Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/615/0 Wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza Zaopatrzenia i Zbytu w Bielsku Podlaskim 1953-1961 0 rozwiń
Akta prawno-organizacyjne, lata 1953 – 1959, sygn. 1, Akta personalne, lata 1953 – 1959, sygn. 2, Protokóły walnych zgromadzeń członków, lata 1953 – 1960, sygn. 3, Sprawozdanie porewizyjne, sprawy arbitrażowe, lata 1958 – 1960, sygn. 4, Protokóły kontroli biura i rewizji magazynu, lata 1953 – 1960, sygn. 5, Plany techniczno-ekonomiczne, finansowe i bilanse dochodów i wydatków, lata 1954 – 1959, sygn. 6, Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania planu, lata 1954 – 1960, sygn. 7, Miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe, rok 1958, sygn. 8, Sprawozdania finansowe, rok 1959, sygn. 9, Postanowienia sądowe dot. upadłości spółdzielni, lata 1960 – 1961, sygn. 10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/616/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Branży Skórzanej w Ciechanowcu 1953-1960 0 rozwiń
Akta prawne, lata 1953 – 1960, sygn. 1, Bilans i sprawozdanie rachunkowe, analiza ekonomiczna, rok 1956, sygn. 2, Bilans i sprawozdania rachunkowe, rok 1958, sygn. 3, Bilans i analizy ekonomiczne, lata 1956 – 1957, sygn. 4-5, Bilans, rok 1958, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/617/0 Spółdzielnia Pracy Remontowo-Konserwacyjna "Nadbużanka" w Siemiatyczach 1950-1957 0 rozwiń
Akta prawno-organizacyjne, lata 1950 – 1957, sygn. 1, Protokóły walnych zgromadzeń, protokóły posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń zarządu, protokóły z narad roboczych, lata 1951 – 1957, sygn. 2, Protokóły i sprawozdania z rewizji, zarządzenia porewizyjne, lata 1950 – 1957, sygn. 3, Plany finansowo-gospodarcze, lata 1950 – 1953, sygn. 4, Plany rzeczowo-finansowe, lata 1954 – 1957, sygn. 5, Plany przemysłowo-finansowe, rok 1950, sygn. 6, Sprawozdania statystyczne z wykonania planów produkcyjnych, lata 1955 – 1957, sygn. 7, Bilans z załącznikami, lata 1950 – 1956, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/618/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Mołoczkach powiat Bielsk Podlaski 1953-1957 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, lata 1953 – 1956, sygn. 1, Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, rok 1953, sygn. 2, Księga inwentarzowa (inwentarz żywy i martwy), rok 1956, sygn. 3, Roczny plan gospodarczy i sprawozdanie, lata 1953 – 1956, sygn. 4, Księga rozliczeń z pracującymi i dniówek obrachunkowych, rok. 1955, sygn. 5, Księga obliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek, rok 1956, sygn. 6, Księga funduszów, lata 1955 – 1956, sygn. 7-8, Książki ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1956, sygn. 9-10, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1955 – 1957, sygn. 11-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/619/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Mochnatem powiat Hajnówka 1954-1957 0 rozwiń
Protokóły dot. podziału gruntów w spółdzielniach, rok 1958, sygn. 1, Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, lata 1955 – 1956, sygn. 2, Księga inwentarzowa, lata 1955 – 1956, sygn. 3, Księga rozliczeń z pracującymi, lata 1955 – 1957, sygn. 4-5, Księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1957, sygn. 6-7, Księga magazynowa, lata 1955 – 1956, sygn. 8, Księga ewidencji materiałów, lata 1955 – 1956, sygn. 9, Księga dokumentów rachunkowości, rejestracji, lata 1954 – 1955, sygn. 10, Księga rejestracji dokumentów rachunkowych, rok 1956, sygn. 11, Księga rachunków różnych, lata 1955 – 1956, sygn. 12-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/620/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Starym Berezowie powiat Hajnówka 1952-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, lata 1952 – 1956, sygn. 1, Księgi ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, lata 1952 – 1959, sygn. 2-3, Księgi inwentarzowe, lata 1953, 1955, 1956, sygn. 4-6, Księgi rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, lata 1954 – 1955, sygn. 7, Księgi ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1956, sygn. 8-9, Księgi funduszów, lata 1953 – 1956, sygn. 10-11, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1955 – 1957, sygn. 12-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/621/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zaleszanach powiat Hajnówka 1953-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, lata 1953 – 1956, sygn. 1, Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, lata 1953 – 1956, sygn. 2, Księga inwentarzowa, lata 1953 – 1956, sygn. 3, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek obrachunkowych, lata 1953 – 1956, sygn. 4-5, Książki ewidencji i dochodów w naturze i ich podział, lata 1953 – 1957, sygn. 6-8, Księga funduszów, lata 1953 – 1956, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/622/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Pawłowiczach powiat Siemiatycze 1954-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, lata 1954 – 1965, sygn. 1, Księga ewidencji członków Spółdzielni i ich rodzin i wkładów, rok 1954, sygn. 2, Księga inwentarzowa (inwentarz żywy), lata 1954 – 1957, sygn. 3, Książka ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1956, sygn. 4, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, rok 1956, sygn. 5, Księga funduszów (udziałów pieniężnych), rok 1956, sygn. 6, Księga rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1955 – 1957, sygn. 7, Bilans otwarcia, roczne plany i sprawozdania gospodarcze, lata 1954 – 1956, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/623/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Targowisku powiat Siemiatycze 1953-1957 0 rozwiń
