Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/105/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zabłudowie powiat Białystok 1950-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1971, sygn. 1-7; Komisje MRN 1968, sygn.8; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn.9-13; Kontrola zewnętrzna 1968-1972, sygn. 14; Budżet miasta 1964-1972, sygn. 15-23. DOPŁYWY: 7j.a. nab.2845/2006. Liczba jednostek w zespole: 30
4/106/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białymstoku 1945-1967 0 rozwiń
Akta zespołu zawierają głównie protokoły posiedzeń Zarządu, 1945-1967; sygn. 1-44 Liczba jednostek w zespole: 44
4/107/0 Gminna Rada Narodowa w Bacieczkach powiat Białystok [1901,1910-1913] 1948-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Białostoczku – rejestry gruntów włościańskich, księga pożyczek zaciągniętych przez włościan, lata 1901, 1913, sygn. 1-4, Zarząd Gminny w Bacieczkach: Dział Ogólno-Organizacyjny – kontrola zewnętrzna, rok 1949, sygn. 5, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestr wymiaru podatku gruntowego, lata 1948 – 1950, sygn. 6-12, Dział Administracji Społecznej – projekt budynku szkoły w Jurowcach, rok 1949, sygn. 13, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, sprawozdania kwartalne, lata 1950 – 1952, sygn. 14-16, Referat Rolny – wykaz powierzchniowy gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 17. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3343/2011r. 4 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 21
4/108/0 Gminna Rada Narodowa w Barszczewie powiat Białystok 1946-1954 [1955-1959] 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Choroszczy – rejestr umów włościańskich, XIX w., sygn. 1, Zarząd Gminny w Barszczewie: Dział Ogólno-Organizacyjny – sprawy organizacyjne, kontrola zewnętrzna, nadzór, protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Miejskiego, protokóły zebrań sołtysów, komisje GRN, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 2-11, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, księga inwentarzowa Zarządu Gminnego, majątek gminy, podatek gruntowy, lata 1947 – 1950, sygn. 12-22, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, sprawy budowlane, ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, lata 1946 – 1948, sygn. 23-25, Dział Administracji Społecznej – zwalczanie analfabetyzmu, rok 1949, sygn. 26, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – inspekcja i kontrola, wykazy pracowników urzędu, protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, Gminna Komisja Oświaty i Kultury, protokóły zebrań sołtysów, zmiany granic gminy, lata 1950 – 1954, sygn. 24-37, Referat Finansowo-Budżetowy - budżety roczne, księga biercza podatkowa, lata 1951 – 1952, sygn. 38-40, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 41. Dopływ z dn. 28-03-2011r., nab. 3345/2011r. 3 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 44
4/109/0 Gminna Rada Narodowa w Czarnej Wsi powiat Białystok 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, sprawozdania z działalności, lata 1944 – 1950, sygn. 1-5, Dział Finansowo-Budżetowy - budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarz robót szarwarkowych, obowiązkowe dostawy na rzecz państwa, księga inwentarzowa, lata 1945 – 1950, sygn. 6-16, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka, majątek gminy, lata 1945 – 1947, 1949, sygn. 17-18, Dział Administracji Społecznej – oświata, rok 1947, sygn. 19, Dział Administracyjny – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, projekty budowlane, sprawy stanu cywilnego, majątek gminy i gromad, lata 1947 – 1950, sygn. 20-23a, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań pracowników, sprawozdania, kontrola i inspekcja, sprawy podatku gruntowego i szarwarków, lata 1950 – 1954, sygn. 24-32, Referat Finansowo-Budżetowy – budżet, preliminarz robót szarwarkowych, lata 1951 – 1952, sygn. 33-34, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, likwidacja odłogów, lata 1950, 1952 – 1954, sygn. 35-36, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, budownictwo, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lata 1950 – 1954, sygn. 37-40. Liczba jednostek w zespole: 41
4/110/0 Zarząd Gminny w Przytulance powiat Białystok 1860-1895, 1909-1910 0 rozwiń
