Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/945/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Hodyszewie 1876-1914 465 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1876-1914; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/946/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brańsku 1882-1933 1411 rozwiń
akta: urodzeń 1887-1916, małżeństw 1882-1933, zgonów 1887-1933; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/947/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Klejnikach 1884-1913 1694 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884-1885, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/948/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łosince 1884-1913 2961 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884, 1886-1913; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/949/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Puchłach 1884-1913 985 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1884, 1888-1889, 1891-1913; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/950/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubinach 1888-1913 1558 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1888-1913; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/951/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nowoberezowie 1888-1915 1938 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1888-1915; sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/952/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie 1890-1922 2508 rozwiń
akta: urodzeń 1890-1917, małżeństw 1890-1922 i zgonów 1890-1922; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/953/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Łapach 1898-1915 1132 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów za lata 1898-1915; sygn. 1-18 Liczba jednostek w zespole: 18
4/954/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Knyszynie 1878-1907 860 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów za lata 1878-1907; sygn. 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/955/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Knyszynie 1885-1904 1530 rozwiń
akta urodzeń 1888-1904, małżeństw 1885-1897, zgonów 1890-1903; sygn. 1-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/956/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rudce 1874-1925 0 rozwiń
akta urodzeń 1887-1907, akta małżeństw 1879-1925, akta zgonów 1874-1925; sygn. 1-12 Liczba jednostek w zespole: 12
4/957/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Białymstoku 1944-1970 0 rozwiń
Materiały dotyczące upaństwowienia niektórych tartaków i młynów, 1944-1970; sygn. 1-25 Liczba jednostek w zespole: 25
4/958/0 Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zarząd Okręgu w Białymstoku 1947-1973 [1979] 0 rozwiń
Materiały konferencji sprawozdawczo - wyborczych, 1947-1976, sygn. 1-14; Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu, 1954-1972, sygn. 15-30; Protokoły z posiedzeń Prezydium, 1950-1972, sygn. 31-51; Materiały komisji problemowych, 1953-1972, sygn. 52-62; Plany pracy, 1970-1972, sygn. 63; Sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu, 1949-1972 [1979], sygn. 64-70; Materiały dotyczące działalności samorządów robotniczych, 1950-1972 [1979], sygn. 71-82; Album wycinków prasowych „Budowlani”, 1953, sygn. 83; Analizy skarg i zażaleń, 1965-1968, sygn. 84. Liczba jednostek w zespole: 84
4/959/0 Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców Zarząd Okręgowy w Białymstoku 1950-1961, 1966-1973 [1975] 0 rozwiń
Materiały z Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Zarządu Okręgowego, 1960-1972, sygn. 1-3; Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgowego, 1959-1973, sygn. 4-10; Materiały Komisji, 1966-1973, sygn. 11-12; Komisja Ochrony Pracy, 1957-1967, sygn. 13; Programy działania i plany pracy, 1971-1973, sygn. 14; Sprawozdania, 1957-1972, sygn. 15-19; Budżety i Bilanse Z. O., 19661972, sygn. 20-24; Protokoły z narad roboczych, 1966, sygn. 25; Informacje i oceny przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczych, 1967-1972, sygn. 26; Materiały Konferencji Ekonomicznych Samorządu Robotniczego, 1966-1975, sygn. 27-31; Protokoły z narad z przewodniczącymi rad zakładowych, 1959-1974, sygn. 32; Protokoły z posiedzeń Rad Zakładowych, 1961-1969, sygn. 33-37. Dopływ: 2962/2007r. – 21 j.a. Liczba jednostek w zespole: 58
4/960/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żerczycach 1888-1913 1100 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1888-1913; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
4/961/0 Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Białymstoku 1944-1948 0 rozwiń
