Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1109/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wasilkowie 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1986, 4 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 4 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1974-1989, 8 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1983, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1983-1985, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Zebrania reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1983-1986, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 20
4/1110/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zabłudowie 1973-1986 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1986, 4 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1986, 6 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986, 10 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1983, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 22
4/1111/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Babikach 1972-1976 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1976, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1976, 1 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1976, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1112/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białowieży 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 5 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 11 j. a. Posiedzenia Komisji Kontrolno-Rewizyjnej 1975-1989, 4 j. a. Posiedzenia innych komisji 1984-1988, 3 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1989, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 29
4/1113/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielsku Podlaskim 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975-1989, 6 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 6 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 10 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1989, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1987-1989, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 25
4/1114/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Boćkach 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975-1989, 4 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 7 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 13 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1989, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1981-1988, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 29
4/1115/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chrabołach 1975-1976 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1975-1976, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1976, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1976, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1116/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czeremsze 1974-1988 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1985, 3 j. a. Posiedzenia plenarne 1975-1988, 5 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1988, 11 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1983, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 21
4/1117/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czyżach 1972-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 5 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 9 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1989, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1981-1988, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1989, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 23
4/1118/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dobrzyniewie Kościelnym 1972-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 9 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 10 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1983, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1981-1989, 2 j. a. Inspekcja Robotniczo-Chłopska 1985-1989, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Skargi 1974-1989, 1 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1986-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 32
4/1119/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dubiczach Cerkiewnych 1973-1990 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 6 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 9 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1989, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1988, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1987-1990, 1 j. a. Dokumentacja dotycząca brakowania akt 1990, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 27
4/1120/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dziadkowicach 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 5 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1976-1986, 2 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1981, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1983-1988, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1987-1988, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 17
4/1121/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Grodzisku 1972-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 6 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 10 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1989, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1982-1989, 2 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Zespół radnych-członków PZPR 1986, 1 j. a. Gminny Komitet Ocalenia Narodowego 1982, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 29
4/1122/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gródku 1972-1986 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1986, 2 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1986, 2 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1973-1986, 5 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1973-1980, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 12
4/1123/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hajnówce 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 8 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 10 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 15 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1989, 3 j. a. Posiedzenia innych komisji 1982-1988, 3 j. a. Ankiety statystyczne 1986-1988, 3 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1983-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 44
4/1124/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Janowie 1972-1988 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1986, 3 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1988, 3 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1988, 8 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1981, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 16
4/1125/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jasionówce 1972-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1986, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1972-1989, 2 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 4 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1989, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1981-1988, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1987-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 18
4/1126/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jaświłach 1972-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1989, 4 j. a. Posiedzenia plenarne 1976-1989, 5 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 11 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1989, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1982-1989, 2 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1986-1989, 3 j. a. Liczba jednostek w zespole: 29
4/1127/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Juchnowcu Dolnym 1972-1986 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975-1986, 3 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1986, 2 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986, 4 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1981, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1986, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 11
4/1128/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kleszczelach 1972-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1977-1989, 4 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 10 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1983, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1981-1988, 1 j. a. Narady aktywu i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych 1989, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1986-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 26
Wyświetlanie 1 181 do 1 200 z 1 749 wpisów.