Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/450/0 Komornik Sądu Okręgowego w Grodnie 1 Rejonu Powiatu Białostockiego T.O. Gajbunow 1907-1915 0 rozwiń
Egzekucje należności finansowych 1907-1915, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/451/0 Komornik Sądu Okręgowego w Grodnie 3 Rejonu Powiatu Białostockiego W.S. Żaworonkow 1910-1915 0 rozwiń
Egzekucje należności finansowych 1910-1915, sygn. 1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/452/0 Komornik Sądu Okręgowego w Grodnie na Powiat Sokólski G.D. Sakowicz 1913-1917 0 rozwiń
Egzekucje należności finansowych 1913-1917, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/453/0 Sędzia Grodzki 2 Rejonu Miasta Białegostoku 1913-1914 0 rozwiń
Sprawa cywilna, 1913-1914, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/454/0 Sędzia Grodzki 4 Rejonu Miasta Białegostoku 1914 0 rozwiń
Sprawa karna, 1914, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/455/0 Sąd Gminny w Białymstoczku (z siedzibą w Bacieczkach) powiat Białystok 1914-1916 0 rozwiń
Sprawy karne i cywilne 1914-1916, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/456/0 Sąd Gminny w Choroszczy (z siedzibą w Barszczewie) powiat Białystok 1915 0 rozwiń
Sprawy karne i cywilne 1915, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/457/0 Sąd Gminny w Dojlidach (z siedzibą w Zielonej) powiat Białystok 1915 0 rozwiń
Sprawy karne i cywilne 1915, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/458/0 Sąd Gminny w Juchnowcu powiat Białystok 1914-1915 0 rozwiń
Sprawa cywilna 1914-1915, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/459/0 Sąd Gminny w Krypnie powiat Białystok 1913-1914 0 rozwiń
Sprawa cywilna 1913-1914, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/460/0 Sąd Gminny w Zabłudowie (z siedzibą w Kowalowcach) powiat Białystok 1911-1915 0 rozwiń
Sprawy karne i cywilne 1911-1915, sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/461/0 Sąd Gminny w Zawykach (z siedzibą w Bogdankach) powiat Białystok 1914-1915 0 rozwiń
Sprawy cywilne 1914-1915, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/462/0 Sąd Gminny w Krynkach powiat Grodno 1908-1909 0 rozwiń
Sprawy cywilne 1908-1909, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/463/0 Naczelnik Wojenny Oddziału Łomżyńskiego 1863-1865 0 rozwiń
Tajna korespondencja dotycząca uczestników powstania styczniowego, spisy urzędników cywilnych wiernie wypełniających swoje obowiązki służbowe w okresie powstania styczniowego, VIII- XII 1864, sygn. 1; Wykazy imienne członków organizacji rewolucyjnej, raporty, donosy, korespondencja, X. 1863- VI. 1865, sygn. 2; Akta śledcze dotyczące Adolfa Litwińskiego, Mikołaja Sutkowskiego..., V. 1865, sygn. 3; Alfabetyczny spis powstańców i osób im sprzyjających lub z nimi współdziałających z terenu Łomżyńskiego, XII, 1863, sygn. 4; Wykaz osób postawionych przed sądem wojenno-polowym przy Naczelniku Oddziału Łomżyńskiego, 1864-1865, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/464/0 Naczelnik Wojenny Powiatu Łomżyńskiego 1863-1866 0 rozwiń
Wykazy imienne osób, prośby o zapomogi, raporty, korespondencja, 1863-1866, sygn. 1; Spisy osób straconych przez powstańców za przychylność prawemu rządowi, VI. 1865- X. 1866, sygn. 2; Dane o powstańcach z oddziałów, o zwolnionych z aresztu, o powstańcu Ignacym Niewiadomskim, 1864-1866, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/465/0 Naczelnik Wojenny Rejonu Łomżyńskiego 1865-1866 0 rozwiń
Zarządzenia, korespondencja dot. poboru rekruta, listy gończe, pisma okólne, 1865-1866, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/466/0 Naczelnik Wojenny Rejonu Ciechanowiecko-Wysoko-Mazowieckiego 1863-1866 0 rozwiń
Korespondencja wójtów gmin z naczelnikiem wojennym Wojna- Szubińskiego „Stanu” w sprawach powstańców. Spis ludności gminy Szepietowo, dane o liczbie dworów, wsi i rzemieślników w gminie Brzozowo, X-XI 1863, sygn. 1; Raporty wójtów gmin składane naczelnikowi wojennemu „cząstkowemu”, stacjonującemu w Wojnach- Szubach w sprawach związanych z powstaniem, informacje o liczbie ludności w poszczególnych gminach, 1864-1865, sygn. 2; Korespondencja dotycząca powstańców, spisy powstańców i osób znajdujących się pod nadzorem policji, poborowych, zakazanych druków, nowych prób tworzenia oddziałów i organizacji rewolucyjnej, 1865-1866, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/467/0 Naczelnik Wojenny Rejonu Śniadowsko-Miastkowskiego 1864-1866 0 rozwiń
Spisy osób straconych przez powstańców za współdziałanie z rządem carskim oraz rodzin, którym wyznaczono z powyższego tytułu coroczne zasiłki, XII.1864- IX.1865, sygn. 1; Spisy imienne osób, korespondencja i zarządzenia w sprawie poboru do wojska, spisy poborowych, spisy osób zesłanych do Rosji oraz znajdujących się pod nadzorem policyjnym, akta dotyczące emigrantów politycznych po 1861 i 1863r., 1864-1866, sygn. 2-5; Treściwe wskazanie obowiązków wojennych cząstkowych naczelników w czynnościach dotyczących spisu wojskowego i poboru rekrutów w Królestwie Polskim, 12/24.VI.1865, sygn. 6; Akta dotyczące m.in. propagandy rewolucyjnej prowadzonej przez emisariuszy, o werbowaniu młodzieży do oddziałów ochotniczych w Galicji, rozkazy (wykaz szkół podlegających Dyrekcji Szkolnej w Suwałkach), 1865-1866, sygn. 7-8; O składach z gruntu na rzecz urzędów gminnych- zarządzenia, korespondencja, VI-IX. 1866, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/468/0 Naczelnik Wojenny Rejonu Tykocińskiego 1865 0 rozwiń
Korespondencja dotycząca powstańców, spis osób pozostających pod nadzorem policji, 1. I-XI.1865, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/469/0 Naczelnik Wojenny Rejonu Zambrowskiego 1864-1866 0 rozwiń
Korespondencja, wykazy imienne osób straconych przez powstańców, sprawy ruchu ludności, wart wiejskich, 1864-1866, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 501 do 520 z 1 751 wpisów.