Protokóły zebrań członków spółdzielni, lata 1955 – 1956, sygn. 1-2, Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, rok 1953, sygn. 3, Wykaz imienny członków spółdzielni, protokóły szacunkowe wkładów inwentarzowych, lata 1953 – 1955, sygn. 4, Księga inwentarzowa, lata 1955 – 1957, sygn. 5, Książki ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1954 – 1957, sygn. 6-8, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek obrachunkowych, lata 1955 – 1956, sygn. 9-10, Księga funduszów, rok 1956, sygn. 11, Bilanse, plan finansowo-gospodarczy, plan agrotechniczny, lata 1954 – 1955, sygn. 12, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1954 – 1956, sygn. 13-15, Wykazy wypracowanych dniówek obrachunkowych, lata 1954 – 1956, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/624/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim [1944-1949] 1950-1975 [1984] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (1950-1975), sygn. 1-410; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951-1975), sygn. 411-714; Wydział Finansowy (1961-1974), sygn. 715-795; Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (1965-1974), sygn. 796-815; Wydział Spraw Wewnętrznych (1945-1974), sygn. 816-910; Wydział Skupu (1961-1972), sygn. 911-938; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1959-1974), sygn. 939-1003; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1950-1974), sygn. 1004-1131; Wydział Przemysłu i Handlu (1962-1974), sygn. 1132-1180; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1951-1968), sygn. 1181-1273; Wydział Zatrudnienia (1960-1975), sygn. 1274-1297 Dopływ: [1944] (1950-1975), 19 j.a. Dopływ: kn. 2398/2000r. 1967-1975, 7 j.a. Dopływ: kn. 2660/2004r. 1965-1966, 1 j.a. Dopływ: kn. 2836/2006r. 1952, 1 j.a. Dopływ: kn. 2853/2006r. 1950 [1973], 1 j.a. Dopływ kn. 2937/2007r. 1956-1974, 59 j.a. Dopływ kn. 2938/2007r. 1957-1959, 4 j.a. Dopływ kn. 2978/2007r. [1944-1949] 1950-1953, 132 j.a. Dopływ: kn. 2989/2008r. 1969, 1 j.a. Dopływ: nab. 3088/2008r. 1950-1956; 25 j.a. (kartografia) Dopływ: nab. 3188/2009r. [1946-1949] 1950-1975; 8 j.a Dopływ: nab. 3189/2009r. [1945-1949] 1950-1967 [1984]; 9 j.a; Dopływ: nab. 3227/2010r. 1952-1954; 5 j.a (kartografia) Liczba jednostek w zespole: 1564
4/625/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/626/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/627/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/628/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brańsku 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, 1950-1972, sygn. 1-26; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1972, sygn. 27-54; Budżety miasta, 1960-1964, sygn. 55-59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/629/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andryjankach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-5; Komisje GRN, 1956-1971, sygn. 6-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 13-17; Protokoły narad pełnomocników wiejskich, 1955, sygn. 18; Kontrola zewnętrzna, 1960-1970, sygn. 19-20; Budżety gromady, 1960-1971, sygn. 21-28; Plany gospodarcze gromady, 1961-1963, sygn. 29; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) gromady, 1962-1965, sygn. 30-33; Program rozwoju rolnictwa na okres od 1.VII.1966r.- 30.VI.1967., sygn.34 Liczba jednostek w zespole: 34
4/630/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Augustowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1955-1968, sygn. 7-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968, sygn. 11-15; Kontrola zewnętrzna, 1966-1967, sygn. 16; Budżety gromady, 1955-1962, sygn. 17-25; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1963-1964, sygn. 26-27; Plany gospodarcze gromady, 1962, 1965, sygn. 28; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) gromady, 1964, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
4/631/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chrabołach powiat Bielsk Podlaski 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1960-1972, sygn. 1-13; Komisje GRN, 1959-1972, sygn. 14-22; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1972, sygn. 23-35; Sołtysi, 1964-1972, sygn. 36; Kontrola zewnętrzna, 1964-1972, sygn. 37-39; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, 1960-1970, sygn. 40-50; Plany gospodarcze gromady oraz ich realizacja, 1962-1967, sygn. 51; Planowanie gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962-1965, sygn. 52-55; Statystyka GUS, 1960, 1970, sygn. 56-57 Liczba jednostek w zespole: 57
4/632/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domanowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-18; Komisje GRN, 1957-1972, sygn. 19-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 27-44; Kontrola zewnętrzna, 1964-1967, 1971-1972, sygn. 45; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1955-1965, sygn. 46-56; Plany gospodarcze gromady, 1960-1965, sygn. 57; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) gromady, 1961-1965, sygn. 58; Programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady), 1966, sygn. 59; Statystyka GUS, 1963-1967, sygn. 60-65. Liczba jednostek w zespole: 65
4/633/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gregorowcach powiat Bielsk Podlaski 1960-1972 [1973-1983] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1-6 Komisje GRN 1961-1966, sygn. 7-8 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 9-13 Kontrola zewnętrzna 1971-1972, sygn. 14-15 Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1960-1965, sygn. 16-19 Sprawozdania statystyczne 1971, sygn. 20 Wykaz nazw obiektów fizjograficznych w poszczególnych wsiach gromady 1971, sygn. 21 Dopływ kn. 2756, 17j.a, 1960-1972 [1973-1983] Liczba jednostek w zespole: 38
4/634/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Haćkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Komisje GRN, 1959, sygn. 3-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955, 1957-1959, sygn. 7-8; Protokoły narad sołtysów, 1959, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 681 do 700 z 1 751 wpisów.