Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/610/0 Gminna Rada Narodowa w Rybołach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/611/0 Gminna Rada Narodowa w Siemiatyczach. Prezydium GRN 1950-1951 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1950 – 1951, sygn. 1, 3, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1950 – 1951, sygn. 2, 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/612/0 Gminna Rada Narodowa w Śnieżkach powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/613/0 Gminna Rada Narodowa w Topczewie powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/614/0 Gminna Rada Narodowa w Widowie powiat Bielsk Podlaski. Prezydium GRN 1953-1954 0 rozwiń
Protokóły sesji GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 1, Protokóły posiedzeń Prezydium GRN, lata 1953 – 1954, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/615/0 Wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza Zaopatrzenia i Zbytu w Bielsku Podlaskim 1953-1961 0 rozwiń
Akta prawno-organizacyjne, lata 1953 – 1959, sygn. 1, Akta personalne, lata 1953 – 1959, sygn. 2, Protokóły walnych zgromadzeń członków, lata 1953 – 1960, sygn. 3, Sprawozdanie porewizyjne, sprawy arbitrażowe, lata 1958 – 1960, sygn. 4, Protokóły kontroli biura i rewizji magazynu, lata 1953 – 1960, sygn. 5, Plany techniczno-ekonomiczne, finansowe i bilanse dochodów i wydatków, lata 1954 – 1959, sygn. 6, Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania planu, lata 1954 – 1960, sygn. 7, Miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe, rok 1958, sygn. 8, Sprawozdania finansowe, rok 1959, sygn. 9, Postanowienia sądowe dot. upadłości spółdzielni, lata 1960 – 1961, sygn. 10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/616/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Branży Skórzanej w Ciechanowcu 1953-1960 0 rozwiń
Akta prawne, lata 1953 – 1960, sygn. 1, Bilans i sprawozdanie rachunkowe, analiza ekonomiczna, rok 1956, sygn. 2, Bilans i sprawozdania rachunkowe, rok 1958, sygn. 3, Bilans i analizy ekonomiczne, lata 1956 – 1957, sygn. 4-5, Bilans, rok 1958, sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/617/0 Spółdzielnia Pracy Remontowo-Konserwacyjna "Nadbużanka" w Siemiatyczach 1950-1957 0 rozwiń
Akta prawno-organizacyjne, lata 1950 – 1957, sygn. 1, Protokóły walnych zgromadzeń, protokóły posiedzeń Rady Nadzorczej i posiedzeń zarządu, protokóły z narad roboczych, lata 1951 – 1957, sygn. 2, Protokóły i sprawozdania z rewizji, zarządzenia porewizyjne, lata 1950 – 1957, sygn. 3, Plany finansowo-gospodarcze, lata 1950 – 1953, sygn. 4, Plany rzeczowo-finansowe, lata 1954 – 1957, sygn. 5, Plany przemysłowo-finansowe, rok 1950, sygn. 6, Sprawozdania statystyczne z wykonania planów produkcyjnych, lata 1955 – 1957, sygn. 7, Bilans z załącznikami, lata 1950 – 1956, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/618/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Mołoczkach powiat Bielsk Podlaski 1953-1957 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, lata 1953 – 1956, sygn. 1, Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, rok 1953, sygn. 2, Księga inwentarzowa (inwentarz żywy i martwy), rok 1956, sygn. 3, Roczny plan gospodarczy i sprawozdanie, lata 1953 – 1956, sygn. 4, Księga rozliczeń z pracującymi i dniówek obrachunkowych, rok. 1955, sygn. 5, Księga obliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek, rok 1956, sygn. 6, Księga funduszów, lata 1955 – 1956, sygn. 7-8, Książki ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1956, sygn. 9-10, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1955 – 1957, sygn. 11-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/619/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Mochnatem powiat Hajnówka 1954-1957 0 rozwiń
Protokóły dot. podziału gruntów w spółdzielniach, rok 1958, sygn. 1, Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, lata 1955 – 1956, sygn. 2, Księga inwentarzowa, lata 1955 – 1956, sygn. 3, Księga rozliczeń z pracującymi, lata 1955 – 1957, sygn. 4-5, Księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1957, sygn. 6-7, Księga magazynowa, lata 1955 – 1956, sygn. 8, Księga ewidencji materiałów, lata 1955 – 1956, sygn. 9, Księga dokumentów rachunkowości, rejestracji, lata 1954 – 1955, sygn. 10, Księga rejestracji dokumentów rachunkowych, rok 1956, sygn. 11, Księga rachunków różnych, lata 1955 – 1956, sygn. 12-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/620/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Starym Berezowie powiat Hajnówka 1952-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, lata 1952 – 1956, sygn. 1, Księgi ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, lata 1952 – 1959, sygn. 2-3, Księgi inwentarzowe, lata 1953, 1955, 1956, sygn. 4-6, Księgi rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, lata 1954 – 1955, sygn. 7, Księgi ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1956, sygn. 8-9, Księgi funduszów, lata 1953 – 1956, sygn. 10-11, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1955 – 1957, sygn. 12-13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/621/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zaleszanach powiat Hajnówka 1953-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, lata 