Spis spraw podlegających zniszczeniu, 1860-1895, sygn. 1; Wykazy gruntów nadzielonych poszczególnym wsiom, brak daty, sygn. 2; Wydanie decyzji o nadaniu nadziała gruntu mieszkańcom wsi Dzieszki, 1909-1910, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/111/0 Gminna Rada Narodowa w Dojlidach powiat Białystok 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, Gminna Komisja Kontroli Społecznej, protokóły zebrań sołtysów, kontrola zewnętrzna, lata 1947 – 1950, sygn. 1-8, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1946 – 1950, sygn. 9-16, Dział Administracyjny – sprawy majątku gminy, rok 1947, sygn. 17, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, protokóły zebrań aktywu, plan pracy i sprawozdania, kontrola, lata 1950 – 1954, sygn. 18-24, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, lata 1952 – 1953, sygn. 25-26, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/112/0 Gminna Rada Narodowa w Goniądzu z siedzibą w Mońkach powiat Białystok 1948-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe za okres 1947 – 1950, lata 1948 – 1950, sygn. 1-5, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, protokóły posiedzeń Prezydium GRN, protokóły z inspekcji i zarządzenia pokontrolne, lata 1950 – 1954, sygn. 6-8, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/113/0 Gminna Rada Narodowa w Gródku powiat Białystok 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN i Zarządu Gminnego, protokoły zebrań sołtysów, komisje GRN, sprawozdania, materiały z różnych uroczystości i imprez, lata 1944 – 1950, sygn. 1-7, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy podatków i szarwarków, lata 1946, 1948 – 1950, sygn. 8-17, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, mienie opuszczone, lata 1947 – 1948, sygn. 18-20, Dział Administracji Społecznej – oświata, dary UNRRA, lata 1946, 1949 – 1950, sygn. 21-23, Dział Administracyjny – sprawy stanu cywilnego, lata 1946 – 1947, sygn. 24, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, plany pracy i sprawozdania, komisje GRN, sprawy podatku gruntowego, sprawy planowanego powiatu Gródek, lata 1950 – 1954, sygn. 25-35, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, szarwarki, lata 1950 – 1954, sygn. 36-42, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, lata 1951 – 1952, sygn. 43. Liczba jednostek w zespole: 43
4/114/0 Gminna Rada Narodowa w Jaświłach powiat Białystok [1864,1911] 1947-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Jaświłach – księga ludności, rejestr ubezpieczonych zabudowań, lata 1864, 1911, sygn. 1-2, Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety roczne, lata 1947 – 1950, sygn. 3-6, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, inspekcja i kontrola, lata 1950 – 1954, sygn. 7-10, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/115/0 Gminna Rada Narodowa w Juchnowcu powiat Białystok [1908] 1947-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny – zaświadczenia o stanie majątkowym, rok 1908, sygn. 1, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – statut i regulamin, protokóły GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań wiejskich, gminne komisje, lata 1947 – 1950, sygn. 2-10, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, szarwarki, lata 1948 – 1950, sygn. 11-16, Dział Administracyjny – budownictwo, lata 1948 – 1950, sygn. 17, Dział Administracji Społecznej – oświata, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, lata 1948 – 1950, sygn. 18-20, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, wykazy radnych, komisje GRN, inspekcja gminy, lata 1950 – 1953, sygn. 21-27, Referat Finansowo-Budżetowy – budżet, inwentaryzacja budynku Prezydium GRN, lata 1951, 1954, sygn. 28-29, Referat Rolny – statystyka, lata 1950, 1952, sygn. 30-31, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – budownictwo, rok 1951, sygn. 32, Referat Ewidencji Ruchu Ludności i Statystyki – spisy mieszkańców, lata 1950 – 1952, sygn. 33-35 Liczba jednostek w zespole: 35
4/116/0 Gminna Rada Narodowa w Kalinówce powiat Białystok 1948-1954 [1955-1958] 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 1-4, Dział Gospodarki Gminnej – projekt studni artezyjskiej w Jasionówce, rok 1949, sygn. 5, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1952, sygn. 6-9. Dopływ z dn. 23-09-2008r., kn. 3052/2008r. 3 j.a.-0,05 mb Liczba jednostek w zespole: 12
4/117/0 Gminna Rada Narodowa w Krypnie powiat Białystok [1863,1907-1915] 1948-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Krypnie – księga ewidencji ruchu ludności wsi Zubole, księga spraw karnych, statystyka (spis bydła), zapomogi dla rodzin zmobilizowanych, lata 1863, 1907 – 1915, sygn. 1-5, Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarz robót szarwarkowych, lata 1948 – 1950, sygn. 6-10, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka, rok 1950, sygn. 11, Dział Administracji Społecznej – projekty budowy szkół i obiektów sakralnych, lata 1948 – 1949, sygn. 12-14, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, lata 1950 – 1954, sygn. 15-20, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 21, Ankieta klasyfikacji gruntów gromady Krypno Wielkie, gm. Krypno, pow. białostocki, rok 1950, sygn. 22. Liczba jednostek w zespole: 22
