Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/575/0 Gminna Rada Narodowa w Brańsku powiat Bielsk Podlaski [1938-1939] 1946-1954 0 rozwiń
Akta osobowe członków organów i pracowników gminnych, rok 1938, sygn. 1, Podstawy wymiaru podatków i świadczeń w naturze na rzecz gminy, lata 1937 – 1938, sygn. 2, Sprawy budowy domu gminnego w Brańsku, rok 1939, sygn. 3, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 4-6, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1950, sygn. 7, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1946 – 1950, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, rok 1949, sygn. 9, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1947 – 1950, sygn. 10, Sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1950, sygn. 11-12, Korespondencja z OUL dot. spraw majątkowych, rok 1949, sygn. 13, Majątek gmin i gromad, rok 1950, sygn. 14, Budżety, lata 1946 – 1950, sygn. 15-19, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 20, 23, Protokóły posiedzeń Prezydium, lata 1950 – 1954, sygn. 21, 24, Protokóły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej, rok 1950, sygn. 22, Zażalenia członków GRN na protokół wyborczy z dn. 25.VIII.1944, rok 1944, sygn. 25. Liczba jednostek w zespole: 25
4/576/0 Gminna Rada Narodowa w Ciechanowcu powiat Siemiatycze 1946-1954 0 rozwiń
Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminy; 1948, 1954; sygn. 1,7 Sprawy osobowe; 1949-1950; sygn. 2 Ewidencja ludności; 1946-1947, 1950; sygn. 3-4 Protokoły posiedzeń GRN; 1950; sygn. 5 Protokoły wyborcze sołtysów; 1952; sygn. 6 Sprawozdania rachunkowe; 1951;sygn. 8 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 9 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951; sygn. 10 Budżet administracyjny; 1949; sygn. 11 - Brak j.a. o sygn. 11 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Liczba jednostek w zespole: 10
4/577/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czartajewie powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 4-6, Sprawy osobowe członków GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 7, Protokóły zebrań sołtysów i zebrań wiejskich, rok 1952, sygn. 8, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1953, sygn. 9, Podział gminy na gromadzkie rady narodowe, rok 1954, sygn. 10, Sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, rok 1954, sygn. 11, Karty dochodu podatku gruntowego, rok 1954, sygn. 12, Sprawy podziałów majątkowych rodzinnych, lata 1952 – 1954, sygn. 13, Umowy na zagospodarowanie odłogów, rok 1954, sygn. 14, Sprawy budowlane, rok 1953, sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
4/578/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czeremsze powiat Bielsk Podlaski 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 4, Sprawozdanie z działalności GRN i Prezydium GRN, rok 1952, sygn. 5, Budżety i sprawozdania rachunkowe, rok 1952, sygn. 6-7, Umowy na zagospodarowanie odłogów, rok 1953, sygn. 8, Statystyka rolna, rok 1953, sygn. 9, Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 10, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 11, Plany pracy i sprawozdania z działalności Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 12, Komisje GRN, rok 1953, sygn. 13-16, Dopływ z dn. 21.12.2000 r. – 8 j.a. Liczba jednostek w zespole: 24
4/579/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dołubowie powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 4-6, Sprawozdania kwartalne z działalności GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 7, Protokóły posiedzeń Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, lata 1952 – 1954, sygn. 8, Protokóły posiedzeń Komisji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 9-13, Protokóły sesji sołtysów, lata 1952 – 1954, sygn. 14, Protokóły posiedzeń Zespołu Gminnego, lata 1952 – 1954, sygn. 15, Zagospodarowanie odłogów, umowy, rok 1951, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/580/0 Gminna Rada Narodowa w Domanowie powiat Siemiatycze [1922-1925] 1953-1954 0 rozwiń
