Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/362/8 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Sokółce 1946-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
4/362/9 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Suwałkach 1949-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/362/10 Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarząd Oddziału Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/363/0 Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1947-1948 0 rozwiń
Sprawy personalne (m.in. karty personalne I i II sekretarza Zarządu Wojewódzkiego), 1947-1948; sygn. 1 Komisja Rewizyjna (protokół posiedzenia Komisji i protokół posiedzenia likwidacyjnego), 27.I.1948; sygn. 2 Dziennik główny, 1948; sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/364/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Wojewódzka w Białymstoku [1945-1947] 1948-1956 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny: Instrukcje, zarządzenia, rozkazy, lata 1948 – 1955, sygn. 1-10, Protokóły posiedzeń i narad, lata 1949 – 1955, sygn. 11-31, Plany pracy i sprawozdania, lata 1949 – 1955, sygn. 32-56, Oceny działalności, lata 1949 – 1953, sygn. 57-60, Sprawozdania z kontroli działalności komend powiatowych, rok 1955, sygn. 61-77, Statystyka stanu organizacyjnego, lata 1950 – 1955, sygn. 78-81, Prace społeczne, lata 1953 – 1955, sygn. 82-99, Brygady P.O. „SP”, lata 1949 – 1955, sygn. 100-114, Meldunki nadzwyczajne, lata 1949 – 1953, sygn. 115-119, Skargi i zażalenia, lata 1951 – 1955, sygn. 120-122, Wydział Kadr: Zarządzenia, instrukcje i rozkazy Komendy Głównej P.O. „SP”, lata 1949 – 1955, sygn. 123-129, Rozkazy Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP”, lata 1950 – 1955, sygn. 130-136, Sprawozdania i oceny działalności, lata 1949 – 1955, sygn. 137-141, Ewidencje pracowników, lata 1950 – 1955, sygn. 142-150, Zestawienia statystyczne, lata 1951 – 1955, sygn. 151-153, Wydział Finansowy – budżety, kontrola finansowa, lata 1951 – 1955, sygn. 154-162, Wydział Uzbrojenia – zestawienia sprzętu, lata 1949 – 1955, sygn. 163-168, Wydział Szkolenia, Propagandy i Sportu: Zarządzenia, wytyczne i instrukcje, lata 1950 – 1955, sygn. 169-177, Plany pracy i sprawozdania, lata 1950 – 1955, sygn. 178-197, Meldunki sytuacyjne, lata 1950 – 1952, sygn. 198-211, Informacje i materiały z działalności w zakresie szkolenia, propagandy i sportu w skali województwa, lata 1952-1955, sygn. 212-228, Informacje o działalności w dziedzinie szkolenia, propagandy i sportu na terenie poszczególnych powiatów, lata 1953 – 1955, sygn. 229-251, Wydział Sprawozdawczy: Miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, rok 1952, sygn. 252-257, Meldunki z działalności, lata 1950-1955, sygn. 258-264, Werbunek do szkół zawodowych, lata 1949 – 1953, sygn. 265-280, Komisja Likwidacyjna, lata 1955 – 1956, sygn. 280, Dopływy, lata 1948 – 1955, sygn. 282-293 (brak jednostki o sygn. 282), akta osobowe kadry „SP”[1945-1947] 1948-1956, sygn. 294-2723, karty uposażenia, sygn. 2724-2766. Liczba jednostek w zespole: 2766
4/365/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Białymstoku 1949-1955 0 rozwiń
Wytyczne do pracy polityczno-propagandowej, szkoleniowej i organizacyjnej, lata 1952 – 1955, sygn. 1, Protokóły zebrań i narad kadry P.O. „SP”, lata 1949 – 1950, 1953, sygn. 2, Wykazy kadry powiatowej i gminnej P.O. „SP”, lata 1949 – 1954, sygn. 3, Sprawy personalne. Oceny pracowników Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1952 – 1954, sygn. 4, Kwartalne sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 5, Miesięczne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1949 – 1955, sygn. 6, Praca polityczno-propagandowa. Plany pracy, sprawozdania, lata 1949 – 1950, 1955, sygn. 7, Szkolenia kadry powiatowej i gminnej P.O. „SP”. Wytyczne, plany pracy, sprawozdania, lata 1950, 1952 – 1955, sygn. 8, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Wytyczne, meldunki, sprawozdania, lata 1949 – 1955, sygn. 9, Działalność kulturalno-oświatowa. Wytyczne, plany pracy, sprawozdania, 1ata 1949, 1953 – 1955, sygn. 10, Działalność w zakresie upowszechniana czytelnictwa prasy i książki, sprawozdania, lata 1950 – 1951, sygn. 11, Popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Sprawozdania, oceny, rok 1955, sygn. 12, Udział P.O. „SP” w obchodach Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Wytyczne, sprawozdania, lata 1950, 1953, 1955, sygn. 13, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Plany, zestawienia, oceny, lata 1949 – 1955, sygn. 14, Brygady P.O. „SP”. Rejestracja junaków, wcielenie do brygad, lata 1949 – 1950, 1952 - 1955, sygn. 15-17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/366/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Łapach 1954-1955 0 rozwiń
