Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/695/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mielniku powiat Siemiatycze 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN, 1955, 1961-1972, sygn. 17-22; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 23-37; Sprawozdania z działalności GRN, 1969, sygn. 38; Program wyborczy Gromadzkiego KFJN, 1969-1972, sygn. 39; Kontrola zewnętrzna, 1960-1972, sygn. 40-41; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 42-55; Drogi i place publiczne, 1960-1964, sygn. 56; Plany gospodarcze gromady, 1962-1970, sygn. 57-58; Zadania gospodarcze/ poszczególnych miejscowości/, sygn. 59; Programy rozwoju rolnictwa, 1966-1967, sygn. 60; Statystyka GUS, 1960-1970, sygn. 61-66. Dopływ: 2998/2008r. 8 j.a. - 0,07 mb Liczba jednostek w zespole: 74
4/696/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Milejczycach powiat Siemiatycze 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-13; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 14-18 [15a]; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 19-27; Kontrola zewnętrzna, 1960-1972, sygn. 28-32; Protokoły narad z sołtysami, 1961-1972, sygn. 33; Ewidencja zasobu archiwum zakładowego, 1965-1972, sygn. 34; Budżety gromady, 1954-1971, sygn. 35-50; Programy rozwoju gromady, 1960-1965, sygn. 51; Plany gospodarcze gromady, 1961-1971, sygn. 52-53; Program rozwoju rolnictwa, 1966, sygn. 54; Zadania gospodarcze, 1965, sygn. 55; Spis powszechny, 1960, sygn. 56-57. Liczba jednostek w zespole: 58
4/697/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miłkowicach-Maćkach powiat Siemiatycze 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1959, sygn. 1; Komisje GRN, 1958-1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3; Budżety gromady, 1955-1958, sygn. 4-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/698/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nurcu Stacji powiat Siemiatycze 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-12; Komisje GRN, 1956-1972, sygn. 13-27; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1954-1972, sygn. 28-39; Kontrola zewnętrzna, 1961-1972, sygn. 40-42; Budżety gromady, 1954-1972, sygn. 43-57; Programy rozwoju gromady, 1960, 1969, sygn. 58; Plany gospodarcze gromady, 1961-1970, sygn. 59; Zadania gospodarcze /poszczególnych wsi/, 1963-1964, sygn. 60; Programy rozwoju rolnictwa /poszczególnych wsi/, 1966-1968, sygn. 61. Liczba jednostek w zespole: 61
4/699/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrożanach powiat Siemiatycze 1954-1972 [1973-1991] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-8 Komisje GRN 1959-1972, sygn. 9-13 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972, sygn. 14-19 Protokoły zebrań sołtysów 1959-1972, sygn. 20 Kontrola zewnętrzna 1962-1968, sygn. 21-22 Budżety gromady 1955-1971, sygn. 23-36 Plany gospodarcze gromady 1960-1971, sygn. 37 Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) 1964, sygn. 38 Dopływ, kn. 2803/2006r., 1962-1972 [1973-1991], 5 j.a. Dopływ z dn. 2010-09-13; nab. 3288/2010r., 2 j.a.-0,03 mb., 1959-1970 Liczba jednostek w zespole: 45
4/700/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Perlejewie powiat Siemiatycze 1957-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1957-1972, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 8-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1961-1971-1972, sygn. 14-20; Informacje o działalności GRN, 1967-1970, sygn. 21; Sołtysi, 1961-1970, sygn. 22-23; Gromadzki Komitet FJN, 1969-1972, sygn. 24; Kontrola zewnętrzna 1958- 1972, sygn. 25-28; Budżety gromady 1957-1971, sygn. 29-41; Programy rozwoju gromady, 1960-1965, sygn. 42; Plany gospodarcze gromady, 1964-1971, sygn. 43; Plany ochrony ppoż. gromady, 1964-1970, sygn. 44; Zadania gospodarcze gromady, 1965, sygn. 45; Program rozwoju rolnictwa, 1966, sygn. 46; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa, 1967-1969, sygn. 47-49; Ogólne dane o gromadzie /gospodarka, demografia/, 1969, sygn. 50; Rejestr numerów /domów/ poszczególnych wsi gromady, 1969, sygn. 51. Liczba jednostek w zespole: 51
4/701/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pobikrach powiat Siemiatycze 1954-1972 [1973-1974] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1955-1972, sygn. 9-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 17-23; Protokoły narad sołtysów, 1964-1970, sygn. 24; Kontrola zewnętrzna, 1962-1972, sygn. 25-27; Budżety gromady, 1956-1963, sygn. 28-31; Plany gospodarcze gromady, 1960-1965, sygn. 32. Dopływ z dn. 2010-09-10; nab. 3287/2010r., 3 j.a.-0,04 mb., 1962-1972 [1973-1974] Dopływ z dn. 2014-05-20;nab.3489/2014r, 1 j.a - 0,02 mb., 1972. Liczba jednostek w zespole: 36
