Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/733/1 Gubernator Cywilny Litewsko Grodzieński 1820-1824 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/733/2 Rząd Gubernialny Grodzieński 1819-1853 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/734/0 Akta skarbowe z terenu guberni grodzieńskiej [1848] 1901-1915 0 rozwiń
Izba Skarbowa w Grodnie, /1848/ 1901-1915, sygn. 1-5; [Sprawy podatku kwaterunkowego w powiecie sokólskim w latach 1914-1915, ewidencja stanu gruntów wsi powiatu sokólskiego w 1914r., ewidencja kar za uchylenie się od wykupienia świadectw przemysłowych w białostockich, grodzieńskich i brzeskich rejonach podatkowych w latach 1914-1915, korespondencja w sprawach osobowych.] Urząd Gubernialny Grodzieński do Spraw Podatku Państwowego od Nieruchomości Miejskich, 1912-1915, sygn.1; [Protokóły posiedzeń Urzędu] Inspektor Podatkowy Powiatu Słonimskiego, 1909-1915, sygn. 1-4; [Materiały dotyczące nieruchomości miejskich/fragmenty, z dissolutów/] 2-gi Urząd Słonimski do Spraw Wymiaru Podatku Przemysłowego, 1914-1915, sygn.1; [Zgłoszenia podatkowe zakładów przemysłowych/frgamenty, z dissolutów/] Kasa Powiatowa Prużańska, 1915, sygn.1; [Egzekucja zaległości podatkowych/fragmenty, z dissolutów/] Inspektor Podatkowy Powiatu Prużańskiego, 1912-1916, sygn.1; [Wykaz płatników podatku od nieruchomości w Prużanach /fragmenty z dissolutów/] Urząd Miejski Prużański ds. Podatku od Nieruchomości Miejskich, 1914-1915; sygn. 1 [korespondencja] Liczba jednostek w zespole: 14
4/734/1 Izba Skarbowa w Grodnie [1848] 1901-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
4/734/2 Urząd Gubernialny Grodzieński do Spraw Podatku Państwowego od Nieruchomości Miejskich 1912-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/734/3 Inspektor Podatkowy Powiatu Słonimskiego 1909-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
4/734/4 Drugi Urząd Słonimski do Spraw Wymiaru Podatku Przemysłowego 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/734/5 Kasa Powiatowa Prużańska 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/734/6 Inspektor Podatkowy Powiatu Prużańskiego 1912-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/734/7 Urząd Miejski Prużański do Spraw Podatku od Nieruchomości Miejskich 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/735/0 Inspekcja Podatkowa Miasta Białegostoku i Powiatu Białostockiego 1901-1916 0 rozwiń
Dziennik kontroli zakładów przemysłowych i handlowych miasta Białegostoku 1901, sygn. 1. Księgi ewidencyjno-podatkowe gruntów rolnych miasta Białegostoku i powiatu białostockiego /niekompletne/ 1903-1916, sygn. 2-10. Materiały ewidencyjne płatników podatku kwaterunkowego z terenu miasta Białegostoku i powiatu białostockiego /niekompletne/ 1915, sygn. 11-29. Liczba jednostek w zespole: 29
4/736/0 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku 1968 0 rozwiń
Ankiety dotyczące okresu okupacji niemieckiej w okręgu białostockim – zgromadzone w 1968 r.; sygn. 1-20 Liczba jednostek w zespole: 20
4/738/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/739/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce 1954 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły Komisji Obwodowych ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1954; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/740/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce 1958 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły Komisji Obwodowych ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1958; sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
4/741/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce 1961 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły Komisji Obwodowych ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1961; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/742/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce 1965 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły Komisji Obwodowych ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1965; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/743/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/744/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Hajnówce - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/745/0 Materiały Antoniego i Apolonii Głutowiczów z Białegostoku 1929-1958 0 rozwiń
W zbiorze znajdują się przede wszystkim materiały – fotografie i zaświadczenia z okresu służby Antoniego Głutowicza w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 1929-1958; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 801 do 820 z 1 749 wpisów.