1953 – 1956, sygn. 1, Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, lata 1953 – 1956, sygn. 2, Księga inwentarzowa, lata 1953 – 1956, sygn. 3, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek obrachunkowych, lata 1953 – 1956, sygn. 4-5, Książki ewidencji i dochodów w naturze i ich podział, lata 1953 – 1957, sygn. 6-8, Księga funduszów, lata 1953 – 1956, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/622/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Pawłowiczach powiat Siemiatycze 1954-1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, lata 1954 – 1965, sygn. 1, Księga ewidencji członków Spółdzielni i ich rodzin i wkładów, rok 1954, sygn. 2, Księga inwentarzowa (inwentarz żywy), lata 1954 – 1957, sygn. 3, Książka ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1955 – 1956, sygn. 4, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, rok 1956, sygn. 5, Księga funduszów (udziałów pieniężnych), rok 1956, sygn. 6, Księga rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1955 – 1957, sygn. 7, Bilans otwarcia, roczne plany i sprawozdania gospodarcze, lata 1954 – 1956, sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/623/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Targowisku powiat Siemiatycze 1953-1957 0 rozwiń
Protokóły zebrań członków spółdzielni, lata 1955 – 1956, sygn. 1-2, Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów, rok 1953, sygn. 3, Wykaz imienny członków spółdzielni, protokóły szacunkowe wkładów inwentarzowych, lata 1953 – 1955, sygn. 4, Księga inwentarzowa, lata 1955 – 1957, sygn. 5, Książki ewidencji dochodów w naturze i ich podział, lata 1954 – 1957, sygn. 6-8, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek obrachunkowych, lata 1955 – 1956, sygn. 9-10, Księga funduszów, rok 1956, sygn. 11, Bilanse, plan finansowo-gospodarczy, plan agrotechniczny, lata 1954 – 1955, sygn. 12, Księgi rejestracji dokumentów rachunkowych, lata 1954 – 1956, sygn. 13-15, Wykazy wypracowanych dniówek obrachunkowych, lata 1954 – 1956, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/624/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bielsku Podlaskim [1944-1949] 1950-1975 [1984] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (1950-1975), sygn. 1-410; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951-1975), sygn. 411-714; Wydział Finansowy (1961-1974), sygn. 715-795; Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki (1965-1974), sygn. 796-815; Wydział Spraw Wewnętrznych (1945-1974), sygn. 816-910; Wydział Skupu (1961-1972), sygn. 911-938; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1959-1974), sygn. 939-1003; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1950-1974), sygn. 1004-1131; Wydział Przemysłu i Handlu (1962-1974), sygn. 1132-1180; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1951-1968), sygn. 1181-1273; Wydział Zatrudnienia (1960-1975), sygn. 1274-1297 Dopływ: [1944] (1950-1975), 19 j.a. Dopływ: kn. 2398/2000r. 1967-1975, 7 j.a. Dopływ: kn. 2660/2004r. 1965-1966, 1 j.a. Dopływ: kn. 2836/2006r. 1952, 1 j.a. Dopływ: kn. 2853/2006r. 1950 [1973], 1 j.a. Dopływ kn. 2937/2007r. 1956-1974, 59 j.a. Dopływ kn. 2938/2007r. 1957-1959, 4 j.a. Dopływ kn. 2978/2007r. [1944-1949] 1950-1953, 132 j.a. Dopływ: kn. 2989/2008r. 1969, 1 j.a. Dopływ: nab. 3088/2008r. 1950-1956; 25 j.a. (kartografia) Dopływ: nab. 3188/2009r. [1946-1949] 1950-1975; 8 j.a Dopływ: nab. 3189/2009r. [1945-1949] 1950-1967 [1984]; 9 j.a; Dopływ: nab. 3227/2010r. 1952-1954; 5 j.a (kartografia) Liczba jednostek w zespole: 1564
4/625/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/626/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/627/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim - wybrakowany 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/628/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brańsku 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, 1950-1972, sygn. 1-26; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, 1950-1972, sygn. 27-54; Budżety miasta, 1960-1964, sygn. 55-59. Liczba jednostek w zespole: 59
4/629/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andryjankach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-5; Komisje GRN, 1956-1971, sygn. 6-12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 13-17; Protokoły narad pełnomocników wiejskich, 1955, sygn. 18; Kontrola zewnętrzna, 1960-1970, sygn. 19-20; Budżety gromady, 1960-1971, sygn. 21-28; Plany gospodarcze gromady, 1961-1963, sygn. 29; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) gromady, 1962-1965, sygn. 30-33; Program rozwoju rolnictwa na okres od 1.VII.1966r.- 30.VI.1967., sygn.34 Liczba jednostek w zespole: 34
4/630/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Augustowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1955-1968, sygn. 7-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968, sygn. 11-15; Kontrola zewnętrzna, 1966-1967, sygn. 16; Budżety gromady, 1955-1962, sygn. 17-25; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1963-1964, sygn. 26-27; Plany gospodarcze gromady, 1962, 1965, sygn. 28; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) gromady, 1964, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