4/702/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogaczach powiat Siemiatycze 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1956, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 2-4; Budżety gromady, 1956-1958, sygn. 5-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/703/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siemiatyczach 1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1972, sygn. 1; Komisje GRN, 1972, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1972, sygn. 3; Kontrola zewnętrzna, 1972, sygn. 4; Budżet gromady, 1972, sygn. 5; Plan gospodarczy gromady, 1972, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/704/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siemichoczach powiat Siemiatycze 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Komisje GRN, 1958-1959, sygn. 3-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/705/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sieniewiczach powiat Siemiatycze 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1956, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/706/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śledzianowie powiat Siemiatycze 1954-1972 [1973-2002] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1956-1972, sygn. 1-7 Komisje GRN 1954-1972, sygn. 8-11 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 12-17 Sołtysi 1961-1972, sygn. 18-19 Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 20-22 Budżety gromady 1957-1971, sygn. 23-33 Plany gospodarcze gromady 1962-1969, sygn. 34 Zadania gospodarcze 1962-1964, sygn. 35 Programy rozwoju rolnictwa 1966, sygn. 36 Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967, sygn. 37 Plan ochrony p/poż gromady 1965, sygn. 38 Dopływ, kn. 2804/2006r., 1954-1972 [1973-2002], 20 j.a. Liczba jednostek w zespole: 58
4/707/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tymiance powiat Siemiatycze 1960-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1960-1968, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1960-1968, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1968, sygn. 14-17; Kontrola zewnętrzna, 1964-1968, sygn. 18-19; Budżety gromady, 1961-1967, sygn. 20-26; Plany gospodarcze gromady, 1962-1967, sygn. 27; Zadania gospodarcze /poszczególnych wsi/, 1962-1967, sygn. 28; Programy rozwoju /poszczególnych wsi/, 1966-1969, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
4/708/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Winnej-Chrołach powiat Siemiatycze 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1957-1972, sygn. 10-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 16-22; Sołtysi, 1964, sygn. 23; Kontrola zewnętrzna, 1963-1972, sygn. 24-26; Budżety gromady, 1955-1971, sygn. 27-38; Wiejskie plany rozwoju rolnictwa, 1967, sygn. 39; Plany gospodarcze gromady, 1962-1968, sygn. 40. Dopływ z dn.2014-05-22;nab.3490/2014,1 j..a-0,06 mb, 1970-1971 Liczba jednostek w zespole: 41
4/709/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Zamkowej powiat Siemiatycze 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1956, sygn. 3-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/710/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zającznikach powiat Siemiatycze 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Komisje GRN, 1955, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 3-4; Budżety gromady, 1954-1956, sygn. 5-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/711/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żerczycach powiat Siemiatycze 1955-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1957, sygn. 1; Komisja Rolna, 1956-1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1957, sygn. 3; Budżety gromady, 1954-1956, sygn. 4-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/712/0 Zakłady Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce 1946-1996 0 rozwiń
W zespole występują materiały dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Należą do nich zarządzenia Dyrektora, regulaminy organizacyjne, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, operatywne produkcji, zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse i sprawozdania finansowe, 1946-1996; sygn. 1-268 Liczba jednostek w zespole: 268
4/713/0 Komitet do spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja Rozgłośnia w Białymstoku [1951] 1952-1993 0 rozwiń
Zespół zawiera teksty audycji, zarządzenia centrali, korespondencja, protokoły posiedzeń Kolegium, bilanse, sprawy kadrowe, działalność organizacyjno-programowa; [1951] 1952-1993 Liczba jednostek w zespole: 1067
4/714/0 Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku 1949-1988 0 rozwiń
Zespół zawiera dokumentację projektowo-kosztorysową zabytków województwa białostockiego, 1949-1988; sygn. 1-563 Liczba jednostek w zespole: 563
Wyświetlanie 761 do 780 z 1 751 wpisów.