Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/940/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku 1884-1913 1220 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/941/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Bielsku 1884-1913 1173 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
4/942/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Pasynkach 1884-1914 3031 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1884, 1888-1914; sygn. 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/943/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rajsku 1884-1913 1332 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884-1913; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/944/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Podbielach 1884-1913 1454 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1884, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/945/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Hodyszewie 1876-1914 465 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1876-1914; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/946/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brańsku 1882-1933 1411 rozwiń
akta: urodzeń 1887-1916, małżeństw 1882-1933, zgonów 1887-1933; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/947/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Klejnikach 1884-1913 1694 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884-1885, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/948/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łosince 1884-1913 2961 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884, 1886-1913; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/949/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Puchłach 1884-1913 985 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/950/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubinach 1888-1913 1558 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1888-1913; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/951/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie 1888-1915 1938 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1888-1915; sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/952/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie 1890-1922 2508 rozwiń
akta: urodzeń 1890-1917, małżeństw 1890-1922 i zgonów 1890-1922; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/953/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Łapach 1898-1915 1132 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1898-1915; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/954/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Knyszynie 1878-1907 860 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1878-1907; sygn. 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/955/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Knyszynie 1885-1904 1530 rozwiń
akta urodzeń 1888-1904, małżeństw 1885-1897, zgonów 1890-1903; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/956/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rudce 1874-1925 0 rozwiń
akta urodzeń 1887-1907, akta małżeństw 1879-1925, akta zgonów 1874-1925; sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/957/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Białymstoku 1944-1970 0 rozwiń
Materiały dotyczące upaństwowienia niektórych tartaków i młynów, 1944-1970; sygn. 1-25 Liczba jednostek w zespole: 25
4/958/0 Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zarząd Okręgu w Białymstoku 1947-1973 [1979] 0 rozwiń
Materiały konferencji sprawozdawczo - wyborczych, 1947-1976, sygn. 1-14; Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu, 1954-1972, sygn. 15-30; Protokoły z posiedzeń Prezydium, 1950-1972, sygn. 31-51; Materiały komisji problemowych, 1953-1972, sygn. 52-62; Plany pracy, 1970-1972, sygn. 63; Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu, 1949-1972 [1979], sygn. 64-70; Materiały dotyczące działalności samorządów robotniczych, 1950-1972 [1979], sygn. 71-82; Album wycinków prasowych „Budowlani”, 1953, sygn. 83; Analizy skarg i zażaleń, 1965-1968, sygn. 84. Liczba jednostek w zespole: 84
4/959/0 Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców Zarząd Okręgowy w Białymstoku 1950-1961, 1966-1973 [1975] 0 rozwiń
Materiały z Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Zarządu Okręgowego, 1960-1972, sygn. 1-3; Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgowego, 1959-1973, sygn. 4-10; Materiały Komisji, 1966-1973, sygn. 11-12; Komisja Ochrony Pracy, 1957-1967, sygn. 13; Programy działania i plany pracy, 1971-1973, sygn. 14; Sprawozdania, 1957-1972, sygn. 15-19; Budżety i Bilanse Z. O., 19661972, sygn. 20-24; Protokoły z narad roboczych, 1966, sygn. 25; Informacje i oceny przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczych, 1967-1972, sygn. 26; Materiały Konferencji Ekonomicznych Samorządu Robotniczego, 1966-1975, sygn. 27-31; Protokoły z narad z przewodniczącymi rad zakładowych, 1959-1974, sygn. 32; Protokoły z posiedzeń Rad Zakładowych, 1961-1969, sygn. 33-37. Dopływ: 2962/2007r. – 21 j.a. Liczba jednostek w zespole: 58
Wyświetlanie 1 021 do 1 040 z 1 754 wpisów.