Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/827/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej [1962-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, uchwały rady narodowej, [1962-1972] 1973-1990; sygn. 1-219 Liczba jednostek w zespole: 219
4/828/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Białostockiej [1965-1972] 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, budżety miasta i gminy, wybory sołtysów, kontrole zewnętrzne, decyzje i zarządzenia Naczelnika, [1965-1972] 1973-1990; sygn. 1-133 Liczba jednostek w zespole: 133
4/829/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Mońkach [1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 407
4/830/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Siemiatyczach [1972] 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, plany pracy, plany społeczno-gospodarcze, materiały dotyczące współdziałania z jednostkami podporządkowanymi sprawozdania roczne urzędów skarbowych, dokumentacja dotycząca regulowania własności gospodarstw rolnych, sprawozdania budżetowe, [1972] 1973-1990; sygn. 1-226 Liczba jednostek w zespole: 226
4/831/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Sokółce 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 502
4/832/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Supraślu 1973-1990 [1991-2001] 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontroli zewnętrznych, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, statuty organizacyjne, budżety, analizy ekonomiczne, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, karty gospodarstw rolnych i nieruchomości 1973-1990 [1991-2001]; sygn. 1-308. Rejestry mieszkańców 1973-1990[1991-1992] 3j.a-0,05mb. Liczba jednostek w zespole: 311
4/833/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Wasilkowie [1972] 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontroli zewnętrznych, zarządzenia Naczelnika, Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu, interpelacje radnych, plany i programy rozwoju gminy, sprawozdania i analizy, zebrania sołtysów, protokoły zebrań wiejskich, Sprawozdania GUS, materiały dtyczace księgi zasłużonych Wasilkowa, wybory do rad narodowych, [1972] 1973-1990; sygn. 1-104 Liczba jednostek w zespole: 104
4/834/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Zabłudowie [1961-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 472
4/835/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Babikach 1973-1976 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, postulaty wyborców, ankiety radnych, zebrania wiejskie, wybory sołtysów, budżety gminy, 1973-1976; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/836/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Chrabołach 1973-1976 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, 1973-1976; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/837/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Dobrzyniewie Kościelnym 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, karty gospodarstw, książki meldunkowe, Kronikę Gminy Dobrzyniewo Kościelne, 1973-1990; sygn. 1-124 Liczba jednostek w zespole: 124
4/838/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Dziadkowicach [1965-1972] 1973-1990 [1991-1993] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały Zespołu Koordynacyjnego do spraw Pomocy Społecznej, budżet gminy, materiały dotyczące wyborów do Sejmu, zebrania wiejkie, uchwały GRN, programy działania jednostki własnej, budżety zbiorcze, protokoły i zarządzenia porewizyjne, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, karty gospodarstw rolnych [1965-1972] 1973-1990 [1991-1993]; sygn. 1-230 Liczba jednostek w zespole: 230
4/839/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Gródku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 93
4/840/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Janowie [1949-1972] 1973-1990 [1991-1992] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 269
4/841/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Jasionówce 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, ewidencja radnych, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości, akta normatywne własne, 1973-1990; sygn. 1-84 Liczba jednostek w zespole: 84
4/842/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Juchnowcu Dolnym 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, 1973-1990; sygn. 1-63 Liczba jednostek w zespole: 63
4/843/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Korycinie [1971] 1973-1990 [1991-2000] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu, narady pracowników, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, programy zagospodarowania lasów, aneksy do map glebowo-rolniczych, karty gospodarstw. Liczba jednostek w zespole: 223
4/844/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Krynkach 1973-1990 [1992] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 351
4/845/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Krypnie [1971-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, [1971-1972] 1973-1990; sygn. 1-73 Liczba jednostek w zespole: 73
4/846/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kuźnicy 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, aneksy map glebowo-rolniczych, 1973-1990; sygn. 1-106 Liczba jednostek w zespole: 106
Wyświetlanie 901 do 920 z 1 749 wpisów.