Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/165/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1958 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, protokoły posiedzeń komisji wyborczych, kart do głosowania, 1958; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/166/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1961 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, protokoły posiedzeń komisji wyborczych, kart do głosowania, 1961; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/167/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokółce 1969 0 rozwiń
W zespole zachowały się protokoły przyjęcia zgłoszeń listy kandydatów na radnych do miejskich rad narodowych, listy zgłoszeń kandydatów na radnych do gromadzkich rad narodowych, 1969; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/168/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Łapach 1954 0 rozwiń
W zespole zachowały się spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, karty do głosowania, 1954; sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
4/169/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Mońkach 1969 0 rozwiń
Zespół zawiera spisy wyborców do rad narodowych, zgłoszenia list kandydatów na radnych, protokóły posiedzeń komisji wyborczych, karty do głosowania, 1969; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/170/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Choroszczy powiat Białystok 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-21; Komisje MRN 1960-1972, sygn. 22-31; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1971, sygn. 32-55; Protokoły zebrań aktywu miejskiego 1966-1971, sygn. 54; Protokoły zebrań mieszkańców miasta 1966-1971, sygn. 55; Kontrola zewnętrzna 1961-1972, sygn. 56-59; Budżet miasta 1964-1971, sygn. 60-67; Plany gospodarcze miasta 1963-1971, sygn. 68; Wybory do rad narodowych, sprawozdania, program, postulaty wyborców 1969, sygn. 69. Liczba jednostek w zespole: 69
4/171/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czarnej Białostockiej powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1955-1972, sygn. 1-18; Komisje MRN 1955-1972, sygn. 19-22, 24-29; Komisja Gospodarki Drogowej GRN, 1951-1957, sygn. 23; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1955-1972, sygn. 30-44; Ankiety radnych MRN 1967, sygn. 45; Wybory do rad narodowych, 1969, sygn. 46-47; Protokoły spotkań radnych z wyborcami, 1966, 1969, 1970, sygn. 48; Protokoły zebrań mieszkańców miasta, 1969-1971, sygn.49, 51, 54 Protokoły zebrań aktywu miejskiego, 1967- 1971, sygn.50; Protokoły posiedzeń i programy Miejskiego Komitetu FJN, 1965-1966, sygn. 52; Protokoły narad rolników oraz pracowników Biura Miejskiego i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 1969-1971, sygn. 53, 55; Kontrola zewnętrzna, 1957- 1972, sygn. 56-60; Budżet gromady, 1954, sygn. 61 Budżet osiedla, 1955-1961, sygn. 62-67; Budżet miasta, 1962- 1971, sygn. 68-77; Plany gospodarcze, 191960-1971, sygn. 78-79; Statystyka. Spis ludności. Formularze spisowe, 1964-1967, sygn. 80-81; Realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR, 1970, sygn. 82. Liczba jednostek w zespole: 81
4/172/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Supraślu powiat Białystok 1950-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-17; Komisje MRN 1951-1972, sygn. 18-30; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 31-47; Ankiety radnych MRN 1967, sygn. 48; Protokoły zebrań aktywu miejskiego, 1967, sygn. 49; Sprawozdawczość, 1951-1954, sygn. 50; Kontrola zewnętrzna, 1952- 1972, sygn. 51-53; Budżet miasta, 1950-1971, sygn. 54- 70; Plany gospodarcze, 1962-1971, sygn. 71; Spotkania radnych i posłów z wyborcami 1969- 1972, sygn. 72; Protokoły posiedzeń i programy Miejskiego Komitetu FJN, 1969, sygn. 73; Budowa pomnika w XXV rocznicę powstania PRL 1969-1970, sygn. 74; Obchody 500- leci Supraśla, 1963-1964, sygn. 75; Kultura, plany pracy placówek kulturalno- oświatowych, 1971-1972, sygn. 76; Książka kontroli Prezydium MRN, 1967-1972, sygn. 77; Sprawozdawczość statystyczna, 1968-1972, sygn. 78; Obowiązkowe dostawy i kontraktacja produktów rolnych, 1968-1972, sygn. 79. Dopływ z dn. 25- 07-2000r. nab.2424., 1962-1972; 1 j.a.- 0,01 mb Dopływ z dn. 2016-10-03 nab.3601/2016r. 47 j.a-0,70 mb- księgi meldunkowe, rejestry mieszkańców. Liczba jednostek w zespole: 127
4/173/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wasilkowie powiat Białystok 1950-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN 1950-1972, sygn. 1-28; Ankiety członków, 1965, sygn. 29; Komisje MRN 1951-1972, sygn. 30-60; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1972, sygn. 61-86; Protokoły posiedzeń Obywatelskiej Komisji Podatkowej, Zespołu do spraw egzekucji obowiązkowych dostaw żywca, Komitetu Redakcyjnego przy Prezydium MRN, 1953-1963, sygn. 87-88; Wybory do rad narodowych, 1958-1966, sygn. 89-90; Protokoły zebrań aktywu miejskiego 1951-1957, sygn. 91; Protokoły zebrań mieszkańców miasta 1952-1960, sygn.92; Wybory komitetów blokowych, 1956-1964, sygn. 93; Kontrola zewnętrzna 1950-1972, sygn.94-96; Budżet miasta 1950-1971, sygn.97-113; Plany gospodarcze miasta 1958-1971, sygn.114-116; Dopływ z dn. 03.09.2003r., 1970-1971, 1 j.a. kn. 2584/2002 (Programy i plany rozwoju gminy) Liczba jednostek w zespole: 117