4/118/0 Gminna Rada Narodowa w Michałowie powiat Białystok 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, sprawozdania z działalności, komisje GRN, sprawy pracowników, lata 1944 – 1950, sygn.1-8, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, księga inwentarzowa, lata 1947 – 1950, sygn. 9-17, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokóły zebrań gromadzkich, plany pracy i sprawozdania, komisje GRN, inspekcja GRN, Komitety Obrońców Pokoju, lata 1950 – 1954, sygn. 18-29, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, księga inwentarzowa, lata 1951 – 1952, sygn. 30-32, Referat Rolny – statystyka, rok 1950, sygn. 33, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, kultura, lata 1950 – 1951, sygn. 34-36. Liczba jednostek w zespole: 36
4/119/0 Gminna Rada Narodowa w Obrubnikach z siedzibą w Kozińcach powiat Białystok [1901,1914-1915] 1946-1954 [1955-1964] 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Obrubnikach – dostarczanie podwód, zapomogi, lata 1901, 1914 – 1915, sygn. 1-4, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN i Prezydium GRN, Komisje GRN, Sprawy organizacyjne, lata 1948 – 1950, sygn. 5-9, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, szarwarki, podatek gruntowy, lata 1946, 1948 – 1950, sygn. 10-22, Dział Administracyjny – ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, rok 1948, sygn. 23, Dział Administracji Społecznej – sprawy budowlane, rok 1948, sygn. 24, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, komisje GRN, sprawozdania z działalności, inspekcja, zespół gospodarczy, lata 1950 – 1954, sygn. 25-30, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, szarwarki, podatek gruntowy, lata 1950 – 1952, sygn. 31-39, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, kultura, rok 1953, sygn. 41-42. Dopływ z dn. 28-03-2011r., nab. 3346/2011r. 14 j.a.-0,17 mb. Liczba jednostek w zespole: 56
4/120/0 Gminna Rada Narodowa w Trzciannem powiat Białystok 1948-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Finansowo-Budżetowo – budżety i sprawozdania rachunkowe, lata 1948 – 1950, sygn. 1-5, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, inspekcja i kontrola, lata 1950 – 1954, sygn. 6-11, Referat Rolny – wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, rok 1950, sygn. 12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/121/0 Gminna Rada Narodowa w Zabłudowie powiat Białystok [1861-1915] 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: wykaz gruntów włościańskich, XIX w., sygn. 1, Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, skład osobowy GRN i jej organów, lata 1944 – 1950, sygn. 2-6, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, rok 1946, sygn. 7-14, Dział Administracyjny – budownictwo, rok 1947, sygn. 15, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, organizacja Biura Prezydium GRN, plany pracy, kontrola zewnętrzna, skład osobowy GRN, komisje GRN, podział administracyjny, lata 1949 – 1954, sygn. 16-32, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety, lata 1951 – 1953, sygn. 33-35, Referat Rolny – statystyka, rok 1950, sygn. 36, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – oświata, budownictwo, lata 1948 – 1951, sygn. 37-38. 8 j.a. – 0,30 mb; przedmiotowe jednostki archiwalne wytworzone zostały przez władze rosyjskiej gminy (wołosti) Zabłudów, funkcjonującej w latach 1861-1915. Wyodrębniono je z niezinwentaryzowanej części zasobu AP w Białymstoku i uchwałą Komisji Metodycznej AP w Białymstoku i AP w Suwałkach z dnia 30.09.2009r. włączono jako priora do zespołu nr 121. Liczba jednostek w zespole: 46
4/122/0 Gminna Rada Narodowa w Zawykach z siedzibą w Rynkach powiat Białystok [1894,1932] 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny w Zawykach: rejestr gruntów włościańskich, ubezpieczenie budynków, rok 1894, sygn. 1-2, Zarząd Gminny w Zawykach: Dział Ogólno-Organizacyjny – protokóły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, protokóły zebrań sołtysów, sprawy organizacyjne gminy, kontrola zewnętrzna, wykazy członków GRN, sołtysów, wybory sołtysów, szkody wojenne, lata 1945 – 1950, sygn. 3-12, Dział Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, listy płac pracowników, szarwarki, podatek gruntowy, lata 1945 – 1950, sygn. 13-24, Dział Gospodarki Gminnej – statystyka gminy, elektryfikacja wsi, uruchomienie agencji pocztowej, lata 1948 – 1949, sygn. 25-28, Dział Administracji Społecznej – oświata, lata 1949 – 1950, sygn. 29, Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokóły zebrań gromadzkich, sprawy