Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/529/0 Akta stanu cywilnego Dekanatu Rzymskokatolickiego w Siemiatyczach 1834-1844 1342 rozwiń
Akta metrykalne urodzeń, małżeństw i zgonów 1834-1844; sygn. 1-30 Liczba jednostek w zespole: 30
4/530/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Dworze w powiecie Lida 1838-1849 202 rozwiń
Akta metrykalne urodzeń i zgonów 1838-1849; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/531/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Czyżach 1808-1839 [1839-1842] 499 rozwiń
Akta urodzeń i małżeństw 1827-1839 [1840-1842] oraz akta zgonów 1808-1839 [1840-1842]; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/532/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Drohiczynie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 1835-1837 31 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835-1837; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/533/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Kleszczelach pod wezwaniem św. Mikołaja 1728-1839 [1839-1842] 505 rozwiń
Akta urodzeń 1728-1741, 1804-1806, 1817-1826, 1835-1839 [1839-1842]; małżeństw 1738-1741, 1836 i zgonów 1801-1826, 1836; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/534/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Mielniku pod wezwaniem Narodzenia Panny Marii 1798-1835 179 rozwiń
Akta urodzeń 1824-1835, małżeństw i zgonów 1798-1835; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/535/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Narojkach 1827-1839 113 rozwiń
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827-1839; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/536/0 Akta stanu cywilnego Parafii Unickiej w Żerczycach 1798-1826 [1828] 104 rozwiń
Akta urodzeń 1798-1803, 1815-1826 [1828]; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/537/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czyżach 1843-1913 2543 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1857, 1859-1863, 1888-1913; sygn. 1-22 Liczba jednostek w zespole: 22
4/538/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubiczach 1843-1914 2605 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1849, 1852-1864, 1888-1914; sygn. 1-19 Liczba jednostek w zespole: 19
4/540/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Mikołaja w Kleszczelach 1843-1861 2021 rozwiń
akta urodzeń i zgonów1843-1844, 1846-1861, akta małżeństw 1843-1844, 1846-1852, 1858-1861; sygn. 1-13 Liczba jednostek w zespole: 13
4/541/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kośnej 1835-1914 1919 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw i zgonów1835-1839 (wytworzone w parafii unickiej, stanowią anteriora zespołu) oraz akta urodzeń, małżeństw i zgonów (wytworzone w parafii prawosławnej) 1839-1866, 1888-1914; sygn. 1-24 Liczba jednostek w zespole: 24
4/542/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Narwi 1848-1915 3974 rozwiń
akta urodzeń 1848-1864, 1875-1884, 1888-1915, małżeństw i zgonów 1848-1864, 1884, 1888-1915; sygn. 1-32 Liczba jednostek w zespole: 32
4/543/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Siemiatyczach 1846-1913 2287 rozwiń
akta urodzeń 1846-1850, 1888-1913, małżeństw 1846-1849, 1888-1913 i zgonów 1846-1848, 1888-1913; sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
4/544/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Ciechanowcu 1839-1870, 1887-1934 1207 rozwiń
Niekompletne akta metrykalne: urodzenia, małżeństwa, zgony 1839-1902,1905; sygn. 1-44 Liczba jednostek w zespole: 44
4/545/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Mojżeszowego z terenu guberni grodzieńskiej 1835-1873 23 rozwiń