4/174/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bielach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1958-1959, sygn. 2 -4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 5; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, sygn.6; Kontrola zewnętrzna 1958, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/175/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobrownikach powiat Białystok 1954-1958 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954, sygn. 1; Komisje GRN 1957, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957, sygn.3; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 4-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/176/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogdankach powiat Białystok 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1- 11, 63; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 12 -18; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn. 19-29, 64; Wybory do sejmu i rad narodowych. Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1965- 1972, sygn.30-35; Protokoły zebrań wiejskich i aktywu gromadzkiego 1962-1972, sygn. 36-38; Protokoły Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1971, sygn. 39; Protokoły odpraw sołtysów 1963-1972, sygn. 40; Kontrola zewnętrzna 1962-1972, sygn. 41-43, 65; Budżet gromady 1959-1971, sygn. 44-56; Plany i zadania gospodarcze 1960-1970, sygn. 57-58, 62; Realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR, Plany, sprawozdania 1969-1970, sygn. 59; Programy rolnictwa 1971, sygn. 60; Statystyka, Spisy rolne, Formularze spisowe 1969-1971, sygn. 61. Dopływ z dn. 03.09.2009r. 9 j.a.-0,12 mb. Liczba jednostek w zespole: 74
4/177/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnej Wsi Kościelnej powiat Białystok 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-9; Komisje GRN 1961-1972, sygn. 10 -14; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961-1972, sygn. 15-22; Wybory sołtysów. Protokoły odpraw sołtysów, zebrań wiejskich, zebrań wyborczych 1967- 1971, sygn.23-25; Protokoły, sprawozdania Komitetu FJN 1970-1972, sygn. 26-27; Kontrola zewnętrzna 1963-1971, sygn. 28-29; Plany i zadnia gospodarcze. Programy rozwoju rolnictwa 1960-1971, sygn. 30-32; Budżet gromady 1961-1971, sygn. 33-43; Statystyka 1960-1971, sygn. 44-55; Plany rozbudowy wsi 1970, sygn. 56. Liczba jednostek w zespole: 56
4/178/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrzyniówce powiat Białystok 1955-1960 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1956, sygn. 1; Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych GRN. Protokoły posiedzeń 1959-1960, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN. 1955-1956, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
4/179/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dojlidach Górnych powiat Białystok 1960-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1967, sygn. 1-3; Komisje GRN 1965-1967, sygn. 4; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1967, sygn. 5-7; Kontrola zewnętrzna 1968-1971, sygn. 8; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 9 -16. Liczba jednostek w zespole: 16
4/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dorożkach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-4; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 5-8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1958, sygn.9-11; Protokoły zebrań sołtysów 1959, sygn.12; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 13-17. Liczba jednostek w zespole: 17
4/181/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Folwarkach Tylwickich powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn. 1-8, 31; Komisje GRN 1965-1971, sygn.9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1970, sygn.14-20; Kontrola zewnętrzna 1964-1970, sygn.21; Budżet gromady 1964-1971, sygn.22-29; Plan gospodarczy 1965, sygn. 30. Liczba jednostek w zespole: 31
4/182/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gnieciukach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955- 1959, sygn. 2; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 3-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/183/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabówce powiat Białystok 1960-1972 [1973-1978] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1969, sygn. 1-4, Komisje GRN 1960-1969, sygn.5 -8; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1969, sygn.9 -12; Protokoły: wyborów, zebrań wyborczych, odpraw sołtysów, zebrań wiejskich 1964-1967, sygn. 13-15; Kontrola zewnętrzna 1963-1970, sygn.16; Budżet gromady 1962-1971, sygn.17 -25; Plan gospodarczy 1961- 1966, sygn.26; Dokumentacja projektowo- kosztorysowa 1967, sygn. 27; Projekt techniczno- roboczy połączenia telefonicznego 1966, sygn. 28; Statystyka rolna 1964-1967, sygn. 29. Dopływ z dn. 21-09-2011r. nab. 3383/2011r., 1962-1972; 1 j.a.-0,01 mb. Rejestry mieszkańców - nab.3631/2017r. 1964-1972[1973-1978]13 j.a-0,20 mb Liczba jednostek w zespole: 43
