Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/819/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Sokółce [1951-1961] 1962-1975 0 rozwiń
Inspekcje GUS i WUS, plany pracy 1964-1974; sygn. 1-15 Wykazy sprawozdań statystycznych 1966-1969; sygn. 16-17 Wykazy jednostek sprawozdawczych 1967-1968; sygn. 18-19 Spis powszechny 1960-1970; sygn. 20-21 Czerwcowe i grudniowe spisy rolne 1951-1975; sygn. 22-39 Inne badania masowe 1966-1972; sygn. 40-42 Wyniki badań statystycznych 1951-1974; sygn. 43-91 Karty i metryki statystyczne 1955-1974; sygn. 92-95 Publikacje statystyczne 1962-1973; sygn. 96-102 Dopływ - kn. 2610 (3 j.a.) Dopływ - kn. 2726 (8 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 113
4/820/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach 1958 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły obwodowej komisji ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1958; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/821/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach 1961 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły obwodowej komisji ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1961; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/822/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach 1965 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły obwodowej komisji ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1965; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/823/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach 1969 0 rozwiń
Zgłoszenia list kandydatów do PRN, MRN i GRN oraz protokoły przyjęcia tych zgłoszeń. Protokoły posiedzeń Komisji Wyborczej, protokoły obwodowej komisji ustalające wyniki głosowania. Listy wyborców i karty głosowania, 1969; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/824/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Siemiatyczach - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/825/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Brańsku 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, budżety, wybory do rad sołeckich, narady pracowników, uchwały, analizy skarg i wniosków, plany, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów, dokumentacja dotycząca czynów społecznych, nadzór nad stowarzyszeniami, 1973-1990; sygn. 1-449 Liczba jednostek w zespole: 449
4/826/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Choroszczy [1970] 1973-1990 [1997] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, interpelacje i wnioski radnych, materiały dotyczące ogólnokrajowego referendum 1987r., spotkania radnych z wyborcami, dane statystyczne o pracownikach, budżety, protokoły posiedzeń poszczególnych komisji, plany pracy, karty gospodarstw [1970] 1973-1990 [1997]; sygn. 1-395 Liczba jednostek w zespole: 395
4/827/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Czarnej Białostockiej [1962-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, uchwały rady narodowej, [1962-1972] 1973-1990; sygn. 1-219 Liczba jednostek w zespole: 219
4/828/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Białostockiej [1965-1972] 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, budżety miasta i gminy, wybory sołtysów, kontrole zewnętrzne, decyzje i zarządzenia Naczelnika, [1965-1972] 1973-1990; sygn. 1-133 Liczba jednostek w zespole: 133
4/829/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Mońkach [1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 407
4/830/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Siemiatyczach [1972] 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontrole zewnętrzne, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, plany pracy, plany społeczno-gospodarcze, materiały dotyczące współdziałania z jednostkami podporządkowanymi sprawozdania roczne urzędów skarbowych, dokumentacja dotycząca regulowania własności gospodarstw rolnych, sprawozdania budżetowe, [1972] 1973-1990; sygn. 1-226 Liczba jednostek w zespole: 226
4/831/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Sokółce 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 502
4/832/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Supraślu 1973-1990 [1991-2001] 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontroli zewnętrznych, zarządzenia Naczelnika, analizy i oceny skarg i wniosków, statuty organizacyjne, budżety, analizy ekonomiczne, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, karty gospodarstw rolnych i nieruchomości 1973-1990 [1991-2001]; sygn. 1-308. Rejestry mieszkańców 1973-1990[1991-1992] 3j.a-0,05mb. Liczba jednostek w zespole: 311
4/833/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Wasilkowie [1972] 1973-1990 0 rozwiń
W zespole znajdują się protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, kontroli zewnętrznych, zarządzenia Naczelnika, Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu, interpelacje radnych, plany i programy rozwoju gminy, sprawozdania i analizy, zebrania sołtysów, protokoły zebrań wiejskich, Sprawozdania GUS, materiały dtyczace księgi zasłużonych Wasilkowa, wybory do rad narodowych, [1972] 1973-1990; sygn. 1-104 Liczba jednostek w zespole: 104
4/834/0 Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Zabłudowie [1961-1972] 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 472
4/835/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Babikach 1973-1976 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, postulaty wyborców, ankiety radnych, zebrania wiejskie, wybory sołtysów, budżety gminy, 1973-1976; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/836/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Chrabołach 1973-1976 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, 1973-1976; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/837/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Dobrzyniewie Kościelnym 1973-1990 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, karty gospodarstw, książki meldunkowe, Kronikę Gminy Dobrzyniewo Kościelne, 1973-1990; sygn. 1-124 Liczba jednostek w zespole: 124
4/838/0 Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Dziadkowicach [1965-1972] 1973-1990 [1991-1993] 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, posiedzeń komisji, materiały dotyczące wyborów do rad narodowych, kontrole zewnętrzne, materiały Zespołu Koordynacyjnego do spraw Pomocy Społecznej, budżet gminy, materiały dotyczące wyborów do Sejmu, zebrania wiejkie, uchwały GRN, programy działania jednostki własnej, budżety zbiorcze, protokoły i zarządzenia porewizyjne, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, karty gospodarstw rolnych [1965-1972] 1973-1990 [1991-1993]; sygn. 1-230 Liczba jednostek w zespole: 230
Wyświetlanie 901 do 920 z 1 754 wpisów.