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bielsku Podlaskim: - księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835r., sygn. 1 - zaświadczenia wydane na podstawie metryk urodzeń z lat 1842 i 1871 oraz metryk małżeństw z 1868r.; 1868-1873, sygn. 2 - wykaz urodzonych, zaślubionych i zmarłych Żydów w 1836r. w powiecie bielskim (z terenu kahału boćkowskiego i orlańskiego) 1836, sygn. 3 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Orli: - zaświadczenia wydane na podstawie metryk urodzeń z 1846r. oraz małżeństw z 1860r.; 1860-1873, sygn. 4 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zdzięciole (pow. słonimski, gub.grodzieńska) - wykaz zmarłych 1846, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
4/545/1 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bielsku Podlaskim 1835-1836, 1868-1873 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
4/545/2 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Orli 1836-1873 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/545/3 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zdzięciole powiat słonimski gubernia grodzieńska 1846 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/546/0 vacat - Akta kościelne parafii prawosławnej w Kleszczelach - włączony do zespołu nr 372 - Akta kościelne różnych wyznań 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/547/0 vacat - Akta kościelne parafii prawosławnej w Kośnej - włączony do zespołu nr 372 - Akta kościelne różnych wyznań 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/548/0 Sędzia Pokoju 3 Rejonu Okręgu Bielskiego 1872-1898 0 rozwiń
Sprawy karne, cywilne 1872-1898, sygn. 1-134. Nie pełnienie służby wojskowej, za pobicie, nie płacenie podatków Liczba jednostek w zespole: 134
4/549/0 Powiatowy Oddział Grodzieńskiego Okręgowego Sądu w powiecie bielskim 1908-1914 0 rozwiń
Sprawy cywilne 1908-1914, sygn. 1-33. Akta dotyczące zwrotów długów pieniężnych, nieporozumienia sąsiedzkie i rodzinne o nieruchomości. Liczba jednostek w zespole: 33
4/550/0 Powiatowy Oddział Grodzieńskiego Sądu Okręgowego w powiecie bielskim 2 Rejonu 1906-1915 0 rozwiń
Sprawy cywilne 1913-1915, sygn. 1-48. Sprawy karne 1906-1915, sygn. 49-112. Akta spraw dotyczące pobić i nie pełnienia obowiązku służby wojskowej Liczba jednostek w zespole: 112
4/551/0 Bielska Opieka Szlachecka Guberni Grodzieńskiej 1864-1919 0 rozwiń
Akta organizacyjne 1911, sygn. 1-4. Rejestry kancelaryjne 1914, sygn. 5-6. Sprawy opiekuńcze 1864-1919, sygn. 7-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/552/0 Akta sądowe powiatu bielskiego 1830-1915 0 rozwiń
Sąd Sierocy w Bielsku. -Sprawy opieki nad małoletnimi 1903-1915, sygn. 1-2. Sąd Sierocy w Drohiczynie . -Dane o liczbie opiekunów 1833, sygn. 1. Sąd Sierocy w Kleszczelach. -Księga protokołów posiedzeń sądu 1830.26.II-27.III sygn. 1. -Wykaz o stanie majątkowym podopiecznych Wojciecha Dziemianowicza 1830, sygn. 2. Sędzia Miejski I Rejonu miasta Bielska. -Sprawa karna o szopę drewnianą 1913, sygn. 1. Sędzia Pokoju 4 Rejonu Powiatu Bielskiego. -Sprawa cywilna o zobowiązanie 1893, sygn. 1. Sąd Gminny w Pawłach. -Sprawy cywilne 1911-1915, sygn. 1-9. Sędzia Miejski 2 Rejonu miasta Bielska 1908, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 17
4/552/1 Sąd Sierocy w Bielsku 1903-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/552/2 Sąd Sierocy w Drohiczynie 1833 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/552/3 Sąd Sierocy w Kleszczelach 1830 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
4/552/4 Sędzia Miejski 1 Rejonu miasta Bielska 1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/552/5 Sędzia Pokoju 4 Rejonu Powiatu Bielskiego 1893 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/552/6 Sąd Gminny w Pawłach 1911-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
4/552/7 Sędzia Miejski 2 Rejonu miasta Bielska 1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/553/0 Sąd Grodzki w Bielsku Podlaskim 1937-1939 0 rozwiń
W zespole zachowały się sprawy karne o kradzieże i pobicia, 1937-1939; sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