4/631/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chrabołach powiat Bielsk Podlaski 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1960-1972, sygn. 1-13; Komisje GRN, 1959-1972, sygn. 14-22; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1972, sygn. 23-35; Sołtysi, 1964-1972, sygn. 36; Kontrola zewnętrzna, 1964-1972, sygn. 37-39; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, 1960-1970, sygn. 40-50; Plany gospodarcze gromady oraz ich realizacja, 1962-1967, sygn. 51; Planowanie gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962-1965, sygn. 52-55; Statystyka GUS, 1960, 1970, sygn. 56-57 Liczba jednostek w zespole: 57
4/632/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Domanowie powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-18; Komisje GRN, 1957-1972, sygn. 19-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 27-44; Kontrola zewnętrzna, 1964-1967, 1971-1972, sygn. 45; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1955-1965, sygn. 46-56; Plany gospodarcze gromady, 1960-1965, sygn. 57; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi) gromady, 1961-1965, sygn. 58; Programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady), 1966, sygn. 59; Statystyka GUS, 1963-1967, sygn. 60-65. Liczba jednostek w zespole: 65
4/633/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gregorowcach powiat Bielsk Podlaski 1960-1972 [1973-1983] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1-6 Komisje GRN 1961-1966, sygn. 7-8 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 9-13 Kontrola zewnętrzna 1971-1972, sygn. 14-15 Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1960-1965, sygn. 16-19 Sprawozdania statystyczne 1971, sygn. 20 Wykaz nazw obiektów fizjograficznych w poszczególnych wsiach gromady 1971, sygn. 21 Dopływ kn. 2756, 17j.a, 1960-1972 [1973-1983] Liczba jednostek w zespole: 38
4/634/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Haćkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1959, sygn. 1-2; Komisje GRN, 1959, sygn. 3-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955, 1957-1959, sygn. 7-8; Protokoły narad sołtysów, 1959, sygn. 9. Liczba jednostek w zespole: 9
4/635/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Holonkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-10; Komisje GRN, 1956-1969, sygn. 11-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1956-1972, sygn. 16-27; Budżety gromady, fundusz gromadzki, 1960-1967, sygn. 28-35; Plany gospodarcze gromady, 1960-1966, sygn. 36; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/636/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hołodach powiat Bielsk Podlaski 1960-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1960-1968, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1960-1967, sygn. 10-14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1960-1968, sygn. 15-22; Kontrola zewnętrzna 1961-1967, sygn. 23; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, 1960-1964, sygn. 24-28; Plany gospodarcze gromady, 1960-1967, sygn. 29; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962-1965, sygn. 30; Programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady), 1966, sygn. 31; Wiejskie programy rozwoju rolnictwa (poszczególnych wsi gromady), 1967, sygn. 32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/637/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalnicy powiat Bielsk Podlaski 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1956-1968, sygn. 1-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968, sygn. 12-22; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 23-26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/638/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mulawiczach powiat Bielsk Podlaski 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1960, sygn. 1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1958-1961, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1960, sygn. 3; Budżety gromady, 1960-1961, sygn. 4-5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/639/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orli powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 [1973-1981] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-17 Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 18-34 Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1960-1964, sygn. 35-38 Dopływ kn. 2757, 25j.a., 1954-1972 [1973-1981] Dopływ kn.3160/2009r.; 2 j.a. - 0,04 mb Liczba jednostek w zespole: 65
4/640/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pasynkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-14; Komisje GRN, 1963-1967, sygn. 15-18; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 19-26; Kontrola zewnętrzna, 1967, sygn. 27; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 28-32; Plany gospodarcze gromady, 1960-1966, sygn. 33; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1962, 1964, sygn. 34-35; Program rozwoju rolnictwa na okres od 1.VII.1966r. do 30.VI.1967r., 1966, sygn. 36; Sprawozdawczość, 1967, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/641/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pietrzykowie-Gołąbkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1958, sygn.1; Komisja Finansowo- Budżetowa GRN, 1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1957, sygn. 