Księga protokółów posiedzeń Rady Gminnej i Zarządu Gminnego, lata 1922 – 1925, sygn. 1, Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/581/0 Gminna Rada Narodowa w Drohiczynie nad Bugiem powiat Siemiatycze 1945-1953 [1954-1959] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego; 1945-1948; sygn. 1 Budżet i sprawozdania rachunkowe; 1947-1948; sygn. 2 Protokoły sesji GRN; 1951-1953; sygn. 3-5 Budżet administracyjny i roczne sprawozdania rachunkowe; 1949; sygn. 6-7. Brak j.a. o sygn. 6 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951, 1953; sygn. 8-9 dopływ, kn. 2801/2006r. 1951-1953 [1954-1959] 6j.a. Liczba jednostek w zespole: 14
4/582/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dubiczach Cerkiewnych powiat Bielsk Podlaski 1953 0 rozwiń
Statystyka rolna – 1953, sygn. 1, Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2, 4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 3, 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/583/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dziadkowicach powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN i referaty na sesje GRN; 1952-1954; sygn. 1-2 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1953-1954; sygn. 3 Plany prac i kwartalne sprawozdania z działalności GRN; 1953-1954; sygn. 4 Protokoły posiedzeń Obywatelskiej Komisji Podatkowej; 1954; sygn. 5 Protokoły posiedzeń Komisji Drogowej; 1954; sygn. 6 Protokoły sesji sołtysów; 1952-1954; sygn. 7 Protokoły zebrań Zespołu Gminnego; 1952-1953; sygn. 8 Sprawy organizacyjne; 1952-1953; sygn. 9 Podział administracyjny gminy Dziadkowice; 1954; sygn. 10 Sprawy osobowe członków Prezydium; 1952-1954; sygn. 11. Brak j.a. o sygn. 11 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Budżet gminy zakładów i przedsiębiorstw oraz sprawozdanie z jego wykonania; 1953; sygn. 12 Protokoły kontroli referatu finansowego; 1953-1954; sygn. 13 Sprawy gospodarcze szkół i przedszkoli; 1954; sygn. 14 Likwidacja odłogów; 1953-1954; sygn. 15 Liczba jednostek w zespole: 14
4/584/0 Gminna Rada Narodowa w Grodzisku powiat Siemiatycze [1916-1918] 1947-1954 [1955-1973] 0 rozwiń
Rejestr ubezpieczeniowy włościańskich zabudowań za 1916-1918; 1916-1918; sygn. 1 Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Gminnego; 1948-1950; sygn. 2 Protokoły inspekcji Zarządu Gminnego i zarządzenia pokontrolne; 1949-1950; sygn. 3 Wykazy pracowników, ankiety gminne; 1947-1948; sygn. 4 Sprawy gromadzkie i sołtysów; 1948; sygn. 5 Budżety; 1947-1950, 1952; sygn. 6-7, 27 Sprawozdanie z wykonania budżetu; 1950; sygn. 8 Sprawy rolne;1947, 1949, 1953; sygn. 9-10, 28 Protokoły sesji GRN; 1951-1954; sygn. 11-13, 29 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951-1954; sygn. 14-16, 30 Protokoły posiedzeń Komisji Oświaty; 1952-1954; sygn. 17 Protokoły posiedzeń Komisji Gospodarki Drogowej; 1952-1954; sygn. 18 Protokoły posiedzeń Komisji Rolnej; 1953-1954; sygn. 19. Brak j.a. o sygn. 19 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia; 1952-1954; sygn. 20 Protokoły posiedzeń Komisji Urządzeń Osiedli; 1953-1954; sygn. 21 Kwartalne plany pracy i sprawozdania i działalności GRN; 1952-1954; sygn. 22 Sprawy osobowe; 1950-1952; sygn. 23-25 Protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej; 1952-1954; sygn. 26 Budżet administracyjny i sprawozdanie rachunkowe; 1949; sygn. 31. Brak j.a. o sygn. 31 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Dopływ z dn. 2010-09-08; nab. 3282/2010r. 9 j.a.-0,13 mb. 1952-1954 [1955-1973] Liczba jednostek w zespole: 38
4/585/0 Gminna Rada Narodowa w Hajnówce powiat Bielsk Podlaski [1940] 1944-1954 0 rozwiń
Sprawozdania i protokóły posiedzeń GRN, lata 1944 – 1947, 1950 – 1951, sygn. 1-2, 25, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1947 – 1951, sygn. 3, 29, Protokóły posiedzeń i zebrań Komisji GRN, lata 1945 – 1946, 1951, sygn. 4-6, 30, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 7, Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Gminnego, lata 1946 – 1949, sygn. 8, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1946 – 1947, 1950 – 1953, sygn. 9-10, 31-33, Kontrola zewnętrzna i nadzór, rok 1947, sygn. 11, Majątek gminy i gromad, lata 1946 – 1948, sygn. 12, Budżety, preliminarze dochodów budżetowych oraz