4/554/0 Akta notariusza Aleksiejewa Siergieja w Bielsku 1883-1887 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1883-1887, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/555/0 Akta notariusza Baranowskiego Stefana w Bielsku 1906-1909 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1906-1909, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/556/0 Akta notariusza Kleczkowskiego Andrzeja w Bielsku 1899-1900 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1899-1900, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/557/0 Akta notariusza Popowskiego Michała w Bielsku 1888-1894 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1888-1894, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/558/0 Akta notariusza Rostowskiego Wasyla w Bielsku 1902-1903 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1902-1903, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/559/0 Akta notariusza Rutkiewicza Aleksandra w Bielsku 1903-1908 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1903-1908, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/560/0 Akta notariusza Smogorzewskiego Chryzanta w Bielsku 1885-1895 0 rozwiń
Testamenty, intercyzy przedślubne, umowy dzierżawne, akty kupna, sprzedaży oraz wyników licytacji 1885-1895, sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/561/0 Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział Hipoteczny 1919-1939, 1945-1947 [1975] 0 rozwiń
Akta kancelaryjne (dzienniki kancelaryjne, ewidencja ksiąg hipotecznych, obwieszczenia Wydziału Hipotecznego itp.), 1921-1939, sygn. 1-9 Księgi hipoteczne m. Białegostoku, 1919-1939, 1945-1947 [1975], sygn. 10-227 Wyciągi z ksiąg hipotecznych, szczątki zbiorów dowodów z niezachowanych ksiąg hipotecznych m. Białegostoku, 1920-1938, sygn. 228-250 Księgi hipoteczne, wyciągi z ksiąg hipotecznych nieruchomości miejskich i wiejskich z terenu powiatów: białostockiego, bielskiego i sokółskiego: Powiat białostocki: nieruchomości miejskie, 1922-1934, sygn. 251-252 nieruchomości wiejskie (księgi hipoteczne), 1919-1938, sygn. 253-262 nieruchomości wiejskie (wypisy z ksiąg hipotecznych), 1920-1939, sygn. 263-320 Powiat bielski: nieruchomości miejskie, 1922-1933, sygn. 321-322 nieruchomości wiejskie, 1919-1936, sygn. 323-333 Powiat sokólski: nieruchomości miejskie, 1921-1929, sygn. 334-335 nieruchomości wiejskie, 1927-1929, sygn. 336-337 repertorium ksiąg hipotecznych, (1941-1944), sygn. 338 Dopływ: 9 j.a., 1919-1939 [1945], sygn. 339-347 / Dopływ: 3 j.a., 1931-1939, sygn. 348-350; kn. 2682 Dopływ: 2 j.a., 1935-1939, sygn. 351-352; kn.2889 / Dopływ: 1 j.a. 1930-1932, 1946-1947, sygn. 353; kn.2932 korekta ewidencji/ nab.3367/2011r.; 1937, 1 j.a.-0,00 mb.; korekta ewidencji/ nab.3401/2012r.; 1924, 1 j.a.-0,01 mb. Liczba jednostek w zespole: 355
4/562/0 Urząd Pocztowo-Telegraficzny w Bielsku Podlaskim 1887-1915 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki 1887-1915, 20 j.a. Roczne sprawozdania i zestawienia statystyczne 1893-1905, 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 27
4/563/0 Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim 1938-1939 0 rozwiń
Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 1937/38- przebieg, tematy egzaminacyjne, protokoły posiedzeń komisji, wykazy abiturientów, wykazy ocen, itp., 1938, sygn. 1; Korespondencja nadsyłana w Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego w Brześciu n/B dotycząca egzaminów dojrzałości oraz maturzystów, 1938, sygn. 2; Protokoły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectw dojrzałości, 1938-1939, sygn. 3-5; Odpisy świadectw dojrzałości liceum ogólnokształcącego, 1939, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/564/0 Gmina Żydowska w Siemiatyczach 1861 0 rozwiń
Gmina Żydowska w Siemiatyczach, 1861; sygn. 1 (Raskladocnaja tabel svecnogo sbora po Semjatickomu Ewrejskomu Obscestwu na 1861…) Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 586 do 630 z 1 754 wpisów.