Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/42/0 Urząd Powiatowy Białostocki do Spraw Powinności Wojskowej [1865-1873] 1903-1914 0 rozwiń
Priora 1865-1873, sygn. 1-8. Spisy rekrutów poszerzone o informacje o wyglądzie stanie rodzinnym, wyznaniu wytworzone przez Urząd Powiatowy Białostocki Rekrucki. Księgi protokołów 1911-1912, sygn. 9-10. Akta spraw 1903-1914, sygn. 11-208. Gross akt stanowią poszyty dotyczące poszczególnych poborowych. -Miasto Białystok. -Miasto Jasionówka. -Miasto Knyszyn. -Miasto Trzcianne. -Miasto Suraż. -Gmina Choroszcz. -Gmina Dojlidy. -Gmina Goniądz. -Gmina Gródek. -Gmina Jaświły. -Gmina Juchnowiec. -Gmina Krypno. -Gmina Obrubniki. -Gmina Przytulanka. -Gmina Zabłudów. -Gmina Zawyki. Księgi kancelaryjne 1903-1914, sygn. 209-214. Pomoce archiwalne. Liczba jednostek w zespole: 214
4/43/0 Inspektor Podatkowy Powiatu Sokólskiego 1895-1916 0 rozwiń
Sprawy ogólne (Zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły, sprawozdania, rachunkowość, różne) 1895-1915, sygn. 1-24; Rozkład i wymiar podatku: Zakłady przemysłowe i handlowe 1897-1916, sygn. 25-77; Grunty rolne 1897-1916, sygn. 78-107; Nieruchomości miejskie 1897-1916, sygn. 108-229; Sprawy Urzędu Miejskiego sokólskiego do spraw Podatku Lokalowego 1895-1915, sygn. 230-233. Liczba jednostek w zespole: 233
4/44/0 Dokumenty mieszczańskiej rodziny Sakowiczów z Bielska Podlaskiego 1732-1894 0 rozwiń
XVIII – wieczne wypisy z akt miejskich miasta Bielska Podlaskiego i miasta Kleszczele, XIX – wieczne wypis z akt magistratu miasta Bielska Podlaskiego i akt notarialnych. W/w dokumenty dotyczą kupna-sprzedaży, donacji, intromisji, testamentów, intercyz przedślubnych, mieszczańskiej rodziny Sakowiczów 1732-1894, sygn. 1-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/45/0 Zarządy Gminne z terenu powiatu sokólskiego guberni grodzieńskiej 1879-1915 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Bagnach powiat sokólski 1899-1912, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Grzebieniach powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kamiennej powiat sokólski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Kruglanach powiat sokolski / XIX/XX/1910-1914, sygn. 1-6; Zarząd Gminny w Makowlanach powiat sokolski / XIX/XX /, sygn. 1; Zarząd Gminny w Nowej Woli powiat sokólski 1879-1897, sygn.1-2; Zarząd Gminny w Ostrej Górze powiat sokólski / XIX/XX/1911-1913, sygn. 1-2; Zarząd Gminny w Ostrowie powiat sokólski /XIX/XX /, 1902-1913, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Romanówce powiat sokólski 1899, sygn. 1-3; Zarząd Gminny w Trofimówce powiat sokólski 1910-1914, sygn. 1-4; Zarząd Gminny w Zubrzycy powiat sokólski 1897-1915, sygn. 1-11. Liczba jednostek w zespole: 37
4/45/1 Zarząd Gminny w Bagnach powiat sokólski 1899-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/2 Zarząd Gminny w Grzebieniach powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/3 Zarząd Gminny w Kamiennej powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/4 Zarząd Gminny w Kruglanach powiat sokólski 1910-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/45/5 Zarząd Gminny w Makowlanach powiat sokólski 1850-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/45/6 Zarząd Gminny w Nowej Woli, powiat sokólski 1879-1897 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/45/7 Zarząd Gminny w Ostrej Górze, powiat sokólski 1911-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/45/8 Zarząd Gminny w Ostrowie, powiat sokólski 1902-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/9 Zarząd Gminny w Romanówce, powiat sokólski 1899 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/45/10 Zarząd Gminny w Trofimówce, powiat sokólski 1910-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/45/11 Zarząd Gminny w Zubrzycy, powiat sokólski 1897-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
4/46/0 Akta urzędów policyjnych z terenu guberni grodzieńskiej 1864-1915 0 rozwiń
Zarząd Policji Miejskiej, Biuro Adresowe 1912-1915, 6 j.a.Kopie rozkazów, wykazy personelu, dokumentacja finansowa. Zarząd Policji Powiatu Białostockiego 1891-1914, 15 j.a. Odezwy dowódców wojskowych z 1914 r., wykazy zabitych i zaginionych z terenu Guberni Grodzieńskiej, meldunki o strajkach w Białymstoku. Naczelnik Policji 1 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 17 j.a. Wykazy poddanych pruskich i austriackich podlegających wysiedleniu. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 1 rejonu powiatu białostockiego, wykaz osób poszukiwanych przez policję, sprawy osób uchylających się od służby wojskowej, wykazy urlopowanych. Naczelnik Policji 2 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1864-1871, 1 j.a. Naczelnik Policji 4 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914, 13 j.a. Materiały statystyczne dotyczące demografii, rolnictwa, przemysłu, handlu na terenie 4 rejonu powiatu białostockiego, cenniki, dane o wypadkach kryminalnych, uchylaniu się od służby wojskowej. Naczelnik Policji 3 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1913-1915, 1 j.a. Sprawy nadzoru policyjnego, dane o kolonistach niemieckich, drogach i mostach, urodzajach, ściąganiu podatków, uchylaniu się od służby wojskowej Liczba jednostek w zespole: 53
4/46/1 Zarząd Policji Miejskiej Biuro Adresowe 1912-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
4/46/2 Zarząd Policji Powiatu Białostockiego 1891-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
4/46/3 Naczelnik Policji 1 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
4/46/4 Naczelnik Policji 2 Rejonu Powiatu Białostockiego Guberni Grodzieńskiej 1864-1871 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 41 do 60 z 1 746 wpisów.