Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/372/11 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku 1865-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
4/372/12 Parafia Ewangelicko Reformowana Obrzędu Anglikańskiego (Episkopalnego) w Białymstoku 1936-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/373/0 Sąd Grodzki w Bielsku Podlaskim 1944-1950 [1951-1953] 0 rozwiń
W zespole zachowały się sprawy o kradzieże, pobicia, przywłaszczenia, nielegalnego pędzenia samogonu, o eksmisję, wprowadzenie w posiadanie majątku opuszczonego, o ustanowienie opieki nad majątkiem, o stwierdzenie zgonu 1944-1950 [1951-1953]; sygn. 1-4338 Liczba jednostek w zespole: 4338
4/375/0 Varia (dissoluta) 1801-2000 0 rozwiń
m. in. księga ludności gminy Dzisna w guberni wileńskiej z 1887r. Liczba jednostek w zespole: 1
4/376/0 Zbiór afiszów i druków ulotnych 1920-1950 0 rozwiń
Obwieszczenia władz obcych, 1944; sygn. 1-6 Dekrety KRN i PKWN, 1944-1954; sygn. 7-16 Materiały XI Sesji KRN, 1946; sygn. 17-23 Wiadomości radiowe, 1945; sygn. 24 Referendum, 1946; sygn. 25-41 Wybory do Sejmu, 1947; sygn. 42-56 Zarządzenia Ministerstw, 1944-1947; sygn. 57-76 Odezwy jednostek szczebla centralnego, 1944-1950; sygn. 77-107 Ziemie Odzyskane, 1946-1948; sygn. 108-116 Odezwy Wojew. Rady Narodowej i Wojewody Białostockiego, 1944-1950; sygn. 117-154 Odezwy, obwieszczenia jednostek wojewódzkich, 1944-1950; sygn. 155-185 Zarządzenia Prezydenta i Zarządu Miejskiego w Białymstoku, 1944-1948; sygn. 186-197 Uroczystości w mieście związane z wyzwoleniem, 1944-1945; sygn. 198-204 Odezwy polityczne drukowane w Białymstoku, 1945; sygn. 205-208 Zarządzenia, ogłoszenia jednostek powiatowych, 1944-1950; sygn. 209-225 Odezwy stronnictw politycznych, 1944-1948; sygn. 226-235 Odezwy organizacji społecznych, 1944-1949; sygn. 236-248a Afisze, plakaty, druki dotyczące oświaty i kultury, 1945-1950; sygn. 249-261 Dopływ zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej z dn. 16.10.2002r., 1920; sygn. 262-266 (wśród 5 odezw jest jedna fotokopia) Liczba jednostek w zespole: 267
4/378/0 Komornik przy Sądzie Grodzkim i Powiatowym w Bielsku Podlaskim 1945-1951 0 rozwiń
Egzekucje różnych należności po wyrokach sądowych 1945-1951; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/379/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzyniewie Dużym powiat Białystok [1951-1953] 1954-1965 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN. Protokoły posiedzeń, 1955-1956, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3; Protokoły zebrań wiejskich, 1956, sygn. 4; Budżet gromady, 1954-1957, sygn. 5-8; Plan i budżet gromady na rok 1959, 1958, sygn. 9. Dopływ z dn. 23-03-2011r., nab. 3340/2011r. 7 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 16
4/380/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaściankach powiat Białystok 1971-1972 0 rozwiń
Kontrola zewnętrzna, 1972, sygn. 1; Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego na rok 1972, [1971], sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/381/0 Zarząd Pożyczkowo-Oszczędnościowej Kasy przy Suwalskim Rządzie Gubernialnym 1890-1915 0 rozwiń
Materiały archiwalne zawierają w przeważającej części prośby o pożyczki, poręczenia osobom pożyczającym, spisy miesięczne nowoprzyjętych członków, materiały dotyczące przychodów i rozchodów kasy. Brak jest materiałów ogólnych; 1890-1915, sygn. 1-22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/382/0 Kasa Gubernialna Augustowska 1820-1865 0 rozwiń
Sprawy zabezpieczenia hipotecznego pożyczek, kaucji i innych wierzytelności, 1820-1865, sygn. 1-111. Liczba jednostek w zespole: 111