3; Protokoły odpraw sołtysów, 1959, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/642/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilikach powiat Bielsk Podlaski 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1959-1971, sygn. 1-13; Komisje GRN, 1960-1967, sygn. 14-17; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1972, sygn. 18-31; Kontrola zewnętrzna, 1965-1967, sygn. 32; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 33-37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/643/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ploskach powiat Bielsk Podlaski 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1957, 1959, sygn. 1-2; Komisja Rolnictwa i zaopatrzenia Ludności GRN, 1959, sygn. 3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955, 1957, 1959, sygn. 4-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/644/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybołach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN, 1960-1970, sygn. 9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 14-20; Kontrola zewnętrzna, 1970, sygn. 21; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 22-26; Plany gospodarcze gromady, 1967-1968, sygn. 27. Liczba jednostek w zespole: 27
4/645/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudce powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-11; Komisje GRN, 1965-1972, sygn. 12-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 16-26; Kontrola zewnętrzna, 1971, sygn. 27; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie oraz plan funduszu gromadzkiego, 1960-1971, sygn. 28-35; Plany gospodarcze gromady, 1964-1971, sygn. 36; Zadania gospodarcze (poszczególnych wsi gromady), 1966, sygn. 37. Liczba jednostek w zespole: 37
4/646/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strabli powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN, 1959-1972, sygn. 17-26; Społeczna Komisja Pojednawcza, 1966-1972, sygn. 27; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 28-43; Kontrola zewnętrzna, 1966-1972, sygn. 44-45; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1960-1969, sygn. 46-55; Plany gospodarcze gromady, 1960-1970, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
4/647/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śnieżkach powiat Bielsk Podlaski 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1955-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 10-14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 15-20; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1959-1970, sygn. 21-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/648/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topczewie powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-12; Komisje GRN, 1966-1972, sygn. 13-15; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 16-27; Kontrola zewnętrzna, 1966-1972, sygn. 28-29; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1960-1970, sygn. 30-39; Plany gospodarcze gromady, 1960-1970, sygn. 40; Zadania gospodarcze gromady, 1962, sygn. 41. Liczba jednostek w zespole: 41
4/649/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-16; Komisje GRN, 1960-1972, sygn. 17-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 27-40; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego oraz mienie gromadzkie, 1955-1970, sygn. 41-54; Plany gospodarcze gromady, 1960-1965, sygn. 55; Program Kompleksowego Zagospodarowania mikroregionu „obiektu melioracyjnego” Bagno Filipy”, 1960-1967, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
4/650/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim 1969-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1969-1972, sygn. 1-4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1969-1971, sygn. 5-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/651/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Boćkach powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-18; Komisje GRN, 1961-1972, sygn. 19-25; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 26-43; Wybory sołtysów, 1970, sygn. 44; Budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, 1955-1971, sygn. 45-60. Dopływ: kn.2558/2003r. 3 j.a.- 0,06 mb Liczba jednostek w zespole: 63
4/652/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brańsku powiat Bielsk Podlaski - włączony do zespołu 656 - Prezydium GRN w Popławach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
4/653/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łubinie Kościelnym powiat Bielsk Podlaski 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1972, sygn. 1-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1972, sygn. 8-14; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, 1960-1964, sygn. 15-18. Liczba jednostek w zespole: 18
4/654/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nurcu powiat Bielsk Podlaski 1954-1968 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN, 1954-1968, sygn. 1-6; Komisje GRN, 1965-1968, sygn. 7-11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1955-1968, sygn. 12-16; Budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie oraz plany funduszu gromadzkiego, 1955-1967, sygn. 17-29 Liczba jednostek w zespole: 29
Wyświetlanie 676 do 720 z 1 754 wpisów.