organizacyjne, sprawozdania, inspekcja, wykazy radnych i sołtysów, komisje GRN, Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu, podział administracyjny gminy, rejestr spraw karno-administracyjnych, lata 1950 – 1954, sygn. 30-41, Referat Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, miesięczne listy płac, lata 1950 – 1954, sygn. 42-47, Referat Rolny – statystyka, spółdzielnie produkcyjne, lata 1950 – 1951, 1953, sygn. 48-50, Referat do Spraw Socjalnych i Kulturalnych – budowa bocznicy kolejowej na stacji Zimnochy, lata 1951 – 1953, sygn. 51, Referat Ewidencji Ruchu Ludności – sprawozdania, lata 1952 – 1953, sygn. 52, Budżet drogowy gminy na rok 1932/1933, rok 1932, sygn. 53. Liczba jednostek w zespole: 53
4/123/0 Starostwo Powiatowe Sokólskie 1944-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny – konferencje, zjazdy starostów, akcje społeczne, sprawozdania starosty, podział terytorialny, osobowe, bezpieczeństwo, dewastacja lasów, lata 1944 – 1950, sygn. 1-46, Kancelaria – wykazy ruchu spraw, lata 1947 – 1949, sygn. 47-49, Referat Administracyjno-Prawny – wywłaszczanie, nadzór nad USC, statystyka ruchu ludności, wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, ochrona lasów, wykaz duchownych, groby ofiar niemieckich, repatriacja, lata 1945 – 1950, sygn. 50-69, Referat Szkód Wojennych – kwestionariusze szkód wojennych, lata 1945 – 1948, sygn. 70-208, Referat Karno-Administracyjny, rok 1945, sygn. 209-211, Referat Społeczno-Polityczny – akcje masowe, stowarzyszenia, ochrona ppoż., wyboru do sejmu, stan bezpieczeństwa, obywatelstwo, lata 1945 – 1950, sygn. 212-229, Referat Opieki Społecznej – opieka społ., walka z żebractwem, sprawozdania z zakładów opieki całkowitej, wykazy inwalidów wojennych, domy dzieci i starców, lata 1945 – 1950, sygn. 230-248, Referat Zdrowia – rejestracja personelu lekarskiego i pomocniczego, rok 1945, sygn. 249, Referat Rolnictwa i Reform Rolnych – sprawozdania z działalności, statystyka rolna, scalanie gruntów, lata 1947 – 1949, sygn. 250-269, Referat Weterynarii – rejestracja służby weterynaryjnej, sprawozdania, zwalczanie chorób zwierzęcych, lata 1948 – 1949, sygn. 270-278, Referat Budowlany – inwentaryzacja budynków, plany inwestycyjne, sprawozdania, odbudowa wsi, straty wojenne, inspekcje referatu, lata 1944 – 1949, sygn. 279-298, Referat Aprowizacji i Handlu – sprawozdania, ewidencja młynów, piekarnie, lata 1944 – 1947, sygn. 299-318, Referat Przemysłowy – ewidencja zakładów rzemieślniczych, zbiórka złomu wojennego, uposażenie przedsiębiorstw przemysłowych, lata 1946 – 1947, sygn. 319-323, Referat Aprowizacji – likwidacja referatu Aprowizacji, rok 1949, sygn. 324, Referat Przemysłu i Handlu – wykazy zakładów rzemieślniczych przedsiębiorstw przemysłowych, cechy rzemieślnicze, młyny, piekarnie, targi, lata 1947 – 1949, sygn. 325-340, Referat Przemysłu – wykaz ruchu i stanu przedsiębiorstw przemysłowych, rok 1949, sygn. 341, Referat Handlu – placówki handlowe, opał ziemiopłody, ewidencja młynów, lata 1949 – 1950, sygn. 342-360, Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia – organizacja, posiedzenia, sieć placówek handlowych, lata 1948 – 1949, sygn. 361-370, Powiatowa Komisja Notowań Cen - protokóły posiedzeń, lata 1947 – 1949,sygn. 371-375, Powiatowa Komisja Cennikowa – posiedzenia, sprawozdania, lata 1947 – 1950, sygn. 376-383, Dział Samorządu: Referat Ogólno-Administracyjny Samorządu Powiatowego – funkcjonowanie organów samorządu, sprawy osobowe, uposażenie, zdrowie publiczne, lata 1947 – 1950, sygn. 384-389, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe Powiatowego Zawiązku Samorządowego, lata 1947 – 1950, sygn. 390-399, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – inspekcja gmin, organizacja samorządu gminnego, protokóły posiedzeń GRN, świadczenia w naturze, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lata 1947 – 1950, sygn. 400-465, Referat Planowania – plan zagospodarowania przestrzennego miast: Krynki, Sokółka i wsi, lata 1947 – 1950, sygn. 466-470. korekta ewidencji/ nab.3375/2011r.; 1945-1949, 5 j.a.-0,22 mb. Liczba jednostek w zespole: 475
4/124/0 Wydział Powiatowy w Sokółce 1944-1947 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny – protokóły posiedzeń Wydziału, Prezydium PRN, ewidencja pracowników, oświata, zdrowie, lata 1944 – 1946, sygn. 1-12, Referat Budżetowo-Rachunkowy – budżety, sprawozdania rachunkowe, lata 1945 – 1947, sygn. 13-23, Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego – zarządzenia, inspekcje gmin, protokóły posiedzeń GRN, sprawozdania z działalności GRN, budżety i sprawozdania rachunkowe GRN, lata 1944 – 1947, sygn. 24-59. Liczba jednostek w zespole: 59
Wyświetlanie 121 do 140 z 1 746 wpisów.