4/184/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodnianach powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-15; Komisje GRN 1962-1972, sygn. 16-20; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn. 21-28; Wybory do Sejmu i rad narodowych, sołtysów, ankiety radnych GRN 1967-1969, sygn. 29-31; Protokoły zebrań wiejskich, aktywu gromadzkiego 1960-1972, sygn. 32-33; Kontrola zewnętrzna 1959-1971, sygn. 34-36; Plany gospodarcze. Programy rozwoju rolnictwa 1960-1970, sygn. 37-38; Budżet gromady 1954- 1971, sygn. 39-55; Spisy rolne 1959- 1968, sygn. 56-59; Statystyka rolna 1971-1972, sygn. 60. Liczba jednostek w zespole: 60
4/185/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jałówce powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1971, sygn. 1-5; Komisje GRN 1967-1968, sygn.6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959-1971, sygn.11-15; Protokoły odpraw sołtysów 1967, sygn. 16 Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn.17-18; Budżet gromady 1964-1971, sygn.19 -26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/186/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeżewie Starym powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-14; Komisje GRN 1955-1970, sygn.15-19; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn.20-30, 62; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, 1961, 1971, sygn. 31; Protokoły narad sołtysów 1958-1971, sygn. 32-33; Protokoły zebrań wiejskich i gromadzkich 1955-1971, sygn. 34-37; Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn. 38- 41; Budżet gromady 1954-1971, sygn.42-56; Plan gospodarczy 1962- 1968, sygn.57; Statystyka 1960, sygn. 58; Plany wzrostu produkcji rolnej, intensyfikacji produkcji zwierzęcej 1960, 1971, sygn. 59; Programy agrominimum 1968, sygn. 60-61 DOPŁYW: kn.2806/2006r., 1966-1972, 3 j.a. DOPŁYW: kn.3022/2008r., 1954-1972, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 66
4/187/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juchnowcu Dolnym powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-10; Komisje GRN 1959-1971, sygn. 11-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957-1972, sygn.17-25; Wykazy radnych GRN 1965, sygn. 26; Wyboru do Sejmu i rad narodowych. Wybory sołtysów 1965-1971, sygn. 27-29; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1963-1968, sygn. 30; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1969, sygn. 31; Protokoły narad sołtysów 1966-1969, sygn. 32; Zebrania wiejskie 1963-1971, sygn. 33-36; Plany gospodarcze 1960-1967, sygn. 37, 56; Kontrola zewnętrzna 1960-1972, sygn.38- 41, 57; Budżet gromady 1958-1971, sygn.42 -55. Dopływ z dn. 2009-09-03; 17 j.a.-0,24 mb. Liczba jednostek w zespole: 74
4/188/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jurowcach powiat Białystok 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955- 1961, sygn. 1-2; Komisje GRN 1957- 1958, sygn.3-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 8-9; Protokoły zebrań wiejskich 1956, sygn. 10; Wybory sołtysów 1958, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/189/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juszkowym Grodzie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-6, Komisje GRN 1961-1968, sygn.7 -11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.12-16; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, zebrań wiejskich, zebrań aktywu gromadzkiego 1963-1972, sygn. 17-20; Protokoły odpraw sołtysów 1964-1972, sygn. 21; Protokoły posiedzeń Komitetu Gromadzkiego FJN 1963-1967, sygn. 22; Kontrola zewnętrzna 196-1971, sygn.23; Plan gospodarczy 1960-1966, sygn. 24-25; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 26-39; Statystyka rolna 1967, sygn. 40-41; Projekt wyznaczenia terenów budowlanych 1967, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/190/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konowałach powiat Białystok 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN 1961-1972, sygn.9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1972, sygn.14 -21; Wybory sołtysów. Protokoły odpraw sołtysów 1963-1971, sygn. 22-24; Materiały dotyczące realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1968-1970, sygn. 25; Protokoły zebrań wiejskich 1960-1971, sygn. 26; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1972, sygn. 27; Plan gospodarczy. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1959-1971, sygn. 28-30; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 31-32; Budżety gromady 1955-1971, sygn. 33-50. Liczba jednostek w zespole: 50
4/191/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźlikach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 7-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/192/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Królowym Moście powiat Białystok 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-4; Komisje GRN 1961-1972, sygn.5 -17; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972, sygn.18 -21; Plany gospodarcze 1968- 1071, sygn. 22; Protokoły i zarządzenia pokontrolne 1966-1972, sygn. 23; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 24-31. Liczba jednostek w zespole: 31
