Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1140/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Dworze 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 4 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 3 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 5 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1987, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1982-1989, 2 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 17
4/1141/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nurcu Stacji 1972-1987 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1986, 2 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1987, 3 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1987, 8 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1981, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 15
4/1142/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Orli 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 3 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1988, 3 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1988, 5 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1981, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1983-1989, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1986-1988, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 17
4/1143/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poświętnem 1972-1986 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1986, 2 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1986, 4 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986, 6 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1984, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1984, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 15
4/1144/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rudce 1973-1976 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1975, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1976, 1 j. a Ankiety statystyczne 1975-1976, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1145/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sidrze 1972-1986 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1986, 2 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1986, 2 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986, 4 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1981, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 10
4/1146/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siemiatyczach 1972-1975 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1975, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975, 1 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1147/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sokółce 1972-1975 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1975, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1148/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suchowoli 1973-1986 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1986, 2 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1978, 2 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1985, 3 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1980, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 9
4/1149/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szudziałowie 1972-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1986, 2 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1988, 4 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1989, 5 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975-1981, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1982-1986, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 14
4/1150/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szymkach 1972-1976 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1976, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1976, 1 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1974-1976, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1976, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1151/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Turośni Kościelnej 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1989, 5 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1989, 4 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1976-1989, 6 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1986, 2 j. a. Posiedzenia innych komisji 1986-1989, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1988, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1986-1989, 2 j. a. Liczba jednostek w zespole: 22
4/1152/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tykocinie 1973-1986 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1974-1986, 2 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1986, 2 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1986, 3 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1979, 1 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1984, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 9
4/1153/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wyszkach 1973-1989 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1975-1989, 3 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1988, 5 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1976-1989, 14 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1976-1986, 1 j. a. Posiedzenia innych komisji 1983-1988, 2 j. a. Ankiety statystyczne 1975-1989, 2 j. a. Protokóły zebrań reprezentatywnych podstawowych organizacji partyjnych 1981-1989, 3 j. a. Liczba jednostek w zespole: 30
4/1154/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zaściankach 1972-1976 0 rozwiń
Akta zespołu podzielono na następujące serie rzeczowe: Konferencje sprawozdawczo-wyborcze i programowe 1972-1975, 1 j. a. Posiedzenia plenarne 1973-1976, 1 j. a. Posiedzenia egzekutywy 1975-1976, 1 j. a. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 1975, 1 j. a Ankiety statystyczne 1975-1976, 1 j. a. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1155/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku 1975-1989 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji, oddziałowych i podstawowych organizacji partyjnych, grup partyjnych oraz sprawozdań statystycznych. Liczba jednostek w zespole: 36
4/1156/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białostockich Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Dyrektora Sierżana w Białymstoku 1973-1989 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji, oddziałowych i podstawowych organizacji partyjnych, grup partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 19
4/1157/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Przyrządów i Uchwytów "Ponar-Bial" w Białymstoku 1975-1989 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji, oddziałowych i podstawowych organizacji partyjnych, grup partyjnych oraz sprawozdań statystycznych. W zespole znajduje się także biuletyn KZ PZPR "Uchwyty" z lat 1984-1985. Liczba jednostek w zespole: 13
4/1158/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 1973-1986 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji, oddziałowych i podstawowych organizacji partyjnych, grup partyjnych oraz sprawozdań statystycznych. Liczba jednostek w zespole: 52
4/1159/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle Polskich Kolei Państwowych w Białymstoku 1975-1989 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji rewizyjnej oraz sprawozdań statystycznych. Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 1 221 do 1 240 z 1 754 wpisów.