Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/803/0 Archiwum Józefa Jaworskiego z Białegostoku - zbiór fotografii szkolnych 1930-1939 [1960] 0 rozwiń
Państwowe Seminaria Nauczycielskie Żeńskie i Męskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, sygn. 1-3; Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, sygn. 4-6; Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III Nr.1 im. J. Słowackiego w Białymstoku, sygn. 7; Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III w osadzie Trzcianne, sygn. 8-10; Dom (fragment) przy ul. Wasilkowskiej 33 w Białymstoku, sygn. 11; Trzecia kompania strzelecka szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, sygn. 12; 42 pułk piechoty w Białymstoku, sygn. 13-14. Liczba jednostek w zespole: 14
4/804/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zabrodziu powiat Sokółka 1954-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1957, sygn.2; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/805/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórzu powiat Sokółka 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, 1957-1959, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959, sygn. 1959, sygn. 4; Budżety gromady, 1954-1959, sygn. 5-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/806/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubrzycy Wielkiej powiat Sokółka 1954-1957 [1958-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1955, sygn. 1; Budżety gromady, 1954-1957, sygn. 2-5. Dopływ z dn. 18.01.2021r. 17 j.a-0,33 mb - książki meldunkowe i rejestry mieszkańców Minkowce, Miszkieniki Wielkie, Wojnowce, Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka. Liczba jednostek w zespole: 22
4/807/0 Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Białymstoku 1965-1982 0 rozwiń
W zespole wyodrębniają się dwie grupy akt: dotyczące spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Do pierwszej grupy należą akty normatywne własne i resortu, zarządzenia Dyrektora, protokóły posiedzeń Kolegium Dyrektora, narad produkcyjnych dyrektorów przedsiębiorstw, regulaminy organizacyjne, dokumentacja dotycząca organizacji jednostek podległych. Na akta planowania i sprawozdawczości składają się plany roczne, bilanse i sprawozdania finansowe roczne, sprawozdania statystyczne, analizy działalności ekonomicznej, 1965-1982; sygn. 1-749 Liczba jednostek w zespole: 749
4/808/0 Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Białymstoku 1955-1982 0 rozwiń
Zespół składa się z dwóch grup akt: dotyczących spraw organizacyjnych oraz planowania i sprawozdawczości. Do pierwszej należą zarządzenia Dyrektora, protokóły Kolegium, materiały kontroli zewnętrznych, regulaminy organizacyjne. Na akta planowania i sprawozdawczości składają się roczne plany finansowe i techniczno-ekonomiczne, wieloletnie, bilanse i sprawozdania finansowe, sprawozdania z produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, analizy ekonomiczne. Liczba jednostek w zespole: 341
4/809/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Białymstoku 1949-1982 [1983-1985] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokóły z narad, posiedzeń Kolegium Doradczego, kontroli i zalecenia pokontrolne, badań sprawozdań finansowych oraz weryfikacji wyników bilansowych inspektoratów poszczególnych PGR, zarządzenia dyrektora Zjednoczenia PGR, skargi, plany i sprawozdania, bilanse poszczególnych PGR, 1949-1982 [1983-1985]; sygn. 1-1040 Liczba jednostek w zespole: 1040
4/810/0 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Technicznej Obsługi Rolnictwa w Białymstoku 1950-1981 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń Kolegium Zjednoczenia; zarządzenie wewnętrzne dyrektora, plany zbiorcze, analizy, jednostkowe, współzawodnictwo pracy, bilanse roczne, zbiorcze sprawozdania finansowe poszczególnych Państwowych Ośrodków Maszynowych, uchwały i zarządzenia jednostki własnej, sprawozdania finansowe i inwestycyjne, plany inwestycyjne, wynalazczość, racjonalizacja, kontrola jednostek zgrupowanych i zalecenia pokontrolne, dokumentacja prawna POM, 1950-1981; sygn. 1-686 Liczba jednostek w zespole: 686
4/811/0 Miejski Urząd Statystyczny w Białymstoku [1954-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Plany pracy, podział czynności, 1965-1972, sygn. 1; Inspekcje WUS i oceny działalności, 1964-1973, sygn. 2; Programy badań i plany opracowań statystycznych, 1965-1973, sygn. 3-6; Wykazy sprawozdań wpływających do MUS, 1966-1973, sygn. 7-8; Wykazy jednostek sprawozdawczych, 1964-1973, sygn. 9-10; Spis powszechny, 1960, 1970, sygn. 11-12; Czerwcowe i grudniowe spisy rolne, 1954-1974, sygn. 13-23; Inne badania masowe, 1963-1973, sygn. 24-26; Wyniki badań statystycznych, 1955-1975, sygn. 27-232; Karty i metryki statystyczne, 1961-1971, sygn. 233; Publikacje statystyczne, 1963-1975, sygn. 234-249. Liczba jednostek w zespole: 249
