Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/763/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuplisku powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, 1957, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 3; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 4-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/764/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipinie powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/765/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majewie powiat Sokółka 1954-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1971, sygn. 1-7; Komisje GRN, 1965-1971, sygn. 8-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956- 1971, sygn. 13-18; Sołtysi, 1970-1971, sygn. 19-20; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN, 1969, sygn. 21; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, 1969, sygn. 22; Protokoły zebrań wiejskich, 1967-1971, sygn. 23; Plany gospodarcze gromady, 1965-1970, sygn. 24; Kontrola zewnętrzna, 1966-1971, sygn. 25-26; Budżety gromady, 1954-1970, sygn. 27-42; Sołtysi, 1964-1965, sygn. 43; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów, 1961-1971, sygn. 44; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 45. Dopływ z dn. 2008-10-02; nab. 3078/2008r., 10 j.a.-0,12 mb. Liczba jednostek w zespole: 55
4/766/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malawiczach Dolnych powiat Sokółka 1954-1972 [1973-1974] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1971, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1965-1970, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1971, sygn. 12-15; Sołtysi, 1964, 1970, sygn. 16-17; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, 1969, sygn. 18; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN, 1969, sygn. 19; Protokoły zebrań wiejskich, 1955, 1970, 1972, sygn. 20-22; Plany gospodarcze, 1960-1970, sygn. 23; Kontrola zewnętrzna, 1962-1971, sygn. 24-25; Budżety gromady, 1954-1970, sygn. 26-39; Statystyka rolna, 1971, sygn. 40; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1960-1971, sygn. 41; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 42. Dopływ z dn. 2008-10-01; nab. 3076/2008r., 4 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 46
4/767/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowowoli powiat Sokółka 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 3-8. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3075/2008r., 4 j.a. - 0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 12
4/768/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowiu Południowym powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1955-1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1956, sygn. 3; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 4-9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/769/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pierożkach powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 2-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/770/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Plebanowie powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN, 1955-1957, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 6; Protokoły zebrań wiejskich, 1955-1958, sygn. 7; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 8-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/771/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Popławcach powiat Sokółka 1954-1961 [1963] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1961, sygn. 1-2; Budżety gromady, 1954-1961, sygn. 3-10; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1961, sygn. 11. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3074/2008r., 1 j.a.- 0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 12
4/772/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Racewie powiat Sokółka 1954-1959 [1960-1964] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 2-7. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3073/2008r., 2 j.a.-0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 9
4/773/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siekierkach powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1957, sygn. 2; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/774/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokołdzie powiat Sokółka 1954-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955-1971, sygn. 1-4; Komisje GRN, 1962-1971, sygn. 5-9; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1971, sygn. 10-13; Sołtysi, 1958-1970, sygn. 14-15; Ankiety kandydatów na radnych PRN i GRN, 1969, sygn. 16; Protokoły spotkań kandydatów na radnych z wyborcami, 1969, sygn. 17; Protokoły zebrań wiejskich, 1955-1959, 1970-1971, sygn. 18; Kontrola zewnętrzna, 1961-1970, sygn. 19-20; Plany gospodarcze gromady, 1965-1969, sygn. 21; Budżety gromady, 1954-1970, sygn. 22-38; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1961-1971, sygn. 39; Ankiety radnych GRN, 1969, sygn. 40. Dopływ z dn. 2008-09-30; nab. 3069/2008r. 6 j.a. - 0,08 mb. Książki meldunkowe, rejestry mieszkańców 1959-1972[1973-1977] 10 j.a-0,15 mb - nab.3634/2017r. Liczba jednostek w zespole: 56
4/775/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Talkowszczyźnie powiat Sokółka 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1961, sygn. 2-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/776/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teolinie powiat Sokółka 1954-1959 [1960-1967] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1959, sygn. 3-4; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 5-9; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959-1960, sygn. 10. Dopływ z dn. 2008-09-29; nab. 3066/2008r. 3 j.a. - 0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 13
4/777/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchlesiu powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 2-7; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie skupu produktów rolnych, 1959, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/778/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wołyńcach powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 2-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/779/0 Materiały Twarowskich z ziemi drohickiej 1579-1821 0 rozwiń
Skrypty ręczne, 1697-1801, sygn. 1-16; Wypisy z ksiąg grodzkich brańskich, 1699, sygn. 17; Wypisy z ksiąg grodzkich drohickich, 1579-1788, sygn. 18-64; Wypisy z ksiąg ziemskich drohickich, 1685, sygn. 65; Wypisy z ksiąg ziemiańskich drohickich, 1792, sygn. 66; Wypisy z ksiąg grodzkich łukowskich, 1751, sygn. 67; Wypisy z ksiąg konsystorza łukowskiego, 1752, sygn. 68-69; Wypisy z ksiąg szlacheckich Obwodu Białostockiego, 1820, sygn. 70-71; Wypisy z ksiąg Komisji Województwa Augustowskiego, 1821, sygn. 72. Liczba jednostek w zespole: 72
4/780/0 Materiały Markiewiczów ze wsi Ostrów powiat augustowski 1853-1901 0 rozwiń
Akta majątkowe rodziny: umowy dotyczące podziału gruntów i zabudowań w Ostrowie i Lipsku, umowy dotyczące zamiany gruntów, akty kupna/sprzedaży gruntów w uroczysku Budziska k/Ostrowa, pokwitowania, 1853-1901; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/781/0 Materiały Nauma Rackiego z Białegostoku 1907-1915 0 rozwiń
Akta osobiste (świadectwo urodzenia, zaświadczenia: o pobieraniu nauki w Szkole Handlowej w Białymstoku, o niekaralności oraz o zwolnieniu z opłat podatkowych) Nauma Rackiego, 1907-1915; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/782/0 Materiały Kazimierza Kozłowskiego z województwa nowogródzkiego 1920-1930 0 rozwiń
Kopie aktów urodzenia Kazimierza Kozłowskiego i jego najbliższej rodziny, pochodzącej z ziemi mińskiej, opinia o jego pracy jako ekonoma w majątku Choromce, akt uznania obywatelstwa polskiego z 1930r., dowód osobisty wystawiony przez Urząd Gminy Wiszniewskiej w woj. nowogródzkim, fotografia rodziny, 1920-1930; sygn. 1-10 Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 841 do 860 z 1 754 wpisów.