Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/789/0 Kasy Stefczyka z terenu województwa białostockiego 1927-1939 0 rozwiń
Kasa Stefczyka Spółdzielnia (księgi udziałów i pożyczek) z odpowiedzialnością nieograniczoną w Dąbrowie, 1927-1939; sygn. 1-2 Kasa Stefczyka Spółdzielnia (księgi udziałów i pożyczek) z odpowiedzialnością nieograniczoną w Tykocinie, 1929-1939; sygn. 3-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/789/1 Kasa Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Dąbrowie 1927-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/789/2 Kasa Stefczyka Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Tykocinie 1929-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/790/0 Nowogródzki Okręgowy Urząd Ziemski w Grodnie 1921-1933 0 rozwiń
Powiat Grodno, parcelacja majątków, 1921-1933, sygn. 1-11; Powiat Wołkowysk, parcelacja majątków, 1921-1933, sygn. 12-14; Scalanie gruntów, 1927-1932, sygn. 13-16; Zniesienie służebności, likwidacja serwitutów, 1924-1930, sygn. 17-18. Dopływ: 2499/2002r. Parcelacja majątków, scalanie gruntów, zniesienie służebności, 1929-1933, sygn. 19-34. korekta ewidencji/ nab.3363/2011r.; 1926-1930, 3 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 37
4/791/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Grodnie 1921-1933 0 rozwiń
Parcelacja majątków (pow. grodzieński, woj. białostockie) 1921-1933; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/792/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wołkowysku 1922-1933 [1935] 0 rozwiń
Scalenie gruntów (jako załączniki występują w aktach plany, odpisy akt notarialnych, wypisy z akt uwłaszczeniowych i in.) 1925-1932 (1935); sygn. 1-8 Zniesienie służebności, likwidacja serwitutów 1922-1929; sygn. 9-11 Rejestry pomiarowe wsi pow. wołkowyskiego 1929-1933; 6 j.a. (dopływ) Liczba jednostek w zespole: 17
4/793/0 Urząd Wojewódzki Nowogródzki Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych [1928-1933] 1934 0 rozwiń
Scalenie gruntów wsi Eliaszuki i Michnówka, gm. Tarnopol 1928-1934; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/794/0 Starostwo Powiatowe Grodzieńskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1921-1933] 1934-1939 0 rozwiń
Parcelacja majątków ( pow. grodzieński, woj. białostockie. Jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych, wypisy z akt uwłaszczeniowych itp.) [1921-1933] 1934-1939, sygn. 1-3 Scalenie gruntów [1923-1933] 1934-1939, sygn. 4-20 Liczba jednostek w zespole: 20
4/795/0 Starostwo Powiatowe Wołkowyskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1926-1933] 1934-1938 0 rozwiń
Scalenie gruntów (jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych, wypisy z akt uwłaszczeniowych i inne) [1926-1933] 1934-1938, sygn. 1-4 Dopływ: kn. 2491/2002r., scalenie gruntów 1934-1938, 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 8
4/796/0 Poleski Okręgowy Urząd Ziemski w Brześciu nad Bugiem 1922-1933 [1934] 0 rozwiń
Parcelacja majątków (jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych, wyciągi z wykazów hipotecznych i in. 1922-1933 [1934], sygn.1-10 Likwidacja serwitutów 1933, sygn. 11 korekta ewidencji/ nab.3364/2011r.; 1929-1930, 4 j.a.-0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 15
4/797/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Brześciu nad Bugiem 1921-1933 0 rozwiń
Parcelacja majątków (jako załączniki występują plany parcelowanych gruntów) 1921-1933, sygn. 1-14 Dopływ: kn.2490/2002r. 1924-1933, 2 j.a. 1 j.a. - rejestr pomiarowy (parcelacja) majątku pryw. Jodłówka, pow. wołkowyski 1933 1 j.a. – akta parcelacji majątku Jancewicze, pow. bielski 1924-1927 Liczba jednostek w zespole: 16
4/798/0 Urząd Wojewódzki Poleski w Brześciu nad Bugiem Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych [1928-1933] 1934-1939 0 rozwiń
Parcelacja majątków (jako załączniki występują plany, odpisy akt notarialnych) 1928-1939; sygn. 1-4 Scalenie gruntów 1932-1939; sygn. 5-8 Scalanie gruntów wsi pow. brzeskiego 1938-1939; 4 j.a. (dopływ) Liczba jednostek w zespole: 12
4/799/0 Starostwo Powiatowe Brzeskie Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [1922-1933] 1934-1939 0 rozwiń
Parcelacja majątków (jako załączniki wystepują plany, odpisy akt notarialnych, wyciągi z wykazów hipotecznych, odpisy aktów nadawczych oraz uwłaszczeniowych i inne) [1926-1933] 1934-1939; sygn. 1-19 Scalenie gruntów [1922-1933] 1934-1939; sygn. 20-30 Zniesienie służebności, likwidacja serwitutów [1930-1933] 1934-1935; sygn. 31-32 Liczba jednostek w zespole: 32
4/800/0 Państwowe Gimnazjum im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 1921-1939 0 rozwiń
Protokoły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectw dojrzałości, 1921-1939, sygn. 1-36; Odpisy świadectw ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, 1937-1939, sygn. 37-41. Liczba jednostek w zespole: 41
4/801/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 1920-1936 0 rozwiń
List Tadeusza Turkowskiego z Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku do nieustalonego adresata z prośba o pomoc w zdobyciu rysunków, 23.05.1920r., sygn. 1; Protokoły egzaminów dojrzałości, dyplomów nauczycielskich, odpisy świadectw, 1923-1936, sygn. 2-17; Protokoły egzaminów eksternistycznych. Odpisy świadectw, 1928-1935, sygn. 18-23. Liczba jednostek w zespole: 23
4/802/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 1923-1936 [1938-1939] 0 rozwiń
Protokoły egzaminów dojrzałości, dyplomów nauczycielskich, odpisy świadectw, 1923-1936, sygn. 1-15; Protokoły egzaminów eksternistycznych. Odpisy świadectw, 1923-1932, sygn. 16-21; Państwowe Liceum Pedagogiczne w Białymstoku, przyjęcia do szkoły, świadectwa szkolne, 1938-1939, sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/803/0 Archiwum Józefa Jaworskiego z Białegostoku - zbiór fotografii szkolnych 1930-1939 [1960] 0 rozwiń
Państwowe Seminaria Nauczycielskie Żeńskie i Męskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, sygn. 1-3; Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, sygn. 4-6; Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III Nr.1 im. J. Słowackiego w Białymstoku, sygn. 7; Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III w osadzie Trzcianne, sygn. 8-10; Dom (fragment) przy ul. Wasilkowskiej 33 w Białymstoku, sygn. 11; Trzecia kompania strzelecka szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, sygn. 12; 42 pułk piechoty w Białymstoku, sygn. 13-14. Liczba jednostek w zespole: 14
4/804/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zabrodziu powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957, sygn.2; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/805/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórzu powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, 1957-1959, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959, sygn. 1959, sygn. 4; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 5-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/806/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubrzycy Wielkiej powiat Sokółka 1954-1957 [1958-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 2-5. Dopływ z dn. 18.01.2021r. 17 j.a-0,33 mb - książki meldunkowe i rejestry mieszkańców Minkowce, Miszkieniki Wielkie, Wojnowce, Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka. Liczba jednostek w zespole: 22
Wyświetlanie 861 do 880 z 1 749 wpisów.