Wojewódzkie Zjazdy i konferencje PPS w Białymstoku, 1945-1948; sygn. 1 Wykazy imienne i lista obecności Wojewódzkiej rady Partyjnej w Białymstoku, 1948; sygn. 2 Protokoły posiedzeń plenarnych WK PPS, 1945-1948; sygn. 3 Protokoły Prezydium WK PPS w Białymstoku 1945-1947; sygn. 4 Komisja Rewizyjna przy WK PPS w Białymstoku (protokoły i regulaminy) 1947-1948; sygn. 5 Wojewódzki Sąd Partyjny, 1946-1948; sygn. 6-8 Sekretariat WK, 1945-1948; sygn. 9-16 Oddział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1948; sygn. 17-33 Oddział Polityczno-Propagandowy, 1945-1948; sygn. 34-43 Oddział Kadr, 1945-1948; sygn. 44-62 Oddział Samorządowo-Administracyjny, 1945-1948; sygn. 63-73 Oddział Szkoleniowy, 1946-1948; sygn. 74-75 Oddział Społeczno-Zawodowy, 1946-1948; sygn. 76-80 Oddział Komunikacyjny, 1947-1948; sygn. 81 Oddział Ekonomiczno-Przemysłowy, 1946-1948; sygn. 82-86 Oddział Oświaty, 1948; sygn. 87-89 Oddział Wiejski, 1946-1948; sygn. 90-94 Oddział Finansowo-Gospodarczy, 1947-1948; sygn. 95 Rzecznik Kontroli Partyjnej, 1947-1948; sygn. 96-103 Dublety, 1945-1948; sygn. 104-117 Liczba jednostek w zespole: 117
4/962/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Augustowie 1947-1948 0 rozwiń
Konferencje powiatowe PPS w Augustowie, 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń Rady Partyjnej PPS, 1948; sygn. 2 Protokoły zebrań Powiatowego Komitetu PPS i posiedzeń Prezydium PPS, 1947-1948; sygn. 3 Protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 1947-1948; sygn. 4 Protokoły zebrań międzypartyjnych i inne materiały dotyczące współpracy międzypartyjnej. Protokoły dotyczące pracy PK oraz przysłane do wiadomości, 1947-1948; sygn. 5 Okólniki, instrukcje, zarządzenia WK PPS w Białymstoku i CKW, 1947-1948; sygn. 6 Sprawozdania organizacyjne opisowe i statystyczne, protokoły zebrań kół PPS, wykazy członków, 1947-1948; sygn. 7 Sprawozdania miesięczne PK PPS, Protokoły związane z działalnością polityczno-propagandową, Materiały nadesłane z CKW i WK PPS, KOMTUR, 1947-1948; sygn. 8 Deklaracje członkowskie, listy legitymacji, materiały Oddziału Kadr WK, materiały Rzecznika Kontroli Partyjnej, 1947-1948; sygn. 9 Miesięczne sprawozdania PK PPS w Augustowie, Materiały nadesłane przez Oddziały WK do PK, 1947-1948; sygn. 10-14 Dublety, 1947-1948; sygn. 15 Liczba jednostek w zespole: 15
4/963/0 Miejski Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Białymstoku 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły z odbytych Miejskich Konferencji PPS 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń MK oraz Zarządu i Prezydium MK PPS 1946-1948; sygn. 2 Sprawozdania, protokoły z zebrań aktywu, protokoły KM Współdziałania (Szóstki) PPR i PPS 1947-1948; sygn. 3 Instrukcje, okólniki i pisma okólno-instruktaż. CKW i WK PPS 1945-1948; sygn. 4 Materiały dotyczące kontaktów MK PPS z różnymi urzędami i instytucjami 1946-1948; sygn. 5 Sprawozdania ogólno-organizacyjne; wykazy imienne członków MK PPS; materiały Oddziału Ogólno-Organizacyjnego WK PPS 1946-1948; sygn. 6 Sprawozdania kół z terenu m. Białegostoku 1947-1948; sygn. 7 Protokoły zebrań kół PPS w Białymstoku 1947-1948; sygn. 8-9 Rejestry: kandydatów i członków Grodzkiego Komitetu PPS w Białymstoku 1948; sygn. 10-12 Księga kontroli wpływów składek partyjnych 1948; sygn. 13 Sprawozdania (różne); materiały nadesłane przez WK, materiały dotyczące spraw kadrowo-personalnych MK PPS 1947-1948; sygn. 14-16, 18-20 Wykazy Grodzkiego Komitetu PPS, Grodzkiej Rady Partyjnej, wykluczonych z partii, itp. 1947-1948; sygn. 17 Dublety b.d.; sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 21
4/964/0 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Białymstoku 1947-1948 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zebrań członków PK PPS 1947-1948; sygn. 1 Protokoły posiedzeń PK i Zarządu PK PPS 1948; sygn. 2 Sprawozdania opisowe PK; Protokoły narad aktywu; Okólniki WK i CKW PPS; Materiały nadesłane przez WK PPS; Materiały dotyczące kontaktów z różnymi instytucjami 1946-1948; sygn. 3-5 Miesięczne sprawozdania organizacyjne PK PPS 1947-1948; sygn. 6 Sprawozdania i protokoły z zebrań kół PPS 1947-1948; sygn. 7 Wykazy członków kół; Rejestr członków PK PPS 1948; sygn. 8-9 Skorowidz PK-PPS; Rejestry kandydatów i członków PK PPS 1948; sygn. 10-12 Protokoły zebrań polit.-propag. w terenie, sprawozdania 1947-1948; sygn. 13 Deklaracje członkowskie i kwestionariusze personalne 1947-1948; sygn. 14-15 Komisja Weryfikacyjna przy PK PPS 1948; sygn. 16 Protokół z posiedzenia Wydziału Społeczno-Zawodowego 1948; sygn. 17 Zestawienia składu osobowego rad narodowych pow. Białystok 1948; sygn. 18 Sprawozdania i protokoły dotyczące działalności na odcinku wiejskim 1947-1948; sygn. 19 Dublety 1947-1948; sygn. 20 Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 1 021 do 1 040 z 1 746 wpisów.