sprawozdanie rachunkowe, lata 1945 – 1950, sygn. 13-18, 41, Statystyka produkcji rolnej, lata 1947 – 1950, sygn. 19, Dom starców w Hajnówce, rok 1948, sygn. 20, Sprawy budowlane, lata 1947 – 1950, sygn. 21-23, Kartoteka do ustalania szkód wojennych, rok 1944, sygn. 24, Protokóły sesji GRN, lata 1951 – 1953, sygn. 26, 37-38, 42, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1953, sygn. 27, 39-40, 43, Sprawy organizacyjne, rok 1951, sygn. 28, Wykazy zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, rok 1950, sygn. 34, Statystyka rolna i zwierząt gospodarskich, lata 1952 – 1954, sygn. 35-36, Listy płac pracowników ZG i jednostek podległych, rok 1949, sygn. 44. Dopływ z dn. 23.07.2013 - nab. 3457/2013 - [1940]1944-1953 54 j.a - 0,10 mb. - akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 98
4/586/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Klejnikach powiat Bielsk Podlaski 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1-2, 6, 8, Protokóły posiedzeń Komisji GRN, rok 1953, sygn. 3-4, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1952, sygn. 5, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 8
4/587/0 Gminna Rada Narodowa w Kleszczelach powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 0 rozwiń
Protokóły zebrań GRN, lata 1945 – 1947, sygn. 1, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1948 – 1950, sygn. 2, 4, Uchwały GRN, rok 1948, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1947 – 1953, sygn. 5-6, 31-33, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1945 – 1950, sygn. 8-10, Protokóły odpraw urzędników Zarządu Gminnego, rok 1948, sygn. 11, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1944 – 1953, sygn. 12, 35-36, Sprawy osobowe członków rady narodowej, lata 1948 – 1949, sygn. 13, Ewidencja członków komisji, lata 1948 – 1951, sygn. 14, Kontrola zewnętrzna i nadzór, lata 1947 – 1949, sygn. 15-16, Majątek gminy, lata 1947 – 1949, sygn. 17, Budżety, lata 1946 – 1953, sygn. 18-20, 40-43, Księgi biercze szarwarków i świadczeń w naturze, lata 1948 – 1954, sygn. 21-23, 44-50, 56, Plan produkcji rolnej i sprawozdawczość, rok 1946, sygn. 24, Statystyka rolna, lata 1948, 1950, sygn. 25, 51-52, Księgi kontroli ruchu ludności, lata 1947 – 1951, sygn. 26-28, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 29-30, 54, Plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, lata 1949 – 1953, sygn. 34, 55, Protokóły wyborcze sołtysów, rok 1952, sygn. 37, Księga inspekcyjna Zarządu Gminnego, rok 1950, sygn. 38, Sprawy organizacyjne, rok 1951, sygn. 39, Ocena ziemi Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej, lata 1951 – 1952, sygn. 53. Dopływ z dn. 26-06-2009r. nab. 3178/2009r., 1947-1954; 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 57
4/588/0 Gminna Rada Narodowa w Klukowiczach powiat Bielsk Podlaski 1946-1952 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń GRN; 1946-1947; sygn. 1 Protokół posiedzenia Gminnej Komisji do Walki z analfabetyzmem; 1949; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego; 1948-1949; sygn. 3 Sprawy osobowe pracowników; 1949; sygn. 4 Wykaz miejscowości i gromad oraz wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych; 1950; sygn. 5 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951-1953; sygn. 6 Sprawozdanie kwartalne z działalności GRN; 1951-1952; sygn. 7 Protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej; 1951; sygn. 8 Protokoły zebrań sołtysów; 1951; sygn. 9 Sprawy osobowe pracowników; 1951; sygn. 10 Sprawy osobowe (wykaz sołtysów); 1951-1952; sygn. 11-12 Przepisy i zarządzenia; 1951; sygn. 13 Sprawy organizacyjne; 1949-1952; sygn. 14-15 Wykaz szkół; 1951; sygn. 16 Statystyka rolna;1952; sygn. 17 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 18 Budżet i sprawozdanie rachunkowe; 1949-1950; sygn. 19-20. Brak j.a. o sygn. 19-20 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Liczba jednostek w zespole: 18