Miesięczne plany pracy Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 1, Sprawozdania wykładowców Komendy Powiatowej P.O. „SP” z pobytu w hufcach gromadzkich, lata 1954 – 1955, sygn. 2, Kwartalne zestawienia wyników prac społecznych wykonanych przez hufce gromadzkie P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/367/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Mońkach 1954-1955 0 rozwiń
Kwartalne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Miesięczne plany pracy Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 2, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Plany, sprawozdania, lata 1954 – 1955, sygn. 3-4, Praca kulturalno-oświatowa. Plany pracy, sprawozdania, rok 1955, sygn. 5, Sprawozdania z akcji polityczno-propagandowych, lata 1954 – 1955, sygn. 6, Działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa, prasy i książki. Wytyczne, sprawozdania, lata 1954 – 1955, sygn. 7, Udział P.O. „SP” w obchodach Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, lata 1954 – 1955, sygn. 8, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Plany, zestawienia liczbowe, oceny, lata 1954 – 1955, sygn. 9-10, Werbunek do brygad rolnych P.O. „SP”. Wytyczne, rozdzielniki, zestawienia, lata 1954 – 1955, sygn. 11, Werbunek do zasadniczych szkół zawodowych. Wytyczne, zestawienia, wykazy, lata 1954 – 1955, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/368/0 Powszechna Organizacja "Służba Polsce" Komenda Powiatowa w Sokółce 1949-1955 0 rozwiń
Sprawozdania kwartalne z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1954 – 1955, sygn. 1, Miesięczne plany pracy i sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, lata 1953, 1955, sygn. 2, Sprawozdania z kontroli działalności Komendy Powiatowej P.O. „SP”, rok 1955, sygn. 3, Sprawy personalne pracowników. Awanse, wypadki nadzwyczajne, szkolenie, lata 1952 – 1955, sygn. 4, Szkolenie w hufcach P.O. „SP”. Plany, sprawozdania, rok 1955, sygn. 5, Prace społeczne wykonane przez hufce P.O. „SP”. Wytyczne, zestawienia, oceny, lata 1949, 1952 – 1955, sygn. 6-9, Brygady P.O. „SP”. Rejestracja junaków, wcielenie do brygad, lata 1952 – 1953, sygn. 10, Brygady P.O. „SP”. Dezercje i niestawiennictwo do brygad, lata 1952 – 1953, sygn. 11, Biuletyny informacyjne Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP”, rok 1952, sygn. 12, Działalność polityczna i propagandowa. Wytyczne, meldunki, lata 1953 – 1955, sygn. 13, Praca kulturalno-oświatowa. Wytyczne, meldunki, sprawozdania, lata 1952 – 1955, sygn. 14, Działalność wozu propagandowego Komendy Wojewódzkiej P.O. „SP” na terenie powiatu Sokółka. Plany pracy, sprawozdania, rok 1955, sygn. 15, Działalność na odcinku sportu. Plany, meldunki, sprawozdania, lata 1952 – 1955, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/369/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy "SFOS" Komitet Wojewódzki w Białymstoku 1946-1966 0 rozwiń
Organizacja SFOS i ewidencja zasobu aktowego – statut, regulaminy, spisy akt wybrakowanych, przekazanych, lata 1946 – 1966, sygn. 1-6, Krajowe zjazdy i wojewódzkie zjazdy – materiały, protokóły m.in. projekt statutu, sprawozdania z działalności i finansowe, referaty, lata 1953 – 1965, sygn. 7-16, Posiedzenia plenarne i Prezydium WK – protokóły, lata 1953 – 1965, sygn. 17-28, Posiedzenia plenarne i Prezydium PK – protokóły, lata 1949 – 1966, sygn. 29-48, Zebrania sprawozdawczo-wyborcze PK – protokóły, referaty, sprawozdania, protokóły wyborcze komitetów gromadzkich, rok 1964, sygn. 49-67, Komisje WK SFOS – protokóły, sprawozdania, lata 1953 – 1965, sygn. 68-79, Sprawozdania z działalności WK, lata 1946 – 1966, sygn. 80-84, Sprawozdania z działalności i akcji zbiórkowej PK, lata 1955 – 1965, sygn. 85-104, Narady aktywu WK i PK – protokóły, lata 1953 – 1965, sygn. 105-108, Akcja propagandowa „wrześniowa” i „szkolna” – XV-lecie SFOS, sprawozdania, wycinki prasowe, plakaty, lata 1950 – 1965, sygn. 109-122, Wycinki