4/812/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białymstoku [1957-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Plany pracy, wykazy jednostek sprawozdawczych, inspekcje GUS i WUS; 1964-1975, sygn. 1-12 Instrukcja kancelaryjna i spisy akt; 1966-1975, sygn. 13 Spis powszechny; 1970, sygn. 14-18 Czerwcowe i grudniowe spisy rolne; 1962-1975, sygn. 19-44 Inne badania masowe; 1966-1967, 1969, 1970, 1973, sygn.45-50 Wyniki badań statystycznych; 1957-1975, sygn. 51-150 Metryki i karty statystyczne; 1960-1974, sygn. 151-154 Publikacje statystyczne; 1962-1975, sygn. 155-167 Inne publikacje; 1962-1973, sygn. 168-170 Dopływ z dnia 2005-03-30, kn. 2723; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 172
4/813/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Bielsku Podlaskim [1951-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Inspekcje GUS i WUS, 1962-1973, sygn. 1; Państwowa Inspekcja Plonów, 1969-1972, sygn. 2-3; Narodowy Spis Powszechny, 1970, sygn. 4-8; Spisy rolne, 1951-1975, sygn. 9-73; Wyniki badań statystycznych, 1953-1974, sygn. 74-157; Metryki i karty statystyczne, 1955-1973, sygn. 158-161. Liczba jednostek w zespole: 161
4/814/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Dąbrowie Białostockiej [1955-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Inspekcje GUS i WUS 1968-1975; sygn. 1-2 Instrukcja kancelaryjna i spis akt 1965-1975; sygn. 3 Wykaz jednostek sprawozdawczych 1974-1975; sygn. 4 Spis powszechny 1960-1970; sygn. 5-6 Czerwcowe i grudniowe spisy rolne 1955-1975; sygn. 7-14 Inne badania masowe 1967-1972; sygn. 15-16 Wyniki badań statystycznych 1955-1974; sygn. 17-41 Metryki statystyczne 1955-1970; sygn. 42-43 Publikacje statystyczne 1961-1974; sygn. 44-46 Dopływ - kn. 2724/2005r., (4 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 50
4/815/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Hajnówce [1955-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Inspekcje GUS i WUS, 1969-1974, sygn. 1; Państwowa Inspekcja Plonów, 1969-1972, sygn. 2-3; Narodowy Spis Powszechny, 1970, sygn. 4; Spisy rolne, 1965-1975, sygn. 5-12; Wyniki badań statystycznych, 1965-1974, sygn. 13-73; Metryki i karty statystyczne, 1955- 1974, sygn. 74-76; Publikacje statystyczne, 1971, sygn. 77. Liczba jednostek w zespole: 77
4/816/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łapach [1955-1961] 1962-1975 [1976-1979] 0 rozwiń
Instrukcja kancelaryjna i spisy akt, 1963-1979, sygn. 1; Spis powszechny, 1961-1971, sygn. 2-6; Czerwcowe i grudniowe spisy rolne, 1961-1975, sygn. 7-23; Wyniki badań statystycznych, 1959-1978, sygn. 24-50; Karty statystyczne, 1955-1971, sygn. 51; Publikacje statystyczne, 1959-1975, sygn. 52-66. Liczba jednostek w zespole: 66
4/817/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Mońkach [1960-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Inspekcje GUS i WUS 1972-1974; sygn. 1 Instrukcja kancelaryjna i spis akt 1966, 1969, 1972-1974; sygn. 2 Wykaz jednostek sprawozdawczych 1974; sygn. 3 Spis powszechny 1970; sygn. 4-5 Czerwcowe i grudniowe spisy rolne 1962-1975; sygn. 6-18 Inne badania masowe 1966-1974; sygn. 19-25 Wyniki badań statystycznych 1962-1974; sygn. 26-72 Karty i metryki statystyczne 1960-1974; sygn. 73-76 Publikacje statystyczne 1963-1974; sygn. 77-84 Inne publikacje badań 1960-1973; sygn. 85-86 Dopływ - kn. 2725 (7 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 93
4/818/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Siemiatyczach [1955-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Państwowa Inspekcja Plonów, 1968-1974, sygn. 1-5; Narodowy Spis Powszechny, 1970, sygn. 6; Spisy rolne, 1960-1975, sygn. 7-39; Wyniki badań statystycznych, 1962-1975, sygn. 40-93; Metryki i karty statystyczne, 1955-1974, sygn. 94-113. Liczba jednostek w zespole: 113
4/819/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Sokółce [1951-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Inspekcje GUS i WUS, plany pracy 1964-1974; sygn. 1-15 Wykazy sprawozdań statystycznych 1966-1969; sygn. 16-17 Wykazy jednostek sprawozdawczych 1967-1968; sygn. 18-19 Spis powszechny 1960-1970; sygn. 20-21 Czerwcowe i grudniowe spisy rolne 1951-1975; sygn. 22-39 Inne badania masowe 1966-1972; sygn. 40-42 Wyniki badań statystycznych 1951-1974; sygn. 43-91 Karty i metryki statystyczne 1955-1974; sygn. 92-95 Publikacje statystyczne 1962-1973; sygn. 96-102 Dopływ - kn. 2610 (3 j.a.) Dopływ - kn. 2726 (8 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 113
4/820/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach 1958 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły obwodowej komisji ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1958; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/821/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach 1961 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły obwodowej komisji ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1961; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/822/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach 1965 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły obwodowej komisji ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1965; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 881 do 900 z 1 747 wpisów.