4/589/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kosiorkach powiat Siemiatycze 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1952, sygn. 2, Oświata, rok 1953, sygn. 3, Plany i sprawozdania z działalności GRN, rok 1953, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/590/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krupicach powiat Siemiatycze 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1954, sygn. 1, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1953, sygn. 2, Protokóły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, lata 1953 – 1954, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/591/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Łosince powiat Bielsk Podlaski 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, 11, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 2, 10, Plan pracy i sprawozdania z działalności GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 3-4, Protokóły posiedzeń Komisji GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 5-8, Sprawa organizacji spółdzielni produkcyjnej, rok 1953, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 11
4/592/0 Gminna Rada Narodowa w Mielniku powiat Siemiatycze 1946-1954 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń GRN; 1947-1948; sygn. 1 Protokoły zebrań sołtysów; 1946; sygn. 2 Protokoły sesji GRN; 1951-1954; sygn. 3-6, 13 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1949-1954; sygn. 7-11, 14 Protokoły Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego; 1951; sygn. 12 Budżety; 1949-1950; sygn. 15-16. Brak j.a. o sygn. 15-16 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Dopływ: kn. 2991/2008r. 2 j.a.-0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 16
4/593/0 Gminna Rada Narodowa w Milejczycach powiat Siemiatycze 1946-1953 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Gminnej Gminy Milejczyce; 1946-1947; sygn. 1 Sprawozdania z działalności GRN; 1947; sygn. 2 Protokoły posiedzeń Gminnej Komisji do Spraw Podatkowych; 1948; sygn. 3 Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego; 1947-1948; sygn. 4-6 Statystyka rolna; 1948; sygn. 7 Sprawozdania z działalności GRN; 1951; sygn. 8 Referat na sesję GRN; 1952; sygn. 9 Protokoły posiedzeń Komisji GRN; 1951-1952; sygn. 10-12 Sprawozdania i protokoły posiedzeń Komisji Oświaty; 1951-1953; sygn. 13 Protokoły posiedzenia Komisji w sprawie realizacji wytycznych IX Plenum KC PZPR; 1953; sygn. 14 Protokoły wyborcze sołtysów; 1953; sygn. 15 Sprawy organizacyjne; 1949-1951; sygn. 16 Remonty budynków przeznaczonych na cele publiczne; 1951; sygn. 17 Protokoły sesji GRN; 1951; sygn. 18 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN; 1951; sygn. 19 Budżety i sprawozdanie rachunkowe; 1949-1950; sygn. 20-21. Brak j.a. o sygn. 20-21 stwierdzono w czasie skontrum przeprowadzonego w 1995 r. Liczba jednostek w zespole: 19
4/594/0 Gminna Rada Narodowa w Narwi powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 [1955-1956] 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1950, sygn. 1-3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1954, sygn. 4, 13-17, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1947 – 1950, sygn. 5-6, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1945 – 1953, sygn. 7-9, 21-23, Sprawy organizacyjne, lata 1946 – 1953, sygn. 10-11, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1951, 1953 – 1954, sygn. 12, 26-27, 40, Sprawozdania z działalności GRN, lata 1950 – 1952, sygn. 18, Protokóły posiedzeń Gminnej Komisji Oświaty, lata 1950 – 1951, sygn. 19, Posiedzenie Komitetu FJN, rok 1953, sygn. 20, Protokóły zebrań gromadzkich, lata 1951 – 1953, sygn. 24, Protokóły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, lata 1947 – 1951, sygn. 25, Budżety, lata 1948 – 1951, sygn. 28-31, Protokóły posiedzeń Komisji, lata 1951 – 1952, 1954, sygn. 32-33, Zebrania gromadzkie i sprawy sołtysów, lata 1951 – 1953, sygn. 34, Statystyka rolna, lata 1952 – 1953, sygn. 35-36, Projekt mostów i przekroje dróg we wsi Waśki, rok 1952, sygn. 37, Protokóły zebrań GRN, lata 1944 – 1946, sygn. 38, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1944 – 1946, sygn. 39, Akta osobowe pracowników zwolnionych, lata 1944 – 1951, sygn. 41. Dopływ (kn.2950/2007r.) 2 j.a. - 0,02 mb Liczba jednostek w zespole: 43
Wyświetlanie 641 do 660 z 1 751 wpisów.