prasowe o działalności SFOS, lata 1954 – 1965, sygn. 123-133, Uchwały i odezwy WK i PK, lata 1956 – 1961, sygn. 133a, Inwestycje, bilanse, sprawozdania finansowe, lata 1947 – 1965, sygn. 134-151, Szkoły Pomniki Tysiąclecia na Białostocczyźnie wybudowane ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół w latach 1960 - 1966, rok 1966, sygn. 138a, Protokół przejęcia przez Radę Główną SFOS w Warszawie sprawozdania finansowego WK SFOS w Białymstoku, rok 1966, sygn.151a, Skład osobowy WK i PK, odznaczenia państwowe, odznaki SFOS, lata 1947 – 1965, sygn. 152-155, Tabliczki pamiątkowe SFOS, lata 1963 – 1964, sygn. 156, Materiały organizacyjno-propagandowe WK SFOS, lata 1959 – 1966, sygn. 157, Akta osobowe kat. B-50 – 27 j.a. Liczba jednostek w zespole: 160
4/370/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1957-1971 0 rozwiń
Zarządzenia – statut TRZZ, materiały związane z likwidacją TRZZ, lata 1957, 1970 – 1971, sygn. 1-2, Członkostwo, władze i organy TRZZ – deklaracje członków, zjazdy wojewódzkie, posiedzenia Prezydium Zarządu, Komisje, lata 1958 – 1970, sygn. 3-30, Organizacja zarządów powiatowych – posiedzenia plenarne, sprawozdania z działalności, skład osobowy, Tygodnie Ziem Zachodnich, lata 1959 – 1970, sygn. 31-47, Planowanie i sprawozdawczość z działalności KW, lata 1958 – 1969, sygn. 48-52, Współpraca, biurowość, kontrola – zmiany w składzie osobowym ZP, dotacje na rzecz rozwoju Ziem Zachodnich, rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, lata 1959 – 1971, sygn. 53-56, Odznaczenia – wnioski o odznaczenia państwowe, honorowe odznaki TRZZ, lata 1962 – 1970, sygn. 57-58, Finanse – preliminarze budżetowe i ich realizacja, lata 1958 – 1970, sygn. 59-60, Informacja i propaganda – odczyty związane z odzyskaniem ziem zachodnich i północnych, obchody Tygodni Ziem Zachodnich, problemy rewizjonizmu niemieckiego, lata 1958 – 1969, sygn. 61-64. Liczba jednostek w zespole: 64
4/371/0 Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 1950-1964 0 rozwiń
Materiały ze zjazdów wojewódzkich i powiatowych; protokóły posiedzeń Zarządu i Prezydium; protokóły narad i zebrań aktywu; plany pracy i sprawozdania okresowe oraz z akcji i imprez 1950-1964; sygn. 1-129 Liczba jednostek w zespole: 129
4/372/0 Akta kościelne różnych wyznań 1835-1940 4007 rozwiń
1.Kwestionariusze osobowe duchowieństwa katolickiego z terenu archidiakonatu białostockiego 1843-1844; sygn. 1-2 2.Kopie zarządzeń zwierzchnich władz kościelnych, zestawienie statystyczne urodzonych, zaślubionych i zmarłych na terenie parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Kleszczelach 1835-1838; sygn. 3 3.Opis Soboru (budynków, ich wystroju, mienia ruchomego, zasobów bibliotecznych i aktowych) prawosławnego pw. św. Mikołaja w Białymstoku, kronika cerkiewna Cerkwi Prawosławnej w Sokółce pw. św. Aleksandra Newskiego. Sprawozdania cerkiewne; wiadomości o cerkwiach. Wykazy przystępujących do spowiedzi; 1855-1915, sygn. 4-36 ( w tym 8a) 4.Protokoły rady parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego w Białymstoku, wykaz alfabetyczny członków gminy w Choroszczy i Supraślu, dowody majątkowe tegoż kościoła 1865-1940; sygn. 37-46 5.Wykaz wiernych oraz dane o ochrzczonych Parafii Ewangelicko-Reformowanej Obrządku Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku 1936-1937; sygn.47 Liczba jednostek w zespole: 48
4/372/1 Archidiakonat Białostocki archidiecezja mohylewska 1843-1844 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/372/2 Parafia Unicka pod wezwaniem św. Mikołaja w Kleszczelach powiat bielski 1835-1838 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/3 Sobór prawosławny pod wezwaniem św. Mikołaja w Białymstoku 1912-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/4 Cerkiew Prawosławna w Dojlidach pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy powiat białostocki 1907-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/372/5 Cerkiew Prawosławna w Drohiczynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego powiat bielski 1855 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/6 Dekanat Prawosławny w Kleszczelach powiat bielski (kserokopia) 1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/372/7 Cerkiew Prawosławna w Kleszczelach pod wezwaniem św.Mikołaja powiat bielski 1846-1872 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 401 do 420 z 1 751 wpisów.