4/193/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kurianach powiat Białystok 1955-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/194/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lewickich powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2; Komisje GRN 1959, sygn. 3; Protokoły odpraw sołtysów 1959, sygn. 4; Kontrola zewnętrzna 1955, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/195/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łopuchowie powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1959, sygn.2; Wybory sołtysów 1958, sygn. 3; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 4-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/196/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Michałowie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn. 1-8; Komisje GRN 1955-1972, sygn.9 -13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972, sygn. 14-24; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958- 1967 sygn.25; Protokoły odpraw sołtysów 1958-1964, sygn. 26; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1969, sygn. 27; Ankiety radnych GRN 1967, sygn. 28; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1963-1967, sygn. 29; Protokoły posiedzeń Rady Gromadzkiej ORMO 1963-1967, sygn. 30; Kontrola zewnętrzna 1958-1971, sygn. 31-33; Plany gospodarcze 1960- 1970, sygn. 34-35; Statystyka 1967, sygn. 36; Budżet gromady 1954-1971, sygn. 37-54. DOPŁYW: Rejestry wymiarowe na zobowiązania pieniężne- dopływ z dnia 19.VII.2004r., 5 j.a., nab. 2640/2004r., Liczba jednostek w zespole: 59
4/197/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mostowlanach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/198/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Woli powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2-3; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, aktywu gromadzkiego, wiejskich 1955-1959, sygn. 4-6; Budżet gromady 1954- 1957, sygn. 7-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Aleksandrowie powiat Białystok [1951-1953] 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1951-1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.-3; Sołtysi. Protokoły zebrań wyborczych, aktywu gromadzkiego, wiejskich, wykazy ocen 1955-1959, sygn. 4-6; Budżet gromady 1954- 1957, sygn. 7-10. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3341/2011r. 11 j.a.-0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 21
4/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ogrodniczkach powiat Białystok 1960-1971[1972-1981] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1971, sygn. 1-7; Komisje GRN 1965-1971, sygn.8 -12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1971, sygn.13 -20; Kontrola zewnętrzna 1971, sygn. 21; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 22-29. Książki meldunkowe, rejestry mieszkańców 1966-1971[1972-1981] 8 j.a-0,13 mb- nab.3636/2017r. Liczba jednostek w zespole: 37
4/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olmontach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 3; Protokoły zebrań wiejskich 1959, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzałkach powiat Białystok [1951-1953] 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1957-1960, sygn. 1; Komisje GRN 1958, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957-1960, sygn. 3; Protokoły sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, sygn. 4. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3342/2011r. 6 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 10
4/203/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rafałówce powiat Białystok 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1-6; Komisje GRN 1960-1972, sygn.7 -11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.12 -17; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, odpraw sołtysów, zebrań wiejskich 1961-1969, sygn. 18-20; Kontrola zewnętrzna 1969- 1971, sygn. 21-22; Budżet gromady 1960-1971, sygn. 23-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/204/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1959, sygn. 2-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.4; Protokoły odpraw sołtysów 1959, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/205/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudni powiat Białystok 1955-1956 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1956, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1956, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/206/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzędzianach powiat Białystok 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1961, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1961, sygn. 3-4; Budżety gromady 1954-1958, sygn. 5-8. Liczba jednostek w zespole: 8
4/207/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sanikach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958, sygn.2; Budżety gromady 1954-1959, sygn.3-6. Liczba jednostek w zespole: 6
4/208/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Simunach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1958, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1958, sygn. 7; Budżety gromady 1954-1958, sygn. 8-12. Liczba jednostek w zespole: 12
4/209/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Studziankach powiat Białystok 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1961, sygn. 1-2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 3-4; Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 181 do 225 z 1 754 wpisów.