4/383/0 Państwowy Bank Rolny Oddział w Białymstoku [1914] 1925-1939, 1946-1949 [1951] 0 rozwiń
Bilans surowy na dzień 1.VII.1939 r., rok 1939, sygn. 1, Dokumentacja kredytowa – kredytu krótkoterminowego udzielanego rolnikom w pow. łomżyńskim i ostrowskim za pośrednictwem kas pożyczkowo-oszczędnościowych, lata 1925 – 1939, sygn. 2-29, Bilanse surowe i netto wraz z załącznikami, lata 1946 – 1950, sygn. 30-38, Akta dot. kredytu długoterminowego udzielonego przed 1939 r. na zakup ziemi z parcelowanych majątków ziemskich, lata 1949 – 1950, sygn. 39, Akta likwidacyjne Kasy Spółdzielczej Przemysłowców Łomżyńskich, lata 1914 – 1950, sygn. 40, Bilanse likwidacji własnej, lata 1950 -1951 sygn. 41. Liczba jednostek w zespole: 41
4/384/0 Białostocki Oddzielny Urząd Rekrucki 1813-1855 0 rozwiń
Akta są ułożone chronologicznie. Księgi protokołów – stwierdzenia o przydatności do służby wojskowej z roku 1913. Spisy rekrutów 1813-1855, 7 j.a., sygn. 1-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/385/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Barszczewie powiat Białystok 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-5; Komisje GRN 1965-1972, sygn. 6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 11-17; Wybory do sejmu i rad narodowych 1959, sygn. 18; Protokoły zebrań wiejskich i aktywu gromadzkiego 1965-1972, sygn. 19-20; Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn. 21-22; Plany gospodarcze gromady 1960-1971, sygn. 23; Programy rozwoju rolnictwa 1966-1968, sygn. 24; Zadania gospodarcze 1964-1966, sygn. 25; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1968-1972, sygn. 26; Budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1964-1971, sygn. 27-34; Statystyka rolna 1970-1971, sygn. 35-36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/386/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzyniewie Kościelnym powiat Białystok 1957-1979 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1959-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1960-1972, sygn. 8-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1972, sygn. 14-18; Ankiety radnych GRN, 1967-1968, sygn. 19; Protokoły zebrań wiejskich, 1957-1972, sygn. 20-21; Spotkania radnych z wyborcami, 1969-1972, sygn. 22; Protokoły zebrań sołtysów i aktywu gromadzkiego, 1964-1971, sygn. 23; Gromadzki Komitet FJN, 1957-1967, sygn. 24; Kontrola zewnętrzna, 1968-1971, sygn. 25; Budżet gromady, 1959-1971, sygn. 26-38. Dopływ z dn. 28-03-2011r., nab. 3344/2011r. 18 j.a.-0,41 mb. Liczba jednostek w zespole: 56
4/387/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Fastach powiat Białystok [1951-1953] 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1955-1968, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1954-1968, sygn. 12-17; Wykazy i ankiety radnych GRN, 1963-1967, sygn. 18-19; Wybory sołtysów, 1964, 1967, sygn. 20-21; Protokoły zebrań aktywu gromadzkiego, 1955, 1963-1968, sygn. 22; Protokoły zebrań wiejskich, 1961-1968, sygn. 23; Wybory do rad narodowych, 1965, sygn. 24; (brak tej j.a. - skontrum) Gromadzki Komitet FJN, 1954-1955, 1959-1966, sygn. 25; Budżet gromady 1954-1967, sygn. 26-40; Represje okupanta niemieckiego wobec ludności gromady, 1943-1954, sygn. 41. Dopływ z dn. 21-03-2011r., nab. 3337/2011r. 12 j.a.-0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 52
