Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/545/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Mojżeszowego z terenu guberni grodzieńskiej 1835-1873 23 rozwiń
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bielsku Podlaskim: - księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835r., sygn. 1 - zaświadczenia wydane na podstawie metryk urodzeń z lat 1842 i 1871 oraz metryk małżeństw z 1868r.; 1868-1873, sygn. 2 - wykaz urodzonych, zaślubionych i zmarłych Żydów w 1836r. w powiecie bielskim (z terenu kahału boćkowskiego i orlańskiego) 1836, sygn. 3 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Orli: - zaświadczenia wydane na podstawie metryk urodzeń z 1846r. oraz małżeństw z 1860r.; 1860-1873, sygn. 4 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zdzięciole (pow. słonimski, gub.grodzieńska) - wykaz zmarłych 1846, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/545/1 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bielsku Podlaskim 1835-1836, 1868-1873 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/545/2 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Orli 1836-1873 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/545/3 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zdzięciole powiat słonimski gubernia grodzieńska 1846 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/546/0 vacat - Akta kościelne parafii prawosławnej w Kleszczelach - włączony do zespołu nr 372 - Akta kościelne różnych wyznań 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/547/0 vacat - Akta kościelne parafii prawosławnej w Kośnej - włączony do zespołu nr 372 - Akta kościelne różnych wyznań 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/548/0 Sędzia Pokoju 3 Rejonu Okręgu Bielskiego 1872-1898 0 rozwiń
Sprawy karne, cywilne 1872-1898, sygn. 1-134. Nie pełnienie służby wojskowej, za pobicie, nie płacenie podatków Liczba jednostek w zespole: 134
4/549/0 Powiatowy Oddział Grodzieńskiego Okręgowego Sądu w powiecie bielskim 1908-1914 0 rozwiń
Sprawy cywilne 1908-1914, sygn. 1-33. Akta dotyczące zwrotów długów pieniężnych, nieporozumienia sąsiedzkie i rodzinne o nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 33
4/550/0 Powiatowy Oddział Grodzieńskiego Sądu Okręgowego w powiecie bielskim 2 Rejonu 1906-1915 0 rozwiń
Sprawy cywilne 1913-1915, sygn. 1-48. Sprawy karne 1906-1915, sygn. 49-112. Akta spraw dotyczące pobić i nie pełnienia obowiązku służby wojskowej Liczba jednostek w zespole: 112
4/551/0 Bielska Opieka Szlachecka Guberni Grodzieńskiej 1864-1919 0 rozwiń
Akta organizacyjne 1911, sygn. 1-4. Rejestry kancelaryjne 1914, sygn. 5-6. Sprawy opiekuńcze 1864-1919, sygn. 7-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/552/0 Akta sądowe powiatu bielskiego 1830-1915 0 rozwiń
Sąd Sierocy w Bielsku. -Sprawy opieki nad małoletnimi 1903-1915, sygn. 1-2. Sąd Sierocy w Drohiczynie . -Dane o liczbie opiekunów 1833, sygn. 1. Sąd Sierocy w Kleszczelach. -Księga protokołów posiedzeń sądu 1830.26.II-27.III sygn. 1. -Wykaz o stanie majątkowym podopiecznych Wojciecha Dziemianowicza 1830, sygn. 2. Sędzia Miejski I Rejonu miasta Bielska. -Sprawa karna o szopę drewnianą 1913, sygn. 1. Sędzia Pokoju 4 Rejonu Powiatu Bielskiego. -Sprawa cywilna o zobowiązanie 1893, sygn. 1. Sąd Gminny w Pawłach. -Sprawy cywilne 1911-1915, sygn. 1-9. Sędzia Miejski 2 Rejonu miasta Bielska 1908, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 17
4/552/1 Sąd Sierocy w Bielsku 1903-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/552/2 Sąd Sierocy w Drohiczynie 1833 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/552/3 Sąd Sierocy w Kleszczelach 1830 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/552/4 Sędzia Miejski 1 Rejonu miasta Bielska 1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/552/5 Sędzia Pokoju 4 Rejonu Powiatu Bielskiego 1893 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/552/6 Sąd Gminny w Pawłach 1911-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
4/552/7 Sędzia Miejski 2 Rejonu miasta Bielska 1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/553/0 Sąd Grodzki w Bielsku Podlaskim 1937-1939 0 rozwiń
W zespole zachowały się sprawy karne o kradzieże i pobicia, 1937-1939; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/554/0 Akta notariusza Aleksiejewa Siergieja w Bielsku 1883-1887 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1883-1887, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 601 do 620 z 1 751 wpisów.