Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1160/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku 1977-1986 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy i komisji rewizyjnej. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1161/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Białymstoku 1976-1981 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji rewizyjnej, grup partyjnych oraz sprawozdań statystycznych. Liczba jednostek w zespole: 7
4/1162/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach 1975-1989 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji rewizyjnej oraz sprawozdań statystycznych. Liczba jednostek w zespole: 8
4/1163/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Akademii Medycznej w Białymstoku 1972-1990 0 rozwiń
W skład zespołu akt Komitetu Uczelnianego PZPR w Akademii Medycznej w Białymstoku wchodzą serie dokumentacji: konferencji sprawozdawczo-wyborczych i programowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji kontrolno-rewizyjnej, podstawowych organizacji partyjnych i grup partyjnych oraz materiały w sprawach organizacyjnych. Zachowane w zespole dokumenty stanowią ważne źródło do badań nad historią Akademii Medycznej w Białymstoku. Dotyczą one nie tylko spraw wewnątrzpartyjnych, lecz także naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i peronalnych uczelni. Liczba jednostek w zespole: 43
4/1164/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białostockim Kombinacie Budowlanym w Białymstoku 1975-1986 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące posiedzeń plenarnych oraz egzekutywy. Liczba jednostek w zespole: 6
4/1165/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białostockich Fabrykach Mebli w Białymstoku 1979-1986 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy i podstawowych organizacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1166/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białostockich Zakładach Graficznych w Białymstoku 1975-1985 0 rozwiń
Protokóły zebrań POP i egzekutywy; załączniki. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1167/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych "Unitra-Biazet" w Białymstoku 1971-1990 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące posiedzeń plenarnych i egzekutywy. Liczba jednostek w zespole: 5
4/1168/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Wyrobów Runowych "Biruna" w Białymstoku 1975-1986 0 rozwiń
Protokóły zebrań POP i egzekutywy; załączniki. Liczba jednostek w zespole: 3
4/1169/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku 1975-1989 0 rozwiń
W skład zespołu akt Komitetu Uczelnianego PZPR w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku wchodzą serie dokumentacji: konferencji sprawozdawczo-wyborczych i programowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji rewizyjnej, podstawowych organizacji partyjnych i grup partyjnych oraz sprawozdania statystyczne. Zachowane w zespole dokumenty stanowią ważne źródło do badań nad historią Filii UW w Białymstoku. Dotyczą one nie tylko spraw wewnątrzpartyjnych, lecz także naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i peronalnych uczelni. Liczba jednostek w zespole: 15
4/1170/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kolejowych Zakładach Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych im. Rewolucji 1905 r. w Białymstoku 1975-1986 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące posiedzeń plenarnych, egzekutywy oraz podstawowych organizacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1171/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku 1976-1986 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące zakładowej Komisji Rewizyjnej. Liczba jednostek w zespole: 1
4/1172/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Białymstoku 1974-1984 0 rozwiń
Protokóły zebrań POP i egzekutywy; załączniki. Liczba jednostek w zespole: 3
4/1173/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Białymstoku 1975-1981 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące konferencji zakładowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, podstawowych organizacji partyjnych oraz sprawozdań statystycznych. Liczba jednostek w zespole: 6
4/1174/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Pracy w Białymstoku 1979-1988 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące posiedzeń plenarnych, egzekutywy oraz podstawowych organizacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1175/0 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Politechniki Białostockiej w Białymstoku 1971-1989 0 rozwiń
W skład zespołu akt Komitetu Uczelnianego PZPR w Politechnice Białostockiej w Białymstoku wchodzą serie dokumentacji: konferencji sprawozdawczo-wyborczych i programowych, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, komisji kontrolno-rewizyjnej, sprawozdań statystycznych, podstawowych organizacji partyjnych i grup partyjnych oraz materiały w sprawach organizacyjnych. Zachowane w zespole dokumenty stanowią ważne źródło do badań nad historią Politechniki Białostockiej w Białymstoku. Dotyczą one nie tylko spraw wewnątrzpartyjnych, lecz także naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i peronalnych uczelni. Liczba jednostek w zespole: 27
4/1176/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Białymstoku 1974-1986 0 rozwiń
Protokóły zebrań POP z załącznikami. Liczba jednostek w zespole: 1
4/1177/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku 1975-1986 0 rozwiń
Protokóły zebrań POP. Liczba jednostek w zespole: 1
4/1178/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku 1974-1985 0 rozwiń
Protokóły zebrań POP i egzekutywy; załączniki. Liczba jednostek w zespole: 1
4/1179/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkiej Odzieżowej Spółdzielni Pracy im. M. Nowotki "Bielpo" w Białymstoku 1974-1986 0 rozwiń
Akta Komitetu Zakładowego zawierają materiały dotyczące posiedzeń plenarnych, egzekutywy i podstawowych organizacji partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 1 241 do 1 260 z 1 754 wpisów.