4/388/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gródku powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1960-1971, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1958-1972, sygn. 14-20; Protokoły zebrań wiejskich, 1958-1972, sygn. 21-22; Kontrola zewnętrzna, 1963-1971, sygn. 23; Plany gospodarcze, 1972, sygn. 24; Budżet gromady, 1964-1971, sygn. 25-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/389/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozińcach powiat Białystok 1954-1978 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1958-1972, sygn. 10-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 14-18; Wybory sołtysów, 1971, sygn. 19; Protokoły zebrań wiejskich, 1971-1972, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna, 1969, sygn. 21; Budżet gromady, 1964-1971, sygn. 22-29. Dopływ z dn. 29-03-2011r., nab. 3347/2011r. 8 j.a.-0,10 mb. Dopływ z dn. 29-03-2011r., nab. 3348/2011r. 30 j.a.-0,51 mb. Liczba jednostek w zespole: 67
4/390/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubkach powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1959-1972, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1958-1969, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1972, sygn. 12-17; Plany gospodarcze gromady, 1963-1965, 1972, sygn. 18; Zadania gospodarcze poszczególnych wsi, 1963-1965, sygn. 19; Protokoły i zarządzenia pokontrolne, 1964-1971, sygn. 20; Kontrola zewnętrzna, 1969, 1972, sygn. 21; Budżet gromady, 1959-1971, sygn. 22-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/391/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Surażu [1934-1949] 1950-1972 0 rozwiń
Protokóły sesji MRN, lata 1950 – 1972, sygn. 1-12, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1950 – 1972, sygn. 13-25, Komisje GRN, protokóły posiedzeń, plany pracy, lata 1958 – 1972, sygn. 25-30, Sprawozdania z działalności MRN, lata 1969 – 1970, sygn. 31, Kontrola zewnętrzna, lata 1960 – 1970, sygn. 32, Budżety, lata 1955 – 1969, sygn. 33-38, Plany gospodarcze miasta, lata 1962 – 1971, sygn. 39, Dopływy: Komisje MRN, lata 1955 – 1959, sygn. 40-44, Protokóły posiedzeń Prezydium MRN, lata 1968 – 1969, sygn. 45, Budżety, lata 1958, 1970, sygn. 46-47, Plany gospodarcze, lata 1965 – 1966, sygn. 48, Różne, rok 1957, sygn. 49, Budżety miasta, lata 1963, 1970, 1972, sygn. 50-52, Kontrola zewnętrzna, lata 1969 – 1972, sygn. 53. Dopływ z dn. 2008-10-08; nab. 3097/2008r., 2 j.a. - 0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 55
4/392/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzozowie Starym powiat Łapy 1955-1971 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1956 – 1969, sygn. 1-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1955 – 1971, sygn. 7-16, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1962 – 1963, 1966 – 1971, sygn. 17, Protokóły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN, lata 1961 – 1966, sygn. 18, Protokóły wspólnych posiedzeń komisji GRN, lata 1962 – 1969, sygn. 19, Komisje GRN, lata 1955 – 1969, sygn. 20-23, Protokóły zebrań wiejskich, lata 1958 – 1971, sygn. 24-26, Wnioski i postulaty mieszkańców gromady, lata 1963, 1966, 1971, sygn. 27, Wybory sołtysów, lata 1958 – 1971, sygn. 28-30, Sprawozdania różne, rok 1963, sygn. 31, Kontrola zewnętrzna, lata 1966 – 1970, sygn. 32-33, Budżety gromady, lata 1955 – 1971, sygn. 34-46, Plany gospodarcze gromady, lata 1960 – 1970, sygn. 47, Program rozwoju gromady, lata 1966 – 1967, sygn. 48, Statystyka, Narodowy Spis Powszechny, rok 1970, sygn. 49, Statystyka rolna, lata 1968 – 1972, sygn. 50-54, Sprawy rolne, rok 1969, sygn. 55, Sprawy produkcji rolnej, rok 1970, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
Wyświetlanie 421 do 440 z 1 752 wpisów.