Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/675/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waniewie powiat Hajnówka 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1956-1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3-4; Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 5-10; Liczba jednostek w zespole: 10
4/676/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Waśkach powiat Hajnówka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1958, sygn. 1; Komisje GRN, 1955-1959, sygn. 2-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 5; Statystyka rolna GUS, 1955-1959, sygn. 6; Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 7-12; Liczba jednostek w zespole: 12
4/677/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Daszach powiat Hajnówka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 6-10; Budżety gromady, 1955-1959, sygn. 11-15; Statystyka GUS, 1958-1959, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/678/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowoberezowie powiat Hajnówka 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1961-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1963-1972, sygn. 10-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1972, sygn. 17-26, 39, (1j.a. o sygn. 24a); Protokoły zebrań wiejskich, 1969-1970, sygn. 27; Kontrola zewnętrzna, 1963-1966, sygn. 28; Budżety gromady, 1955-1962, sygn. 29-35; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie oraz plan funduszu gromadzkiego, 1963-1965, sygn. 36-38. Liczba jednostek w zespole: 40
4/679/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trześciance powiat Hajnówka 1955-1972 [1977-1978] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1959-1969, sygn. 1-5; Komisje GRN, 1968-1972, sygn. 6-9; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 10-14; Kontrola zewnętrzna, 1963-1972, sygn. 15-17; Budżety gromady, 1955-1965, sygn. 18-28; DOPŁYW: kn.2541/2002r., Sprawy notarialne, testamenty, poświadczenia, 1971-1972., 1j.a. Dopływ (kn. 2953/2007r.) 6 j.a.-0,10 mb Liczba jednostek w zespole: 35
4/680/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Hajnówce [1946-1949] 1950-1973 [1997] 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1973 sygn. 1-18 Komisje MRN 1965-1969 sygn. 19-22 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1951-1973 sygn. 23-38 Kontrola zewnętrzna 1963-1966 sygn. 39 Budzety miasta 1953-1973 sygn. 40-45 (niekompletne) 19 j.a. dopływ z dn. 03-09-2004r. kn. 2648 Dopływ z dn. 25.07.2013r. Nab.3458/2013r. - [1946-1949]1950-1964[1997]; 59 j.a - 0,18 m.b - akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 123
4/681/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, 1950-1973, sygn. 1-26; Komisje MRN, 1961-1973, sygn. 27-33 (niekompletne); Posiedzenie Prezydium MRN, 1951-1973, sygn. 34-59; Ankiety personalne radnych, 1961, sygn. 60; Samorząd mieszkańców, 1967-1972, sygn. 61; Front Jedności Narodowej. Miejski Komitet, 1961-1970, sygn. 62-64; Grabownictwo wojenne i cywilne, 1971, sygn. 65; Plany gospodarcze, 1962-1973, sygn. 66-67; Budżety miasta, 1951-1971, sygn. 68-78. Liczba jednostek w zespole: 78
4/682/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu powiat Siemiatycze 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, 1950-1972, sygn. 1-13; Komisje MRN, 1955-1972, sygn. 14-31; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1971, sygn. 32-49; Komitety blokowe, 1960-1967, sygn. 50; Komisja Przydziału Mieszkań Prezydium MRN, 1963, sygn. 51; Informacje o działalności Społecznej Komisji Pojednawczej Miejskiego KFJN, 1967-1970, sygn. 52; Konkursy „Mistrz Gospodarności”, 1968-1973, sygn. 53; Kontrola zewnętrzna, 1959- 1972, sygn. 54; Plany gospodarcze miasta, 1967-1968, sygn. 55. Dopływ z dn.2014-06-03;nab.3492/2014r., 13 j.a - 0,45 mb, 1953-1972 Liczba jednostek w zespole: 68
4/683/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Drohiczynie powiat Siemiatycze 1950-1972 [1973-1984] 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-10 Komisje MRN 1951-1972, sygn. 11-20 Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 21-28 Kontrola zewnętrzna 1958-1971, sygn. 29-30 Budżety 1949-1971, sygn. 31-43 Stan gospodarczy miasta 1958-1960, sygn. 44 Plany gospodarcze miasta 1959, 1967-1971, sygn. 45 Statystyka 1969, sygn. 46 Rejestr ulic 1958-1964, sygn. 47-48 Rejestr placów mienia opuszczonego b.d., sygn. 49 Rejestr mienia opuszczonego przeznaczonego do sprzedaży 1968, sygn. 50 Plany zagospodarowania przestrzennego 1963, 1968, 1969, sygn. 51-53 Rejestr nieruchomości 1963, sygn. 54-55 Książki ewidencyjne nieruchomości 1951-1953, sygn. 56-75 Dopływ - kn. 2802/2006r. 1951-1972 [1973-1984], 31 j.a. Liczba jednostek w zespole: 106
4/684/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siemiatyczach 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, 1950-1973, sygn. 1-8; Komisje MRN, 1955-1973, sygn. 9-17; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1951-1962, sygn. 18-23; Ankiety radnych MRN, 1951-1952, sygn. 24; Kontrola wykonania uchwał MRN oraz Prezydium MRN, 1955-1968, sygn. 25; Zarządzenia wewnętrzne przewodniczącego Prezydium MRN, 1969-1973, sygn. 26; Sprawozdania z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1964-1965, sygn. 27; Plan gospodarczy miasta, 1959, sygn. 28; Sprawozdania roczne statystyczne GUS, 1963-1973, sygn. 29; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 30-33; Budżety miasta, 1950-1971, sygn. 34-51; Postanowienia sądowe o posiadaniu nieruchomości, 1958, sygn. 52. Liczba jednostek w zespole: 52
