Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/595/0 Gminna Rada Narodowa w Narewce powiat Bielsk Podlaski 1944-1954 0 rozwiń
Protokóły zebrań GRN, lata 1944 – 1946, sygn. 1, Protokóły posiedzeń GRN, lata 1945 – 1949, sygn. 2-4, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1948 – 1954, sygn. 5, 25, 34, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1944 – 1946, sygn. 6, Protokóły lustracji Samorządu Gminnego, lata 1947 – 1950, sygn. 7, Sprawy osobowe członków rady narodowej i jej organów, lata 1945 – 1948, sygn. 8, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1949, sygn. 9, Majątek gminy i gromad, lata 1945 – 1950, sygn. 10, Rejestr wymiaru i adnotacji o wpływach podatku od lokali, rok 1949, sygn. 11, Statystyka rolna, lata 1945 – 1949, sygn. 12, Protokóły stwierdzające przynależność gminną obywateli, rok 1948, sygn. 13, Oświata dla dorosłych i walka z analfabetyzmem, lata 1949 – 1950, sygn. 14-15, Ewidencja nieruchomości opuszczonych, przekazanych przez OUL w Białymstoku Zarządowi Gminnemu, rok 1949, sygn. 16, Ewidencja urządzeń komunalnych, rok 1950, sygn. 17, Wykaz osób zamordowanych, zaginionych i wywiezionych do Niemiec na przymusowe roboty, rok 1945, sygn. 18, Akta zbiorcze małżeństw, urodzeń i zgonów, lata 1947 – 1948, sygn. 19-20, Sprawy budowlane, rok 1948, sygn. 21, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 22-24, 35, Protokóły zebrań gromadzkich, lata 1951, 1953, sygn. 26-27, Protokóły posiedzeń sołtysów, lata 1952 – 1953, sygn.28, Projekt podziału terytorialnego gminy i zmiany nazw miejscowości, rok 1954, sygn. 29, Wykaz gospodarzy korzystających z Państwowego Funduszu Ziemi, rok 1954, sygn. 30, Plan produkcji rolnej i sprawozdawczość, rok 1950, sygn. 31, Statystyka rolna (spisy rolne), rok 1954, sygn. 32, Zagospodarowanie odłogów, lata 1952 – 1954, sygn. 33, Roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1947 – 1948, sygn. 36, 38, Budżet, rok 1947, sygn. 37, Protokóły z narad sołtysów, rok 1946, sygn. 39, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1950, sygn. 40. Liczba jednostek w zespole: 40
4/596/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Nurcu powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1952, sygn. 1, Protokóły Komisji Podziału Administracyjnego, rok 1954, sygn. 2, Statystyka rolna, rok 1952, sygn. 3, Księga protokółów sesji sołtysów, lata 1953 – 1954, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/597/0 Gminna Rada Narodowa w Orli powiat Bielsk Podlaski 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń GRN, lata 1947 – 1949, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1949 – 1954, sygn. 2, 18, 20, Sprawozdanie z działalności GRN, lata 1946 – 1949, sygn. 3, 6, Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego, lata 1948, 1946, sygn. 4, 21, Sprawozdania sytuacyjne, lata 1945 – 1949, sygn. 5, Protokóły i zarządzenia polustracyjne, lata 1947 – 1949, sygn. 7, Sprawy organizacyjne, rok 1946, sygn. 8, Księga biercza podatku od nieruchomości, rok 1949, sygn. 9, Rejestr domów 1948r., sygn. 10, Tymczasowe zaświadczenia tożsamości, lata 1947, 1949, sygn. 11-14, Karty personalne prowadzących meldunki, rok 1950, sygn. 15, Rejestr wydanych dowodów osobistych, lata 1949 – 1951, sygn. 16, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 17, 19. Liczba jednostek w zespole: 21
4/598/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pobikrach powiat Siemiatycze 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2, 7, Sprawy osobowe członków GRN, rok 1953, sygn. 3, Protokóły zebrań sołtysów, rok 1953, sygn. 4, Oświata, lata 1952 – 1953, sygn. 5-6, Protokóły posiedzeń zespołu gminnego, rok 1953, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/599/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Policznej powiat Bielsk Podlaski 1952-1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, Protokóły zgromadzeń gromadzkich, Komisji Oświaty i sesji plenarnych GRN, lata 1952 – 1953, sygn. 2, Plany pracy i sprawozdania z działalności GRN, rok 1953, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/600/0 Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Winnie Chrołach powiat Siemiatycze 1952-1954 0 rozwiń
Sprawy budowlane, rok 1954, sygn. 1, Statystyka rolna, lata 1952 – 1953, sygn. 2-3, Zagospodarowanie odłogów, lata 1952 – 1953, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/601/0 Gminna Rada Narodowa w Wyszkach powiat Bielsk Podlaski 1946-1954 0 rozwiń
Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego i GRN, lata 1948 – 1949, sygn. 1-2, Budżety gminy i roczne sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1949, sygn. 3-8, Protokóły posiedzeń GRN i sesji GRN, lata 1949 – 1951, sygn. 9, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 10, 14, 16, Protokóły zebrań sołtysów, lata 1948 – 1951, sygn. 11, Protokóły odpraw i sesji sołtysów, lata 1950 – 1952, sygn. 12, Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1954, sygn. 13, 15. Liczba jednostek w zespole: 16
4/602/0 Gminna Rada Narodowa w Augustowie powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/603/0 Gminna Rada Narodowa w Chrabołach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/604/0 Gminna Rada Narodowa w Czyżach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, rok 1953, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, rok 1953, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/605/0 Gminna Rada Narodowa w Dobromilu powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1952-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 2, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1952 – 1954, sygn. 1, 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/606/0 Gminna Rada Narodowa w Holonkach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2-3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/607/0 Gminna Rada Narodowa w Łubinie Kościelnym powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/608/0 Gminna Rada Narodowa w Pasynkach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/609/0 Gminna Rada Narodowa w Rudce powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/610/0 Gminna Rada Narodowa w Rybołach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/611/0 Gminna Rada Narodowa w Siemiatyczach. Prezydium GRN 1950-1951 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1951, sygn. 1, 3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1951, sygn. 2, 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/612/0 Gminna Rada Narodowa w Śnieżkach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/613/0 Gminna Rada Narodowa w Topczewie powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/614/0 Gminna Rada Narodowa w Widowie powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 661 do 680 z 1 754 wpisów.