Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1080/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kolnie 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Kolnie 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 181
4/1081/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łapach [1949-1953] 1954-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Łapach 1954-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 151
4/1082/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łomży 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Łomży 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 221
4/1083/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mońkach [1949-1953] 1954-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Mońkach 1954-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 148
4/1084/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olecku 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Olecku 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 156
4/1085/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sejnach [1949-1955] 1956-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Sejnach 1956-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 105
4/1086/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siemiatyczach [1949-1951] 1952-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Siemiatyczach (1949-1951)1952-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 139
4/1087/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokółce 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Sokółce 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 184
4/1088/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suwałkach 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Suwałkach 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 185
4/1089/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wysokiem Mazowieckiem 1948-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Wysokiem Mazowieckiem 1948-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 184
4/1090/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zambrowie [1950-1953] 1954-1975 0 rozwiń
Zespół „Komitet Powiatowy PZPR w Zambrowie 1954-1975” jest zespołem prostym. Tworzą go akta własne aktotwórcy oraz materiały wytworzone przez inne struktury aktotwórcze, lecz strukturalnie i ustrojowo temuż podległe. Znajdują się tu protokóły z konferencji partyjnych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy etc. Podstawową tematykę stanowią sprawy wewnątrzpartyjne na temat realizacji uchwał władz centralnych i wojewódzkich. Przeważają zagadnienia dotyczące umacniania roli partii w terenie. Zachowane są materiały o charakterze statystycznym, informacje o realizacji planów, zadań społeczno-gospodarczych, inwestycji itd. Liczba jednostek w zespole: 162
4/1091/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielsku Podlaskim 1974-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975-1989, 9 j. a. Posiedzenia plenarne 1975-1989, 15 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 22 j. a. Miejska Komisja Rewizyjna 1976-1989, 2 j. a. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej 1974-1986, 1 j. a. Inne komisje 1982-1989, 2 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 53
4/1092/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hajnówce 1974-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujace serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 11 j. a. Posiedzenia plenarne 1975-1989, 8 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 19 j. a. Miejska Komisja Rewizyjna 1975-1983, 1 j. a. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej 1976-1986, 2 j. a. Inne komisje 1981-1989, 4 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 4 j. a. Komitety zakładowe PZPR 1986-1989, 3 j. a. Podstawowe organizacje partyjne (reprezentatywne) 1987-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 54
4/1093/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łapach 1975 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencja wyborcza 1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1975, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975, 1 j. a. Miejska Komisja Rewizyjna 1975, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1094/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mońkach 1975 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencja wyborcza 1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1975, 1 j. a. Miejska Komisja Rewizyjna 1975, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1095/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siemiatyczach 1975 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencja wyborcza 1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1975, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1096/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokółce 1975 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencja wyborcza 1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1975, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975, 1 j. a. Miejska Komisja Rewizyjna 1975, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1097/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brańsku 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975-1986, 6 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 10 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 16 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1981, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1985-1989, 6 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1986-1989, 3 j. a. Liczba jednostek w zespole: 43
4/1098/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Choroszczy 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 10 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 13 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 13 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1988, 2 j. a. Posiedzenia Komisji Kontroli Partyjnej 1984-1986, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1981-1988, 2 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 43
4/1099/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czarnej Białostockiej 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 6 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 8 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 9 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1983, 1 j. a. Posiedzenia Komisji Kontroli Partyjnej 1979-1986, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1987-1989, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 28
Wyświetlanie 1 161 do 1 180 z 1 754 wpisów.