie 1923, 1936-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/353/4 Świadectwa szkół różnego typu z terenu miasta Białystok 1898, 1926-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 361 do 380 z 1 746 wpisów.