4/685/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bacikach Średnich powiat Siemiatycze 1954-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1971, sygn. 1-12; Komisje GRN, 1955, 1960-1971, sygn. 13-18; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1971, sygn. 19-30; Kontrola zewnętrzna, 1963-1965, 1968-1970, sygn. 31-32; Budżety gromady, 1954-1970, sygn. 33-45, 50; Programy rozwoju gromady, 1960, 1969, sygn. 46; Plany gospodarcze gromady, 1962-1970, sygn. 47; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968, 1969, sygn. 48-49. Liczba jednostek w zespole: 50
4/686/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boratyńcu Ruskim powiat Siemiatycze 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1957-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1965-1972, sygn. 10-14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 15-25; Kontrola zewnętrzna, 1961-1972, sygn. 26-27; Budżety gromady, 1956-1971, sygn. 28-37; Programy rozwoju gromady, 1960-1965, sygn. 38; Roczne plany gospodarcze gromady, 1964-1971, sygn. 39; Programy rozwoju rolnictwa, 1966-1967, sygn. 40-41. Liczba jednostek w zespole: 41
4/687/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnej Średniej powiat Siemiatycze 1956-1972 [1973-1987] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1971, sygn. 1-5; Komisje GRN, 1965-1971, sygn. 6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957-1971, sygn. 11-16; Kontrola zewnętrzna, 1963-1971, sygn. 17-18; Budżet gromady, 1969, sygn. 19; Programy rozwoju gromady, 1960-1965, sygn. 20; Plany gospodarcze gromady, 1961-1970, sygn. 21. Dopływ z dn. 2010-09-09; nab. 3285/2010r., 5 j.a.-0,07 mb., 1962-1972 [1973-1987]; Dopływ z dn. 02.06.2015r. Nab.3540/2015, 1959-1971 2 j.a-0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 28
4/688/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czartajewie powiat Siemiatycze 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1960- 1972, sygn. 1-11; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 12-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1972, sygn. 17-25; Kontrola zewnętrzna, 1963-1972, sygn. 26-27; Budżety gromady, 1954-1971, sygn. 28-34; Programy rozwoju gromady, 1960-1964, sygn. 35; Plany gospodarcze gromady, 1961-1971, sygn. 36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/689/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drohiczynie powiat Siemiatycze [1952-1953] 1954-1972 [1973-1996] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1972, sygn. 1-12 Komisje GRN 1959-1972, sygn. 13-17 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1972, sygn. 18-27 Protokoły narad sołtysów 1958-1972, sygn. 28 Kontrola zewnętrzna 1960-1972, sygn. 29-31 Budżety gromady 1957-1971, sygn. 32-45 Programy rozwoju gromady 1960-1965, sygn. 46 Plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 47 Spisy ludności z lat 1960 i 1966 1960, 1967, sygn. 48-49 Narodowy spis powszechny PRL 1970, sygn. 50 dopływ, kn. 2800/2006r., [1952-1953] 1954-1972 [1973-1996] 80 j.a. Liczba jednostek w zespole: 130
4/690/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziadkowicach powiat Siemiatycze 1956-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1958-1972, sygn. 1-13; Komisje GRN, 1956-1972, sygn. 14-23; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957-1972, sygn. 24-31; Protokoły narad sołtysów, 1959, sygn. 32; Kontrola zewnętrzna, 1961-1971, sygn. 33-34; Budżety gromady, 1961-1972, sygn. 35-44; Plany gospodarcze gromady, 1970-1971, sygn. 45. Liczba jednostek w zespole: 45
4/691/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodzisku powiat Siemiatycze 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN, 1965-1972, sygn. 17-21; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 22-41; Protokoły narad sołtysów, 1960-1961, 1964-1972, sygn. 42; Kontrola zewnętrzna, 1961-1972, sygn. 43-46; Budżety gromady, 1967-1968, sygn. 47; Plany rozwoju gospodarczego gromady, 1960-1964, sygn. 48; Dopływ: nab.2400/2000r. Zebrania wiejskie, 1966, sygn. 49. Dopływ z dn. 2010-09-09; nab. 3284/2010r. 7 j.a.-0,10 mb. 1955-1970 Liczba jednostek w zespole: 56
4/692/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Klukowiczach powiat Siemiatycze 1954-1972 [1973-1980] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 10- 15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1954-1971, sygn. 16-22; Sołtysi, 1965-1971, sygn. 23-24; Kontrola zewnętrzna, 1965-1971, sygn. 25-26; Budżety gromady, 1965-1971, sygn. 27-31; Plany gospodarcze gromady /1960-1967/, sygn. 32; Zadania gospodarcze, 1963, 1965, sygn. 33-34; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1967-1969, sygn. 35-37. Dopływ kn. 2957/2007r. 3 j.a.- 0,05 mb Liczba jednostek w zespole: 40
4/693/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosiorkach powiat Siemiatycze 1956-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1958-1972, sygn. 9-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957-1972, sygn. 17-26; Kontrola zewnętrzna, 1963-1972, sygn. 27-28; Budżety gromady, 1960-1966, sygn. 29-34; Plany gospodarcze gromady, 1960-1966, sygn. 35. Dopływ z dn.2014-05-29;nab.3491/2014r., 4 j.a-0,09 mb,1966-1972. Liczba jednostek w zespole: 39
4/694/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krupicach powiat Siemiatycze 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1963-1971, sygn. 1-5; Komisje GRN, 1965-1971, sygn. 6-9; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1971, sygn. 10-14; Kontrola zewnętrzna, 1962-1972, sygn. 15-17; Budżety gromady, 1967-1970, sygn. 18; Plany gospodarcze gromady, 1963-1969, sygn. 19; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1968-1970, sygn. 20-22. Liczba jednostek w zespole: 22
Wyświetlanie 741 do 760 z 1 751 wpisów.